Om kompatible og overhalte produkter fra tredjeparter

Hvis du annonserer produkter fra tredjepartsprodusenter som er kompatible med originalproduktene (Original Equipment Manufacturer – OEM), eller originalprodukter som er overhalt av en tredjepart, må du oppfylle disse kravene for attributtene condition [tilstand], title [tittel] og image_link [bildelink] samt for unike produktkoder. Hvis du ikke oppfyller disse kravene, kan produktene dine bli avvist eller kontoen din bli suspendert.

Merk:
 • For skriverkassetter er det mer detaljerte krav som gjelder. Gjennomgå disse kravene nederst i denne artikkelen.
 • Annonsering av overhalte produkter er bare tilgjengelig i Shopping-annonser. Du kan ikke selge overhalte produkter via Kjøp på Google.

Minstekrav

Hvis du selger kompatible eller overhalte tredjepartsprodukter, må du sørge for at hvert ulikt produkt sendes inn som én vare. Hvis tredjepartsproduktet er kompatibelt med produkter fra flere originalprodusenter, kan du sende det inn som én vare og føre opp alle kompatible produkter i attributtet description [beskrivelse]. Duplikater av det samme tredjepartsproduktet er ikke tillatt.

Eksempel: Hvis du selger en tredjeparts skriverkassett som kan brukes med flere forskjellige skrivere, må du sende inn kassetten som ett enkelt produkt og deretter angi de kompatible skrivermodellene i attributtet description [beskrivelse].

Hvis du har flere forskjellige tredjeparts skriverkassetter som hver er kompatibel med et bestemt sett med skrivere, må du sende inn hver kassett som ett produkt og legge til de kompatible skriverne i beskrivelsen.

Tilstand

Bruk riktig attributtverdi på bakgrunn av tilstanden til produktet ditt:

 • new [ny]. Produktet er nytt og har aldri vært brukt. Det er i originalpakningen, som aldri er blitt åpnet.
 • refurbished [overhalt]. Produktet er ikke nytt, men det er profesjonelt restaurert og så godt som nytt, både i utseende og funksjon. Det dekkes dessuten av reklamasjonsretten. Produktet kan leveres i originalemballasjen, men dette er ikke obligatorisk. Slike produkter kalles også «reproduserte».
 • used [brukt]. Produktet er brukt. Det kan for eksempel være at produktet har vært brukt før, eller at den originale innpakningen er åpnet eller mangler.

Tittel

Bruk tittelen til å tydeliggjøre hva slags produkt brukerne kjøper, og hvem som har produsert eller overhalt det.

 • Hvis produktet ditt er kompatibelt med et produkt fra en originalprodusent, men produktet ble produsert av en tredjepart, starter du tittelen med et søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt, for eksempel «kompatibel», «tredjeparts» eller «generisk» eller med navnet til tredjepartsprodusenten.
 • Hvis produktet ditt er et overhalt produkt som opprinnelig ble laget av originalprodusenten, men deretter overhalt av en tredjepart, starter du tittelen med et søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt, for eksempel «renovert» eller «overhalt» eller navnet på tredjeparten som overhalte produktet.
 • Ta med navnet på tredjepartsprodusenten eller tredjeparten som overhalte produktet, i tittelen.
 • Du kan ta med originalprodusentens navn, modellen og/eller delenummeret i tittelen, men ikke helt i starten.
 • Ikke ta med søkeord som «original», «ekte» osv. som antyder at produktet ditt er et originalprodukt.
Eksempel: Hvis du annonserer for en oppvaskmaskinhylle fra tredjepartsprodusenten GreatSpareParts, som er kompatibel med produkter fra originalprodusenten ABC Oppvaskmaskin, bruker du tittelen «Kompatibel oppvaskmaskinhylle AD12345 fra GreatSpareParts for ABC Oppvaskmaskin» eller lignende.

Bilde

Bildet skal tydelig vise hva brukeren kjøper.

 • Hvis produktet ditt er overhalt, viser du produktet for seg selv eller i tredjepartens emballasje. Ikke vis det originale produktet fra originalprodusenten eller originalprodusentens emballasje i bildet ditt.
 • Hvis produktet ditt er kompatibelt med et produkt fra en originalprodusent, men ble produsert av en tredjepart, bør bildet vise tredjepartsproduktet eller -emballasjen. Ikke vis produkter eller emballasje fra originalprodusenten i bildet ditt.

Unike produktkoder

Bruk de riktige produktkodene.

 • Hvis produktet inneholder deler fra tredjeparter, sender du inn de unike verdiene for produktkodene (merke, GTIN, delenummer) til tredjepartsprodusenten. Ikke ta med produktkodene fra originalprodusenten.
 • Hvis produktet er overhalt, men utelukkende inneholder deler fra originalprodusenten, sender du inn verdiene for de unike produktkodene for originalprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer) sammen med tilstandsverdien «refurbished [overhalt]». Legg merke til de mer spesifikke kravene for skriverkassetter nedenfor.

Krav til skriverkassetter

Skriverkassetter har ulike krav under ulike omstendigheter. Verdiene du sender inn for condition [tilstand], title [tittel], image_link [bildelink] og unike produktkoder, avhenger av hvilken type skriverkassett du selger.

Kassettypen bestemmes av hvem som produserer blekket eller toneren, hvem som produserer beholderen, og tilstanden til kassetten.

Du kan sende inn alle kompatible eller overhalte tredjepartsprodukter som enkeltprodukter, og kompatible skrivertyper kan du legge til i beskrivelsen. Hvis du i tillegg har flere tredjeparts skriverkassetter som hver er kompatibel med ulike skrivere, må du sende inn disse produktene hver for seg.

Merk: «Produsent» eller «originalprodusent» («OEM») refererer til produsenten av skriveren.

De mest populære kassettypene

Blekk fra originalprodusenten i beholdere fra originalprodusenten, i ny tilstand

 • Tilstand: Send inn «new [ny]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Titler kan ha søkeord som «original», «ekte» og merkenavnet til originalprodusenten. Ved utelatelse av slike søkeord i tittelen, regnes produktet også som et produkt fra originalprodusenten.
 • Bilde: Bildet skal vise originalprodusentens eske eller emballasje eller det frittstående kassettelementet som du annonserer for.
 • Unike produktidentifikatorer: Send inn verdiene for de unike produktkodene til originalprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer).

Blekk fra tredjeparter i beholder fra tredjeparter, i ny tilstand

 • Tilstand: Send inn «new [ny]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Start tittelen med et søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt. Eksempler på søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt, er «kompatibel», «tredjepart» og «generisk».
 • Bilde: Bildet skal vise tredjepartskassetten du annonserer for. Du kan ikke bruke noen bilder av kassetter eller emballasje fra originalprodusenten.
 • Unike produktkoder: Send inn verdiene for de unike produktkodene til tredjepartsprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer). Ikke ta med produktkodene fra originalprodusenten.

Blekk fra tredjepart i originalprodusentens beholder, i påfylt eller brukt tilstand

 • Tilstand: Send inn «used [brukt]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Start tittelen med søkeordet «påfylt» etterfulgt av originalprodusentens merkevare og kassettnummeret. Ikke ta med søkeord som «original», «ekte» osv. som antyder at produktet ditt er et originalprodukt.
 • Bilde: Bildet kan vise kassetten du annonserer for, men kan ikke vise emballasjen eller innpakningen fra originalprodusenten.
 • Unike produktidentifikatorer: Send inn verdiene for de unike produktkodene for originalprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer) bare hvis produktet utelukkende består av deler fra originalprodusenten. Hvis deler fra tredjeparter er inkludert, må du ikke sende inn produktkodene for originalprodusenten. (Ved bruk av tredjepartsdeler anses beholderen som en tredjepartsdel. Se kassettype nedenfor for krav.)

Tredjepartsblekk i beholdere fra tredjepart, i påfylt eller brukt tilstand

 • Tilstand: Send inn «used [brukt]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Start tittelen med et søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt. Eksempler på søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt, er «kompatibel», «tredjepart» og «generisk».
 • Bilde: Bildet skal vise tredjepartskassetten du annonserer for. Du kan ikke bruke noen bilder av kassetter eller emballasje fra originalprodusenten.
 • Unike produktkoder: Send inn verdiene for de unike produktkodene til tredjepartsprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer). Ikke ta med produktkodene fra originalprodusenten. Merk: Hvis det ikke finnes noe GTIN-nummer for produktet som tredjepartsprodukt, sender du inn identifier_exists [identifikator_finnes] som FALSE [USANN].

Andre typer kassetter

Originalprodusentens blekk i originalprodusentens beholder, i overhalt tilstand

 • Tilstand: Send inn «refurbished [overhalt]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Titler kan ha søkeord som «original», «ekte» og merkenavnet til originalprodusenten. Selv om slike søkeord ikke tas med i tittelen, anses produktet likevel som et originalprodukt.
 • Bilde: Bildet skal vise innpakningen fra originalprodusenten eller enkeltkassetten du annonserer for.
 • Unike produktidentifikatorer: Send inn verdiene for de unike produktkodene til originalprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer).

Blekk fra tredjepart i beholder fra tredjepart, i overhalt tilstand

 • Tilstand: Send inn «refurbished [overhalt]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Start tittelen med et søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt. Eksempler på søkeord som gjør det tydelig at produktet ikke er et originalprodukt, er «kompatibel», «tredjepart» og «generisk».
 • Bilde: Bildet skal vise tredjepartskassetten du annonserer for. Du kan ikke bruke noen bilder av kassetter eller emballasje fra originalprodusenten.
 • Unike produktkoder: Send inn verdiene for de unike produktkodene til tredjepartsprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer). Ikke ta med produktkodene fra originalprodusenten.

Originalprodusentens blekk i originalprodusentens beholder, i påfylt eller brukt tilstand

 • Tilstand: Send inn «used [brukt]» som verdi for attributtet «condition [tilstand]».
 • Tittel: Titler kan ha søkeord som «original», «ekte» og merkenavnet til originalprodusenten. Selv om slike søkeord ikke tas med i tittelen, anses produktet likevel som et originalprodukt.
 • Bilde: Bildet skal vise innpakningen eller emballasjen fra originalprodusenten eller enkeltkassetten du annonserer for.
 • Unike produktidentifikatorer: Send inn verdiene for de unike produktkodene til originalprodusenten (merkevare, GTIN, delenummer).

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
71525
false