Konfigurowanie przewidywanego czasu dostawy

Przewidywany czas dostawy to ważna informacja dla klientów rozważających zakup. Aby obliczyć ogólny czas dostawy, musisz określić ostateczną godzinę, czas obsługi zamówienia i czas przewozu. Pamiętaj, że Google może obliczać czas dostawy na podstawie danych Twojego przewoźnika lub partnera. Więcej informacji o tym, jak pozwolić Google na obliczanie szybkości dostawy

Uwaga: w przypadku usługi Kup przez Google podanie czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu jest wymagane w Merchant Center, nawet jeśli czas obsługi zamówienia został podany w pliku danych w atrybucie maksymalny czas obsługi zamówienia [max_handling_time].

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Jak interpretować szacowaną datę dostawy

Szacowana data dostawy to data „dostawa do”, którą klienci widzą podczas płatności. Wartość ta jest obliczana jako „maksymalny czas obsługi zamówienia + maksymalny czas przewozu”. Szacowana data dostawy jest obliczana w dniach i uwzględnia także ostateczny termin składania zamówień.

Dni świąteczne a szacowana data dostawy

Zamówienia, których czas obsługi lub czas przewozu pokrywają się z dniem wolnym, mają szacowany termin dostawy wydłużony o jeden dzień. Następujące święta są traktowane jako dni wolne od pracy przy określaniu szacowanej daty dostawy:

USA

 • Nowy Rok
 • Dzień Pamięci Poległych
 • Dzień Niepodległości
 • Święto Pracy
 • Święto Dziękczynienia
 • Boże Narodzenie

Francja

 • Nowy Rok
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Święto Pracy
 • Dzień Zwycięstwa w Europie
 • Wniebowstąpienie
 • Poniedziałek Zielonych Świąt
 • Rocznica zdobycia Bastylii
 • Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • Wszystkich Świętych
 • Dzień Zawieszenia Broni
 • Boże Narodzenie

Szacowana data dostawy może być wyświetlana w Merchant Center w ten sposób:

 • zamówienie złożone po ostatecznej godzinie składania zamówień – po 15:00 czasu EST;
 • 0–1 dni na obsługę zamówienia (od poniedziałku do piątku);
 • 3–5 dni na dostawę (od poniedziałku do soboty).

Minimalna szacowana data dostawy: 6 dni kalendarzowych

Maksymalna szacowana data dostawy: 9 dni kalendarzowych

Dzień zamówienia Dzień tygodnia Stan Dzień zamówienia Dzień tygodnia Stan
Dzień 1 środa Zamówienie złożone po ostatecznym terminie składania zamówień Dzień 1 środa Zamówienie złożone po ostatecznym terminie składania zamówień
Dzień 2 Czwartek Czas obsługi zamówienia Dzień 2 Czwartek Rozpoczyna się obsługa zamówienia (dzień 0*)
Dzień 3 piątek Czas przewozu Dzień 3 piątek Obsługa zamówienia zostaje zakończona (dzień 1)
Dzień 4 sobota Czas przewozu Dzień 4 sobota Czas przewozu
Dzień 5 niedziela Brak działania Dzień 5 niedziela Brak działania
Dzień 6 poniedziałek Czas przewozu (w tym dzień dostawy) Dzień 6 poniedziałek Czas przewozu
      Dzień 7 wtorek Czas przewozu
      Dzień 8 środa Czas przewozu
      Dzień 9 czwartek Czas przewozu (w tym dzień dostawy)

* „Dzień 0” oznacza „ten sam dzień” dla zamówień złożonych przed ostatecznym terminem ich składania. W przypadku zamówień złożonych po tym terminie „Dzień 0” oznacza następny dzień roboczy. Oznacza to, że łączny czas realizacji zamówienia jest liczony od „dnia 0” niezależnie od tego, kiedy zamówienie zostało złożone.

Jeśli klient złoży zamówienie w środę o godzinie 20:00 czasu EST, podczas płatności zobaczy informację „dostawa do najbliższego czwartku”. Ponieważ klient złożył zamówienie po ostatecznym terminie składania zamówień, data dostawy będzie liczona od kolejnego dnia roboczego. Następnie usługa Kup przez Google wykorzysta maksymalny czas obsługi zamówienia i czas przewozu, aby oszacować datę dostawy (biorąc pod uwagę święta). Pamiętaj, że choć w Merchant Center zostanie wyświetlony zakres dni na dostawę, klient zobaczy 9 dni (uwzględnione zostaną potencjalne problemy powstałe podczas obsługi zamówienia lub transportu).

Konfiguracja przewidywanego czasu dostawy

Uwaga: jeśli chcesz pozwolić Google na automatyczne szacowanie czasu dostawy na podstawie danych przewoźnika lub partnera, dowiedz się, jak pozwolić Google na obliczanie szybkości dostawy.

Krok 1. Ustaw ostateczną godzinę

Ostateczna godzina to czas, do którego klient musi złożyć zamówienie, by jego realizacja rozpoczęła się tego samego dnia. Zamówienia złożone po ostatecznej godzinie zostaną przetworzone dopiero w następnym dniu roboczym. Ostateczna godzina to opcjonalna wartość, którą możesz ustawić. Jeśli pozostawisz to pole puste, domyślnym czasem będzie godzina 8:00 czasu PST.

Uwaga: ze względu na to, że przetwarzanie zamówień złożonych po ostatecznej godzinie rozpocznie się dopiero w następnym dniu roboczym, do przewidywanej daty dostawy widocznej dla klienta zostanie dodany dodatkowy dzień roboczy.

Krok 2. Skonfiguruj czas obsługi zamówienia

Czas obsługi zamówienia odnosi się do liczby dni roboczych potrzebnych do przetworzenia zamówienia przed jego wysłaniem. Czas obsługi zwykle rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez klienta i kończy się, gdy przewoźnik odbierze paczkę do wysyłki.

Jeśli wszystkie Twoje produkty wymagają takiego samego czasu na przetworzenie, czas obsługi zamówienia powinien być skonfigurowany w Merchant Center w ramach każdej usługi dostawy. Jeśli czas przetwarzania różni się w zależności od produktu, czas obsługi zamówienia można dodać do każdego produktu w pliku danych o produktach za pomocą atrybutów maksymalny czas obsługi zamówienia [max_handling_time] i minimalny czas obsługi zamówienia [min_handling_time]. Jeżeli czas obsługi zamówienia określono zarówno w Merchant Center, jak i w pliku danych, wartość z pliku danych zastąpi wartość widniejącą w Merchant Center tylko dla tego konkretnego produktu. Więcej informacji o atrybutach czasu obsługi zamówienia

Pamiętaj: zalecany czas przewozu w przypadku wszystkich produktów przesyłanych w ramach usługi Kup przez Google to mniej niż 10 dni kalendarzowych.

Aby dodać czas obsługi zamówienia w usłudze dostawy:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a potem wybierz Dostawa i zwroty. Otworzy się karta „Usługi dostawy”.
 3. Kliknij usługę dostawy, którą chcesz edytować, i przewiń do opcji „Czas dostawy”.
 4. W polu „Czas obsługi zamówienia” wpisz minimalną, a po niej maksymalną możliwą liczbę dni potrzebnych do przetworzenia zamówienia.
  • Uwaga: jeśli przetwarzasz zamówienia na produkty w dniu ich złożenia, minimalny czas obsługi zamówienia wynosi „0”.
 5. Aby ustawić dni realizacji, użyj menu obok informacji „zrealizowany:”.
Jeśli w menu nie ma opcji dni realizacji, wykonaj te czynności:
 1. W menu kliknij Inne dni.
 2. Zaznacz pole obok każdego wybranego dnia tygodnia.
 3. Kliknij Zapisz.

Krok 3. Skonfiguruj czas przewozu

Jest to liczba dni roboczych potrzebnych przewoźnikowi na dostarczenie paczki po odebraniu jej z Twojego magazynu. Czas przewozu należy skonfigurować w Merchant Center w ramach jednego zakresu (np. „3–5 dni”) lub w ramach wielu zakresów na podstawie etykiet czasu przewozu. Więcej informacji o atrybucie transit_time_label [etykieta_czasu_przewozu]

Aby dodać czas przewozu w usłudze dostawy:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu kliknij Dostawa, co spowoduje przejście do strony „Usługi”.
 3. Kliknij usługę dostawy, którą chcesz edytować, i przewiń do opcji „Czas dostawy”.
 4. W polu „Czas przewozu” wpisz minimalną, a po niej maksymalną możliwą liczbę dni potrzebnych do dostarczenie zamówienia.
Jeśli w przypadku tej usługi dostawy w menu nie ma opcji dni przewozu, wykonaj te czynności:
 1. W menu kliknij Inne dni.
 2. Zaznacz pole obok każdego wybranego dnia tygodnia.
 3. Kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz, aby czas przewozu obowiązywał na określonych obszarach kraju, lub chcesz podać różny czas przewozu w przypadku niektórych grup produktów za pomocą atrybutu etykieta czasu przewozu [transit_time_label]:

 1. Wybierz Więcej opcji czasu przewozu.
 2. Użyj przycisku „Dodaj miejsce docelowe”, aby dodać miejsca docelowe (tylko Australia, Francja lub Stany Zjednoczone).
  Wybierz pozycję z dostępnej listy miejsc docelowych (miejsca docelowe można skonfigurować na karcie stref dostawy). U góry tabeli pojawi się nowy wiersz, a opcja „Wszystkie lokalizacje” zmieni się na „Wszystkie inne lokalizacje”. Więcej informacji na temat konfigurowania stref dostawy
  Wprowadź wartości minimalnego i maksymalnego czasu przewozu dla nowej strefy dostawy.
  Aby usunąć wiersz, kliknij Usuń obok miejsca docelowego.
 3. Użyj przycisku „Dodaj etykietę czasu przewozu”, aby dodać wartość etykieta czasu przewozu [transit_time_label]
  Wybierz lub wskaż atrybut etykieta czasu przewozu [transit_time_label] użyty w Twoim pliku danych.
  Wpisz wartości atrybutów minimalnego i maksymalnego czasu przewozu.
  Aby usunąć wiersz, kliknij Usuń obok etykiety.
 4. Użyj menu obok opcji „wysłano:”, aby określić liczbę dni przewozu dla tej usługi dostawy.
Jeśli w przypadku tej usługi dostawy w menu nie ma opcji dni przewozu, wykonaj te czynności:
 1. W menu kliknij Inne dni.
 2. Zaznacz pole obok każdego wybranego dnia tygodnia.
 3. Kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false
false