Uyumlu veya yenilenmiş üçüncü taraf ürünler hakkında

Özgün Donanım Üreticisi (OEM) ürünleriyle uyumlu üçüncü taraf üretici ürünlerini veya bir üçüncü tarafın yenilediği Özgün Donanım Üreticisi (OEM) ürünlerini tanıtıyorsanız ürünlerin condition [durum], title [ad] ve image [resim] özellikleri ile benzersiz ürün tanımlayıcıları için bu koşullara uymanız gerekir. Bu koşulları karşılamamanız durumunda ürünleriniz onaylanmayabilir veya hesabınız askıya alınabilir.

Not:
 • Yazıcı kartuşları için daha ayrıntılı koşullar mevcuttur. Makalenin alt kısmında bu koşulları inceleyebilirsiniz.
 • Yenilenmiş ürünlerin reklamları yalnızca Alışveriş reklamlarında yapılabilir. Google ile Satın Al'da yenilenmiş ürünler satamazsınız.

Minimum koşullar

Herhangi bir uyumlu veya yenilenmiş üçüncü taraf ürünü satıyorsanız, her ürünün tek bir öğe olarak sunulduğundan emin olun. Üçüncü taraf ürünü birden çok Özgün Donanım Üreticisi (OEM) ile uyumluysa bu ürünü tek bir öğe olarak sunun ve description [açıklama] özelliğinde tüm uyumlulukları listeleyin. Aynı üçüncü taraf ürününün çoğaltılmasına izin verilmez.

Örnek: Farklı yazıcılarla uyumlu bir üçüncü taraf yazıcı kartuşu satıyorsanız kartuşu tek bir ürün olarak göndermeniz ve diğer uyumlu yazıcı modellerini description [açıklama] özelliğinde belirtmeniz gerekir.

Her biri kendi yazıcı grubuyla uyumlu birden fazla üçüncü taraf kartuşunuz olması durumunda, her kartuş tek bir ürün olarak gönderilmeli ve uyumlu yazıcılar açıklama kısmına eklenmelidir.

Durum

Ürününüzün durumunu doğru yansıtan özellik değerini kullanın:

 • new [yeni]. Ürününüz yenidir ve hiç kullanılmamıştır. Açılmamış orijinal ambalajındadır.
 • refurbished [yenilenmiş]. Ürün yeni olmasa da profesyonel olarak yeniden çalışır duruma getirilmiştir, yeni gibidir ve garanti kapsamındadır. Orijinal ambalajı mevcut veya eksik olabilir. Bu bazen "yeniden üretilmiş" olarak da ifade edilir.
 • used [ikinci el]. Ürününüz ikinci eldir. Örneğin, ürün daha önce kullanılmıştır veya orijinal ambalajı açılmış ya da kayıptır.

Başlık

Başlığınızda kullanıcıların satın aldığı ürünün türünü, üreticisini ve ürünü yeniden kimin yenilediğini açıkça belirtin.

 • Ürününüz bir OEM ürünüyle uyumluysa ancak üçüncü taraflarca üretildiyse başlığa "uyumlu", "üçüncü taraf", "genel" veya üçüncü taraf üreticinin adı gibi, OEM olmayan bir anahtar kelimeyle başlayın.
 • Ürününüz, üçüncü tarafça yenilenmiş bir OEM ürünüyse başlığa "yenilenmiş" ve "yeniden üretilmiş" gibi OEM olmayan anahtar kelimelerle veya yenileme işlemini yapan üçüncü tarafın adıyla başlayın.
 • Başlığa üçüncü taraf üreticinin veya yenilemeyi yapan tarafın adını ekleyin.
 • Başlığa OEM adını, modelini ve/veya parça numarasını ekleyebilirsiniz, ancak bunlardan hiçbiri başlığın en başında olmamalıdır.
 • "Orijinal", "gerçek" gibi OEM anahtar kelimeleri kullanmayın.
Örnek: Üçüncü taraf üretici MüthişYedekParçalar'ın ürettiği, OEM ABC Bulaşık Makinesiyle uyumlu bir bulaşık makinesi rafının tanıtımını yaptığınızı varsayalım. Bu durumda, "MüthişYedekParçalar AD12345, ABC Bulaşık Makinesiyle uyumlu bulaşık makinesi rafı" veya benzer bir başlık kullanabilirsiniz.

Resim

Resimde kullanıcının satın aldığı ürün açıkça gösterilmelidir.

 • Ürününüz yenilenmişse ürünü tek başına veya üçüncü taraf ambalajı içinde gösterin. Resminizde orijinal OEM ürününü veya OEM ambalajını göstermeyin.
 • Ürününüz bir OEM ürünüyle uyumluysa ancak üçüncü taraflarca üretildiyse resimde, üçüncü taraf ürün veya ambalaj gösterilmelidir. Resminizde OEM ürünlerini veya OEM ambalajını göstermeyin.

Benzersiz ürün tanımlayıcıları

Doğru ürün tanımlayıcılarını kullanın.

 • Ürün, üçüncü taraf parçalar içeriyorsa üçüncü taraf üreticinin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin. Özgün Donanım Üreticisi'nin (OEM) ürün tanımlayıcılarını kullanmayın.
 • Ürün yalnızca OEM parçaları içeriyorsa ve yenilenmişse OEM'nin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini ve durum için de "yenilenmiş" değerini gönderin. Aşağıdan, yazıcı kartuşları için özel olarak belirlenen diğer koşulları öğrenebilirsiniz.

Yazıcı kartuşu için belirlenen koşullar

Farklı durumlarda yazıcı kartuşları için farklı koşullar bulunur. condition [durum], title [ad], image_link [resim_bağlantısı] ve benzersiz ürün tanımlayıcıları için gönderdiğiniz değerler, sattığınız yazıcı kartuşunun türüne bağlıdır.

Kartuşun türü; mürekkebin veya tonerin üreticisine, kabın imalatçısına ve kartuşun durumuna göre belirlenir.

Tüm uyumlu veya yenilenmiş üçüncü taraf ürünler, tek bir ürün olarak sunulabilir ve açıklama kısmına uyumlu yazıcı türü eklenebilir. Ayrıca her biri farklı yazıcılarla uyumlu birden fazla üçüncü taraf yazıcı kartuşunuzun olması durumunda her ürünü ayrı ayrı sunmanız gerekir.

Not: "OEM", yazıcının üreticisini belirtir.

En popüler kartuş türleri

OEM kapta OEM mürekkep, yeni ürün

 • Durum: Durum için "yeni" değerini gönderin.
 • Başlık: Başlıklar, "orijinal", "gerçek" ve OEM marka adı gibi anahtar kelimeler içerebilir. Başlıkta buna benzer anahtar kelimelere yer verilmese de, ürün OEM olarak kabul edilir.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız ürünün OEM kutusu veya ambalajı olmalı ya da kartuş ürünü tek başına gösterilmelidir.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: OEM'nin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin.

Üçüncü tarafça üretilen kapta üçüncü taraf mürekkep, yeni ürün

 • Durum: Durum için "yeni" değerini gönderin.
 • Başlık: Başlığa, OEM olmayan bir anahtar kelimeyle başlayın. "Uyumlu", "üçüncü taraf" ve "genel" gibi anahtar kelimeler, OEM değildir.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız üçüncü taraf kartuş gösterilmelidir. OEM kartuşlarının veya ambalajlarının resmi kullanılmamalıdır.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: Üçüncü taraf üreticinin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin. Özgün Donanım Üreticisi'nin (OEM) ürün tanımlayıcılarını kullanmayın.

OEM kapta üçüncü taraf mürekkep, yeniden doldurulmuş veya kullanılmış ürün

 • Durum: Durum değerini "kullanılmış" olarak gönderin.
 • Başlık: Başlığa "yeniden doldurulmuş" anahtar kelimesiyle başlayın, ardından OEM markasını ve kartuş numarasını belirtin. "Orijinal", "gerçek" gibi OEM anahtar kelimeleri kullanmayın.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız kartuş öğesi tek başına gösterilebilir, ancak OEM ambalajı veya kutusu gösterilmemelidir.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: Yalnızca OEM parçalarını kullanıyorsanız OEM'nin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin. Üründe üçüncü tarafça üretilmiş herhangi bir parça varsa OEM ürün tanımlayıcılarını göndermeyin (Üçüncü tarafça üretilmiş herhangi bir parçası olan kaplar üçüncü taraf olarak kabul edilir. Koşullar için aşağıdan kartuş türlerini inceleyin).

Üçüncü taraf kapta üçüncü taraf mürekkep, yeniden doldurulmuş veya kullanılmış ürün

 • Durum: Durum değerini "kullanılmış" olarak gönderin.
 • Başlık: Başlığa, OEM olmayan bir anahtar kelimeyle başlayın. "Uyumlu", "üçüncü taraf" ve "genel" gibi anahtar kelimeler, OEM değildir.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız üçüncü taraf kartuş gösterilmelidir. OEM kartuşlarının veya ambalajlarının resmi kullanılmamalıdır.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: Üçüncü taraf üreticinin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin. Özgün Donanım Üreticisi'nin (OEM) ürün tanımlayıcılarını kullanmayın. Not: Ürüne atanan bir üçüncü taraf GTIN yoksa identifier_exists [tanımlayıcı_var] özelliğini FALSE olarak gönderin.

Diğer kartuş türleri

OEM kapta OEM mürekkep, yenilenmiş ürün

 • Durum: Durum değerini "yenilenmiş" olarak gönderin.
 • Başlık: Başlıklar, "orijinal", "gerçek" ve OEM marka adı gibi anahtar kelimeler içerebilir. Başlıkta buna benzer anahtar kelimelere yer verilmese de, ürün OEM olarak kabul edilir.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız ürünün OEM kutusu/ambalajı olmalı veya kartuş ürünü tek başına gösterilmelidir.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: OEM'nin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin.

Üçüncü taraf kapta üçüncü taraf mürekkep, yenilenmiş ürün

 • Durum: Durum değerini "yenilenmiş" olarak gönderin.
 • Başlık: Başlığa, OEM olmayan bir anahtar kelimeyle başlayın. "Uyumlu", "üçüncü taraf" ve "genel" gibi anahtar kelimeler, OEM değildir.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız üçüncü taraf kartuş gösterilmelidir. OEM kartuşlarının veya ambalajlarının resmi kullanılmamalıdır.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: Üçüncü taraf üreticinin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin. Özgün Donanım Üreticisi'nin (OEM) ürün tanımlayıcılarını kullanmayın.

OEM kapta OEM mürekkep, yeniden doldurulmuş veya kullanılmış ürün

 • Durum: Durum değerini "kullanılmış" olarak gönderin.
 • Başlık: Başlıklar, "orijinal", "gerçek" ve OEM marka adı gibi anahtar kelimeler içerebilir. Başlıkta buna benzer anahtar kelimelere yer verilmese de, ürün OEM olarak kabul edilir.
 • Resim: Resimde, reklamını yaptığınız ürünün OEM kutusu veya ambalajı olmalı ya da kartuş ürünü tek başına gösterilmelidir.
 • Benzersiz ürün tanımlayıcıları: OEM'nin benzersiz ürün tanımlayıcı (marka, GTIN, MPN) değerlerini gönderin.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın