Een ID-regel instellen

Voor het kenmerk id [id] moet u voor elk van uw producten een unieke ID-waarde opgeven. Als de aangeleverde gegevens niet aan de vereisten voor productspecificaties voldoen, kunt u een ID-regel gebruiken om aan te geven waar de unieke ID zich in de primaire feed bevindt.

De ID-regel is een krachtige functie waarmee u uw feed in bulk kunt updaten, zodat elk van uw producten een unieke waarde heeft voor het kenmerk id [id]. Als in uw spreadsheet de kolom met uw artikel-ID-waarden bijvoorbeeld het label 'SKU' heeft, kunt u de kolom SKU toewijzen aan het kenmerk id [id]. U kunt ook verschillende kolommen samenvoegen om verschillende kenmerkwaarden tot één unieke ID te combineren.

Opmerking: Nadat u uw ID-regel heeft geüpdatet, kunt u mogelijk gedurende enkele uren geen advertenties uit die feed weergeven.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u regels instelt voor het kenmerk id [id].

Voordat u begint

ID-regels instellen

U maakt als volgt een nieuwe regel voor het kenmerk id [id]:

 1. Log in op uw Merchant Center-account
 2. Selecteer Producten in het navigatiemenu en klik vervolgens op Feeds.
 3. Selecteer de feed waarvoor u het kenmerk id [id] wilt verfijnen.
 4. Klik op het tabblad Instellingen bovenaan de pagina.
 5. Klik op ID-regel.
 6. Klik op Regel maken.
 7. Configureer uw gegevensbronnen. In de meeste gevallen gebruikt u de operator 'Instellen op' en voert u de kenmerknaam in. Voorbeeld: id [id] instellen op: my_first_feed.sku
 8. Voeg Wijzigingen toe (optioneel).
 9. Klik op OK.

Nadat u de regel heeft ingesteld, moet u uw feed opnieuw verwerken.

 1. Ga naar het tabblad Verwerken.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Feed opnieuw verwerken.

Opmerking: Wanneer uw feed voor het eerst opnieuw wordt verwerkt, ziet u mogelijk een foutmelding. Wacht in dat geval een uur en verwerk de feed vervolgens opnieuw.

U kunt ID-regels instellen voor zowel uw primaire als aanvullende feeds. Als u de waarden voor id [id] in zowel uw primaire als aanvullende feeds moet wijzigen, brengt u de wijzigingen eerst in uw primaire feed aan.

Als u het feedbestand opnieuw uploadt, blijven de ingestelde ID-regels van toepassing. Nadat u ID-regels heeft ingesteld, worden deze altijd toegepast voordat alle andere feedregels worden uitgevoerd.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen