Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm thông minh

Chiến dịch mua sắm thông minh giúp đơn giản hóa quy trình quản lý chiến dịch, tối đa hóa giá trị chuyển đổi và mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn. Loại chiến dịch phụ này kết hợp Chiến dịch mua sắm thông thường và Chiến dịch tiếp thị lại trên Mạng hiển thị, đồng thời sử dụng tính năng đặt giá thầu và vị trí đặt quảng cáo tự động để quảng cáo sản phẩm và doanh nghiệp của bạn trên toàn bộ mạng Google.

Cách hoạt động

Thông qua Chiến dịch mua sắm thông minh, nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và các tài sản hiện tại của bạn được kết hợp với công nghệ máy học của Google để hiển thị nhiều quảng cáo trên toàn bộ mạng Google. Hệ thống của chúng tôi sẽ lấy nội dung từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn, thử nghiệm các cách kết hợp khác nhau giữa hình ảnh và văn bản mà bạn cung cấp, sau đó hiển thị quảng cáo phù hợp nhất trên toàn bộ mạng Google (bao gồm cả Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google, YouTube và Gmail). Ở Châu Âu, bạn có thể sử dụng Chiến dịch mua sắm thông minh với mọi Dịch vụ so sánh giá (CSS) mà bạn hợp tác. Quảng cáo sẽ hiển thị trên các trang kết quả tìm kiếm thông thường và trên mọi nền tảng khác mà CSS đó đã chọn tham gia.

Để giúp bạn nhận được giá trị tốt nhất từ mỗi quảng cáo, Google cũng tự động hóa quy trình đặt quảng cáo và đặt giá thầu để đạt giá trị chuyển đổi tối đa với mức ngân sách mà bạn đưa ra.

Bạn có thể tạo tối đa 100 chiến dịch Mua sắm thông minh có trạng thái bật hoặc tạm dừng trong tài khoản Google Ads của mình. Để đạt được hiệu quả tối đa, Google khuyên bạn nên hợp nhất các chiến dịch Mua sắm thông minh của mình và chỉ tạo các chiến dịch riêng biệt khi cần thiết do yêu cầu kinh doanh (ví dụ: các mục tiêu ROAS khác nhau cho các phần khác nhau trong kho sản phẩm).

Yêu cầu chung

Những khách hàng chỉ có một nguồn cấp dữ liệu Merchant Center cũng có thể tạo Chiến dịch mua sắm thông minh và bắt đầu phân phát quảng cáo nhờ hưởng lợi từ hiệu quả hoạt động của Chiến dịch mua sắm thông minh. Để có được lợi ích đầy đủ của Chiến dịch mua sắm thông minh khi chiến dịch đó đạt được hiệu quả hoạt động và giúp quảng cáo của bạn hiển thị ở nhiều vị trí hơn, hãy thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và đối tượng tiếp thị lại. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, chiến dịch của bạn có thể bị giới hạn chi tiêu. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu trong danh sách việc cần làm để bắt đầu tạo chiến dịch.

Tiếp thị lại

Bạn nên sử dụng danh sách tiếp thị lại với Chiến dịch mua sắm thông minh và liên tục thêm người dùng mới vào các danh sách đó. Để đảm bảo quảng cáo của bạn có mức độ phù hợp cao nhất, bạn phải có hơn 100 người dùng hoặc khách truy cập hoạt động trong vòng 30 ngày qua.

Lượt chuyển đổi

Chiến dịch mua sắm thông minh sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của các sự kiện như lượt mua hàng trực tuyến (nguồn ưu tiên của sự kiện chuyển đổi), lượt đăng ký, lượt mua hàng từ cuộc gọi điện thoại và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Các chiến dịch này tự động tối đa hóa giá trị chuyển đổi cho ngân sách hằng ngày mà bạn đã đặt. Tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm thông minh.

Bạn có thể tạo Chiến dịch mua sắm thông minh mà không cần sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Tuy nhiên, chiến dịch của bạn có thể bị giới hạn chi tiêu.
Lưu ý: Bạn có thể chạy các Chiến dịch mua sắm thông minh hiện tại mà không cần phải đáp ứng các yêu cầu của tính năng theo dõi lượt chuyển đổi hoặc tính năng tiếp thị lại. Tuy nhiên, khả năng chi tiêu của các chiến dịch này có thể bị giới hạn.

Loại quảng cáo

Chiến dịch Mua sắm thông minh gồm có Quảng cáo mua sắm sản phẩm, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và quảng cáo hiển thị hình ảnh (bao gồm tính năng tiếp thị lại động và tự động tìm khách hàng tiềm năng), có thể xuất hiện trên Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google, YouTube và Gmail. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với định dạng và loại quảng cáo.

Báo cáo chiến dịch

Tính năng báo cáo Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) và giá trị chuyển đổi giúp bạn đánh giá hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Để xem các báo cáo đã xác định trước được phân đoạn theo thuộc tính sản phẩm cụ thể như danh mục, loại sản phẩm và nhãn tùy chỉnh, hãy nhấp vào biểu tượng báo cáo ở đầu trang và chọn Báo cáo đã xác định trước (Thứ nguyên), rồi chọn Mua sắm. Tiếp theo, hãy nhấp vào báo cáo mà bạn muốn xem từ trình đơn thả xuống của Quảng cáo mua sắm.

Các báo cáo điển hình (như lượt nhấp, lượt chuyển đổi và lượt hiển thị) cũng có tại đây.

Lưu ý: Mặc dù Chiến dịch mua sắm thông minh sẽ xuất hiện trên Mạng Hiển thị, nhưng báo cáo lượt chuyển đổi xem hết sẽ không áp dụng cho Chiến dịch mua sắm.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố