Testowanie reguł pliku danych i wyświetlanie ich podglądu

Wykorzystaj funkcję testowania reguł w Merchant Center, aby sprawdzić, jakie zmiany wprowadzą reguły pliku danych. W ten sposób możesz zobaczyć, jak wersja robocza tych reguł wpłynie na dane produktów, zanim zdecydujesz się ją zastosować.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz testować reguły, musisz utworzyć ich wersję roboczą. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center
 2. Z menu nawigacyjnego wybierz Produkty, a następnie Pliki danych. 
 3. Wybierz podstawowy plik danych, do którego chcesz zastosować reguły.
 4. Kliknij kartę Reguły pliku danych.
 5. Wybierz Utwórz regułę, aby utworzyć nowe reguły dla pliku danych, a następnie kliknij OK.
 6. Na koniec kliknij Zapisz wersję roboczą.
 7. Wróć do głównej karty reguł pliku danych. Pojawi się pole z informacją, że masz wersję roboczą.

Testowanie reguł

Po utworzeniu wersji roboczej reguł możesz je przetestować i sprawdzić, jak będą one wpływać na Twoje dane produktów. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do karty Reguły pliku danych.
 2. Kliknij Sprawdź zmiany.
 3. Zaczekaj na wygenerowanie raportu. Ten test może potrwać 10–20 minut.
 4. Przejrzyj wyniki testu i sprawdź, czy nowe reguły działają tak, jak powinny.
 5. Jeśli tak nie jest, zaktualizuj wszystkie reguły, które wymagają poprawek.
 6. Aby przetestować wprowadzone zmiany, kliknij Sprawdź zmiany.
  Jeśli chcesz przeprowadzić nowy test, używając tych samych reguł w wersji roboczej i zaktualizowanych danych produktów, kliknij przycisk Sprawdź jeszcze raz.
 7. Gdy uznasz, że możesz już zastosować reguły, kliknij przycisk Zastosuj. Wersja robocza reguł zostanie zastosowana do Twoich danych produktów.

Wyświetlanie wyników testu

Wyniki testu są wyświetlane po jego zakończeniu.

Podsumowanie stanu

W tej sekcji możesz sprawdzić, jak nowe lub zaktualizowane reguły wpłyną na stan Twoich produktów.

Tabela zawiera łączną liczbę produktów oznaczonych jako „zatwierdzone”, „odrzucone” i „wykluczone” w przypadku Twojego miejsca docelowego (zwykle reklam produktowych) w oparciu o efekty obecnie stosowanych reguł. Pokazuje ona również, jak zmienią się te dane, jeśli zastosujesz reguły w wersji roboczej. Jeśli prześlesz dane produktów, które stosowane są w wielu miejscach docelowych, takich jak reklamy produktowe i reklamy lokalnego asortymentu produktów, możesz wybrać miejsce docelowe, w przypadku którego chcesz widzieć dane produktów.

Stan Znaczenie
Zatwierdzone Ten stan obejmuje produkty, które pojawią się na karcie Diagnostyka jako „aktywne”, „oczekujące” lub „tracące ważność”.
Odrzucone

Jeśli produkt jest „odrzucony”, oznacza to, że nie może być wyświetlany w wybranym miejscu docelowym.

Zobaczysz tu wszystkie przyczyny odrzucenia, które można znaleźć w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Wykluczono
Są to produkty, które zostały wykluczone z Twojego miejsca docelowego. Aby wybrać, które produkty mają być wykluczone, a które obsługiwane, możesz użyć atrybutów excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe] i included_destination [obsługiwane_miejsce_docelowe]. Możesz również skorzystać z ustawień pliku danych. Wykluczenie produktu to nie to samo co jego odrzucenie. Wykluczone produkty mogą być zatwierdzone, ale nie będą pojawiać się w Twoim miejscu docelowym.

 

Pod tabelą podsumowania stanu zobaczysz także:

 • grupy produktów, których stan zmieni się po zaktualizowaniu reguł lub wprowadzeniu nowych;
 • sposób, w jaki zmieni się stan produktów z każdej grupy, np. z zatwierdzonego na odrzucony;
 • liczbę produktów z każdej grupy, których stan się zmieni;
 • maksymalnie pięć przykładów produktów z każdej grupy, które ulegną zmianie, oraz sposób, w jaki zmienią się one po zastosowaniu nowych reguł.

Uwaga: przed zastosowaniem reguł w wersji roboczej przejrzyj wszystkie komunikaty na temat zmiany stanu. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której część Twojego asortymentu będzie niedostępna online.

Podsumowanie zmian w atrybutach

W tej sekcji zobaczysz:

 • atrybuty, na które wpłyną nowe lub zaktualizowane reguły;
 • liczbę produktów, które zostaną zmodyfikowane po wprowadzeniu zmian w danym atrybucie (przy każdym atrybucie);
 • maksymalnie pięć przykładowych zmian atrybutu po zastosowaniu reguł (przy każdym atrybucie).

Podsumowanie problemu

W tej sekcji zobaczysz, które bieżące problemy z produktami zostaną rozwiązane, a które pozostaną bez zmian, oraz jakie nowe problemy pojawią się, gdy zastosujesz swoje reguły. W przypadku każdego problemu zobaczysz też:

 • liczbę produktów, których on dotyczy;
 • maksymalnie pięć przykładów produktów, których dotyczy dany problem, oraz bieżące i nowe wartości atrybutu powiązanego z problemem, jeśli taki istnieje.

W niektórych przypadkach ten sam problem może pojawić się w różnych sekcjach podsumowania problemu. Może się tak zdarzyć, jeśli ten sam problem pojawia się w kilku zestawach produktów, ale rozwiążesz go tylko w przypadku jednego z nich.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem