Onboardingguide

Skapa ett flöde

 

När du vill ladda upp produktdata i Google Merchant Center måste du först skapa ett flöde som du kan skicka in din data till. Det här steget krävs för alla nya flöden, och när du har registrerat ett flöde kan du uppdatera det befintliga flödet utan att behöva registrera det igen.

Så fungerar det

När du skapar ett tilläggsflöde ändrar du ditt val för att ange att du vill slå ihop dina flöden med attributet id.
 

Exempel:
 
Primärt flöde:
id titel price brand
1 skjorta 34 Märke A
2 skor 55

Märke B

3 kängor 100 Märke C
4 byxor 75 Märke A

 

Tilläggsflöde där attributet id [id] används för att matcha med det primära flödet:

id custom_label
1 REA
4 REA

 

Resulterande flöde:

id titel price brand custom_label
1 skjorta 34 Märke A REA
2 skor 55 Märke B  
3 kängor 100 Märke C  
4 byxor 75 Märke A REA

Primära flöden

Ett primärt flöde är den huvudsakliga datakälla som Merchant Center använder för att visa dina produkter på Google. Om produktdatan i det primära flödet redan uppfyller produktspecifikationen och policyerna behöver du bara skapa och skicka ett in ett primärt flöde. Produktdata som inte uppfyller kraven för Merchant Center kan anpassas med hjälp av avancerade flödesfunktioner, till exempel tilläggsflöden. Dessutom kan du använda tilläggsflöden om du vill förbättra eller åsidosätta produktdata för att förbättra annonsresultaten.

Använd primära flöden när du lägger till eller tar bort produktdata, ställer in språk och inriktning på land och anger flödesregler för produktdatan. Primära flöden är den enda flödestypen du kan lägga till eller ta bort produkter i. 
 

Skapa ett primärt flöde
Primära flöden är de datakällor som krävs för att marknadsföra dina produkter på Google via flöden. Kom igång genom att öppna avsnittet Flöden under avsnittet Produkter i Merchant Center. Klicka på plusknappen i det primära flödesavsnittet om du vill skapa ett nytt primärt flöde.  Följ anvisningarna och ange följande uppgifter:
 • Försäljningsland: Ett försäljningsland är det land där produkterna i dataflödet säljs. Produktdatan som laddas upp till ett specifikt försäljningsland måste uppfylla kraven för försäljningslandet du skickar till, till exempel flödesspecifikationer och policyer. När du har skapat ditt flöde kan du lägga till ytterligare försäljningsländer under fliken Flödesinställningar. 
 • Språk: Språket som produktdatan anges i. Om du väljer ett land med stöd för flera språk (till exempel Belgien, Kanada eller Schweiz) visas en lista över de språk som stöds i det landet.
 • Namn på primärt flöde: Ange ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera flödet. Flödesnamnet behöver inte motsvara namnet på filen du skickar in.
 • Inmatningsmetod: Välj den som passar dina behov bäst:
  • Google Kalkylark: Ladda upp din data med en mall från Google Kalkylark eller med ett befintligt Google Kalkylark med din produktdata. Läs mer om Google Kalkylark
  • Schemalagd hämtning: Google kan hämta ditt flöde direkt från servern.
  • Uppladdning: Ladda upp filer direkt till Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuellt.
  • Webbplatsgenomsökning: Om det inte finns några flöden på ditt konto och du har rätt strukturerad data på din webbplats kan Google genomsöka webbplatsen och hämta produktdata. Läs mer 
 • Filnamn: Beroende på vilken inmatningsmetod du har valt kan du uppmanas att ange namnet på filen som skickas in. Namnet måste exakt motsvara namnet på den skapade filen och inkludera ett giltigt filtillägg.

När du har angett informationen och klickat på Fortsätt kan du visa och hantera det nya primära flödet i avsnittet Flöden i ditt Merchant Center-konto.

Om du vill ladda upp eller hämta ett flöde manuellt klickar du på ikonen med tre punkter 3 dot icon på fliken Bearbetning i ditt flöde och väljer din uppladdningspreferens från rullgardinsmenyn. 

Tilläggsflöden

I tilläggsflöden finns ytterligare data eller tilläggsdata som kan kopplas till befintlig produktdata i det primära flödet.  I tilläggsflöden kan du inte lägga till eller ta bort produkter. De kan heller inte användas fristående. De används för att uppdatera befintlig produktdata. I tilläggsflöden finns ytterligare information om flera primära flöden. 

Om du vill använda ett tilläggsflöde kopplar du det till ett befintligt primärt flöde med attributet id [id]. Tilläggsflöden uppdaterar bara produktdatan när det innehåller id:n som redan finns i det primära flödet.

Äldre flöden för lageruppdatering av onlineprodukter 
Om du vill använda ett separat flöde för pris- och tillgänglighetsuppdateringar kan du göra det genom att skapa ett extra flöde och använda regeln Välj senaste för att uppdatera ditt primära flöde. 

Skapa ett tilläggsflöde 

Ett tilläggsflöde är en extra datakälla för att tillhandahålla ytterligare attribut som kanske saknas i det primära flödet. Tilläggsflöden kan inte användas som huvudsaklig datakälla. Gemensamma användningsfall för tilläggsflöden inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Lägga till eller åsidosätta anpassade etiketter för kampanjhantering.
 • Lägga till eller åsidosätta kampanj-id:n för detaljhandelskampanjer.
 • Åsidosätta titlar.
 • Exkludera specifika produkter (med attributet excluded_destination [undantagen_destination]).
 • Lägga till saknade GTIN-nummer.
 • Lägga till produktdata för annonser för lokala butikslager. Läs mer om lagerflöden för lokala produkter.

Varje tilläggsflöde måste ha en kolumn för attributet id [id] och minst en ytterligare kolumn med den data som du vill koppla till ett primärt flöde.

Skapa ett tilläggsflöde genom att öppna avsnittet Flöden på sidan Produkter i Merchant Center. Klicka på Lägg till ett tilläggsflöde längst upp i tabellen om du vill skapa ett nytt tilläggsflöde. Följ anvisningarna och ange följande uppgifter:

 • Namn på tilläggsflöde: Ange ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera tilläggsflödet. Flödesnamnet behöver inte motsvara namnet på filen du skickar in.
 • Inmatningsmetod: Välj den som passar dina behov bäst:
  • Google Kalkylark: Ladda upp din data med en mall från Google Kalkylark eller med ett befintligt Google Kalkylark med din produktdata. Läs mer om Google Kalkylark
  • Schemalagd hämtning: Google kan hämta ditt flöde direkt från servern.
  • Uppladdning: Ladda upp filer direkt till Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuellt. 
 • Filnamn: Beroende på vilken inmatningsmetod du har valt kan du uppmanas att ange namnet på filen som skickas in. Namnet måste exakt motsvara namnet på den skapade filen och inkludera ett giltigt filtillägg.
 • Länka till primärt flöde: Välj det primära flöde och den land-/språkkombination som tilläggsflödet tillhör.
 • Hämtningsschema: Ange en schemalagd hämtning för din produktdata. Det innebär att Merchant Center får nya flöden utan att du behöver överföra datan manuellt.

Om du vill ladda upp eller hämta ett flöde manuellt klickar du på ikonen med tre punkter 3 dot icon på fliken Bearbetning i ditt flöde och väljer din uppladdningspreferens från rullgardinsmenyn. 

När ditt tilläggsflöde har skapats och länkats till det primära flödet skapar Merchant Center automatiskt en regel som du hittar i avsnittet Flödesregler i Merchant Center. Regeln kopplar produktdatan från de två flödena utifrån det angivna värdet id [id] och kopplar attributdata från tilläggsflödet.
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?