Om tilbudsprisannoteringer

Vis tilbudsprisene for å markedsføre produktene dine og trekke oppmerksomheten til annonsene og de ubetalte oppføringene dine. Når produktet ditt vises med tilbudsprisannoteringer, fremheves tilbudsprisen, og potensielle kunder ser hvor mye de kan spare.

Slik fungerer det

Send inn den opprinnelige prisen på varen ved å bruke det obligatoriske attributtet price [pris]. Når du senker prisen på en vare i forbindelse med et tilbud, kan du sende inn tilbudsprisen ved å bruke det valgfrie attributtet sale_price [tilbudspris]. Fortsett å sende inn den opprinnelige prisen ved å bruke attributtet price [pris], selv i tilbudsperioden.

Slik vises det

Hvis tilbudsprisen og den opprinnelige grunnprisen oppfyller visse betingelser, vises begge prisene. Det samme gjelder for tilbudsprisannoteringer. Tilbudsprisen vises som den gjeldende prisen, mens den opprinnelige prisen vises med gjennomstreking. Produktet får også et merke som fremhever tilbudet. Fargene som brukes for annoteringer, varierer avhengig av hvor produktet ditt vises.

Bildet ovenfor kan inneholde engelsk eller USD. Når tilbudsprisen blir brukt for produktet ditt, vises den i lokal valuta og på lokalt språk.

Krav

Før vi kan vise produktet ditt med tilbudsprisannoteringer, må du oppfylle visse krav:

  • Grunnprisen, eller den høye prisen, må ha vært den gjeldende prisen i minst 30 dager (trenger ikke å være sammenhengende) i løpet av de siste 200 dagene.
  • Grunnprisen må være gyldig.
  • Tilbudsprisen må være lavere enn grunnprisen.
  • Tilbudsrabatten må være større enn 5 % og mindre enn 90 %.
Merk: Tilbudsprisannoteringer er tilgjengelig for mobil og datamaskin. Både tilbudsprisannoteringer og Spesialtilbud gjør at selgere kan fremheve produkttilbud på forskjellige måter. Tilbudsprisen er et attributt som sendes inn via produktfeeden, mens Spesialtilbud er et tilleggsprogram som gjør at selgere kan sende inn nettkampanjer som skal vises i produktannonsene og de ubetalte oppføringene deres. Finn ut mer om Spesialtilbud
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt