Doporučené postupy pro záznamy bezdrátových produktů a služeb

Poznámka: Produkty s atributem installment [splátka] nebo subscription_cost [cena_předplatného] nejsou vhodné pro mezinárodní obchod a mohou mít pouze jednu cílovou zemi.

Bezdrátové produkty a služby mívají složitější cenové a smluvní modely než ostatní produkty, které zaznamenáváte v reklamách v Nákupech a v neplacených záznamech produktu.

Tento článek popisuje postup zadávání produktových dat a vstupních stránek pro bezdrátová zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo tablety (se smlouvou i bez), nebo předplacené SIM karty.

Obrázek reklamy na telefon Nexus s hodnocením, popisem, tlačítkem a pásem nabídky různých pohledů na produkt.

Výhody

 • Oslovíte správné zákazníky. Díky podrobnostem v produktových datech a na vstupních stránkách dokáže Google poznat, co prodáváte, a následně lidem zobrazovat vaše reklamy a neplacené záznamy na základě typu produktů, které hledají.
 • Dbejte na to, aby byly vaše produkty vždy schváleny. Odeslání nesprávných nebo nekonzistentních produktových údajů může vést k neschválení položek nebo vymáhání účtu. Proto se ujistěte, že jsou vaše produktová data vždy aktuální.

Odešlete pro své bezdrátové produkty a služby přesná produktová data

Dodržujte standardní požadavky

Zákazníky, kteří hledají a zvažují nákup bezdrátových produktů a služeb, zajímají konkrétní produktové informace. Odešlete všechny požadované atributy produktu, aby se k zákazníkům dostaly všechny potřebné informace. Upozorňujeme, že atribut price [cena] musí zahrnovat všechny aktivační i další poplatky, které budou k nákupu účtovány. Každou variantu produktu (například color [barva] nebo size [velikost]) je třeba odeslat jako samostatnou položku produktových dat.

Další informace o minimálních požadavcích na odesílání produktových dat

Mobilní telefony, tablety nebo předplacené SIM karty za pevnou cenu

Mobilní telefony, tablety nebo předplacené SIM karty mohou být zobrazovány v jakékoli zemi, jestliže se platí v plné výši předem a nejsou kombinovány s dodatečnými měsíčními splátkami nebo bezdrátovým tarifem. K poskytnutí plné ceny můžete použít atribut price [cena] (nesmí být 0).

Mobilní telefony nebo tablety s předplatným nebo splátkami

Možnost záznamu určitých typů produktů se v jednotlivých zemích liší. V atributech installment [splátka] subscription_cost [cena_předplatného] zjistěte, zda produkty a služby se splátkami nebo s tarifem můžete ve vybrané cílové zemi inzerovat.

USA

Ke koupi mobilního telefonu nebo tabletu můžete nabídnout možnost platby předem a dalších měsíčních splátek.

 • Atribut price [cena] je povinný a představuje plnou cenu při platbě předem včetně zálohy na nákup zařízení.
 • Volitelnou možností jsou splátky, které nabízejí alternativní způsob platby za váš produkt v měsíčních splátkách, nebo fungují jako doplatek ceny.
 • Pokud možnost nákupu na splátky poskytnete, cena za váš produkt může mít hodnotu 0.

Upozornění: Atribut subscription_cost [cena_předplatného] není v této zemi k dispozici.

Cena

Pomocí atributu price [cena] můžete zadat jednu zálohovou platbu, za kterou je možné zařízení zakoupit. 

Splátka

Pomocí atributu installment [splátka] můžete zadat řadu více plateb v průběhu času, kterými bude cena produktu splacena. U bezdrátových produktů bývá platba na splátky běžná, aby si zákazníci mohli dovolit koupit drahé zařízení.

Částka, kterou v atributu installment [splátka] zadáte, odpovídá výši jedné měsíční splátky, nikoli celkové výši všech měsíčních splátek. Tato částka nezahrnuje úhrady za telefonní služby.

Poznámka: Atribut installment [splátka] lze použít pouze pro mobilní zařízení, jako jsou telefony nebo tablety.

Název

Pomocí atributu title [název] určete, že je produkt prodáván na splátky, např. Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (12 měsíčních splátek).

Mobilní telefon bez tarifu, který je prodáván za pevnou cenu

Při prodeji mobilních telefonů bez tarifu, které jsou prodávány za pevnou cenu, postupujte podle stejných standardů jako u jiných typů produktů. Zadaná cena tedy představuje příslušnou pevnou cenu (hodnota vyšší než 0) samotného mobilního zařízení.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
Atribut Data o produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 649.00 USD
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 USD
Mobilní telefon bez smlouvy o poskytování služeb, který se prodává na splátky

Můžete zobrazovat mobilní zařízení s měsíčními splátkami. V názvu uveďte, že k nákupu bezdrátového produktu je možné využít splátkový kalendář určitého trvání.

U mobilního zařízení musíte v atributu price [cena] uvést výši zálohy (může být i 0).

Nezapomeňte, že atribut installment [splátka] je k dispozici pouze pro bezdrátová zařízení, například mobilní telefony, chytré hodinky nebo tablety.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver prodávaného formou 12 měsíčních splátek po 60 USD s nulovou zálohou
Atribut Data o produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_installments
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (12 měsíčních splátek)
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 0.00 USD
installment [splátka] 12:60.00 USD
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 USD
Předplacená SIM karta

Podobně jako u mobilních telefonů bez smlouvy prodávaných za pevnou cenu musí i produktová data u předplacených SIM karet dodržovat standardní požadavky specifikace produktových dat.

Produktová data předplacené SIM karty 3-v-1 operátora XYZ bez smlouvy o poskytování služeb
Atribut Data o produktu
id [id] prepaid_3in1_sim_kit
title [název] Předplacená SIM karta 3-v-1 operátora XYZ
link [odkaz] https://www.xyzcarrier.com/product/prepaid_3in1_sim_kit.html
image_link [url_obrázku] http://www.xyzcarrier.com/simcard.jpg
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 20.00 USD
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefony > Příslušenství k mobilním telefonům > Předplacené karty a SIM karty
brand [značka] Operátor XYZ
gtin [gtin] XYZ-12345
mpn [mpn] 123456789012
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 USD

Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexiko, Peru

Bezdrátové zařízení můžete nabídnout ke koupi proti úhradě plné ceny předem nebo formou měsíčních splátek.

 • V případě plné úhrady za produkt předem musí být uvedena cena, která představuje plnou cenu (nesmí být 0).
 • Splátky jsou volitelné a představují alternativní způsob platby za váš produkt v měsíčních platbách.

Upozornění: Atribut subscription_cost [cena_předplatného] není v těchto zemích k dispozici.

Cena

Celkovou výši ceny placené předem uveďte pomocí atributu price [cena].

Splátka

Pomocí atributu installment [splátka] uveďte alternativní cenu zařízení rozdělenou do měsíčních splátek.

Mobilní telefon bez předplatného, který je prodáván za pevnou cenu

Při prodeji mobilních telefonů bez předplatného, které jsou prodávány za pevnou cenu, postupujte podle stejných standardů jako u jiných typů produktů. Odesílaná cena je příslušná pevná cena (hodnota vyšší než 0) samotného mobilního zařízení.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
Atribut Data o produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 649.00 BRL
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 BRL

Mobilní telefon bez předplatného, který je prodáván na splátky

Můžete inzerovat mobilní telefony prodávané na splátky, nikoli však v kombinaci se smlouvou na poskytování služeb.

V Brazílii, Mexiku a dalších zemích Latinské Ameriky musíte v atributu price [cena] uvést celkovou cenu mobilního zařízení (větší než 0 BRL/MXN). V atributu installment [splátka] můžete uvést počet a výši měsíčních splátek.

Nezapomeňte, že atribut installment [splátka] je k dispozici u všech produktů (pouze v Latinské Americe), a nikoliv pouze pro bezdrátová zařízení.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver prodávaného formou 12 měsíčních splátek po 1499 Kč s nulovou akontací
Atribut Data o produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_installments
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 700.00 BRL
installment [splátka] 12:60.00 BRL
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 BRL

Předplacená karta SIM

Podobně jako při odesílání mobilních telefonů bez smlouvy prodávaných za pevnou cenu musí i produktová data u předplacených karet SIM dodržovat standardní požadavky Specifikace produktových dat.

Produktová data předplacené SIM karty 3-v-1 operátora XYZ bez smlouvy o poskytování služeb
Atribut Data o produktu
id [id] prepaid_3in1_sim_kit
title [název] Předplacená karta SIM 3-v-1 operátora XYZ
link [odkaz] https://www.xyzcarrier.com/product/prepaid_3in1_sim_kit.html
image_link [url_obrázku] http://www.xyzcarrier.com/simcard.jpg
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 20.00 BRL
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefony > Příslušenství k mobilním telefonům > Předplacené karty a karty SIM
brand [značka] Operátor XYZ
gtin [gtin] XYZ-12345
mpn [mpn] 123456789012
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0.00 BRL

Austrálie

Při nákupu mobilního telefonu nebo tabletu můžete nabídnout možnost jednorázové platby, nebo platby zálohy předem a úhrady dalších měsíčních splátek a/nebo plateb podle bezdrátové smlouvy o poskytování služeb:

 • Cena je povinná a představuje minimální celkovou cenu („minimální kvantifikovatelná cena“), kterou zákazník zaplatí, včetně celkových nákladů na zařízení, včetně případných aktivačních poplatků, splátek a plateb za bezdrátové tarify.
 • Cena musí odpovídat údajům o ceně zobrazeným na vstupní stránce produktu.
 • Pokud na vstupní stránce používáte strukturovaná data schema.org, celková minimální cena zákazníka musí být uvedena také pomocí vlastností price [cena] priceCurrency [měna ceny].

Cena

Pomocí atributu price [cena] můžete uvést celkovou vámi nabízenou minimální cenu zákazníka za zařízení, včetně případných dalších aktivačních poplatků, splátek a plateb za tarif bezdrátového připojení.

Splátka a cena předplatného

Nepřidávejte atributy installment [splátka] nebo subscription_cost [cena_předplatného] k podrobnostem o odesílání splátek nebo plateb za tarif bezdrátové služby.

Název

Pomocí atributu title [název] uveďte, zda se nabízený produkt platí celý předem, nebo zda se prodává na splátky, například „Google Pixel 5“. 32 GB Very Silver (se smlouvou, 12 měsíčních splátek).

Příklad mobilního telefonu s tarifem, který se prodává za pevnou cenu

Při odesílání mobilních telefonů s tarifem, které se prodávají za pevnou cenu, postupujte podle stejných standardů jako u jiných typů produktů. Nepoužívejte pole atributů installment [splátka] nebo subscription_cost [cena_předplatného] a ponechejte obě prázdná. U atributu title [název] uveďte podrobnosti o splátkách a bezdrátovém tarifu.
Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
Atribut Produktová data
id [id] pixel_phone_silver_32gb_contract_and_installments
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (s 12měsíční smlouvou a 12 splátkami)
link [odkaz] https://placeholder_website.au/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract_newsim&contract=yes
image_link [url_obrázku] https://placeholder_website.au/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 1 250 AUD (výše splátky po dobu 12 měsíců + náklady na předplatné po dobu 12 měsíců)
installment [splátka] ponechat prázdné
subscription_cost [cena_předplatného] ponechat prázdné
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B

Mobilní telefon bez předplatného, který je prodáván za pevnou cenu

Při prodeji mobilních telefonů bez předplatného, které jsou prodávány za pevnou cenu, postupujte podle stejných standardů jako u jiných typů produktů. Nepoužívejte pole atributů installment [splátka] nebo subscription_cost [cena_předplatného] a ponechejte obě prázdná.
Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
Atribut Produktová data
id [id] pixel_phone_silver_32gb
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Black
link [odkaz] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_blackr_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/black.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 799 AUD
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049158
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Black

Předplacená karta SIM

Podobně jako při odesílání mobilních telefonů bez smlouvy prodávaných za pevnou cenu musí i produktová data u předplacených karet SIM dodržovat standardní požadavky specifikace produktových dat.
Produktová data předplacené SIM karty 3-v-1 operátora XYZ bez smlouvy o poskytování služeb
Atribut Produktová data
id [id] prepaid_3in1_sim_kit
title [název] Předplacená karta SIM 3-v-1 operátora XYZ
link [odkaz] https://www.xyzcarrier.com/product/prepaid_3in1_sim_kit.html
image_link [url_obrázku] http://www.xyzcarrier.com/simcard.jpg
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 20,00 AUD
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefony > Příslušenství k mobilním telefonům > Předplacené karty a karty SIM
brand [značka] Operátor XYZ
gtin [gtin] XYZ-123456
mpn [mpn] 123456789017
condition [stav] Nové

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Afrika, Jižní Korea, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království

Ke koupi bezdrátového zařízení můžete poskytnout možnost platby předem a dalších měsíčních splátek a plánem bezdrátového předplatného.

 • Cena je vyžadována a představuje plnou cenu při platbě předem, včetně poplatků za aktivaci a akontace.
  • Aktivační poplatky se vyskytují u předplatného bezdrátových služeb nebo nabídek s tarify předplatného bezdrátových služeb. Poplatky mohou zahrnovat náklady na povinné předplacené SIM karty a zálohu na služby.
 • Splátky jsou volitelné a představují způsob, jak uvést další měsíční platby za zařízení.
 • Cena předplatného je volitelná a představují další měsíční náklady na bezdrátové předplatné.
 • Můžete uvést splátky, cenu předplatného, nebo obojí.
 • Cena může být 0, pokud uvedete splátky, cenu předplatného, nebo obojí.

Cena předplatného

Pomocí atributu subscription_cost [cena_předplatného] můžete zadat sérii plateb provedených za určitou dobu, hrazených za telefonní služby spojené s nabídkou bezdrátového produktu. Platby obvykle probíhají šest, 12 nebo 24 měsíců. Částka odeslaná do zdroje je jedna měsíční platba, nikoli celková výše měsíčních plateb za službu. Cena předplatného nezahrnuje peníze použité na zaplacení počáteční ceny telefonu.

Upozornění: Při zobrazení ceny předplatného ji může společnost Google kvůli úspoře místa zaokrouhlit na nejbližší celé číslo. Pokud je uveden i atribut installment [splátka], bude hodnota měsíční splátky připočtena k hodnotě předplatného před zaokrouhlením nahoru. Odeslaná částka však musí přesně odpovídat částce zobrazované na vašem webu.

Atribut subscription_cost [cena_předplatného] neuvádějte pro předplacené SIM karty, protože plná cena se platí předem.

Cena

Pomocí atributu price [cena] můžete zadat jednu zálohovou platbu, neboli akontaci, která je potřeba k zakoupení produktu. Obchodníci a poskytovatelé služeb u dražších položek často požadují vysokou zálohu. Může se jednat jen o cenu nové SIM karty, kterou si zákazník musí k novému telefonu pořídit. Atribut price [cena] zadejte jako součet aktivačního poplatku a akontace.

I když u nabídky není akontace vyžadována, zákazník může být přesto povinen při nákupu produktu provést první splátku, což ale ve zdroji není považováno za akontaci. Zadejte správné hodnoty atributu installment [splátka] a u atributu price [cena] zadejte hodnotu 0.

Pokud nabídka produktu neobsahuje cenu předplatného ani splátku, akontací bude běžná nákupní cena a hodnota akontace bude odeslána ve stejném atributu jako běžná cena.

Všechny ceny související s bezdrátovým produktem nebo službou musí být zadány v jedné měně.

Splátky

Pomocí atributu installment [splátka] můžete zadat sérii více plateb v průběhu času, kterými bude splacena cena produktu. Platba na splátky je obvykle nabízena u bezdrátových produktů, aby si zákazníci mohli dovolit koupit drahé zařízení.

Částka, kterou v atributu installment [splátka] odešlete, je výše jedné měsíční splátky, nikoli celková výše všech měsíčních splátek. Tato částka nezahrnuje peníze použité k zaplacení telefonních služeb. Abyste zákazníkům nakupování zbytečně nekomplikovali, doporučujeme používat u splátek i tarifu stejný počet měsíců. Pokud u těchto smluv používáte odlišný počet měsíců, například 12 měsíců u předplatného a šest měsíců u splátky, bude zobrazen nejvyšší počet měsíců.

Název

Pomocí atributu title [název] uveďte, že se daný produkt prodává na splátky nebo s předplatným, např. Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (se smlouvou, 12 měsíčních splátek)

Mobilní telefon bez předplatného, který je prodáván za pevnou cenu

Při prodeji bezdrátových zařízení bez tarifu, které se prodávají za pevnou cenu, postupujte podle stejných standardů jako u jiných typů produktů. Odesílaná cena je příslušná pevná cena (hodnota vyšší než 0) samotného mobilního zařízení.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
Atribut Data produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
link [url] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 14 999.00 CZK
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0,00 CZK
Mobilní telefon bez předplatného, který je prodáván na splátky

Do názvu produktu musíte zahrnout text se zprávou, že při nákupu bezdrátového produktu je vyžadován splátkový kalendář po určitou dobu.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver prodávaného formou 12 měsíčních splátek po 1499 Kč s nulovou akontací
Atribut Data produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_installments
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (se smlouvou a 12 splátkami)
link [url] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 0,00 CZK
installment [splátka] 12:1499.00 CZK
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0,00 CZK
Mobilní telefon s tarifem, který je prodáván na splátky

V atributu price [cena] uveďte výši akontace (může být i 0); zahrňte všechny aktivační a jednorázové poplatky (např. za novou SIM kartu), které jsou u předplatného požadovány. Do názvu produktu můžete zahrnout text se zprávou, že při nákupu bezdrátového produktu je vyžadováno předplatné po určitou dobu.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver s 12měsíčním předplatným a 12 měsíčními splátkami
Atribut Data produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (se smlouvou, 12 měsíčních splátek)
link [url] https://store.google.co.uk/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract&contract=yes
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 0,00 CZK
installment [splátka] 12:727 CZK
subscription_cost [cena_předplatného] měsíc:12:849.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0,00 CZK
Mobilní telefon s tarifem, který je prodáván na splátky s akontací

V atributu price [cena] uveďte součet akontace a aktivačních poplatků. Do názvu produktu můžete zahrnout text se zprávou, že bezdrátový produkt je prodáván s předplatným na určitou dobu, a že je dodáván v balíčku s novou SIM kartou.

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver s 12měsíčním předplatným a 12 měsíčními splátkami

a akontací (2000 CZK)

Atribut Data produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (se smlouvou a 12 splátkami)
link [url] https://store.google.co.uk/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb_12month_contract&contract=yes
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 5335.00 CZK (aktivační poplatek 2910 CZK + akontace 2425 CZK)
installment [splátka] 12:845.00 CZK (nižší kvůli akontaci)
subscription_cost [cena_předplatného] měsíc:12:606.00 CZK (nižší kvůli aktivačnímu poplatku)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0,00 CZK
Předplacená karta SIM

Podobně jako při odesílání mobilních telefonů bez smlouvy prodávaných za pevnou cenu musí i produktová data u předplacených karet SIM dodržovat standardní požadavky Specifikace produktových dat.

Produktová data předplacené SIM karty 3-v-1 operátora XYZ bez smlouvy o poskytování služeb
Atribut Data produktu
id [id] prepaid_3in1_sim_kit
title [název] Předplacená karta SIM 3-v-1 operátora XYZ
link [url] https://www.xyzcarrier.com/product/prepaid_3in1_sim_kit.html
image_link [url_obrázku] http://www.xyzcarrier.com/simcard.jpg
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 485.00 CZK
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefony > Příslušenství k mobilním telefonům > Předplacené karty a karty SIM
brand [značka] Operátor XYZ
gtin [gtin] XYZ-12345
mpn [mpn] 123456789012
condition [stav] Nové
color [barva] Very Silver
shipping [doprava] 0,00 CZK

Všechny ostatní země

Poznámka: Atributy subscription_cost [cena_předplatného]installment [splátka] nejsou dostupné v jiných zemích.

Bezdrátové zařízení (jako je mobilní telefon nebo tablet) nebo předplacenou SIM kartu můžete nabídnout ke koupi pouze za pevnou cenu s platbou předem.

 • Cena je vyžadována a představuje plnou cenu (nikdy 0) a musí být zaplacena předem v plné výši.
 • Produktová data u předplacených zařízení či SIM karet musí dodržovat standardní požadavky specifikace produktových dat.

     Příklad

Produktová data modelu Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
Atribut Data produktu
id [id] _pixel_phone_silver_32gb
title [název] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver
link [url] https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
image_link [url_obrázku] https://store.google.com/product/pixel_phone/silver.png
availability [dostupnost] Skladem
price [cena] 5 000 CZK
installment [splátka] (musí být prázdné)
subscription_cost [cena_předplatného] (musí být prázdné)
google_product_category [kategorie_produktu_google] Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony
brand [značka] Google
gtin [gtin] 00821793049157
mpn [mpn] G-2PW4100-021-B
condition [stav] Nové
color [barva] Stříbro
shipping [doprava] 0,00 CZK

Při uvedení nového produktu nahrajte produktová data do služby Merchant Center s dostatečným předstihem

Pokud uvádíte nový bezdrátový produkt na trh ke konkrétnímu datu, odešlete produktová data s dostatečným předstihem, aby je Google mohl projít a ověřit. Díky tomuto kroku budete mít jistotu, že záznam produktu bude k dispozici už od okamžiku uvedení na trh. Můžete přidat nová produktová data:

 • Před datem uvedení na trh (doporučeno), aby vaše produktová data a kampaně postupně rostly a vyústily v uvedení produktu na trh. Hodnotu atributu availability [dostupnost] nastavte na „předobjednávka“ a hodnotu atributu availability_date [datum_dostupnosti] nastavte na datum oficiálního uvedení produktu na trh. Díky tomu také můžete přijímat objednávky na produkt ještě před jeho skutečným uvedením na trh.
 • Při nebo po uvedení produktu na trh. Upozorňujeme však, že zpracování zdroje může trvat až 72 hodin. Produktová data odešlete co nejdříve, abyste předešli chybám, a hodnotu atributu availability [dostupnost] nastavte na „skladem“.

Především při uvádění nových produktů na trh dbejte na to, aby byly údaje o produktu přesné a optimalizované. Podpoříte tím úspěch svých reklam a neplacených záznamů. Zadejte správný kód GTIN, vytvořte vhodnou podobu atributu title [název] produktu, který zobrazuje důležité produktové informace, a uveďte atribut product_type [typ_produktu] v alespoň třech úrovních, abyste ve vyhledávání oslovili nejvhodnější návštěvníky.

