Průvodce registrací

Zdroje

Zdrojem dat je soubor obsahující seznam produktů, ve kterém je každý produkt unikátně definován pomocí skupin různých atributů. Ve službě Merchant Center jsou všechny vaše produkty v primárním nebo doplňkovém zdroji. Když vytvoříte zdroj, můžete ho přidat do libovolného programu, do kterého jste se zaregistrovali.

Vytváření nových zdrojů

Chcete-li vytvořit nový zdroj, v navigačním panelu kliknete na možnost Produkty a poté na položku Zdroje. Vyberte, zda chcete vytvořit zdroj primární, nebo doplňkový. Jednotlivé programy, do kterých jste se zaregistrovali, se zobrazí jako potenciální destinace zdroje. Chcete-li zdroj do některého programu přidat, zaškrtněte políčko vedle názvu programu.

Proces vytváření nového zdroje můžete zahájit také tím, že kliknete na možnost Přidat produkty na seznamu úkolů při registraci v libovolném programu. Prostudujte si další informace o vytváření zdrojů.

Atributy produktu

Atributy jsou datové body, které produkt popisují. Některé atributy, například condition [stav] nebo availability [dostupnost], mohou mít standardizované nebo pevně dané přijatelné hodnoty. Jiné, například id [id] nebo title [název], lze vyplnit podle vlastního uvážení. Přesným popisem položek pomocí těchto atributů usnadníte uživatelům vyhledání vašeho zboží.

Používání atributů a aktualizace produktových informací se řídí řadou zásad. Naše zásady s příslušnými požadavky si důkladně přečtěte.

Produktová data nám můžete zaslat ve formátu zdroje či prostřednictvím rozhraní Google Content API for Shopping nebo je můžete importovat přímo z platformy elektronického obchodu. Pokud vám nevyhovuje práce s rozhraním API, doporučujeme k odesílání dat používat zdroje dat nebo import z platformy elektronického obchodu.

Upozornění: Pokud hodláte nahrát velké množství zdrojů nebo provádět časté změny dat o produktech, důrazně se doporučuje, abyste nahrávali data o produktech přímo pomocí rozhraní Content API.

Doporučené formáty souborů

Při vytváření nového zdroje dat je důležité vybrat formát, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám jako prodejce. Podporujeme zdroje dat ve dvou obecných formátech, TXT (.txt) a XML (.xml).

Menším obchodníkům obvykle doporučujeme vytvářet soubory TXT s produktovými daty v tabulkovém editoru nebo v Tabulkách Google, kde najdete odpovídající šablonu a doplněk Merchant Center.

Google Content API for Shopping (pokročilé)

Rozhraní Content API for Shopping umožňuje programově spravovat strukturované položky údajů, které nahráváte na Google s cílem využívat je ve službách Google. Přes rozhraní API můžete vyhledávat produkty a vkládat, aktualizovat nebo odstraňovat produkty ze svého účtu ve službě Google Merchant Center.

Rozhraní Google Content API for Shopping je určeno vývojářům, kteří chtějí integrovat aplikace se službou Nákupy. Vzhledem k charakteru rozhraní Google Content API for Shopping by vývojáři měli mít určité technické znalosti a zkušenosti s vytvářením programů. Další informace o rozhraní Google Content API for Shopping.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory