Bedrijfsprofielen en Merchant Center koppelen

In dit artikel leest u hoe u de informatie in uw Bedrijfsprofiel aan uw Merchant Center-account koppelt voor uw producten in de buurt en de producten die u via Kopen op Google verkoopt.

U kunt uw producten in de buurt alleen weergeven in advertenties of gratis vermeldingen als uw Bedrijfsprofielen gekoppeld zijn aan het Merchant Center-account dat uw lokale feeds host. Als uw lokale feeds in een subaccount in Merchant Center worden gehost, moet u uw GMB-account rechtstreeks aan dit subaccount koppelen. Als u Bedrijfsprofielen koppelt aan uw bovenliggende Merchant Center-account, koppelt u deze niet automatisch aan uw subaccounts.

Opmerking: Koppel alleen bedrijfsprofielen uit landen die u wilt targeten via advertenties of gratis vermeldingen.

Automatisch koppelen

Automatisch koppelen wordt standaard goedgekeurd. Automatisch koppelen werkt alleen als de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel ook beheerder is van het Merchant Center-account en ingelogd is bij Merchant Center. Als er nog geen Bedrijfsprofielen gekoppeld zijn in Merchant Center:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2.  Klik op het icoon voor tools en instellingen Icoon voor het menu Tools en instellingen [Gear].
 3. Klik onder Instellingen op Gekoppelde accounts.
 4. Klik op het tabblad Bedrijfsprofielen.
 5. Als uw e-mailadres wordt vermeld onder Eigenaar en beheerder van Bedrijfsprofiel, klikt u op Koppelen en bent u klaar.
 6. Als uw e-mailadres niet wordt vermeld, klikt u op de plusknop plus onder Eigenaar en beheerder van Bedrijfsprofiel.
 7. Geef het e-mailadres op waarmee u bent ingelogd bij Merchant Center en dat aan uw Bedrijfsprofielen gekoppeld is.
 8. Merchant Center vraagt de koppeling automatisch aan en keurt deze goed als u zowel een beheerder van uw Merchant Center-account bent als een beheerder of eigenaar van uw Bedrijfsprofielen.
 9. Mogelijk moet u de pagina vernieuwen om te controleren of de koppeling automatisch is goedgekeurd.

Handmatig koppelen

Als de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel dat u aan uw Merchant Center-account wilt koppelen geen beheerder van uw Merchant Center-account is, volgt u de onderstaande stappen om de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel de koppeling te laten goedkeuren.

Stap 1: Een koppelingsverzoek versturen

Iedereen met beheerdersrechten voor uw Merchant Center-account kan een verzoek indienen om Bedrijfsprofielen aan het Merchant Center-account te koppelen. Meer informatie over hoe u gebruikers als beheerders toevoegt aan uw Merchant Center-account

Volg de stappen hieronder om een koppelingsverzoek te sturen:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het tools- en instellingenicoon Icoon voor het menu Tools en instellingen [Gear].
 3. Klik onder Instellingen op Gekoppelde accounts.
 4. Klik op het tabblad Bedrijfsprofielen.
 5. Klik op de plusknop plus onder Eigenaar en beheerder van Bedrijfsprofiel.
 6. Geef het e-mailadres op van de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel.
 7. Klik op Verzoek sturen.

Stap 2: Het koppelingsverzoek goedkeuren

Nadat u een verzoek heeft gestuurd, moet de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel inloggen bij de Bedrijfsprofielmanager om het verzoek te accepteren.

U ziet de status van het koppelingsverzoek op het tabblad Bedrijfsprofielen in uw Merchant Center-account. Hieronder vindt u de verschillende statustypen:

 • Gekoppeld: Het verzoek is goedgekeurd. U kunt nu een bedrijfsgroep toevoegen.
 • In behandeling: Het verzoek is nog in behandeling. Open uw Bedrijfsprofielmanager of neem contact op met de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel om het verzoek goed te keuren.
 • Afgekeurd: Het verzoek is niet goedgekeurd. U kunt pas Bedrijfsprofielen toevoegen nadat de eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel gekoppeld is.
 • Niet gekoppeld: Als uw e-mailadres al wordt weergegeven, klikt u op Koppelen.

Bedrijfsgroepen toevoegen

Als er slechts één bedrijfsgroep beschikbaar is in alle gekoppelde Bedrijfsprofielen, wordt deze automatisch geselecteerd.

Ga als volgt te werk om handmatig een bedrijfsgroep voor uw Merchant Center-account te selecteren:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het tools- en instellingenicoon Icoon voor het menu Tools en instellingen [Gear].
 3.  Klik onder Instellingen op Gekoppelde accounts.
 4. Klik op het tabblad Bedrijfsprofielen.
 5. Klik onder Bedrijfsgroepen op Bedrijfsgroep toevoegen.
 6. Kies een bedrijfsgroep.
 7. Klik op Groep toevoegen.

U kunt uw bedrijf altijd weer verwijderen. Klik onder Bedrijfsgroepen op Verwijderen onder Actie. Deze actie verwijdert de geselecteerde bedrijfsgroep. Als u actieve advertenties of gratis vermeldingen met producten in de buurt heeft, worden deze niet meer weergegeven totdat u opnieuw een bedrijfsgroep aan uw Merchant Center-account toevoegt.

De winkelcodes in uw Bedrijfsprofielen moeten exact overeenkomen met de winkelcodes in uw feed met lokale productvoorraad, ook het hoofdlettergebruik en de spaties. Uw winkels moeten fysiek toegankelijk zijn voor klanten. Daarom moet u een adres opnemen in uw Bedrijfsprofielen. Meer informatie over hoe u een adres toevoegt aan uw Bedrijfsprofielen

Veelgestelde vragen

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

Kunnen meerdere eigenaren of beheerders van een Bedrijfsprofiel aan hetzelfde Merchant Center-account worden gekoppeld?
Ja. U kunt meerdere eigenaren of beheerders van een Bedrijfsprofiel aan één Merchant Center-account koppelen. U kunt echter maar één bedrijfsgroep toevoegen vanuit een van de eigenaren of beheerders van Bedrijfsprofielen die u gekoppeld heeft.
Kan één eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel gekoppeld en gebruikt worden voor meerdere Merchant Center-accounts?
Ja. Eén eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel kan worden gekoppeld aan meerdere Merchant Center-accounts.
Kan ik meerdere bedrijfsgroepen toevoegen? Ik wil meerdere Bedrijfsprofielen uit meerdere accounts koppelen.
Nee. U kunt slechts één bedrijfsgroep toevoegen die gekoppeld is aan de eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel. Als u een specifieke groep Bedrijfsprofielen wilt toevoegen, neemt u ze allemaal op in één bedrijfsgroep.
Hoe voeg ik een groep Bedrijfsprofielen toe?
Voordat u een bedrijfsgroep kunt toevoegen, moet de eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel gekoppeld zijn aan uw Merchant Center-account.Nadat de koppeling van de eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel is goedgekeurd, kunt u de bedrijfsgroep selecteren met de relevante Bedrijfsprofielen die u aan uw Merchant Center-account wilt koppelen. Als niet alle Bedrijfsprofielen deel uitmaken van de bedrijfsgroep die u heeft geselecteerd, zet u het Bedrijfsprofiel over naar de relevante bedrijfsgroep.
Als er geen eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel aan mijn Merchant Center-account gekoppeld is maar er wel een bedrijfsgroep is toegevoegd, verlies ik dan mijn momenteel toegevoegde Bedrijfsprofielen als ik een koppeling met de eigenaar of beheerder van een Bedrijfsprofiel aanvraag?
Als u vóór 2018 een bedrijfsgroep heeft ingesteld, wordt de eigenaar of beheerder van uw Bedrijfsprofiel mogelijk niet direct gekoppeld. We raden u aan een koppelingsverzoek naar de eigenaar of beheerder van uw bedrijfsgroep te sturen. Bij deze actie hoeft u de bedrijfsgroep niet opnieuw toe te voegen.
Als de eigenaar of beheerder van het Bedrijfsprofiel aan uw Merchant Center-account gekoppeld is, kunnen andere beheerders in uw Merchant Center-account de gegevens van het Bedrijfsprofiel bekijken en beheren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
71525
false
false