included_destination [inkluderad_destination]: definition

Använd attributet included_destination [inkluderad_destination] (utöver attributet excluded_destination [undantagen_destination]) för att styra var dina produkter visas.

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du vill att en produkt inte ska visas i vissa typer av annonser använder du attributet included_destination [inkluderad_destination].

Värden som stöds:

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Värden som stöds

Shopping-annonser, Shopping Actions, displayannonser, annonser för lokala butikslager, Googles plattformar, Googles lokala plattformar

Upprepat fält Ja
Filformat Exempelvärde
Textflöden

Displayannonser

XML-flöden <g:included_destination>displayannonser</g:included_destination>

Upprepade fält

Text

Om du vill inkludera flera destinationer behöver du ange attributet flera gånger, en gång för varje destination (rekommenderas). Exempel:

Produkt Ortopedisk hundsäng
title [titel] XXL ortopedisk hundsäng
included_destination [inkluderad_destination] Displayannonser
included_destination [inkluderad_destination] Shopping-annonser
included_destination [inkluderad_destination] Shopping Actions

Du kan också avgränsa varje destination med ett komma (,):

Displayannonser,Shopping-annonser,Shopping Actions

XML

Om du vill inkludera flera destinationer för ett XML-flöde behöver du ange ett separat attribut för varje inkluderad destination:

<g:included_destination>displayannonser</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping-annonser</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

  • Om du skickar motstridiga uppgifter för attributen excluded_destination [undantagen_destination] och included_destination [inkluderad_destination] har värdet excluded_destination [exkluderad_destination] alltid företräde före värdet included_destination [inkluderad_destination].
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt