Vytvoření chytré kampaně v Nákupech Google

Chytré kampaně v Nákupech zahrnují produktové reklamy v Nákupech a obsahové reklamy (včetně remarketingových). Využívají automatické umisťování reklam a automatické nabídky, s jejichž pomocí propagují v sítích Google produkty ze zdroje produktů. Tento článek popisuje, jak chytrou kampaň vytvořit. Další informace o chytrých kampaních v Nákupech

Poznámka: Pro konkrétní produkt nebo skupinu produktů mají v rámci daného účtu chytré kampaně v Nákupech přednost před standardními kampaněmi v Nákupech a remarketingovými obsahovými kampaněmi. Doporučujeme tyto ostatní kampaně pozastavit, aby nenarušovaly strojové učení, jež chytré kampaně v Nákupech Google využívají.

Kontrolní seznam pro začátek

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky, zapněte si je na YouTube. V dolní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení, vyberte Titulky a ásledně zvolte jazyk.


 

Chytré kampaně v Nákupech propojují vaše účty Google Ads a Merchant Center, sledují výkon reklam a optimalizují cenové nabídky pomocí měření konverzí. Než chytrou kampaň v Nákupech vytvoříte, je vhodné provést tyto kroky:

Local Campaigns (Improving Account Performance)

Doporučené postupy při vytváření kampaně a po něm

 • Nastavte měření konverzí s hodnotami pro jednotlivé transakce, abyste mohli sledovat, kdy vaše reklamy vedou k prodeji na webu. K měření výkonu a nejlepší optimalizaci budete potřebovat aktivní a ověřenou značku pro měření konverzí, u níž bude nastavena možnost „Zahrnout do sloupce Konverze“.  Další informace o nastavení měření konverzí pro web
 • Přidejte na svůj web globální značku webu a k účtu přidružte remarketingový seznam alespoň se 100 aktivními uživateli. Vaše reklamy pak bude možno používat v dynamickém remarketingu a můžete je upravovat na míru těm, kdo už váš web navštívili. Pokud používáte službu Google Analytics, můžete si připojit účet Google Analytics a nastavit značky v něm (nemusíte pak používat globální značku webu). Na nekomerční stránky svého webu značky vkládat nemusíte.
Chytré kampaně v Nákupech můžete vytvořit i bez měření konverzí a remarketingových seznamů. Takové kampaně se začnou zobrazovat a optimalizovat nabídky. Jejich útrata však může být omezená, dokud měření konverzí a remarketing nenastavíte.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Jako cíl kampaně vyberte Prodej. Případně můžete vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.
 5. U typu kampaně zvolte Nákupy.
 6. Vyberte účet Merchant Center obsahující produkty, které chcete v kampani inzerovat, a zvolte zemi prodeje.
  Poznámka: Kampaň lze přiřadit pouze jednomu účtu Merchant Center a lze u ní nastavit jen jednu zemi prodeje.
 7. U položky Podtyp kampaně vyberte možnost Chytrá kampaň v Nákupech Google, poté klikněte na Pokračovat.
 8. Zadejte název kampaně.
 9. Nastavte průměrný denní rozpočet.
  Poznámka: Když vytvoříte chytrou kampaň v Nákupech, bude mít přednost před standardními kampaněmi v Nákupech a obsahovými remarketingovými kampaněmi zaměřenými na stejné produkty. Chcete-li si zachovat stejnou celkovou útratu, doporučujeme nastavit rozpočet jako součet rozpočtů těchto ostatních kampaní.
 10. Nabídky. Chytré kampaně v Nákupech ve výchozím stavu určují nabídky tak, aby vám v rámci nastaveného průměrného denního rozpočtu zajistily co největší hodnotu konverzí.
 11. Pokud máte stanoven určitý cíl výkonu, zadejte cílovou návratnost investic do reklamy.

Poznámka: U chytrých kampaní v Nákupech se cílová návratnost investic uplatní až poté, kdy je pro účet k dispozici dostatek údajů o konverzích.

