Veiledning for programtilgang

Opprett en feed

Før du kan laste opp produktinformasjon i Google Merchant Center, må du opprette en feed du kan sende dataene dine til. Dette trinnet er obligatorisk for alle nye feeder, og når en feed er registrert, kan du oppdatere den eksisterende feeden uten å registrere den på nytt.

Opprett en hovedfeed

En hovedfeed er den sentrale datakilden Merchant Center bruker for å få tilgang til og vise produktinformasjonen din. Finn ut mer om feeder

Bruk hovedfeeder til å legge til eller fjerne produktinformasjon, angi hvilke språk og land du vil målrette mot, og angi feedregler for produktinformasjonen din. Hovedfeeder er den eneste feedtypen du kan bruke til å legge til eller fjerne produkter.

Merk: Hvis du sender inn forskjellige hovedfeeder for annonser på nettet og lokale annonser og/eller oppføringer, må du passe på at du ikke sender inn de samme produktene i begge feedene.

Google anbefaler at du sender inn alle produktene dine i én hovedfeed. Hvis du ønsker å utelate bestemte produkter, bruker du attributtet for utelatte destinasjoner [excluded_destination].

Veiledning
Gå til «Feeder»-delen under «Produkter» i Merchant Center. Klikk på plussknappen i hovedfeeddelen. Følg veiledningen og legg inn følgende informasjon:

Create a feed | Country of sale [icon] Oppføringsland: Oppføringsland er landene der produktene fra denne feeden selges. Produktinformasjonen i denne feeden må være i samsvar med kravene for landene, inkludert feedspesifikasjonene og retningslinjene. Du kan legge til land for Shopping-annonser når du velger destinasjoner under opprettelsen av feeden.

Create a Feed | Language [icon] Språk: Språket produktinformasjonen din er skrevet på. Finn ut mer om hvordan du bruker riktig språk og valuta

Feedetikett: Med feedetiketter kan du annonsere alle produkter med den samme etiketten i Google Ads-kampanjer. 

Create a feed | Destination [icon] Destinasjon: Velg én eller flere feeddestinasjoner i Merchant Center for å bestemme hvilke Google-funksjoner som får tilgang til varelinjene i datafeeden din. Finn ut mer om å bruke flere destinasjoner

Create a feed | Primary feed name [icon] Navn på hovedfeed: Gi hovedfeeden et beskrivende navn, slik at du enkelt kan kjenne den igjen. Navnet på feeden trenger ikke å samsvare med navnet på filen du sender inn.

 • Du kan endre navnet på feeden senere ved å endre innstillingene for hovedfeeden.

Create a feed | Input method [Icon] Inndatametode: Velg metoden som passer best for deg:

 • Google Regneark: Du kan laste opp informasjonen din ved å bruke en Google Regneark-mal eller et eksisterende Google-regneark med produktinformasjonen din. Finn ut mer om Google Regneark
 • Planlagt henting: Google kan hente feeden direkte fra tjeneren din.
 • Opplasting: Last opp filer direkte i Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuell opplasting.
 • Gjennomsøking av nettsted: Hvis det ikke finnes noen feeder i kontoen din og du har riktig strukturerte data på nettstedet ditt, kan Google gjennomsøke nettstedet for å hente produktinformasjonen. Finn ut mer om hvordan du bruker automatiske feeder til å sette sammen produktinformasjonen din

Create a feed | File name [Icon] Filnavn: Avhengig av hvilken inndatametode du velger, kan du bli bedt om å angi navnet på filen du sender inn. Dette navnet må være helt likt navnet på filen du har opprettet, og filtypen må være støttet.

Når du har oppgitt informasjonen og klikket på Fortsett, kan du se og administrere den nye hovedfeeden din via «Feeder»-delen av Merchant Center-kontoen din.

For å laste opp eller hente en feed manuelt klikker du på prikkeikonet på «Behandler»-fanen i feeden din og velger et opplastingsalternativ fra rullegardinmenyen.

Opprett en ekstrafeed

Med ekstrafeeder kan du sende inn data som supplerer produktinformasjonen i én eller flere hovedfeeder. De kan ikke brukes som frittstående feeder eller til å legge til eller fjerne produkter. Finn ut mer om feeder

For å bruke en ekstrafeed må du knytte den til en eksisterende hovedfeed via attributtet for ID [id]. Produktinformasjonen din oppdateres bare hvis ekstrafeeden inneholder ID-er som allerede finnes i en hovedfeed.

Feedregler og ekstrafeeder kan konfigureres for kontoer for flere klienter og kan brukes på alle eller noen av de tilknyttede underkontoene. Hvis du har valgt å overstyre informasjon fra reglene og ekstrafeedene fra underkontoene, kan ikke ekstrafeeden (som er lagt til på underkontonivå) knyttes til en hovedfeed. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer ekstrafeeder for kontoer for flere klienter

Merk: Sørg for at attributtene for ID [id] for ekstrafeedene er helt like attributtene for ID [id] for hovedfeedene. Det skilles mellom store og små bokstaver.

Eldre feeder for oppdatering av produktlager på nett 
Hvis du vil bruke en egen feed til å oppdatere priser og tilgjengelighet, kan du gjøre dette ved å opprette en ekstrafeed og bruke regelen «Bruk den nyeste» til å oppdatere hovedfeeden. 

Veiledning

Sånn fungerer det

Når du oppretter en ekstrafeed, endrer du utvalget ditt for å vise at du vil slå sammen feedene dine med attributtet for ID [id].

Eksempel:

Hovedfeed:

ID [id] Tittel [title] Pris [price] Merke [brand]
1 skjorte 34 Merke A
2 sko 55

Merke B

3 tursko 100 Merke C
4 bukser 75 Merke A

Ekstrafeed der attributtet for ID [id] brukes til matching med hovedfeeden:

ID [id] Egendefinert etikett [custom_label]
1 TILBUD
4 TILBUD

Resulterende feed:

ID [id] Tittel [title] Pris [price] Merke [brand] Egendefinert etikett [custom_label]
1 skjorte 34 Merke A TILBUD
2 sko 55 Merke B  
3 tursko 100 Merke C  
4 bukser 75 Merke A TILBUD

En ekstrafeed er en sekundær datakilde du kan bruke til å sende inn tilleggsattributter, både obligatoriske og valgfrie, som kanskje mangler i hovedfeeden din. Du kan ikke bruke en ekstrafeed som primær datakilde. Med ekstrafeeder kan du blant annet gjøre følgende:

 • legge til eller overstyre egendefinerte etiketter for kampanjeadministrasjon
 • legge til eller overstyre kampanje-ID-er for forhandlerkampanjer
 • overstyre titler
 • utelate bestemte produkter (via attributtet for utelatte destinasjoner [excluded_destination])
 • legge til manglende GTIN-numre Finn ut mer om GTIN-numre
 • legge til produktinformasjon for annonser for varer i butikk
 • legge til eller overstyre landsspesifikke attributter for en hovedfeed med flere land

Hver ekstrafeed må ha en kolonne for attributtet for ID [id] og minst én tilleggskolonne med informasjonen du vil knytte til en hovedfeed.

For å opprette en ekstrafeed går du til Feeder-delen på Produkter-siden i Merchant Center. Klikk på Legg til en ekstrafeed øverst i ekstrafeedtabellen for å opprette en ny ekstrafeed. Følg veiledningen og oppgi følgende opplysninger om informasjonen din:

 • Navn på ekstrafeed: Gi feeden et beskrivende navn, så det blir enklere å finne den. Navnet på ekstrafeeden trenger ikke å samsvare med navnet på filen du skal sende inn.
  • Du kan redigere feednavnet senere ved å endre innstillingene for hovedfeeden.
 • Inndatametode: Velg metoden som passer best for deg:
  • Google Regneark: Du kan laste opp informasjonen din ved å bruke en Google Regneark-mal eller et eksisterende Google-regneark med produktinformasjonen din. Finn ut mer om Google Regneark
  • Planlagt henting: Google kan hente feeden direkte fra tjeneren din.
  • Opplasting: Last opp filer direkte i Merchant Center via SFTP, FTP, Google Cloud Storage eller manuell opplasting.
 • Filnavn: Avhengig av hvilken inndatametode du velger, kan du bli bedt om å angi navnet på filen du sender inn. Dette navnet må samsvare nøyaktig med navnet på filen du har opprettet, og filtypen må være støttet.
 • Tilknytning til hovedfeed: Velg hovedfeeden og den aktuelle kombinasjonen av oppføringsland og språk som ekstrafeeden tilhører.
 • Henteplan: Planlegg henting av produktinformasjonen din. På denne måten får Merchant Center tilgang til oppdaterte feeder uten at du må laste opp informasjonen manuelt.

For å laste opp eller hente en feed manuelt klikker du på prikkeikonet 3 dot icon på «Behandler»-fanen i feeden din og velger et opplastingsalternativ fra rullegardinmenyen.

Når du har opprettet ekstrafeeden og knyttet den til en hovedfeed, oppretter Merchant Center automatisk en regel – denne finner du i «Feedregler»-delen av Merchant Center. Med denne regelen blir produktinformasjonen fra de to feedene knyttet sammen basert på verdien som er oppgitt for attributtet for ID [id]. Attributtdata fra ekstrafeeden blir også tilknyttet.

Regionale feeder for produktlager

Feeder for regionalt produktlager er en type ekstrafeed som kan brukes til å overstyre eksisterende produktinformasjon i hovedfeeden for å vise regionale priser eller tilgjengelighet for et utvalg produkter i de forhåndsdefinerte regionene. Du kan ikke legge til eller fjerne produkter via regionale feeder for produktlager eller bruke dem som frittstående feeder. De brukes i stedet for å overstyre eksisterende produktinformasjon.

Regionale feeder for produktlager støtter følgende obligatoriske attributter:

Regionale feeder for produktlager støtter også følgende valgfrie attributter:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
71525
false
false