Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu

Nguồn cấp dữ liệu là một tệp chứa danh sách các sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo thông qua Merchant Center. Khi thêm các sản phẩm của mình, bạn sẽ chỉ định các thuộc tính cho mỗi sản phẩm. Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ sử dụng các thuộc tính này để nhóm các sản phẩm lại với nhau. Sau khi tạo một nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu này nhiều lần cho nhiều tính năng của Merchant Center, tùy theo nhu cầu.

Có nhiều loại nguồn cấp dữ liệu trong Merchant Center. Các loại nguồn cấp dữ liệu mà bạn sử dụng sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn với tư cách là nhà bán lẻ. Các thuộc tính sản phẩm mà bạn sử dụng để mô tả sản phẩm cho Merchant Center là giống nhau trong tất cả các loại nguồn cấp dữ liệu.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Nguồn cấp dữ liệu chính và bổ sung

  • Nguồn cấp dữ liệu chính là nguồn dữ liệu chính cho kho hàng của bạn trên Merchant Center. Nếu mỗi sản phẩm bạn thêm vào nguồn cấp dữ liệu chính đều đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu và tiêu chí của Merchant Center, thì bạn sẽ không cần phải tạo thêm bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào.
    • Xin lưu ý rằng bạn nên tải tất cả sản phẩm trong kho hàng của mình lên một nguồn cấp dữ liệu chính.
  • Nguồn cấp dữ liệu bổ sung bổ sung những dữ liệu còn thiếu trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung chỉ dùng để cập nhật dữ liệu sản phẩm đã tồn tại trong một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu chính. Bạn có thể có nhiều nguồn cấp dữ liệu bổ sung, trong đó mỗi nguồn cấp dữ liệu bổ sung có thể bổ sung dữ liệu cho số lượng nguồn cấp dữ liệu chính bất kỳ.

Tìm hiểu cách tạo một nguồn cấp dữ liệu chính hoặc nguồn cấp dữ liệu bổ sung mới

Bạn có thể thấy một tùy chọn giúp tự động thêm sản phẩm từ trang web của bạn vào tài khoản trên Merchant Center. Điều này nghĩa là Google có thể tạo nguồn cấp dữ liệu cho bạn bằng mã đánh dấu schema.org trên trang web của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu tự động để xây dựng dữ liệu sản phẩm

Nguồn cấp dữ liệu nhiều nguồn (nâng cao)

Nguồn cấp dữ liệu nhiều nguồn cho phép bạn tạo nguồn cấp dữ liệu dựa trên dữ liệu sản phẩm thô từ nhiều nguồn, chẳng hạn như trang web hoặc bảng tính hiện có của bạn. Merchant Center kết hợp nhiều nguồn dữ liệu lại với nhau rồi tạo một nguồn cấp dữ liệu hợp nhất từ các dữ liệu đó. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu nâng cao

Google Content API for Shopping (nâng cao)

Content API for Shopping cho phép bạn dùng phương pháp lập trình để quản lý các mục dữ liệu có cấu trúc mà bạn tải lên Google để sử dụng trong các sản phẩm của Google, chẳng hạn như Quảng cáo mua sắm và Google Tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng tính năng này để truy vấn các mặt hàng, đồng thời chèn, cập nhật và loại bỏ các mặt hàng trong tài khoản Merchant Center.

Công cụ này dành cho những nhà phát triển muốn tích hợp các ứng dụng với Quảng cáo mua sắm. Những người sử dụng Content API nên có kiến thức và kinh nghiệm kỹ thuật về các ứng dụng lập trình. Công cụ này không phù hợp cho những người không có kiến thức cơ bản về kỹ thuật. Tìm hiểu thêm về Google Content API for Shopping

Nguồn cấp dữ liệu kho hàng theo khu vực (nâng cao)

Nguồn cấp dữ liệu kho hàng theo khu vực là loại nguồn cấp dữ liệu bổ sung mà bạn có thể dùng để thay thế dữ liệu sản phẩm hiện có trong nguồn cấp dữ liệu chính. Qua đó, bạn có thể hiển thị giá và tình trạng còn hàng theo khu vực cho các sản phẩm được chọn trong khu vực bạn đã xác định trước. Nguồn cấp dữ liệu kho hàng theo khu vực không thể thêm hoặc xóa sản phẩm cũng như không thể dùng làm nguồn cấp dữ liệu độc lập. Thay vào đó, loại nguồn cấp dữ liệu này sẽ thay thế dữ liệu sản phẩm hiện có.

Nguồn cấp dữ liệu kho hàng theo khu vực hỗ trợ các thuộc tính bắt buộc sau:

  • Mã nhận dạng [id] (mã mặt hàng)
  • Mã khu vực [region_id] (tên khu vực do người bán xác định)

Nguồn cấp dữ liệu kho hàng theo khu vực cũng hỗ trợ các thuộc tính không bắt buộc sau:

Nguồn cấp dữ liệu kho hàng theo khu vực hiện có tại Hoa Kỳ và bạn có thể đăng ký sử dụng bản thử nghiệm nếu ở Úc, Pháp và Đức. Tìm hiểu thêm về tính năng thiết lập giá và tình trạng còn hàng theo khu vực

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính là các điểm dữ liệu dùng để mô tả một sản phẩm. Một số thuộc tính như tình trạng [condition]tình trạng còn hàng [availability] có các giá trị đã được chuẩn hóa hoặc chấp nhận. Các thuộc tính khác bao gồm mã nhận dạng [id] hoặc tiêu đề [title], đang được để trống để bạn điền thông tin cho từng sản phẩm.

Khi bạn sử dụng các thuộc tính bắt buộc và được đề xuất để mô tả chính xác mặt hàng, mọi người sẽ có thể dễ dàng tìm và xem các mặt hàng của bạn hơn.

Hiện tại, chúng tôi có một số chính sách quy định cách sử dụng mỗi thuộc tính và tần suất cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy nhớ xem kỹ các chính sách của chúng tôi để chắc chắn rằng bạn hiểu những yêu cầu này.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy tạo nguồn cấp dữ liệu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false
false