Časté dotazy ohledně shromažďování recenzí produktů

Ovlivní shromažďování recenzí prostřednictvím programu zákaznické recenze Google stávající hodnocení prodejce našeho webu?

Ne, hodnocení prodejce vašeho webu nebude shromažďováním recenzí produktů prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google nijak ovlivněno. Recenze produktů se používají k výpočtu hodnocení produktů u zboží, které na svém webu prodáváte, a nemá žádný vliv na výpočet hodnocení prodejce.

Implementovali jsme nový kód pro shromažďování recenzí produktů. Kdy se u našich reklam začnou hodnocení produktů zobrazovat?

Hodnocení produktů se u vašich reklam v Nákupech a v Nákupech Google začnou zobrazovat, až Google vaším jménem úspěšně získá recenze příslušných produktů. Celý proces začíná tím, že Google prostřednictvím přihlašovacího modulu u objednávek na vašem webu získá platné kódy GTIN.

Upozorňujeme, že hodnocení se u produktu zobrazí pouze tehdy, pokud u něj má Google k dispozici alespoň tři recenze. Jestliže se u některého produktu, ke kterému jste poskytli kód GTIN, hodnocení nezobrazuje, pravděpodobně u něj Google dosud nezískal dostatečný počet recenzí. Může také dojít k prodlevě mezi získáním recenze prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google a jejím zobrazením společně s dalšími recenzemi produktů na stránce produktových informací.
 

Můžeme shromažďování recenzí prostřednictvím programu zákaznické recenze Google ukončit, pokud o tuto funkci ztratíme zájem?

Ano, shromažďování recenzí produktů prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google není povinné. Pokud chcete používání této funkce ukončit, stačí odstranit kód týkající se produktu z úryvku kódu přihlašovacího modulu na vašem webu. Když tuto část kódu odstraníte, nebudete u zadávaných objednávek zaznamenávat kódy GTIN a nebudou vám zasílány recenze produktů od nakupujících. 

Pokud se rozhodnete ukončit shromažďování recenzí produktů prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google, hodnocení produktů budou z vašich reklam v Nákupech a z informací o vašich produktech v Nákupech Google odstraněny.

Podívejte se na přihlašovací modul níže a povšimněte si zvýrazněné části kódu, kterou je třeba odstranit, abyste prostřednictvím Zákaznických recenzí Google přestali odesílat kódy GTIN.

<!-- BEGIN Kód přihlašovacího modulu GCR -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"
  async defer>
</script>

<script>
  window.renderOptIn = function() { 
    window.gapi.load("surveyoptin", function() {
      window.gapi.surveyoptin.render(
        {
          // REQUIRED
          "merchant_id": "
MERCHANT_ID",
          "order_id": "
ORDER_ID",
          "email": "
CUSTOMER_EMAIL",
          "delivery_country": "
COUNTRY_CODE",
          "estimated_delivery_date": "
YYYY-MM-DD",

          // OPTIONAL
         "opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
         "products": [{"gtin":"
GTIN1"}]

        }); 
     });
  }
</script>
<!-- END Kód přihlašovacího modulu GCR →

Pokud se rozhodneme ukončit shromažďování recenzí produktů prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google, co se stane s recenzemi, které již byly jménem našeho obchodu získány?

Pokud prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google přestanete shromažďovat recenze produktů, budou stávající recenze produktů získané z vašeho webu i nadále zobrazovány na stránce informací o příslušném produktu. Hodnocení produktů se však již nebudou zobrazovat u vašich reklam v Nákupech a u informací o vašich produktech v Nákupech Google.

Můžeme ukončit shromažďování hodnocení prodejce prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google, ale stále shromažďovat hodnocení produktů?

Hodnocení produktů je volitelný modul programu Zákaznické recenze Google; hlavní modul shromažďuje recenze, které vytvářejí hodnocení prodejce. Pokud tedy odstraníte přihlašovací modul získávání recenzí pro hodnocení prodejce, nebude možné prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google shromažďovat hodnocení produktů.

Náš web stále používá starý kód ze služby Trusted Stores. Můžeme používat i tuto novou funkci recenze produktů?

Pokud váš web stále používá původní kód služby Trusted Stores, nelze novou funkci recenze produktů použít, dokud neupravíte svůj zdrojový kód tak, aby obsahoval úryvek kódu Zákaznických recenzí Google. Nejprve ze svého webu musíte odebrat kód přihlašovacího modulu služby Trusted Stores i kód odznaku. Poté postupujte podle pokynů v příručce pro technickou integraci programu Zákaznické recenze Google a přidejte na svůj web nový úryvek kódu přihlašovacího modulu (a případně nový úryvek kódu odznaku).

Pak můžete podle následujících pokynů aktivovat novou funkci recenzí produktů:

1. Ve zdrojovém kódu vašeho webu vyhledejte úryvek kódu přihlašovacího modulu Zákaznických recenzí Google uvedený výše. 

2. Pod řádek „opt_in_style“ přidejte nový řádek „products“.

// OPTIONAL
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}]
 

Výše uvedený řádek určuje produkty v objednávce zákazníka jako pole objektů JSON „gtin“ v poli „products“. Řádek obsahuje pouze jeden objekt „gtin“; Zákaznické recenze Google tak získají u každé objednávky pouze jeden kód GTIN bez ohledu na to, kolik produktů objednávka obsahuje. Chcete-li získat kód GTIN ode všech produktů z objednávky, musíte do svého webu přidat kód, který bude objekt „gtin“ vkládat do pole „products“ dynamicky pro každý samostatný produkt objednávky. 

Pokud například objednávka obsahuje dva různé produkty, bude její fragment kódu vypadat takto:

// OPTIONAL
"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}]
 

Úryvek kódu objednávky se třemi různými produkty pak bude vypadat takto:

// OPTIONAL
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"products": [{"gtin":"
GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}, {"gtin":"GTIN3"}]
 

3. Když nový kód do svého webu správně vložíte, začneme shromažďovat kódy GTIN z objednávek z vašich stránek a získávat recenze produktů od vašich zákazníků. 

Existují produkty, u kterých program Zákaznické recenze Google recenze od nakupujících nezískává?

Ano, u některých produktů program Zákaznické recenze Google recenze od nakupujících nezískává. Produktové průzkumy vytváříme pouze pro produkty, které mají uveden platný kód GTIN a odpovídají položkám uvedeným v katalogu produktů v Nákupech.

Produkty, které prodávám, nemají kód GTIN. Mohu i přesto shromažďovat recenze produktů prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google?

Bohužel ne. Pokud na svém webu neprodáváte produkty s kódem GTIN, nemůžete recenze produktů prostřednictvím programu Zákaznické recenze Google shromažďovat. Produktové průzkumy vytváříme pouze pro produkty, které mají uveden platný kód GTIN a odpovídají položkám uvedeným v katalogu produktů v Nákupech. Program Zákaznické recenze Google ale můžete i nadále používat ke shromažďování recenzí prodejce, které vám pomohou získat hodnocení prodejce pro váš web.

Jaká je definice platného kódu GTIN?

Služba zákaznické recenze Google považuje kód GTIN za platný, pokud je správně formátovaný v souladu s mezinárodními standardy a odpovídá existujícím informacím o produktu v katalogu Nákupů.  

Jaké formáty kódu GTIN program Zákaznické recenze Google podporuje?

Existuje několik různých formátů kódu GTIN, které splňují mezinárodní standardy: GTIN-12, GTIN-14, UPC, EAN a podobně. Program Zákaznické recenze Google podporuje všechny tyto formáty kódu GTIN.

Co se stane, když zákazník v rámci jedné objednávky zakoupí více produktů s platnými kódy GTIN?

Když zákazník v rámci jedné objednávky zakoupí více produktů s platnými kódy GTIN, zašleme mu ke každé objednávce pouze jeden produktový průzkum. Google automaticky vybere, který kód GTIN se v průzkumu použije. Systém výběru se bude v průběhu času pravděpodobně měnit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory