Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Cena tovaru (cena predaného tovaru) [cost_of_goods_sold]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pri zaznamenávaní konverzií pomocou údajov košíka použite atribút cena predaného tovaru [cost_of_goods_sold], aby ste získali ďalšie reporty o hrubom zisku.

V tomto článku


Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Tento atribút použite pri zaznamenávaní informácií o zakúpenom výrobku pomocou globálnej značky webu. Tieto údaje sa použijú na výpočet odhadovaných hrubých ziskov z vašich výrobkov. Hrubý zisk je rozdiel medzi výnosmi a cenou predaného tovaru.

Informácie, ktoré s Googlom zdieľate o cene predaného tovaru, slúžia iba na účely tvorby reportov a nemusia byť presné. Zadajte približný odhad ceny predaného tovaru, aby ste mali predstavu o svojich výnosoch z konverzií. Ak sa cena predaného tovaru pre daný výrobok rôzni, odporúčame uviesť priemernú hodnotu.

Poznámka: Ak chcete použiť tento typ reportov, musíte zaznamenať informácie na úrovni položky pre každú konverziu.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ

Číslo a mena (podľa normy ISO 4217)

Opakované pole

Nie

 

Formát súboru

Príklad

Text/oddelené tabulátormi

10.01 EUR

XML (informačné kanály)

<g:cost_of_goods_sold>10.01 EUR

</g:cost_of_goods_sold>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Toto sú požiadavky, ktoré zadaná hodnota musí spĺňať. Ak tieto požiadavky nedodržíte, vaše výrobky možno nebude možné spracovať pri reportovaní a údaje vo vašich reportoch tak nemusia byť kompletné.

  • Použite menu podľa kódov ISO 4217, napríklad EUR.
  • Namiesto desatinnej čiarky (,) používajte ako oddeľovač desatinných miest bodku (.).

Osvedčené postupy

Okrem základných požiadaviek optimalizujte údaje o výrobkoch podľa osvedčených postupov, aby ste zaistili čo najlepšiu výkonnosť.

  • Pre cenu predaného tovaru použite rovnakú menu ako pre cenu nahlásenú v konverzii. Vyhnete sa tak náhodným nekonzistenciám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku konverzných pomerov meny.

Príklady

Mobilné telefóny alebo tablety

Údaje o výrobkoch pre Google Pixel 5 32 GB Quite Black

Atribút

Hodnota

Názov [title]

Google Pixel 5 32 GB Quite Black

Cena [price]

300.00 EUR

cena predaného tovaru [cost_of_goods_sold]

290.00 EUR

kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka