Cena tovaru (cena predaného tovaru) [cost_of_goods_sold]

 
Pri zaznamenávaní konverzií pomocou údajov košíka použite atribút cena predaného tovaru [cost_of_goods_sold], aby ste získali ďalšie prehľady o hrubom zisku. Poznámka: Ak chcete použiť tento typ prehľadov, musíte nahlásiť informácie na úrovni položky pre každú konverziu.

Kedy ich použiť

 
Nepovinné pri všetkých výrobkoch
 
Tento atribút použite na nahlasovanie informácií o zakúpenej položke pomocou globálnej značky webu. Tieto údaje sa použijú na výpočet odhadovaných hrubých ziskov z vašich výrobkov. Hrubý zisk je rozdiel medzi výnosmi a cenou predaného tovaru. Informácie, ktoré s Googlom zdieľate o cene predaného tovaru, slúžia iba na účely tvorby prehľadov a nemusia byť presné. Stačí poskytnúť približný odhad ceny predaného tovaru, aby sme mali predstavu o výnosoch, ktoré ste získali konverziami. Ak sa cena predaného tovaru pre daný výrobok rôzni, odporúčame uviesť priemernú hodnotu.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo a mena (použite normu ISO 4217)
Opakované pole nie

 

Formát súboru Príklad
Text/oddelené tabulátormi 10.01 EUR
XML (informačné kanály) <g:cost_of_goods_sold>10.01 EUR
</g:cost_of_goods_sold>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

 

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Toto sú požiadavky, ktoré zadaná hodnota musí spĺňať. Ak tieto požiadavky nedodržíte, vaše výrobky možno nebude možné nahlasovať a údaje vo vašich prehľadoch tak nemusia byť kompletné.

  • Použite menu podľa kódov ISO 4217, napríklad EUR.
  • Namiesto desatinnej čiarky (,) používajte bodku (.) ako oddeľovač desatinných miest.

Osvedčené postupy

Okrem základných požiadaviek optimalizujte údaje o výrobkoch podľa osvedčených postupov, aby ste zaistili čo najlepšiu výkonnosť.

  • Pre cenu predaného tovaru použite rovnakú menu ako pre cenu nahlásenú v konverzii. Vyhnete sa tak náhodným nekonzistenciám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku konverzných pomerov meny.

Príklady

Mobilné telefóny alebo tablety

Údaje o výrobkoch pre Google Pixel 5” 32 GB Quite Black
Atribút Hodnota
názov [title] Google Pixel 5” 32 GB Quite Black
cena [price] 300.00 EUR
cena predaného tovaru [cost_of_goods_sold] 290.00 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
71525
false
false