Om flödesspecifikationen för butik

This feed is only used to implement the optional local feeds partnership program.

Butiksflödet mappar dina butikskoder till butikernas adresser. Om du inte använder det här flödet måste butikskoden i dina försäljnings- och lagerflöden stämma överens med butikskoderna i återförsäljarens Google My Business-konto. Det här flödet måste laddas upp när du lägger till nya återförsäljare eller butiker i programmet.

Obligatoriskt fält Beskrivning Typ Exempel
target_customer_id [målkunds-id] Återförsäljarens säljar-id. Heltal 112339909
store_code [butikskod]

Den unika butiksidentifieraren från kassa-/lagerdataleverantören.

Obs! Attributet store_code [butikskod] är skiftlägeskänsligt.

Sträng 465278
store_address [butiksadress]

Butikens postadress som motsvarar store_code [butikskod].

Sträng 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?