Local inventory ads onboarding guide

Overenie stránky informácií (len európske krajiny)

  Toto je krok 2b nastavenia reklám na miestny inventár.

Ak je vaša reklama na miestny inventár v európskych krajinách, musíte odoslať Stránku informácií. 

Stránka informácií má špecifické požiadavky v súlade s článkom 5 smernice o elektronickom obchode EÚ a je implementovaná miestnymi zákonmi. Tieto požiadavky nariaďujú, že webová stránka hostená na Stránke informácií musí obsahovať tieto informácie:

 • fyzická adresa;
 • kontaktné informácie, napríklad telefónne číslo alebo e‑mailová adresa;
 • miesto registrácie spoločnosti;
 • registrácia, licencia alebo autorizácia špecifická pre konkrétne odvetvie.

Túto stránku tiež môžete použiť na uvedenie akýchkoľvek ďalších informácií alebo informácií, ktoré požadujú miestne zákony.

Ak chcete odoslať svoju Stránku informácií, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v časti Nástroje vyberte Nastavenie reklám na miestny inventár.
 3. Kliknite na pruh s vašou krajinou.
 4. Do textového poľa pridajte webovú adresu vašej Stránky informácií.
 5. Kliknite na Uložiť.

Kontrola stavu Stránky informácií

Spoločnosť Google skontroluje webovú stránku vašej Stránky informácií, aby sa ubezpečila, že je v súlade s požiadavkami na Stránku informácií. Proces kontroly môže trvať až týždeň. 

Stav kontroly nájdete podľa ďalej uvedených krokov.

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v časti Nástroje vyberte Nastavenie reklám na miestny inventár.
 3. Kliknite na programový pruh vašej krajiny.
 4. Pozrite sa na ikonu vedľa poľa Stránka informácií.

Vaša Stránka informácií môže byť: 

 • Overená: Nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. 
 • Čaká sa na overenie od spoločnosti Google: Skúste to znova neskôr. Prebieha kontrola vašej Stránky informácií. Tento proces môže trvať až týždeň.
 • Odmietnutá: Kontrola spoločnosti Google odmietla vašu Stránku informácií, pretože nespĺňa požiadavky. Hlavné a technické kontakty uvedené v nastavení účtu Merchant Center dostanú správu s informáciami o problémoch, ktoré treba vyriešiť. Potom znovu odošlite Stránku informácií
Nezabúdajte, že reklamy na miestny inventár sa v európskych krajinách nemôžu zobrazovať, ak nemajú overenú webovú adresu Stránky informácií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?