included_destination [inkluderad_destination]: definition

Använd attributet included_destination [inkluderad_destination] (utöver attributet excluded_destination [undantagen_destination]) för att styra var dina produkter visas.

Användningsområde

  • Valfritt för varje produkt

Om du vill förhindra att en produkt visas på vissa platser använder du attributet included_destination [inkluderad_destination].

Värden som stöds:

Obs! Vissa av namnen på produktdestinationer har uppdaterats. Du kan tidigare ha skickat in följande värden som destinationer för dina produkter: Shopping Actions, Surfaces across GoogleLocal surfaces across Google. Dessa värden godkänns fortfarande, men vi rekommenderar att du uppdaterar dina produkter med de nya värdena för dessa destinationer: Buy on Google listingsFree listingsFree local listings.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Värden som stöds Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads, Free listings, Free local listings
Upprepat fält Ja
Filformat Exempelvärde
Textflöden

Display ads

XML-flöden <g:included_destination>Display ads</g:included_destination>

Upprepade fält

Text

Om du vill inkludera flera destinationer behöver du ange attributet flera gånger, en gång för varje destination (rekommenderas). Exempel:

Produkt Ortopedisk hundsäng
title [titel] XXL ortopedisk hundsäng
included_destination [inkluderad_destination] Display ads
included_destination [inkluderad_destination] Shopping ads
included_destination [inkluderad_destination] Buy on Google listings

Du kan också avgränsa varje destination med ett komma (,):

Display ads,Shopping ads,Buy on Google listings

XML

Om du vill inkludera flera destinationer för ett XML-flöde behöver du ange ett separat attribut för varje inkluderad destination:

<g:included_destination>Display ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy on Google listings</g:included_destination>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

  • Om du skickar motstridiga uppgifter för attributen excluded_destination [undantagen_destination] och included_destination [inkluderad_destination] har värdet excluded_destination [exkluderad_destination] alltid företräde före värdet included_destination [inkluderad_destination].
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt