Jak dołączyć do programu

Tworzenie pliku danych

creating a feed, sample

Aby przesłać dane produktów do Google Merchant Center, najpierw musisz utworzyć plik danych, do którego możesz dodać dane. Jest to konieczne w przypadku każdego nowego pliku danych. Gdy już to zrobisz, możesz aktualizować plik danych i nie musisz go rejestrować od nowa.

Podstawowe pliki danych

Podstawowy plik danych to wymagane źródło danych używane w Merchant Center do wyświetlania Twoich produktów w Google. Jeśli dane produktów w podstawowym pliku już spełniają zasady i wymagania Specyfikacji danych produktów, wystarczy tylko go utworzyć i przesłać. Dane produktów, które nie spełniają wymagań Merchant Center, można dostosować za pomocą zaawansowanych funkcji plików danych, takich jak dodatkowe pliki danych. Oprócz tego możesz używać dodatkowych plików danych, jeśli chcesz dopracować lub zastąpić dane produktów, aby zwiększyć skuteczność swoich reklam.

Wykorzystuj podstawowe pliki danych do dodawania lub usuwania danych o produktach, a także kierowania na język i kraj. Ustaw też reguły plików danych dotyczące danych Twoich produktów. Podstawowe pliki danych są jedynym rodzajem pliku danych, za pomocą którego możesz dodawać i usuwać produkty.

Uwaga: jeśli przesyłasz oddzielne podstawowe pliki danych dla internetowych i lokalnych reklam lub informacji, upewnij się, że nie przesyłasz tych samych produktów w obu plikach danych.

We wszystkich programach Google zaleca przesłanie wszystkich produktów w pojedynczym pliku danych. W przypadku nowo utworzonych plików danych ich miejsca docelowe będzie można wybrać podczas tworzenia tych plików. Jeśli masz istniejące pliki danych, które chcesz udostępnić w dodatkowym miejscu docelowym, takim jak reklamy lokalnego asortymentu produktów lub bezpłatne informacje, możesz to zrobić w ustawieniach podstawowego pliku danych. Jeśli chcesz wykluczyć produkty z jednego z wybranych miejsc docelowych, możesz użyć atrybutu excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe].

Jeśli masz starszą wersję pliku danych o produktach utworzoną przed 3 października 2019 r., opisana sytuacja Cię nie dotyczy. Możesz dalej przesyłać oferty kwalifikujące się do wyświetlania w reklamach produktowych i reklamach lokalnego asortymentu produktów w oddzielnych plikach danych.

Utwórz podstawowy plik danych
Podstawowe pliki danych są wymaganymi źródłami danych, które musisz utworzyć, aby wyświetlać swoje produkty w Google za pomocą plików danych. Aby rozpocząć, kliknij Produkty w menu nawigacyjnym w Merchant Center, a następnie wybierz Pliki danych. Kliknij przycisk plusa  w sekcji dotyczącej podstawowych plików danych, aby utworzyć nowy plik tego typu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podaj następujące informacje na temat Twoich danych:
 • Kraj sprzedaży: kraj sprzedaży to główny kraj, w którym sprzedawane są produkty z tego pliku danych. Dane produktów w tym pliku danych muszą spełniać wymagania obowiązujące w kraju, który przesyłasz, a także być zgodne ze specyfikacją pliku danych i zasadami. Możesz dodać kolejne kraje dla reklam produktowych, wybierając miejsca docelowe podczas tworzenia pliku danych.
 • Język: język, w którym zapisywane są dane produktów. Więcej informacji o używaniu właściwego języka i waluty
 • Miejsce docelowe: wybierz jedno lub wiele miejsc docelowych w Merchant Center, aby określić, które programy Google mogą używać produktów w pliku danych. Więcej informacji o wielu miejscach docelowych
 • Dodaj wiele krajów (reklamy produktowe i bezpłatne informacje): kliknij Dodaj wiele krajów, by określić dodatkowe kraje, w których chcesz wyświetlać swoje produkty. Pamiętaj, że Twój kraj sprzedaży pozostanie domyślnym krajem dla produktów uwzględnionych w pliku danych. Możesz dodać tylko kraje dostępne w przypadku danego języka pliku danych i zdecydować, które kraje będą najbardziej odpowiednie w przypadku danego języka. Więcej informacji o wyświetlaniu produktów w wielu krajach sprzedaży

 • Nazwa podstawowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
 • Metoda przesyłania: wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
  • Indeksowanie witryny: jeśli obecnie nie masz plików danych na swoim koncie, ale masz odpowiednie uporządkowane dane w swojej witrynie, Google może ją zindeksować, aby uzyskać dane produktów. Więcej informacji
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody przesyłania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.

Gdy już podasz te informacje i klikniesz przycisk Dalej, możesz wyświetlić nowo utworzony podstawowy plik danych i zarządzać nim w sekcji „Pliki danych” na swoim koncie Merchant Center.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z trzema kropkami na karcie przetwarzanie Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

Dodawanie kolejnego kraju sprzedaży (zaawansowane)

Dodawanie kolejnego kraju sprzedaży umożliwia używanie tego samego podstawowego pliku danych, by wyświetlać dane produktów w wielu krajach, zachowując te same reguły pliku danych i aktualizacje dla wszystkich krajów. Możesz też stosować różne reguły pliku danych lub kampanie produktowe w krajach, które mają ten sam podstawowy plik danych.

Uwaga: zalecamy korzystanie z funkcji „Dodaj wiele krajów” do wyświetlania produktów w dodatkowych krajach. Dzięki tej opcji unikniesz duplikacji danych o produktach i tworzenia nowych reguł pliku danych oraz kampanii.Dodanie kolejnego kraju sprzedaży powinno być stosowane tylko wtedy, gdy chcesz zastosować różne reguły pliku danych dla krajów w tym samym pliku danych.

Aby dodać kolejny kraj sprzedaży, kliknij ikonę z trzema kropkami  na karcie ustawień na stronie pliku danych i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, tak jak w przypadku tworzenia podstawowego pliku danych.

Dodatkowe pliki danych

Dodatkowe pliki danych zawierają dodatkowe lub uzupełniające dane, które można połączyć z istniejącymi danymi produktów w podstawowym pliku danych. Za pomocą tych plików danych nie można dodawać ani usuwać produktów. Nie można ich też używać jako samodzielnych plików danych – służą one tylko do aktualizowania istniejących danych produktów. Dodatkowe pliki danych mogą dostarczać uzupełniające informacje do wielu podstawowych plików danych.

Aby korzystać z dodatkowego pliku danych, połącz go z podstawowym plikiem danych za pomocą atrybutu id [identyfikator]. Dodatkowy plik danych aktualizuje Twoje dane produktów tylko wtedy, gdy zawiera on identyfikatory, które już istnieją w podstawowym pliku danych.

Uwaga: upewnij się, że atrybuty id [identyfikator] w dodatkowych plikach danych są dokładnie takie same jak atrybuty id [identyfikator] w podstawowych plikach danych (wielkość liter ma znaczenie).

Starsze aktualizacje asortymentu online 
Jeśli chcesz używać oddzielnego pliku danych do aktualizacji cen i dostępności, możesz to zrobić, tworząc dodatkowy plik danych i aktualizując główny plik danych za pomocą reguły „Użyj najnowszych". 

Jak to działa

Podczas tworzenia dodatkowego pliku danych wybierz łączenie plików danych za pomocą atrybutu identyfikator [id].

Przykład:

Podstawowy plik danych:

id [identyfikator] title [tytuł] price [cena] brand [marka]
1 koszula 34 Marka A
2 buty 55

Marka B

3 buty turystyczne 100 Marka C
4 spodnie 75 Marka A

Dodatkowy plik danych, który przy dopasowaniu do podstawowego pliku danych wykorzystuje atrybut identyfikator [id]:

id [identyfikator] custom_label [etykieta_własna]
1 PROMOCJA
4 PROMOCJA

Otrzymany plik danych:

id [identyfikator] title [tytuł] price [cena] brand [marka] custom_label [etykieta_własna]
1 koszula 34 Marka A PROMOCJA
2 buty 55 Marka B  
3 buty turystyczne 100 Marka C  
4 spodnie 75 Marka A PROMOCJA
Tworzenie dodatkowego pliku danych

Dodatkowy plik danych to drugorzędne źródło danych wykorzystywane do przesyłania atrybutów dodatkowych (zarówno tych wymaganych, jak i opcjonalnych), których może brakować w podstawowym pliku danych. Dodatkowego pliku danych nie można używać jako głównego źródła danych. Niektóre sposoby korzystania z tych plików danych to:

 • dodawanie lub zastępowanie etykiet własnych, aby zarządzać kampaniami;
 • dodawanie lub zastępowanie identyfikatorów promocji w przypadku promocji detalicznych;
 • zastępowanie tytułów;
 • wykluczanie konkretnych produktów (za pomocą atrybutu excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe]);
 • dodawanie brakujących numerów GTIN;
 • dodawanie danych na temat lokalnego asortymentu produktów do wykorzystania w reklamach;
 • dodawanie lub zastępowanie atrybutów związanych z krajami w podstawowym pliku danych z wieloma krajami sprzedaży.

Każdy dodatkowy plik danych musi zawierać kolumnę z atrybutem id [identyfikator] oraz co najmniej jedną dodatkową kolumnę z danymi, które chcesz powiązać z podstawowym plikiem danych.

Aby utworzyć dodatkowy plik danych, w Merchant Center, przejdź do sekcji Pliki danych na stronie Produkty. Na górze tabeli z dodatkowymi plikami danych kliknij Dodaj dodatkowy plik danych, aby utworzyć nowy plik danych tego typu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i podaj następujące informacje na temat Twoich danych:

 • Nazwa dodatkowego pliku danych: podaj tu opisową nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować ten plik danych. Nazwa pliku danych nie musi być zgodna z nazwą przesyłanego pliku.
 • Metoda przesyłania: wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
  • Arkusze Google: możesz przesyłać dane za pomocą wygenerowanego szablonu Arkuszy Google lub dotychczasowego arkusza Google z danymi produktów. Więcej informacji o Arkuszach Google
  • Zaplanowane pobieranie: Google może pobierać plik danych bezpośrednio z Twojego serwera.
  • Przesyłanie: umożliwia przesyłanie plików bezpośrednio do Merchant Center przez SFTP, FTP, Google Cloud Storage lub ręcznie.
 • Nazwa pliku: w zależności od wybranej metody przesyłania konieczne może być podanie nazwy pliku, który chcesz przesłać. Ta nazwa powinna być identyczna z nazwą utworzonego pliku i obejmować również jego poprawne rozszerzenie.
 • Powiązanie z podstawowym plikiem danych: wybierz dowolną kombinację podstawowego pliku danych oraz kraju sprzedaży i języka, których dotyczy dodatkowy plik danych.
 • Harmonogram pobierania: ustaw zaplanowane pobieranie danych produktów. Pozwala to Merchant Center pobierać aktualne pliki danych bez konieczności ręcznego przesyłania danych.

Aby ręcznie pobrać lub przesłać plik danych, kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon na karcie przetwarzania Twojego pliku danych i wybierz z menu opcję przesyłania.

Gdy utworzysz dodatkowy plik danych i powiążesz go z podstawowym plikiem danych, Merchant Center automatycznie utworzy regułę, którą możesz znaleźć w sekcji „reguły pliku danych” w Merchant Center. Ta reguła powiąże dane produktów z obu plików danych na podstawie podanej wartości atrybutu id [identyfikator] i połączy dane atrybutów z dodatkowego pliku danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem