Onboardingguide

Skapa ett flöde

Create a feed [hero image]

För att ladda upp produktdata i Google Merchant Center måste du först skapa ett flöde som du kan skicka in din data till. Det här steget krävs för alla nya flöden, och när du har registrerat ett flöde kan du uppdatera det befintliga flödet utan att behöva registrera det igen.

Skapa ett primärt flöde

Ett primärt flöde är den centrala datakälla som Merchant Center använder för att komma åt och visa din produktdata. Läs mer om flöden

Använd primära flöden när du lägger till eller tar bort produktdata, ställer in språk och inriktning på land och anger flödesregler för produktdatan. Primära flöden är den enda flödestypen du kan lägga till eller ta bort produkter i.

Obs! Om du skickar in separata primära flöden för onlineannonser och lokala annonser bör du se till att du inte skickar in samma produkter i båda flödena.

Google rekommenderar att skicka in alla produkter i ett enda primärt flöde. Om du behöver utesluta produkter använder du attributet uteslutna destinationer [excluded_destination].

Gör så här

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på ikonen Inställningar Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned på videospelaren, välj Undertexter och sedan ditt språk.


Öppna avsnittet Flöden under Produkter i Merchant Center. Klicka på plusknappen i det primära flödesavsnittet. Följ sedan anvisningarna och ange följande information:

Create a feed | Country of sale [icon]Försäljningsland: Försäljningslandet är det land där produkter från det här flödet säljs. Produktdata i det här flödet måste uppfylla kraven för det land du skickar in, inklusive flödesspecifikationer och policyer. Du kan lägga till fler länder för Shopping-annonser när du väljer destinationer när du skapar flödet.

Create a Feed | Language [icon]Språk: Språket som produktdatan anges i. Läs mer om att använda rätt språk och valuta

Create a feed | Destination [icon]Destination: Välj en eller flera flödesdestinationer i Merchant Center för att bestämma vilka Google-funktioner som kan använda varorna i dataflödet. Läs mer om flera destinationer

Create a feed | Primary feed name [icon]Namn på primärt flöde: Ange ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera flödet. Flödesnamnet behöver inte motsvara namnet på filen du skickar in.

 • Om du vill ändra flödesnamnet senare redigerar du dina primära flödesinställningar.

Create a feed | Input method [Icon]Inmatningsmetod: Välj den metod som passar dina behov bäst:

 • Google Kalkylark: Ladda upp din data med en mall från Google Kalkylark eller med ett befintligt Google Kalkylark med din produktdata. Läs mer om Google Kalkylark
 • Schemalagd hämtning: Google kan hämta ditt flöde direkt från servern.
 • Uppladdning: Ladda upp filer direkt till Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuellt.
 • Webbplatsgenomsökning: Om det inte finns några flöden på ditt konto och du har rätt strukturerad data på din webbplats kan Google genomsöka webbplatsen och hämta produktdata. Läs mer om hur du skapar produktdata med automatiserade flöden

Create a feed | File name [Icon]Filnamn: Beroende på vilken inmatningsmetod du har valt kan du uppmanas att ange namnet på filen som skickas in. Namnet måste exakt motsvara namnet på den skapade filen och det ska innehålla ett giltigt filtillägg.

När du har angett informationen och klickat på Fortsätt kan du visa och hantera det nya primära flödet i avsnittet Flöden i ditt Merchant Center-konto.

Om du vill ladda upp eller hämta ett flöde manuellt klickar du på ikonen med tre punkter på fliken Bearbetning i ditt flöde och väljer uppladdningsalternativ från rullgardinsmenyn.

Lägga till ett försäljningsland (avancerat)

Om du lägger till ytterligare ett försäljningsland kan du använda samma primära flöde för att visa produktdata i flera länder och tillämpa samma flödesregler och uppdateringar för alla länder. Du kan också tillämpa olika flödesregler eller Shopping-kampanjer i länder som har samma primära flöde.

Obs! Vi rekommenderar att du använder funktionen Lägg till flera länder för att visa dina produkter i ytterligare länder. Med det här alternativet kan du inte kopiera din produktdata och skapa nya flödesregler och kampanjer. Du ska endast lägga till ytterligare ett försäljningsland om du behöver tillämpa olika flödesregler på länder i samma flöde.

Om du vill lägga till ytterligare ett försäljningsland klickar du på ikonen med tre punkter på fliken Inställningar på sidan för flödet. Följ sedan anvisningarna på samma sätt som när du skapar ett primärt flöde.

Skapa ett tilläggsflöde

I tilläggsflöden finns data som kompletterar produktdata i ett eller flera primära flöden. I tilläggsflöden kan du inte lägga till eller ta bort produkter och de kan inte användas som fristående flöde. Läs mer om flöden

Om du vill använda ett tilläggsflöde kopplar du det till ett befintligt primärt flöde med attributet id [id]. Tilläggsflöden uppdaterar bara produktdatan när det innehåller id:n som redan finns i det primära flödet.

Flödesregler och tilläggsflöden kan definieras för konton för flera kunder och kan användas för alla eller vissa av de förknippade underkontona. Om du har valt att åsidosätta regler och tilläggsflödesdata från underkonton kan tilläggsflödet (som lagts till på underkontonivå) inte länkas till några primära flöden. Läs mer om hur du ställer in tilläggsflöden för konton för flera kunder.

Obs! Se till att attributen id [id] för tilläggsflödena stämmer överens med attributen id [id] för primära flöden eftersom de är skiftlägeskänsliga.

Äldre flöden för lageruppdatering av onlineprodukter 
Om du vill använda ett separat flöde för pris- och tillgänglighetsuppdateringar skapar du ett tilläggsflöde och använder regeln Välj senaste för att uppdatera ditt primära flöde.

Gör så här

Så fungerar det

När du skapar ett tilläggsflöde ändrar du ditt val för att ange att du vill slå ihop dina flöden med attributet id [id].

Exempel:

Primärt flöde:

id [id] titel [title] pris [price] varumärke [brand]
1 skjorta 34 Märke A
2 skor 55

Märke B

3 kängor 100 Märke C
4 byxor 75 Märke A

Tilläggsflöde där attributet id [id] används för att matcha med det primära flödet:

id [id] anpassad etikett [custom_label]
1 REA
4 REA

Resulterande flöde:

id [id] titel [title] pris [price] varumärke [brand] anpassad etikett [custom_label]
1 skjorta 34 Märke A REA
2 skor 55 Märke B  
3 kängor 100 Märke C  
4 byxor 75 Märke A REA

Ett tilläggsflöde är en extra datakälla för att tillhandahålla ytterligare attribut som kanske saknas i det primära flödet. Tilläggsflöden kan inte användas som huvudsaklig datakälla. Gemensamma användningsfall för tilläggsflöden inkluderar, men är inte begränsade till:

Varje tilläggsflöde måste ha en kolumn för attributet id [id] och minst en ytterligare kolumn med den data som du vill koppla till ett primärt flöde.

Skapa ett tilläggsflöde genom att öppna avsnittet Flöden på sidan Produkter i Merchant Center. Klicka på Lägg till ett tilläggsflöde längst upp i tabellen om du vill skapa ett nytt tilläggsflöde. Följ anvisningarna och ange följande uppgifter:

 • Namn på tilläggsflöde: Ange ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera tilläggsflödet. Flödesnamnet behöver inte motsvara namnet på filen du skickar in.
  • Du kan ändra flödesnamnet senare genom att redigera dina primära flödesinställningar.
 • Inmatningsmetod: Välj den metod som passar dina behov bäst:
  • Google Kalkylark: Ladda upp din data med en mall från Google Kalkylark eller med ett befintligt Google Kalkylark med din produktdata. Läs mer om Google Kalkylark
  • Schemalagd hämtning: Google kan hämta ditt flöde direkt från servern.
  • Uppladdning: Ladda upp filer direkt till Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuellt.
 • Filnamn: Beroende på vilken inmatningsmetod du har valt kan du uppmanas att ange namnet på filen som skickas in. Namnet måste exakt motsvara namnet på den skapade filen och inkludera ett giltigt filtillägg.
 • Länka till primärt flöde: Välj det primära flöde och den kombination av försäljningsland och språk som tilläggsflödet tillhör.
 • Hämtningsschema: Ange en schemalagd hämtning för din produktdata. Det innebär att Merchant Center får nya flöden utan att du behöver överföra datan manuellt.

Om du vill ladda upp eller hämta ett flöde manuellt klickar du på ikonen med tre punkter 3 dot icon på fliken Bearbetning i flödet och väljer uppladdningsalternativ från rullgardinsmenyn.

När ditt tilläggsflöde har skapats och länkats till det primära flödet skapar Merchant Center automatiskt en regel som du hittar i avsnittet Flödesregler i Merchant Center. Regeln kopplar produktdatan från de två flödena utifrån det värde som angetts för attributet id [id] och kopplar attributdata från tilläggsflödet.

Regionala produktlagerflöden

Ett regionalt lagerflöde är en typ av tilläggsflöde som kan användas för att åsidosätta befintlig produktdata i det primära flödet och visa regionala priser eller tillgänglighet för ett urval av produkter i fördefinierade regioner. I regionala lagerflöden kan du inte lägga till eller ta bort produkter. De kan heller inte användas fristående, utan används för att åsidosätta befintlig produktdata.

Regionala lagerflöden har stöd för följande obligatoriska attribut:

Regionala lagerflöden har även stöd för följande valfria attribut:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false