Průvodce registrací

Vytvoření zdroje

creating a feed, sample

Abyste mohli nahrát produktová data do služby Google Merchant Center, je nejprve nutné vytvořit zdroj, do kterého data odešlete. Tento krok je nezbytný u každého nového zdroje. Jakmile je zdroj zaregistrován, můžete v něm provádět úpravy bez nutnosti opětovné registrace.

Primární zdroje

Primární zdroj je základní zdroj dat, který služba Merchant Center používá při zobrazování vašich produktů na Googlu. Pokud produktová data v primárním zdroji splňují naše zásady a specifikace produktových dat, stačí vytvořit a odeslat pouze tento zdroj. Produktová data, která nesplňují požadavky služby Merchant Center, lze upravit pomocí pokročilých funkcí zdroje (například použitím doplňkového zdroje). Prostřednictvím doplňkového zdroje můžete také doplnit nebo přepsat stávající produktová data a zlepšit tak výkon reklam.

Pomocí primárních zdrojů můžete přidat nebo odebrat produktová data, nastavit cílení pro různé země a jazyky nebo nastavit u produktových dat pravidla pro zdroj. Primární zdroj je ale jediný typ zdroje, jehož prostřednictvím můžete přidat nebo odebrat produkty.

Poznámka: Pokud odesíláte samostatné primární zdroje pro online i místní reklamy či záznamy, zkontrolujte, zda v obou zdrojích neodesíláte stejné produkty.

Google doporučuje odesílat všechny produkty pro veškeré programy v jednom zdroji. U nově vytvořených zdrojů lze při vytváření zdroje vybrat všechny dostupné destinace zdroje. Pokud máte stávající zdroje, které byste chtěli aktivovat pro další destinaci, například pro reklamy na lokálně dostupné zboží nebo neplacené záznamy, můžete to provést prostřednictvím nastavení primárního zdroje. Pokud potřebujete produkty z některé z vybraných destinací vyloučit, můžete použít atribut excluded_destination [vyloučená_destinace].

Pokud máte starší zdroj produktů vytvořený před 3. říjnem 2019, toto nastavení se vás netýká a můžete i nadále odesílat nabídky vhodné pro reklamy v Nákupech a reklamy na lokálně dostupné zboží v samostatných zdrojích.

Vytvoření primárního zdroje
Primární zdroj je základní zdroj dat, který je nutné vytvořit, abyste mohli zobrazit produkty na Googlu prostřednictvím zdrojů. Ve službě Merchant Center klikněte v navigační nabídce na Produkty a poté na Zdroje. Kliknutím na tlačítko plus  v části primárních zdrojů vytvoříte nový primární zdroj. Podle pokynů zadejte následující údaje o datech:
 • Země prodeje: Země prodeje je hlavní zemí, ve které se produkty z tohoto zdroje prodávají. Data o produktech v tomto zdroji musí splňovat požadavky vybrané země, včetně specifikací zdrojezásad. Pro reklamy v Nákupech můžete při výběru destinací během vytváření zdroje přidat další země.
 • Jazyk: Jazyk, ve kterém jsou produktová data napsána. Další informace o používání správného jazyka a měny
 • Destinace: Výběrem jedné nebo více destinací zdroje ve službě Merchant Center můžete určit, jaké programy Google mohou položky ve vašem zdroji dat používat. Další informace o více destinacích
 • Přidání více zemí (reklamy v Nákupech a neplacené záznamy): Chcete-li určit další země, v nichž chcete vaše produkty zobrazovat, klikněte na volbu Přidat více zemí. Pro produkty zahrnuté ve zdroji zůstane vaše země prodeje nastavena jako výchozí země. Dostupné země můžete přidat pouze pro daný jazyk zdroje. Zvažte, které země budou pro daný jazyk nejvhodnější. Další informace o zobrazování produktů ve více zemích prodeje

 • Název primárního zdroje: Zadejte popisný název, který vám pomůže primární zdroj identifikovat. Název zdroje nemusí odpovídat názvu souboru, který odesíláte.
 • Metoda zadávání: Vyberte metodu, která vám nejlépe vyhovuje:
  • Tabulky Google: Data můžete nahrát prostřednictvím šablony Tabulek Google nebo prostřednictvím stávající tabulky Google z vašich produktových dat. Další informace o Tabulkách Google
  • Plánované načítání: Google může načíst zdroj přímo z vašeho serveru.
  • Nahrání: Soubory můžete do služby Merchant Center nahrát přímo prostřednictvím SFTP, FTP, Google Cloud Storage nebo ručně.
  • Procházení webu: Pokud se ve vašem účtu nenachází žádné zdroje a máte na svém webu odpovídající strukturovaná data, Google může vaše webové stránky projít a získat z nich produktová data. Další informace
 • Název souboru: V závislosti na zvoleném způsobu nahrání můžete být při odesílání požádáni o zadání názvu souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu.

Když zadáte požadované údaje a kliknete na tlačítko Pokračovat, můžete si nově vytvořený primární zdroj prohlédnout a spravovat v části Zdroje účtu Merchant Center.

Chcete-li zdroj načíst nebo nahrát ručně, klikněte na ikonu tří teček  na kartě zpracování zdroje a z rozevírací nabídky vyberte požadovaný typ nahrávání.

Přidání další země prodeje (pokročilé)

Přidání další země prodeje vám umožní použít stejný primární zdroj k zobrazení produktových dat pro různé země, s využitím stejných pravidel a aktualizací zdroje pro všechny země. Pro země, které sdílejí stejný primární zdroj, také můžete použít jiná pravidla zdroje nebo kampaně v Nákupech Google.

Poznámka: K zobrazování produktů v dalších zemích doporučujeme použít funkci „Přidat více zemí“. Díky tomu nemusíte duplikovat produktová data a vytvářet nové kampaně a pravidla pro zdroj. Přidání další země prodeje byste měli použít pouze v případě, že potřebujete v zemích v rámci jednoho zdroje použít různá pravidla pro zdroj.

Chcete-li přidat další zemi prodeje, klikněte na stránce nastavení zdroje na ikonu tří teček a postupujte podle pokynů, stejně jako při vytváření primárního zdroje.

Doplňkové zdroje

Pomocí doplňkových zdrojů můžete dodat další data, kterými doplníte stávající produktová data v primárním zdroji. Prostřednictvím doplňkových zdrojů nelze přidat či odebrat produkty a nelze je použít ani jako samostatný zdroj. Používají se pouze k aktualizaci stávajících produktových dat. Doplňkové zdroje mohou být zdrojem dodatečných informací pro více primárních zdrojů.

Doplňkový zdroj propojíte s primárním zdrojem prostřednictvím atributu id. Doplňkový zdroj aktualizuje produktová data pouze v případě, pokud obsahuje stejné id jako primární zdroj.

Poznámka: Ujistěte se, že atributy id [id] pro doplňkové zdroje přesně odpovídají atributům id [id] u primárních zdrojů (rozlišují se malá a velká písmena).

Zastaralé zdroje aktualizace inventáře online 
Chcete-li pro nahrávání aktualizací cen a dostupnosti používat samostatný zdroj, můžete vytvořit doplňkový zdroj a pomocí pravidla „Použít nejnovější“ primární zdroj aktualizovat. 

Princip

Při vytváření doplňkového zdroje změníte výběr, abyste určili, že chcete zdroje připojit podle atributu id.

Příklad:

Primární zdroj:

id [id] title [název] price [cena] brand [značka]
1 košile 34 Značka A
2 boty 55

Značka B

3 turistické boty 100 Značka C
4 kalhoty 75 Značka A

Doplňkový zdroj, který pro přiřazení k primárnímu zdroji používá atribut id:

id [id] custom_label [vlastní_štítek]
1 SLEVA
4 SLEVA

Výsledný zdroj:

id [id] title [název] price [cena] brand [značka] custom_label [vlastní_štítek]
1 košile 34 Značka A SLEVA
2 boty 55 Značka B  
3 turistické boty 100 Značka C  
4 kalhoty 75 Značka A SLEVA
Vytvoření doplňkového zdroje

Doplňkový zdroj je sekundární zdroj dat, jehož prostřednictvím doplňujete další atributy (povinné či volitelné), které v primárním zdroji chybějí. Doplňkový zdroj nelze použít jako hlavní zdroj dat. Doplňkové zdroje se obvykle používají v následujících případech:

 • přidání nebo přepsání vlastních štítků pro účely správy kampaně,
 • přidání nebo přepsání ID akce u propagační akce,
 • změna názvů,
 • vyloučení konkrétních produktů (pomocí atributu excluded_destination [vyloučená_destinace]),
 • doplnění chybějících kódů GTIN,
 • přidání produktových dat lokálně dostupného zboží pro reklamy na lokálně dostupné zboží,
 • přidání nebo přepsání atributů pro konkrétní země u primárního zdroje s několika zeměmi prodeje.

Každý doplňkový zdroj musí obsahovat sloupec s atributem id [id] a alespoň jeden další sloupec s daty, která chcete do primárního zdroje doplnit.

Chcete-li vytvořit doplňkový zdroj, ve službě Merchant Center si na stránce Produkty otevřete část Zdroje. Kliknutím na možnost Přidat doplňkový zdroj v horní části tabulky doplňkových zdrojů vytvoříte nový doplňkový zdroj. Podle pokynů zadejte následující údaje:

 • Název doplňkového zdroje: Zadejte popisný název, který vám pomůže doplňkový zdroj identifikovat. Název zdroje nemusí odpovídat názvu souboru, který odesíláte.
 • Metoda zadávání: Vyberte metodu, která vám nejlépe vyhovuje:
  • Tabulky Google: Data můžete nahrát prostřednictvím šablony Tabulek Google nebo prostřednictvím stávající tabulky Google z vašich produktových dat. Další informace o Tabulkách Google
  • Plánované načítání: Google může načíst zdroj přímo z vašeho serveru.
  • Nahrání: Soubory můžete do služby Merchant Center nahrát přímo prostřednictvím SFTP, FTP, Google Cloud Storage nebo ručně.
 • Název souboru: V závislosti na zvoleném způsobu nahrání můžete být při odesílání požádáni o zadání názvu souboru. Tento název by se měl přesně shodovat s názvem souboru, který jste vytvořili, a musí obsahovat platnou příponu.
 • Propojení s primárním zdrojem: Vyberte primární zdroj a zemi prodeje / jazykovou kombinaci, do které doplňkový zdroj patří.
 • Plán načítání: Nastavte plánované načítání produktových dat. Služba Merchant Center tak bude moci načítat aktuální zdroje automaticky a vy nebudete muset zadávat data ručně.

Chcete-li zdroj načíst nebo nahrát ručně, klikněte na ikonu tří teček 3 dot icon na kartě zpracování zdroje a z rozevírací nabídky vyberte požadovaný typ nahrávání.

Jakmile doplňkový zdroj vytvoříte a propojíte jej s primárním zdrojem, služba Merchant Center automaticky vytvoří pravidlo (naleznete je v části Pravidla pro zdroj účtu Merchant Center). Toto pravidlo propojí produktová data z obou zdrojů podle uvedené hodnoty atributu id [id] a připojí data atributů z doplňkového zdroje k hlavnímu zdroji.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory