Uw Merchant Center- en Google Mijn Bedrijf-accounts koppelen

U kunt uw account nu automatisch koppelen. In dit artikel leest u hoe u de informatie in uw Merchant Center- en Google Mijn Bedrijf-accounts (GMB) kunt koppelen voor uw producten in de buurt en producten die u op Google verkoopt.

Koppel de winkelinformatie in uw GMB-account aan uw voorraadinformatie in Merchant Center om aan te geven welke producten u verkoopt op elk van uw bedrijfslocaties.

Automatisch accounts koppelen

Automatisch accounts koppelen wordt standaard goedgekeurd. Als er nog geen gekoppeld GMB-account is in Merchant Center:

 1. Klik op het tabblad Google Mijn Bedrijf onder Instellingen > Gekoppelde accounts.
 2. Klik op 'Koppelen' in het gedeelte Uw Google Mijn Bedrijf-account.
 3. Merchant Center doet automatisch koppelingsverzoeken bij de GMB-accounts van de ingelogde en keurt deze goed.

Accounts handmatig koppelen

U kunt voorraadinformatie koppelen in Merchant Center om informatie in GMB op te slaan. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Stap 1: Dien een verzoek tot accountkoppeling in

Iedereen met beheerdersrechten voor uw Merchant Center-account kan uw GMB- en Merchant Center-accounts koppelen. Meer informatie over hoe u gebruikers als beheerders toevoegt aan uw Merchant Center-account

Volg de stappen hieronder om een verzoek tot accountkoppeling in te dienen:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer Account koppelen onder Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Google Mijn Bedrijf.
 4. Klik op Een Google Mijn Bedrijf-account koppelen.
 5. Voer het e-mailadres van uw Google Mijn Bedrijf-accountmanager in.
 6. Klik op Verzoek sturen.
Opmerking: U kunt uw producten in de buurt alleen weergeven in advertenties of gratis vermeldingen als uw GMB-account rechtstreeks is gekoppeld aan het Merchant Center-account dat uw lokale feeds host. Als uw lokale feeds in een subaccount in Merchant Center worden gehost, moet u uw GMB-account rechtstreeks aan dit subaccount koppelen. Wanneer u GMB-accounts aan uw bovenliggende Merchant Center-account koppelt, koppelt u deze niet automatisch aan uw subaccounts.

Stap 2: Keur uw verzoek voor Google Mijn Bedrijf goed

Nadat u een verzoek heeft gestuurd, moet uw Google Mijn Bedrijf-accountmanager inloggen op het GMB-account om het verzoek te accepteren.

U kunt de status van het koppelingsverzoek bekijken op het tabblad Google Mijn Bedrijf van uw Merchant Center-account. Hieronder vindt u de verschillende statustypen:

 • Goedgekeurd: Het verzoek is goedgekeurd. U kunt nu bedrijfslocaties toevoegen.
 • In behandeling: Het verzoek is nog in behandeling. Ga naar uw GMB-account of neem contact op met uw GMS-accountmanager om het verzoek goed te keuren.
 • Afgekeurd: Het verzoek is niet goedgekeurd. U kunt pas bedrijfslocaties toevoegen nadat er een GMB-account is gekoppeld.

Bedrijfslocaties toevoegen

Als er slechts één GMB-locatiegroep beschikbaar is voor alle gekoppelde GMB-accounts, wordt deze automatisch geselecteerd.

Ga als volgt te werk om handmatig bedrijfslocatiegroepen te selecteren voor uw Merchant Center-account:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Tools and setting menu icon [Gear] en selecteer Accounts koppelen onder Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Google Mijn Bedrijf.
 4. Klik onder Google Mijn Bedrijfslocaties op + Bedrijfslocaties.
 5. Kies een groep bedrijfslocaties.
 6. Klik op Locaties toevoegen.

U kunt uw groep bedrijfslocaties op elk gewenst moment annuleren. Klik onder Google Mijn Bedrijf-locaties op Verwijderen onder Actie. Met deze actie worden de bedrijfslocaties in het Merchant Center-account verwijderd. Als u actieve advertenties of gratis vermeldingen met producten in de buurt heeft, worden deze niet meer weergegeven totdat u opnieuw bedrijfslocaties aan uw Merchant Center-account toevoegt.

De winkelcodes in uw Google Mijn Bedrijf-account moeten exact overeenkomen met de winkelcodes in uw feed met lokale productvoorraad, ook het hoofdlettergebruik en de spaties.

Veelgestelde vragen

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

Kunnen meerdere GMB-accountmanagers aan hetzelfde Merchant Center-account worden gekoppeld?
Ja. U kunt meerdere GMB-accountmanagers aan één Merchant Center-account koppelen. U kunt echter maar één groep bedrijfslocaties toevoegen vanuit een van de gekoppelde GMB-accounts.
Kan ik meerdere groepen bedrijfslocaties toevoegen? Ik wil meerdere locaties uit meerdere accounts koppelen.
Nee. U kunt slechts één groep bedrijfslocaties toevoegen vanuit een GMB-account. Als u een specifieke groep bedrijfslocaties wilt toevoegen, moet u ze allemaal in één bedrijfsaccount opnemen.
Hoe voeg ik een groep bedrijfslocaties toe?
U kunt pas bedrijfslocaties toevoegen nadat er een GMB-account met bedrijfslocaties aan uw Merchant Center-account is gekoppeld. Nadat u in Merchant Center een koppeling met een GMB-account heeft aangevraagd, moet u deze koppeling binnen GMB goedkeuren.
Als er geen GMB-account aan mijn Merchant Center-account is gekoppeld, maar er wel bedrijfslocaties zijn toegevoegd, verlies ik dan mijn huidige toegevoegde locaties als ik een koppeling met dezelfde GMB-accountmanager aanvraag?
Als u vóór 2018 bedrijfslocaties heeft ingesteld, wordt uw account mogelijk niet expliciet als gekoppeld weergegeven. Het is aanbevolen om een koppelingsverzoek te verzenden naar de GMB-accountmanager van uw bedrijfslocaties. Bij deze actie hoeft u de bedrijfslocaties niet opnieuw toe te voegen.
Door het GMB-account aan uw Merchant Center-account te koppelen, kunnen andere beheerders in uw Merchant Center-account de GMB-informatie bekijken en beheren die wordt gebruikt voor Shopping Actions en advertenties met informatie over de winkelvoorraad.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen