Průvodce pro začátečníky

Přehled zdrojů dat

Zdrojem dat je soubor obsahující seznam produktů, ve kterém je každý produkt unikátně definován pomocí skupin různých atributů. Některé atributy, např. condition [stav] nebo availability [dostupnost], mohou mít standardizované nebo pevně dané přijatelné hodnoty. Jiné atributy, např. id [id] nebo title [název], lze vyplnit podle vlastního uvážení. Přesným popisem položek pomocí vyžadovaných a navrhovaných atributů usnadníte uživatelům vyhledání vašeho zboží.
 

Používání atributů a aktualizace produktových informací se řídí řadou zásad. Naše zásady s příslušnými požadavky si důkladně přečtěte.

Jakmile si vytvoříte účet, můžete sestavit a nahrát produktová data. Produktová data nám můžete zaslat ve formátu zdroje či prostřednictvím reklam Google Content API for Shopping nebo je můžete importovat přímo z platformy elektronického obchodu. Pokud vám nevyhovuje práce s rozhraním API, doporučujeme k odesílání dat používat zdroje dat nebo import z platformy elektronického obchodu.

How to choose the right export option for your product feed

Zdroje

Zdroj dat je soubor obsahující veškeré informace o produktech, které prodáváte. Jednotlivé informace o produktech jsou popsány v atributech, které zákazníkům umožňují vaše zboží najít. Prostudujte si další informace o používání zdrojů.

Poznámka: Pokud hodláte nahrát velké množství zdrojů nebo provádět časté změny dat o produktech, důrazně se doporučuje, abyste nahrávali data o produktech přímo pomocí Content API (namísto zdrojů).

Google Content API for Shopping (pokročilé)

Rozhraní Content API for Shopping vám umožňuje programově spravovat strukturované položky údajů, které nahráváte na Google s cílem je využívat ve službách Google, jako jsou například Nákupy Google a Vyhledávání. Přes rozhraní API můžete vyhledávat produkty a vkládat, aktualizovat nebo odstraňovat produkty ze svého účtu ve službě Google Merchant Center.

Rozhraní Google Content API for Shopping je určeno vývojářům, kteří chtějí integrovat aplikace se službou Nákupy Google. Vzhledem k charakteru rozhraní Google Content API for Shopping by vývojáři měli mít určité technické znalosti a zkušenosti s vytvářením programů. Další informace o rozhraní Google Content API for Shopping.

Doporučené formáty souborů

Je důležité vybrat formát, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám jako prodejce při vytváření nového zdroje dat. Podporujeme zdroje dat ve dvou obecných formátech, TXT (.txt) a XML (.xml).

Menším obchodníkům obvykle doporučujeme vytvářet soubory TXT s produktovými daty v tabulkovém editoru nebo v Tabulkách Google, kde najdete odpovídající šablonu a doplněk Merchant Center.

Vytváření produktových dat

Při vytváření datových zdrojů pro své produkty postupujte podle pokynů ve Specifikaci produktových dat. Když odesíláte produktová data do služby Merchant Center, musí tato data splňovat požadavky Specifikace produktových dat, případně musí být ve službě Merchant Center upravena tak, aby uvedené požadavky splňovala. Kvalitní produktová data jsou základním předpokladem pro vytváření úspěšných reklam na produkty.

V některých případech můžete díky pravidlům pro zdroj svou databázi produktů exportovat „tak, jak je“ a poté atributy a hodnoty v nástroji Google Merchant Center transformovat tak, aby odpovídaly požadavkům na specifikaci zdroje.

Pokud neupravená produktová data nesplňují požadavky Specifikace produktových dat, můžete využít pokročilé funkce a požadované atributy a hodnoty doplnit.

Když si vytvoříte a zaregistrujete zdroj, můžete nahrát nebo načíst produktová data.

Nahrání zdroje představuje pouze jeden ze způsobů nahrávání produktových dat do služby Merchant Center. Produktová data je možné odesílat také prostřednictvím aplikace Content API pro Nákupy Google.

Pokročilé funkce

Pomocí pokročilých funkcí v části Zdroje účtu Merchant Center můžete vybrat produktová data z různých zdrojů a upravit je do služby Merchant Center tak, aby splňovala naše požadavky. Pokročilé funkce také usnadňují používání stávajících produktových dat v reklamách pro různé země a jazyky.

Pomocí pokročilých funkcí zdrojů můžete odesílat doplňkové soubory, kterými doplníte primární zdroje, replikovat produktová data pro další země nebo upravovat data prostřednictvím pravidel pro zdroj. Prostudujte si další informace o vytváření zdrojů.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?