Tạo Chiến dịch mua sắm thông minh

Chiến dịch mua sắm thông minh chứa cả Quảng cáo mua sắm sản phẩm và quảng cáo hiển thị (bao gồm quảng cáo tiếp thị lại hiển thị), đồng thời sử dụng tính năng đặt giá thầu và vị trí đặt quảng cáo tự động để quảng bá các sản phẩm từ một nguồn cấp dữ liệu trên các mạng của Google. Bài viết này hướng dẫn cách tạo Chiến dịch mua sắm thông minh. Tìm hiểu thêm về Chiến dịch mua sắm thông minh.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm giống nhau, Chiến dịch mua sắm thông minh được ưu tiên hơn so với Chiến dịch mua sắm chuẩn và Chiến dịch tiếp thị lại trên Mạng Hiển thị cho cùng một tài khoản. Bạn nên tạm dừng các chiến dịch này để giảm thiểu sự can thiệp vào quá trình máy học của chiến dịch Mua sắm thông minh.

Danh sách kiểm tra khi bắt đầu

Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, hãy bật phụ đề trên YouTube. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.


 

Chiến dịch mua sắm thông minh liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Merchant Center, đồng thời theo dõi hiệu suất quảng cáo cũng như tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Dưới đây là những điều bạn nên làm trước khi thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh.

Local Campaigns (Improving Account Performance)

Các phương pháp hay nhất trong hoặc sau khi thiết lập chiến dịch

 • Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng các giá trị theo giao dịch cụ thể để bạn có thể theo dõi thời điểm quảng cáo dẫn đến các giao dịch bán hàng trên trang web của mình. Để đo lường hiệu suất và tối ưu hóa hiệu quả nhất, bạn cần sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi đã xác minh và đang hoạt động, đồng thời được đánh dấu là "Bao gồm trong Lượt chuyển đổi". Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web
 • Thêm một thẻ toàn trang web vào trang web của bạn và liên kết tài khoản của bạn với một danh sách tiếp thị lại gồm ít nhất 100 người dùng đang hoạt động. Tính năng này sẽ giúp quảng cáo của bạn được sử dụng trong hoạt động tiếp thị lại động, cho phép bạn cá nhân hóa quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của bạn trước đây. Nếu sử dụng Google Analytics thì bạn có thể liên kết với tài khoản Google Analytics của mình và thiết lập thẻ ở đó thay vì sử dụng thẻ trang web toàn cầu. Bạn không bắt buộc phải gắn thẻ mọi trang không bán hàng trên trang web của mình.
Bạn có thể tạo Chiến dịch mua sắm thông minh mà không cần sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và/hoặc danh sách tiếp thị lại. Các chiến dịch sẽ bắt đầu phân phát và tối ưu hóa giá thầu của bạn. Tuy nhiên, mức chi tiêu của các chiến dịch đó có thể bị giới hạn cho đến khi tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và tính năng tiếp thị lại được thiết lập đầy đủ.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Trong menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Doanh số bán hàng làm mục tiêu cho chiến dịch của bạn hoặc chọn tạo chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
 5. Đối với "Loại chiến dịch", hãy chọn Mua sắm.
 6. Chọn tài khoản Merchant Center có chứa các sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo bằng chiến dịch này và quốc gia có bán những sản phẩm đó.
  Lưu ý: Bạn chỉ có thể liên kết mỗi chiến dịch với một tài khoản Merchant Center và chỉ có thể có một quốc gia bán hàng.
 7. Đối với “Loại chiến dịch phụ”, hãy chọn Chiến dịch mua sắm thông minh, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 8. Tạo tên cho chiến dịch của bạn.
 9. Đặt ngân sách trung bình hằng ngày.
  Lưu ý: Khi bạn thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh, chiến dịch này sẽ được ưu tiên hơn so với Chiến dịch mua sắm thông thường và Chiến dịch tiếp thị lại trên Mạng Hiển thị khác cho cùng một sản phẩm. Để duy trì mức chi tiêu tổng thể, bạn nên đặt mức ngân sách bằng tổng ngân sách của các chiến dịch còn lại này.
 10. Đặt giá thầu. Theo mặc định, Chiến dịch mua sắm thông minh đặt giá thầu để tăng tối đa giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách trung bình hằng ngày của bạn.
 11. Nếu bạn có mục tiêu cụ thể về hiệu quả hoạt động, thì hãy thêm lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu.

Lưu ý: Chiến dịch mua sắm thông minh sẽ chỉ sử dụng mục tiêu ROAS sau khi tài khoản có đủ dữ liệu chuyển đổi.

 1. Chọn các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể mà bạn muốn quảng cáo trong chiến dịch của mình. Bạn thêm càng nhiều sản phẩm vào một chiến dịch thì việc quản lý sẽ càng trở nên đơn giản và hiệu suất dự kiến sẽ càng cao hơn. Nếu bạn không chỉ định sản phẩm hoặc nhóm cụ thể thì tất cả các sản phẩm của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện trong quảng cáo.
  Lưu ý: Nếu không có ngân sách hoặc mục tiêu Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) rất khác biệt cho các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể thì bạn nên đưa tất cả các sản phẩm của mình vào trong một chiến dịch.
 2. Tải lên các nội dung như biểu trưng, hình ảnh và văn bản sẽ dùng để tạo quảng cáo tiếp thị lại thích ứng cho Mạng hiển thị và YouTube. Nội dung của bạn sẽ tự động kết hợp theo nhiều cách khác nhau để tạo ra quảng cáo và những quảng cáo có hiệu suất cao nhất sẽ hiển thị thường xuyên hơn. Hãy xem bảng bên phải để xem trước quảng cáo của bạn sẽ hiển thị như thế nào.
  Lưu ý: Các nội dung này sẽ dùng để tạo rồi hiển thị quảng cáo cho người dùng đã truy cập vào trang web của bạn nhưng chưa thể hiện sự quan tâm đến một sản phẩm cụ thể. Khi có dấu hiệu cho thấy người dùng đã quan tâm, dữ liệu thích hợp sẽ được lấy ra từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn để tạo quảng cáo.
  Hãy tải các tài sản sau lên cho quảng cáo của bạn:
  • Biểu trưng: Nếu đã tải biểu trưng lên Merchant Center, thì bạn không cần làm gì thêm. Biểu trưng hình vuông cần phải có tỷ lệ cỡ ảnh chính xác là 1:1. Biểu trưng hình chữ nhật cần có tỷ lệ cỡ ảnh rộng hơn 1:1, nhưng không được quá 2:1. Bạn chỉ nên sử dụng nền trong suốt cho tất cả biểu trưng khi biểu trưng nằm ở giữa.
  • Hình ảnh: Tải một hình ảnh tiếp thị đại diện cho doanh nghiệp của bạn lên. Chọn hình ảnh ngang có tỷ lệ 1.91:1 và có kích thước trên 600 x 314 pixel. Kích thước đề xuất là 1200 x 628 pixel. Giới hạn kích thước tệp là 1MB. Văn bản không được chiếm nhiều hơn 20% hình ảnh. Lưu ý: Để vừa với một số không gian quảng cáo, hệ thống có thể cắt xén hình ảnh của bạn theo chiều ngang – tối đa 5% mỗi bên.
  • Văn bản: Thêm văn bản cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn. Văn bản này sẽ được sử dụng theo các cách kết hợp và định dạng quảng cáo khác nhau.
   • Dòng tiêu đề ngắn (25 ký tự trở xuống) là dòng đầu tiên của quảng cáo, xuất hiện trong không gian quảng cáo hẹp không vừa với dòng tiêu đề dài. Dòng tiêu đề ngắn có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm theo nội dung mô tả.
   • Dòng tiêu đề dài (90 ký tự trở xuống) là dòng đầu tiên của quảng cáo, xuất hiện thay cho dòng tiêu đề ngắn trong quảng cáo lớn hơn. Dòng tiêu đề dài có thể xuất hiện kèm theo hoặc không kèm theo nội dung mô tả. Độ dài của dòng tiêu đề dài khi hiển thị sẽ phụ thuộc vào trang web hiển thị dòng tiêu đề. Nếu bị rút ngắn, dòng tiêu đề dài sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.
   • Phần mô tả (tối đa 90 ký tự) bổ sung thông tin cho dòng tiêu đề và mời mọi người thực hiện hành động. Độ dài của nội dung mô tả được hiển thị sẽ phụ thuộc vào trang web hiển thị nội dung mô tả. Nếu bị rút ngắn, nội dung mô tả sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.
  • URL cuối cùng: Nhập địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người sẽ truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó nhấp vào các video bên dưới “Hình ảnh và biểu trưng”.
 4. Xem trước một số quảng cáo tiềm năng của bạn. Vì được thiết kế để tiếp cận trên hầu hết mọi không gian quảng cáo trên Mạng hiển thị, nên quảng cáo đáp ứng có thể hiển thị theo hàng ngàn bố cục.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Vì các Chiến dịch mua sắm này sử dụng công nghệ máy học (vốn cần thời gian để tối ưu hóa chiến dịch cho ngân sách, sản phẩm và đối tượng cụ thể của bạn), nên bạn cần cho chiến dịch mới thời gian thích ứng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Tăng tối đa mức độ phù hợp của bạn

Chiến dịch mua sắm thông minh tự động sử dụng danh sách đối tượng mà bạn đã thêm vào Google Ads. Bạn không cần thêm các danh sách này vào chiến dịch theo cách thủ công. Bạn chỉ cần thêm danh sách đối tượng vào tài khoản Google Ads và Google sẽ tự động sử dụng danh sách đối tượng đó cho Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn.

Bạn nên tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Chiến dịch mua sắm thông minh bằng cách sử dụng tất cả các đối tượng tiếp thị lại có sẵn, bao gồm cả những đối tượng được tạo thành từ các khách truy cập trang web của bạn (danh sách dựa trên pixel), người dùng ứng dụng của bạn (danh sách mã thiết bị), người dùng đã chia sẻ địa chỉ email (So khớp khách hàng) và người dùng từ CRM (danh sách mã nhận dạng khách hàng) của bạn. Bạn nên liên tục thêm người dùng mới vào những danh sách này. 

Việc làm theo các phương pháp hay nhất này sẽ đảm bảo mang lại mức độ phù hợp quảng cáo tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên, việc bạn không có đủ dữ liệu tiếp thị lại có thể giới hạn mức chi tiêu quảng cáo của bạn.

Nếu Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn bị gắn cờ là "bị định cấu hình sai" do các vấn đề với thẻ tiếp thị lại, bạn có thể làm theo các bước sau: Đăng nhập vào Google Ads.

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear]
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng.
 4. Kiểm tra xem bạn có nguồn đối tượng nào gây ra vấn đề nghiêm trọng không.
  1. Nếu có vấn đề nghiêm trọng với thẻ Google Ads, hãy chỉnh sửa các thẻ và danh sách tiếp thị lại trang web.
  2. Nếu có vấn đề nghiêm trọng với Google Analytics, hãy chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại Google Analytics của bạn.

Lưu ý: Nếu đã bật tính năng chia sẻ danh sách trong tài khoản người quản lý Google Ads, bạn có thể đã mất quyền truy cập vào các danh sách mà bạn đã được chia sẻ trước đó. Xem các danh sách đối tượng của bạn bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear].
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện chia sẻ".
 4. Nhấp vào Danh sách đối tượng.
 5. Nếu thiếu danh sách, hãy liên hệ với chủ sở hữu tài khoản người quản lý của bạn để yêu cầu bật tính năng chia sẻ danh sách.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố