included_destination [inkluderad_destination]: definition

Använd attributet included_destination [inkluderad_destination] för att bestämma vilken typ av annonser dina produkter ska visas i. Till exempel kan du använda attributet om du vill att en produkt från ett visst varumärke ska visas i en annonskampanj för dynamisk remarketing men inte i en Shopping-annonskampanj. 

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du vill att din produkt bara ska visas i vissa typer av annonser använder du attributet included_destination [inkluderad_destination].

Värden som stöds:

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Värden som stöds

Shopping-annonser, Shopping Actionsdisplayannonser, Googles plattformar

Upprepat fält Ja
Filformat Exempelvärde
Textflöden

Display Ads [displayannonser]

XML-flöden <g:included_destination>displayannonser</g:included_destination>

Upprepade fält

Text

Om du vill inkludera flera destinationer behöver du ange attributet flera gånger, en gång för varje destination (rekommenderas). Exempel:

Produkt Ortopedisk hundsäng
title [titel] XXL ortopedisk hundsäng
included_destination [inkluderad_destination] Displayannonser
included_destination [inkluderad_destination] Shopping-annonser
included_destination [inkluderad_destination] Shopping Actions
 

Du kan också avgränsa varje destination med ett komma (,):

Displayannonser,Shopping-annonser,Shopping Actions

XML

Om du vill inkludera flera destinationer för ett XML-flöde behöver du ange ett separat attribut för varje inkluderad destination:

<g:included_destination>displayannonser</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping-annonser</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter och får det bästa resultatet från dina annonser.

  • Om du skickar motstridiga uppgifter för attributen excluded_destination [undantagen_destination] och included_destination [inkluderad_destination] har värdet excluded_destination [exkluderad_destination] alltid företräde före värdet included_destination [inkluderad_destination].

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt