Veiledning for programtilgang

Opprett en feed

creating a feed, sample

For å laste opp produktinformasjon din i Google Merchant Center må du først opprette en feed som informasjonen kan sendes til. Dette trinnet er obligatorisk for alle nye feeder, og når en feed er registrert, kan du oppdatere den eksisterende feeden uten å måtte registrere den på nytt.

Hovedfeeder

En hovedfeed er den obligatoriske datakilden Merchant Center bruker for å vise produktene dine på Google. Hvis produktinformasjonen i hovedfeeden din allerede er i samsvar med retningslinjene og spesifikasjonene våre for produktinformasjon, er oppretting og innsending av hovedfeeden det eneste nødvendige tiltaket fra din side. Produktinformasjon som ikke er i samsvar med Merchant Center-kravene, kan tilpasses ved bruk av de avanserte feedfunksjonene, deriblant ekstrafeeder. Ekstrafeedene kan dessuten brukes til å forbedre eller overstyre produktinformasjonen din, slik at du kan få enda bedre resultater fra annonsene dine.

Bruk hovedfeeder til å legge til eller fjerne produktinformasjon, angi hvilke språk og land du vil målrette mot, samt angi feedregler for produktinformasjonen din. Hovedfeeder er den eneste feedtypen du kan bruke til å legge til eller fjerne produkter.

Merk: Hvis du sender inn forskjellige hovedfeeder for nettannonser og lokale annonser, må du sørge for at du ikke sender inn de samme produktene i begge feedene.

Google anbefaler at du sender inn alle produktene dine i én feed for alle programmer. For nye feeder kan du velge alle aktuelle destinasjoner underveis i feedopprettingen. Hvis du har eksisterende feeder du vil velge en ekstra destinasjon for, som annonser for varer i butikk eller gratisoppføringer, kan du gjøre dette via innstillingene for hovedfeeder. Hvis du må ekskludere produkter fra en av destinasjonene du har valgt, kan du bruke attributtet excluded_destination [utelatt_destinasjon].

Hvis du har en eldre produktfeed som er opprettet før 3. oktober 2019, gjelder ikke dette deg, og du kan fortsette å sende inn tilbud som er kvalifisert for Shopping-annonser og annonser for varer i butikk, i forskjellige feeder.

Opprett en hovedfeed
Hovedfeeder er de obligatoriske datakildene du må opprette for å vise produktene dine på Google via feeder. For å komme i gang klikker du på Produkter på navigasjonsmenyen i Merchant Center og deretter på Feeder. Klikk på plussknappen i delen for hovedfeeder for å opprette en ny hovedfeed. Følg veiledningen og oppgi følgende opplysninger om informasjonen din:
 • Salgsland: Salgslandet er hovedlandet der produktene fra denne feeden skal selges. Produktinformasjonen i denne feeden må være i samsvar med kravene for det aktuelle landet, inkludert feedspesifikasjonene og retningslinjene. Du kan legge til flere land for Shopping-annonser når du velger destinasjoner under opprettelsen av feeden.
 • Språk: Språket som produktinformasjonen din er skrevet på. Finn ut mer om hvordan du bruker riktig språk og valuta
 • Destinasjon: Velg én eller flere feeddestinasjoner i Merchant Center for å bestemme hvilke Google-programmer som får tilgang til vareoppføringene i datafeeden din. Finn ut mer om flere destinasjoner
 • Legg til flere land(Shopping-annonser og gratisoppføringer): Klikk på Legg til flere land for å angi flere land du vil vise produktene dine i. Vær oppmerksom på at salgslandet ditt forblir standardlandet for produktene i feeden. Du kan bare legge til tilgjengelige land for det aktuelle språket i feeden, og det kan være lurt å vurdere hvilke land som er mest relevante for språket. Finn ut mer om hvordan du viser produkter i flere salgsland

 • Navn på hovedfeed: Gi hovedfeeden et beskrivende navn, slik at det blir enklere å finne den. Navnet på feeden trenger ikke å samsvare med navnet på filen du sender inn.
 • Inndatametode: Velg metoden som passer best for deg:
  • Google Regneark: Du kan laste opp informasjonen din ved å bruke en Google Regneark-mal eller et eksisterende Google-regneark med produktinformasjonen din. Finn ut mer om Google Regneark
  • Planlagt henting: Google kan hente feeden direkte fra tjeneren din.
  • Opplasting: Last opp filer direkte i Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuell opplasting.
  • Gjennomsøking av nettsted: Hvis det ikke finnes noen feeder i kontoen din og du har riktig strukturerte data på nettstedet ditt, kan Google gjennomsøke nettstedet for å hente produktinformasjonen. Finn ut mer
 • Filnavn: Avhengig av hvilken inndatametode du velger, kan du bli bedt om å angi navnet på filen du ønsker å sende inn. Dette navnet må samsvare nøyaktig med navnet på filen du har opprettet, og filtypen må være støttet.

Når du har oppgitt informasjonen og klikket på Fortsett, kan du se og administrere den nye hovedfeeden din via «Feeder»-delen av Merchant Center-kontoen din.

For å laste opp eller hente en feed manuelt, klikker du på prikkeikonet Behandler-fanen i feeden din og velger et alternativ for opplasting fra rullegardinmenyen.

Legg til et ekstra salgsland (avansert)

Hvis du legger til et ekstra salgsland, kan du bruke den samme hovedfeeden til å vise produktinformasjonen din i flere land, og de samme feedreglene og oppdateringene brukes da for alle landene. Du kan også bruke forskjellige feedregler eller Shopping-kampanjer for land som har samme hovedfeed.

Merk: Vi anbefaler at du bruker «Legg til flere land»-funksjonen for å vise produktene dine i flere land. Med dette alternativet slipper du å duplisere produktinformasjonen din og opprette nye feedregler og kampanjer. Du bør bare legge til flere salgsland hvis du trenger å bruke ulike feedregler på forskjellige land i samme feed.

Hvis du vil legge til et ekstra salgsland, klikker du på prikkeikonet på innstillingsfanen på siden for feeden din. Så følger du veiledningen på samme måte som om du oppretter en hovedfeed.

Ekstrafeeder

Gjennom ekstrafeeder får du ekstra eller supplerende informasjon som kan knyttes til den eksisterende produktinformasjonen i hovedfeeden. Du kan ikke legge til eller fjerne produkter via ekstrafeeder, og ekstrafeeder kan heller ikke brukes som uavhengige feeder. Slike feeder brukes bare til å oppdatere eksisterende produktinformasjon. Du kan bruke ekstrafeeder til å sende inn tilleggsinformasjon til flere hovedfeeder.

For å bruke en ekstrafeed må du knytte den til en eksisterende hovedfeed via attributtet id [ID]. Produktinformasjonen din oppdateres bare hvis den aktuelle ekstrafeeden inneholder ID-er som allerede finnes i en hovedfeed.

Merk: Sørg for at attributtet id [ID] i ekstrafeeden samsvarer nøyaktig med attributtet id [ID ]i hovedfeeden for de aktuelle produktene. Det skilles mellom store og små bokstaver.

Feeder for oppdatering av varelager på nett i en eldre versjon 
Hvis du vil bruke en egen feed for oppdatering av priser og tilgjengelighet, kan du gjøre dette ved å opprette en ekstrafeed og bruke regelen «Bruk den nyeste» til å oppdatere hovedfeeden. 

Slik fungerer det

Hvis du oppretter en ekstrafeed, endrer du utvalget ditt for å vise at du vil slå sammen feedene dine ved bruk av id-attributtet.

Eksempel:

Hovedfeed:

id title [tittel] price [pris] brand [merke]
1 skjorte 34 Merke A
2 sko 55

Merke B

3 tursko 100 Merke C
4 bukser 75 Merke A

Ekstrafeed der id-attributtet brukes til å samkjøre med hovedfeeden:

id custom_label [egendefinert_etikett]
1 TILBUD
4 TILBUD

Resulterende feed:

id title [tittel] price [pris] brand [merke] custom_label [egendefinert_etikett]
1 skjorte 34 Merke A TILBUD
2 sko 55 Merke B  
3 tursko 100 Merke C  
4 bukser 75 Merke A TILBUD
Opprett en ekstrafeed

En ekstrafeed er en sekundær datakilde du kan bruke til å sende inn tilleggsattributter, både obligatoriske og valgfrie, som kanskje mangler i hovedfeeden din. Du kan ikke bruke en ekstrafeed som primær datakilde. Med ekstrafeeder kan du blant annet gjøre følgende:

 • Legge til eller overstyre egendefinerte etiketter for kampanjeadministrering.
 • Legge til eller overstyre kampanje-ID-er for forhandlerkampanjer.
 • Overstyre titler.
 • Utelate bestemte produkter (via attributtet excluded_destination [utelatt_destinasjon]).
 • Legge til manglende GTIN-numre.
 • Legge til produktinformasjon for annonser for varer i butikk.
 • Legge til eller overstyre landsspesifikke attributter for en hovedfeed med flere salgsland.

Hver ekstrafeed må ha en kolonne for attributtet id [ID] samt minst én tilleggskolonne med informasjonen du vil knytte til en hovedfeed.

For å opprette en ekstrafeed går du til Feeder-delen på Produkter-siden i Merchant Center. Klikk på Legg til en ekstrafeed øverst i ekstrafeedtabellen for å opprette en ny ekstrafeed. Følg veiledningen og oppgi følgende opplysninger om informasjonen din:

 • Navn på ekstrafeed: Gi feeden et beskrivende navn, så det blir enklere å finne den. Navnet på ekstrafeeden trenger ikke å samsvare med navnet på filen du skal sende inn.
 • Inndatametode: Velg metoden som passer best for deg:
  • Google Regneark: Du kan laste opp informasjonen din ved å bruke en Google Regneark-mal eller et eksisterende Google-regneark med produktinformasjonen din. Finn ut mer om Google Regneark
  • Planlagt henting: Google kan hente feeden direkte fra tjeneren din.
  • Opplasting: Last opp filer direkte i Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuell opplasting.
 • Filnavn: Avhengig av hvilken inndatametode du velger, kan du bli bedt om å angi navnet på filen du ønsker å sende inn. Dette navnet må samsvare nøyaktig med navnet på filen du har opprettet, og filtypen må være støttet.
 • Tilknytning til hovedfeed:Velg hovedfeeden og kombinasjonen av salgsland og språk som ekstrafeeden gjelder for.
 • Henteplan: Planlegg henting av produktinformasjonen din. På denne måten får Merchant Center tilgang til oppdaterte feeder uten at du må laste opp informasjonen manuelt.

For å hente eller laste opp en feed manuelt klikker du på prikkeikonet 3 dot iconBehandler-fanen i feeden din og velger et alternativ for opplasting på rullegardinmenyen.

Når du har opprettet ekstrafeeden og knyttet den til en hovedfeed, oppretter Merchant Center automatisk en regel – denne finner du i «Feedregler»-delen av Merchant Center. Med denne regelen blir produktinformasjonen fra de to feedene knyttet sammen basert på id-verdien som er oppgitt. Attributtdata fra ekstrafeeden blir også tilknyttet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt