Xóa nguồn cấp dữ liệu hoặc mục tiêu

Để xóa nguồn cấp dữ liệu, nhấp vào phần Sản phẩm trên bảng điều hướng trong tài khoản Merchant Center của bạn. Sau đó, nhấp vào phần Nguồn cấp dữ liệu. Dữ liệu sản phẩm đã bị xóa hoặc loại bỏ khỏi tài khoản Merchant Center có thể mất tối đa 1 giờ để thể hiện trên quảng cáo của bạn. Nếu bạn đã bật tính năng tìm nạp theo lịch cho nguồn cấp dữ liệu đã xóa, thì quá trình tìm nạp sẽ không diễn ra cho đến khi nguồn cấp dữ liệu được tạo lại. 

 

Hướng dẫn

Xóa nguồn cấp dữ liệu

  1. Di chuột qua nguồn cấp dữ liệu bạn muốn xóa.
  2. Nhấp vào biểu tượng xóaDelete xuất hiện trong hàng tương ứng với nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Nguồn cấp dữ liệu sẽ bị xóa khỏi danh sách trong phần Nguồn cấp dữ liệu. Xóa một nguồn cấp dữ liệu cũng sẽ xóa tất cả các sản phẩm được gửi dưới dạng dữ liệu sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu đó. Nếu muốn thay thế một nguồn cấp dữ liệu cũ bằng một nguồn cấp dữ liệu mới có chứa dữ liệu sản phẩm tương tự, thì bạn nên tải nguồn cấp dữ liệu mới lên trước khi xóa nguồn cấp dữ liệu cũ.

Nếu bạn muốn xóa một sản phẩm cụ thể khỏi dữ liệu sản phẩm của mình, hãy chuyển đến phần Danh sách.

Xóa một mục tiêu

Để xóa một mục tiêu khỏi nguồn cấp dữ liệu: 

  1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  2. Trong phần Sản phẩm trên menu điều hướng, nhấp vào phần Nguồn cấp dữ liệu.
  3. Chọn nguồn cấp dữ liệu bạn muốn cập nhật.
  4. Chuyển đến tab Cài đặt của nguồn cấp dữ liệu.
  5. Di chuột qua quốc gia và ngôn ngữ bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng xóa Delete khi biểu tượng đó xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố