Đăng ký cung cấp Dịch vụ so sánh giá

Dịch vụ so sánh giá (CSS) có thể thay mặt người bán đặt Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm trên Google ở những quốc gia có chương trình CSS. Quảng cáo mua sắm và trang thông tin dành cho Dịch vụ so sánh giá (CSS) hiện có ở các quốc gia thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. 

Yêu cầu tối thiểu

Là nhà cung cấp Dịch vụ so sánh giá, bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm của người bán mà bạn đại diện.

 • Bạn phải vận hành một trang web Dịch vụ so sánh giá đáp ứng các yêu cầu sau: 
  • Trang web này hiển thị tất cả giá bán bạn gửi tới Google và cho phép người dùng tìm kiếm và so sánh nhiều sản phẩm và giá bán của những người bán khác nhau cho cùng một sản phẩm.
  • Trang web giới thiệu các mặt hàng đến từ 50 miền khác nhau của người bán tại mỗi quốc gia mà họ nhắm mục tiêu đến bằng Quảng cáo mua sắm. Đây phải là những người bán có hỗ trợ vận chuyển sản phẩm đến quốc gia tương ứng, nghĩa là người tiêu dùng ở quốc gia đó có thể mua sản phẩm của họ.
  • Trang web này hiển thị giá bán của sản phẩm mà sẽ dẫn người dùng đến trang để họ có thể mua sản phẩm nêu trên.
  • Trang web có hộp tìm kiếm để tìm kiếm, đồng thời cung cấp chức năng tìm kiếm chủ yếu dựa vào một quy trình tự động và linh hoạt và phần lớn không phải là công nghệ tìm kiếm do Google cấp phép hay cung cấp. 
  • Trang web Dịch vụ so sánh giá cung cấp cho người tiêu dùng các tùy chọn sắp xếp hoặc lọc kết quả tìm kiếm sản phẩm theo giá cộng thêm ít nhất một tiêu chí khác phù hợp với họ (ví dụ: thương hiệu, người bán hoặc thời gian vận chuyển).

  • Tất cả mọi người đều có thể truy cập vào trang web mà không cần đăng ký.
 • Doanh nghiệp của bạn phải đăng ký tại ít nhất một quốc gia có chương trình Dịch vụ so sánh giá (CSS) và hiển thị địa chỉ doanh nghiệp tương ứng với thông tin đăng ký trên trang web của bạn.
 • Quảng cáo và trang thông tin miễn phí phải tuân thủ tất cả các Chính sách Quảng cáo mua sắmđặc tả dữ liệu sản phẩm.
 • Các đường dẫn liên kết của sản phẩm được quảng cáo trong Quảng cáo mua sắm cần dẫn người dùng đến thẳng trang cho phép họ mua sản phẩm được quảng cáo, trừ khi có quy định rõ ràng khác cho một định dạng quảng cáo cụ thể. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với trang đích 
 • Đối với mỗi người bạn mà bạn đại diện, bạn cần gửi dữ liệu sản phẩm bằng một tài khoản phụ riêng biệt thuộc tài khoản nhiều khách hàng. Sử dụng một tài khoản phụ cho mỗi miền riêng biệt của người bán. Hoặc, sử dụng một tài khoản riêng cho từng người bán và yêu cầu nhóm hỗ trợ tại Google liên kết tài khoản này với Dịch vụ so sánh giá (CSS) của bạn.
 • Nếu bạn muốn đại diện cho một trang web thương mại, hãy yêu cầu một tài khoản nhiều khách hàng cho trang web thương mại dùng riêng cho các giá bán trên trang web thương mại đó. Gửi dữ liệu sản phẩm cho từng người bán cá nhân trên trang web thương mại bằng một tài khoản phụ riêng biệt thuộc tài khoản nhiều khách hàng cho trang web thương mại đó. Nếu bạn cho phép giao dịch trên miền của mình, hãy yêu cầu một tài khoản nhiều khách hàng cho trang web thương mại dành riêng cho những giá bán đó và gửi dữ liệu sản phẩm cho từng người bán bằng một tài khoản phụ riêng biệt thuộc tài khoản nhiều khách hàng cho trang web thương mại của tên miền đó.
 • Nếu doanh nghiệp của bạn chủ yếu là một trang web thương mại cho phép giao dịch trên miền của bạn, thì bạn không thể tham gia với tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ so sánh giá, nhưng bạn có thể tham gia với tư cách trang web thương mại thông qua một hoặc nhiều Dịch vụ so sánh giá do bạn chọn.
 • Bạn phải tạo một tài khoản Google Ads mới và chỉ liên kết tài khoản này với tài khoản nhiều khách hàng của Dịch vụ so sánh giá của bạn và các tài khoản phụ (nếu có) của tài khoản đó.
 • Bạn đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cho phép Google truy cập, lập chỉ mục, lưu vào bộ nhớ đệm hoặc thu thập thông tin (các) URL trang đích của trang web của người bán và nội dung có sẵn thông qua (các) URL đó cũng như hiển thị thông tin liên quan đến quảng cáo sản phẩm bạn gửi. Khi cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, bạn cần phải công bố rõ ràng và công khai cho bên thứ ba đó biết rằng các nội dung này của họ sẽ được cung cấp cho Google và có thể được công bố công khai.

Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối các sản phẩm của bạn hoặc tạm ngưng (các) tài khoản của bạn và thông báo cho bạn biết trên trang Chẩn đoán của (các) tài khoản Merchant Center của mình.

Các phương pháp hay nhất

Sau đây là những đề xuất cho việc thiết lập và các tính năng của trang web Dịch vụ so sánh giá mà chúng tôi cho rằng sẽ giúp bạn mang tới cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời để cạnh tranh với các Dịch vụ so sánh giá khác.

Lọc và sắp xếp

Cho phép người dùng lọc và sắp xếp các sản phẩm trên trang web của bạn theo các tiêu chí có liên quan (ví dụ: giá, người bán hoặc thương hiệu). Bạn nên cung cấp nhiều tùy chọn lọc và sắp xếp, tùy thuộc vào loại sản phẩm (ví dụ: màu sắc và kiểu dáng cho hàng may mặc hoặc thông số kỹ thuật cho đồ điện tử). 

So sánh giá cho cùng một sản phẩm

Nếu nhiều người bán cùng bán một sản phẩm trên trang web của bạn, hãy cho phép người dùng so sánh tổng quan giá bán của những người bán khác nhau cho cùng một sản phẩm. Bạn nên cung cấp thông tin chi tiết của sản phẩm bán ra, chẳng hạn như giá, phí vận chuyển, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, điểm xếp hạng và bài đánh giá, v.v. Điều này cho phép người dùng chọn người bán dựa trên yếu tố quan trọng đối với họ.

Ngôn ngữ và tiền tệ

Hãy giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm bán ra bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của quốc gia họ. Khi người dùng được chuyển từ Quảng cáo mua sắm đến trang web Dịch vụ so sánh giá của bạn, ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của sản phẩm hiển thị trên trang web của bạn phải tương ứng với ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của sản phẩm trong quảng cáo.

Hoạt động ở nhiều quốc gia

Nếu Dịch vụ so sánh giá (CSS) của bạn hoạt động ở một số quốc gia, thì bạn nên đảm bảo rằng người dùng tìm thấy sản phẩm bán ra theo đúng quốc gia và ngôn ngữ trên trang web của bạn khi họ nhấp vào đường liên kết "By CSS" (Do Dịch vụ so sánh giá cung cấp) trong Quảng cáo mua sắm hoặc trang thông tin (nghĩa là quốc gia và ngôn ngữ của sản phẩm bán ra trên trang web của bạn sẽ giống với quốc gia và ngôn ngữ hiển thị trên quảng cáo).

Nếu sử dụng cùng một miền CSS cho nhiều quốc gia, bạn có thể điều chỉnh các sản phẩm bán ra được hiển thị dựa trên hiểu biết của bạn về người dùng và vị trí của họ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một trang web CSS riêng cho từng quốc gia.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể thực hiện điều này: 

 1. Sử dụng nhiều thương hiệu cho mỗi quốc gia. 
 2. Sử dụng nhiều tên miền quốc gia cho cùng một thương hiệu (ví dụ: somecss.fr và somecss.de).
 3. Sử dụng thêm một miền con cho mỗi quốc gia (ví dụ: fr.somecss.com và de.somecss.com).

Mỗi trang web nên có tài khoản nhiều khách hàng CSS riêng.

Đối với quốc gia sử dụng nhiều ngôn ngữ, bạn cũng có thể tách trang web CSS của quốc gia đó thành nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau (ví dụ: fr.somecss.be). 
 

Cách đăng ký

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp Dịch vụ so sánh giá (CSS) tuân thủ các yêu cầu nêu trên và bạn muốn tham gia chương trình Quảng cáo mua sắm thay mặt cho những người bán mà bạn đại diện, hãy làm như sau:

 1. Tạo tài khoản Merchant Center mới.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó chọn mục Thông tin doanh nghiệp trong phần "Công cụ". 
  Thêm thông tin sau đây: 
  1. Tên hiển thị của doanh nghiệp (là tên bạn muốn hiển thị cho người dùng, tối đa 10-15 ký tự)
  2. Địa chỉ doanh nghiệp của bạn
  3. Thông tin liên hệ về dịch vụ khách hàng của bạn (URL, email và số điện thoại)
 3. Tiếp theo, hãy nhấp vào thẻ Trang web và thêm trang web của bạn vào, kể cả giản đồ (http:// hoặc https://). Sau đó, xác minh URL trang web của bạn bằng một trong hai cách sau đây: 
  • Nếu bạn hiện không có tài khoản khác đang quảng cáo bằng Quảng cáo mua sắm cho tên miền đã đăng ký, hãy xác minh và xác nhận quyền sở hữu trang web trong Merchant Center.
  • Nếu bạn hiện đang quảng cáo bằng Quảng cáo mua sắm cho miền đã đăng ký, việc xác nhận quyền sở hữu trang web có thể ảnh hưởng đến quảng cáo hoặc trang thông tin được phân phối từ các tài khoản Merchant Center khác mà bạn đã có. Trong trường hợp này, hãy sử dụng Google Search Console để xác minh miền của bạn nhưng không xác nhận quyền sở hữu miền đó. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng có quyền truy cập vào tài khoản Merchant Center đã tạo, sau đó chuyển đến Search Console và thêm thuộc tính này. 
 4. Dừng lại ở bước này và đăng ký tại đây để chuyển tài khoản của bạn thành tài khoản nhiều khách hàng CSS. Không tải bất kỳ sản phẩm bán ra nào lên tài khoản ban đầu này.

Theo mặc định, các sản phẩm bán ra mà bạn tải lên chỉ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm chung của Google. Những sản phẩm này sẽ không hiển thị trên trang web Google Mua sắm tại google.com/shopping – trừ khi bạn chọn hiển thị chúng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?