 1. Vyberte produkty nebo skupiny produktů, které v kampani chcete inzerovat. Čím víc produktů do kampaně zahrnete, tím jednodušší bude její správa a tím lepší výkon můžete očekávat. Neurčíte-li konkrétní produkty nebo skupiny produktů, budou do reklamy zahrnuty všechny vaše produkty.
  Upozornění: Pokud nemáte u některých produktů výrazně odlišné cíle návratnosti investic nebo rozpočet, doporučujeme zahrnout je do kampaně všechny.
 2. Nahrajte podklady, například logo, obrázek a text, které se použijí při vytváření responzivních remarketingových reklam pro Obsahovou síť a YouTube. Podklady jsou při vytváření reklam automaticky různým způsobem kombinovány a nejefektivnější z nich jsou zobrazovány častěji. Na panelu vpravo je vidět, jak může vaše reklama vypadat.
  Upozornění: Tyto podklady se používají k vytváření reklam pro uživatele, kteří už váš web navštívili, ale zatím neprojevili zájem o konkrétní produkt. Jakmile uživatel projeví zájem, použijí se v reklamě příslušné produktové informace z vašeho zdroje.
  Nahrajte pro reklamy tyto podklady:
  • Logo: Pokud už v účtu Merchant Center logo máte, můžete tento krok přeskočit. Čtvercové logo musí mít poměr stran přesně 1:1. Obdélníkové logo musí být širší než 1:1, ale nesmí být širší než 2:1. Pozadí by mělo být pokud možno průhledné, ale pouze v případě, že je logo umístěno uprostřed.
  • Obrázek: Nahrajte marketingový obrázek, který reprezentuje vaši firmu. Vyberte obrázek na šířku s poměrem stran 1,91 : 1 a větší než 600 × 314 pixelů. Doporučená velikost je 1200 × 628 pixelů. Maximální velikost souboru je 1 MB. Text by neměl překrývat více než 20 % obrázku. Poznámka: U některých reklamních prostorů může dojít k horizontálnímu oříznutí obrázku (až o 5 % na každé straně).
  • Text: Uveďte informace o své firmě. Tento text se použije v různých kombinacích a reklamních formátech.
   • Krátký nadpis (do 25 znaků) je první řádek reklamy a zobrazí se v případě, že dlouhý nadpis se do vymezeného reklamního prostoru nevejde. Krátké nadpisy se mohou zobrazovat s popisem nebo bez něj.
   • Dlouhý nadpis (do 90 znaků) je první řádek textu reklamy a zobrazí se místo krátkého nadpisu v případě, že je vymezený reklamní prostor dostatečně velký. Dlouhé nadpisy se mohu zobrazovat s popisem nebo bez něj. Délka dlouhého nadpisu bude záviset na webu, kde se reklama zobrazuje. Pokud dojde k jeho zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
   • Popis (do 90 znaků) doplňuje nadpis a vyzývá zákazníky k určitým krokům. Délka vykresleného popisu bude záviset na webu, kde se reklama zobrazuje. Pokud dojde k jeho zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  • Cílová adresa URL: Zadejte adresu stránky na vašem webu, kam se uživatelé dostanou po kliknutí na reklamu.
 3. Nepovinné: Klikněte na tlačítko plus a na videa pod možností „Obrázky a loga“.
  • Zkontrolujte, zda video, které chcete zobrazit, bylo nahráno na YouTube. Poté přidejte odkaz na YouTube. Buď použijte vyhledávání, nebo vložte adresu URL videa z YouTube. Doporučené postupy zahrnutí videí
 4. Podívejte se na náhled několika možných reklam. Vzhledem k tomu, že se responzivní reklamy umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru v Obsahové síti, mohou mít tisíce různých rozvržení.
 5. Klikněte na Uložit.

Důležité upozornění

Kampaně v Nákupech využívají systémy strojového učení, kterým trvá optimalizace kampaně podle stanoveného rozpočtu, produktů a cílového publika déle. Doporučujeme proto dopřát nové kampani dostatek času na přizpůsobení a teprve poté uvažovat o případných úpravách.

Dosažení maximálního pokrytí

Chytré kampaně v Nákupech automaticky používají seznamy publika, které jste přidali do Google Ads. Není je tedy třeba do kampaní ručně přidávat. Stačí seznamy publika přidat na účet Google Ads a Google je v chytrých kampaních v Nákupech automaticky využije.

Doporučujeme, abyste k maximalizaci výkonu chytrých kampaní v Nákupech použili všechna dostupná remarketingová publika včetně seznamů lidí, kteří navštívili váš web (seznamy na základě pixelů), uživatelů vaší aplikace (seznamy ID zařízení), uživatelů, kteří vám sdělili svoji e-mailovou adresu (vlastní seznamy zákazníků) a uživatelů z vašeho systému pro řízení vztahů se zákazníky (seznamy ID uživatelů). V ideálním případě jsou do těchto seznamů průběžně přidáváni noví lidé. 

Dodržování těchto doporučených postupů vám u reklam pomůže dosáhnout nejlepšího možného pokrytí. Nedostatek remarketingových údajů může limitovat útratu za reklamu.

Je-li u vaší chytré kampaně v Nákupech uvedeno, že je nesprávně nakonfigurovaná kvůli problémům se značkami pro remarketing, můžete postupovat takto: Přihlaste se do Google Ads.

 1. Klikněte na ikonu klíče Tools and setting menu icon [Gear].
 2. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 3. Klikněte na Zdroje publika.
 4. Zkontrolujte, zda ve zdrojích publika nejsou nějaké kritické chyby.
  1. Pokud zjistíte kritickou chybu týkající se značky Google Ads, opravte remarketingové seznamy i značky pro svůj web.
  2. Pokud zjistíte kritickou chybu týkající se služby Google Analytics, opravte remarketingový seznam Google Analytics.

Poznámka: Pokud máte v účtu správce Google Ads povoleno sdílení seznamů, mohlo dojít ke ztrátě přístupu k seznamům, které s vámi dříve sdíleli jiní uživatelé. Dostupné seznamy publik si můžete prohlédnout takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Tools and setting menu icon [Gear].
 3. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 4. Klikněte na Seznamy publik.
 5. Pokud seznam chybí, obraťte se na vlastníka účtu správce, který může sdílení seznamu povolit.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory