Testování a náhled pravidel pro zdroj

Pomocí funkce testování pravidel ve službě Merchant Center můžete zjistit, jaký dopad budou mít vaše pravidla pro zdroj. Funkce testování pravidel vám před použitím návrhu umožňuje zobrazit, jakým způsobem navrhovaná pravidla ovlivní a změní produktová data.

Než začnete

Než budete moci otestovat pravidla, musíte vytvořit koncept pravidel. Koncept vytvoříte takto:

 1. Přejděte do sekce Zdroje v účtu služby Merchant Center.
 2. Vyberte primární zdroj, na který chcete použít pravidla.
 3. Klikněte u zdroje na kartu Pravidla.
 4. Klikněte na možnost Vytvořit pravidlo, vytvořte nová pravidla a potvrďte tlačítkem OK.
 5. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit koncept.
 6. Přejděte zpět na kartu Pravidla. Nyní se zobrazí pole s informací o tom, že máte koncept.

Testování pravidel

Po vytvoření konceptu pravidel můžete začít koncept testovat a zobrazit náhled toho, jak po aplikaci ovlivní vaše produktová data. Testování pravidel:

 1. Přejděte na kartu Pravidla.
 2. Klikněte na položku Testovat změny.
 3. Počkejte na vygenerování přehledu. Tento test může trvat 10 až 20 minut.
 4. Zkontrolujte výsledky testu a ověřte, jestli nová pravidla fungují tak, jak chcete.
 5. Pokud pravidla nefungují tak, jak jste zamýšleli, zkuste je podle potřeby upravit.
 6. Další test s novými aktualizacemi provedete kliknutím na položku Testovat změny.
  Chcete-li spustit nový test s využitím stejného konceptu pravidel a aktualizovaných produktových dat, klikněte na tlačítko Opakovat test.
 7. Jakmile budete s pravidly spokojeni, klikněte na volbu Použít. Koncept pravidel se aplikuje a ovlivní vaše produktová data.

Kontrola výsledků

Výsledky testu se zobrazí po dokončení testu.

Přehled stavu

Tato část ukazuje, jaký vliv by měla nová nebo aktualizované pravidla na stav položek.

Tabulka uvádí celkový počet schválených, zamítnutých a vyloučených položek v požadovaném umístění (což jsou obvykle reklamy v Nákupech) podle vlivu na aktuálně platná pravidla. Také ukazuje, jak by se tyto údaje změnily po uplatnění konceptu pravidel. Pokud zadáte produktová data pro různá umístění, například pro reklamy v Nákupech i pro reklamy využívající místní inventář, můžete si vybrat, pro které umístění chcete data zobrazit.

Stav Význam
Schválené Položky v tomto stavu budou na kartě Diagnostika uvedeny jako Aktivní, Nevyřízeno nebo Konec platnosti.
Zamítnuté

Pokud je některá položka zamítnuta, nemůže se ve vybraném umístění zobrazit.

Sem patří všechny důvody zamítnutí zobrazené v sekci Diagnostika účtu Merchant Center.

Vyloučeno
Tyto položky jste se rozhodli vyloučit z cílení reklam v konkrétním umístění. Pokud chcete nastavit, aby byly vaše položky vyloučeny nebo zahrnuty, můžete použít atributy excluded_destination [excluded_destination] a included_destination [included_destination] nebo nastavení zdroje. Vyloučené položky nejsou zamítnuté. Vyloučené položky mohou být schválené, ale ve vybraném umístění se nezobrazí.

 

Pod tabulkou souhrnu stavu dále vidíte:

 • skupiny položek, jejichž stav se v důsledku nových nebo upravených pravidel změní,
 • u každé skupiny způsob, jak se stav položek změní (například na schváleno nebo neschváleno),
 • u každé skupiny počet položek, jejichž stav se změní,
 • u každé skupiny až pět příkladů, jak se položky po použití nových pravidel změní.

Upozornění: Před aplikací konceptu pravidel si všechny zprávy o změně stavu prostudujte, aby nedošlo k nechtěnému vyloučení části vašeho inventáře.

Souhrn změny atributů

V této části vidíte:

 • počet položek, které budou novými nebo aktualizovanými pravidly ovlivněny,
 • u každého atributu počet položek, u kterých by se daný atribut změnil,
 • u každého atributu až pět příkladů, jak by se atributy po aplikaci pravidel změnily.

Shrnutí problému

V této sekci uvidíte, které aktuální problémy s položkami by na základě vašich pravidel byly vyřešeny, které nové problémy s položkami vzniknou a které aktuální problémy s položkami zůstanou beze změny. U každého problému také uvidíte:

 • počet položek ovlivněných chybou,
 • až pět příkladů položek ovlivněných chybou a nové hodnoty pro každý atribut spojený s chybou, pokud jsou k dispozici.

V některých případech se může stejná chyba zobrazit v různých sekcích shrnutí problému. Může k tomu dojít, když vyřešíte problém u jedné sady produktů ve vašem zdroji, ale nevyřešíte stejný problém u jiné sady produktů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory