ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class], ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class], ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class]

ใช้แอตทริบิวต์ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class], ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] ในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์

  • ค่าระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] จะระบุระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ (ประหยัดพลังงานน้อยสุด) ในสเกลการใช้พลังงานสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ส่วนค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] จะระบุระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด (ประหยัดพลังงานมากสุด) ในสเกลการใช้พลังงานสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ

 Product attribute: energy efficiency class example

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class], ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่บังคับ แต่คุณอาจต้องให้ข้อมูลนี้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เช่น หากผลิตภัณฑ์กำหนดให้รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลุ่มเป้าหมาย ลองพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายในเรื่องนี้ที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการแห่งชาติ (National Implementation Acts) ในข้อกำหนดแห่งสหภาพยุโรป 2017/1369 และกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ส่งแอตทริบิวต์ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class], ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องระบุระดับการประหยัดพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง จัดข้อความกึ่งกลาง เครื่องอบผ้า เครื่องซักและอบผ้า
ตู้เก็บไวน์ เครื่องล้างจาน เตาอบ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องเก็บน้ำร้อน
เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ทีวี  

ค่าที่รองรับ

[รูปแบบพลังงาน] A+++ [รูปแบบพลังงาน] A++ [รูปแบบพลังงาน] A+ [รูปแบบพลังงาน] A++ [รูปแบบพลังงาน] B
[รูปแบบพลังงาน] C [รูปแบบพลังงาน] B [รูปแบบพลังงาน] E [รูปแบบพลังงาน] F [รูปแบบพลังงาน] G
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)

Product.hasEnergyConsumptionDetails

Type: EnergyConsumptionDetails

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี

การจัดรูปแบบสำหรับระดับการประหยัดพลังงาน

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

A+

ฟีด XML
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

การจัดรูปแบบสำหรับระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

A+

ฟีด XML
<g:min_energy_efficiency_class>A</g:min_energy_efficiency_class>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

การจัดรูปแบบสำหรับระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

D

ฟีด XML
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ค่าระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำจะระบุระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ (ประหยัดพลังงานน้อยสุด) ในสเกลการใช้พลังงานสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ ขณะที่ค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุดจะระบุระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด (ประหยัดพลังงานมากสุด) ในสเกลดังกล่าว
    เช่น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการประหยัดพลังงาน "C" ในสเกลตั้งแต่ "A+++" ถึง "D" ให้ระบุ energy_efficiency_class เป็น C โดยระบุ max_energy_efficiency_class เป็น A+++ และ min_energy_efficiency_class เป็น D
  • ค่าระดับการประหยัดพลังงานที่ระบุต้องอยู่ในช่วงของค่าระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำและค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด
    เช่น หากช่วงของคุณเริ่มจาก "A" (ประหยัดพลังงานมากสุด, ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด) ลงไปถึง "D" (ประหยัดพลังงานน้อยสุด, ระดับการประหยัดขั้นต่ำ) ค่าของแอตทริบิวต์ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] จะเป็น "G" ไม่ได้

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ส่งแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วยหรือระดับการประหยัดพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าส่งทั้ง 2 อย่าง หากมีแอตทริบิวต์ทั้งคู่ ระบบจะแสดงเฉพาะแอตทริบิวต์ระดับการประหยัดพลังงาน

ตัวอย่าง

ตู้เย็น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตู้เย็นสเตนเลส
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ตู้เย็นสแตนเลส 240 ลิตร
ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] A+
ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] D
ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] A+++

 

เครื่องล้างจาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจานบิวท์อิน
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เครื่องล้างจานบิวท์อิน กว้าง 60 ซม. ลึก 55 ซม.
ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] A++
ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] G
ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] A+++

 

ตู้แช่ไวน์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตู้เย็นสเตนเลส
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ตู้แช่ไวน์ กว้าง 45 ซม. ลึก 52 ซม.
ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] B
ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] F
ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] A
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false