Průvodce registrací

Zdroje

About feeds [hero image]

Zdrojem dat je soubor obsahující seznam produktů, které chcete inzerovat prostřednictvím služby Merchant Center. Při přidávání produktů přiřadíte ke každému z nich atributy. Zdroje produktů pak budou tyto atributy používat k seskupování vašich produktů. Jakmile vytvoříte zdroj, můžete ho opakovaně použít v libovolném počtu funkcí služby Merchant Center.

Ve službě Merchant Center je k dispozici několik typů zdrojů. Typy použitých zdrojů budou záviset na vašich potřebách jako prodejce. Atributy produktů, které používáte k popisu produktů ve službě Merchant Center, jsou stejné u všech typů zdrojů.

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky, zapněte si je na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení, vyberte Titulky a zvolte jazyk.


Primární a doplňkové zdroje

  • Primární zdroje jsou hlavními zdroji dat vašeho inventáře Merchant Center. Pokud se každý produkt, který přidáte do svého primárního zdroje, shoduje s daty služby Merchant Center a s požadavky na způsobilost, nebude nutné vytvářet žádné další zdroje.
    • Google doporučuje nahrát veškerý inventář do jednoho primárního zdroje.
  • Doplňkové zdroje doplňují data, která v primárním zdroji chybí. Slouží pouze k aktualizaci produktových dat, která již v jednom či více primárních zdrojích existují. Můžete mít více doplňkových zdrojů a každý z nich může doplnit data v libovolném počtu primárních zdrojů.

Přečtěte si, jak vytvářet nové primární nebo doplňkové zdroje

Ve vašem účtu Merchant Center se může zobrazit možnost automatického přidávání produktů z vašich webových stránek. To znamená, že Google pro vás může vygenerovat zdroje pomocí označení schema.org na vašem webu. Další informace o použití automatických zdrojů k tvorbě produktových dat

Zdroje různého původu (pokročilé)

Zdroje různého původu umožňují vytvářet zdroje na základě nezpracovaných produktových dat různého původu zdrojů, například z vašeho webu nebo ze stávajících tabulek. Služba Merchant Center různé zdroje kombinuje a vytváří z jejich dat jednotný zdroj. Prostudujte si další informace o používání pokročilých zdrojů.

Google Content API for Shopping (pokročilé)

Rozhraní Content API for Shopping vám umožňuje programově spravovat strukturované položky dat, které nahráváte na Google s cílem využívat je ve službách Google, jako jsou například reklamy v Nákupech nebo vyhledávání Google. V účtu ve službě Merchant Center vám může pomoci produkty vyhledávat, vkládat, aktualizovat nebo odstraňovat.

Tento nástroj je určen vývojářům, kteří chtějí integrovat aplikace s reklamami v Nákupech. Lidé, kteří používají Content API, by měli mít technické znalosti a zkušenosti s programováním aplikací. Tento nástroj nelze použít bez potřebných technických znalostí. Další informace o rozhraní Google Content API for Shopping.

Zdroje regionálně dostupného zboží (pokročilé)

Zdroje regionálně dostupného zboží jsou typem doplňkového zdroje, pomocí kterého můžete přepsat stávající produktová data v primárním zdroji a zobrazit tak regionální ceny nebo dostupnost vybraných produktů v předem stanovených oblastech. Prostřednictvím zdroje regionálně dostupného zboží nelze přidávat či odebírat produkty a nemohou být použity jako samostatné zdroje. Slouží k přepisování stávajících produktových dat.

Zdroje regionálně dostupného zboží podporují následující atributy:

Zdroje regionálně dostupného zboží jsou dostupné v USA a jsou k dispozici při registraci ve verzi beta v Austrálii, Francii a Německu. Další informace o regionální dostupnosti a cenách

Atributy produktu

Atributy jsou datové body, které produkt popisují. Některé atributy, například condition [stav] nebo availability [dostupnost], mají standardizované nebo pevně dané přijatelné hodnoty. Jiné, například id [id] nebo title [název], můžete podle potřeby vyplnit pro každý z vašich produktů.

Přesným popisem položek pomocí těchto atributů usnadníte uživatelům vyhledání vašeho zboží.

Používání atributů a aktualizace produktových informací se řídí řadou zásad. Naše zásady s příslušnými požadavky si důkladně přečtěte.

Až budete připraveni, vytvořte svůj zdroj.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false