U smluv o poskytování služeb pouze na základě SIM karty použijte textové reklamy s rozšířením o cenu

Nabízení smluv o poskytování služeb pouze na základě SIM karty bez telefonu není v reklamách v Nákupech momentálně podporováno. Svůj tarif ale můžete potenciálním zákazníkům představit pomocí textových reklam Google Ads s rozšířením o ceny. Další informace o rozšířeních o ceny

Optimalizujte své vstupní stránky pro bezdrátové produkty a služby

Když se uživatel z reklamy v Nákupech kliknutím dostane na vaši vstupní stránku, musíte mu nabídnout stejné informace, jaké jste uvedli v produktových datech. Pokud k nákupu účtujete ještě aktivační či jiné poplatky, musí být tato informace zřetelně uvedena na vaší vstupní stránce ještě před tím, než zákazník přejde k pokladně. Vynecháním nebo změnou důležitých produktových informací uvádíte zákazníka v omyl a vystavujete ho nepříjemné situaci. Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.

Vyberte a označte na vstupní stránce příslušnou variantu bezdrátového produktu

Snažte se zákazníkům prostředí co nejvíce zjednodušit. Odkažte je proto na vstupní stránku, kde je vybrána ta varianta mobilního telefonu, která je inzerována v dané reklamě v Nákupech. Když pak zákazník klikne na vaši reklamu, zobrazí se mu přímo hledaná varianta produktu.

Příslušnou variantu produktu můžete nastavit zadáním parametrů jedinečné adresy URL do atributu link [url]. Vždy zkontrolujte a otestujte, zda vstupní stránka uvádí správný parametr URL a zda se tento parametr chová podle očekávání. Vstupní stránka by tak například měla zobrazit správné nastavení přepínače nebo rozevírací seznam se správnou variantou telefonu.

Můžete také využít systém značek strukturovaných dat, které se vkládají do zdrojového kódu stránky, a umožnit tak Googlu získávat produktové informace různých variant z jedné vstupní stránky automaticky. Značky strukturovaných dat umožňují Googlu číst údaje z vašeho webu a získávat produktová data přímo ze zdrojového kódu HTML. Podívejte se na další informace o značkách strukturovaných dat.

Implementace značek strukturovaných dat a aktivace automatické aktualizace položek vám zajistí stálou aktuálnost produktových informací, například ceny či dostupnosti. Projděte si další informace o automatické aktualizaci položek.

Příklad: Použití parametrů adresy URL pro barevné varianty telefonu

Parametry adresy URL u jednotlivých barevných možností: Vložením parametrů adresy URL můžete vybrat jednotlivé varianty a odlišit různé barevné možnosti na jedné vstupní stránce:

 • Telefon stříbrné barvy: https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gb
 • Telefon černé barvy: https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_black_32gb
Příklad: Použití parametrů adresy URL u různých variant splátek

Příklad vstupní stránky:

Parametry URL pro dobu splácení:

Vložením parametrů URL můžete vybrat jednotlivé varianty a odlišit různé možnosti doby splácení na jedné vstupní stránce:

 • Telefon s 6měsíčními splátkami: https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gbinstallments=6
 • Telefon s 24měsíčními splátkami: https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gbinstallments=24
Příklad: Použití parametrů adresy URL u různých variant smluv o poskytování služeb

Příklad vstupní stránky:

Parametry URL u jednotlivých smluv:

Vložením parametrů URL můžete vybrat jednotlivé varianty a odlišit různé smlouvy na jedné vstupní stránce:

 • Telefon bez smlouvy: https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gbcontract=no
 • Telefon se smlouvou: https://store.google.com/product/pixel_phone?sku=_pixel_phone_silver_32gbcontract=yes

Zjednodušte proces nákupu na jedinou vstupní stránku

Usnadněte svým zákazníkům práci a nabídněte jim možnost výběru i nákupu balíčku požadovaného bezdrátového produktu a služeb na jediné vstupní stránce. Pokud proces nákupu rozdělíte na více stránek, může se stát, že zákazník nákup nedokončí a z vašeho webu hned odejde.

Použijte pravidla pro zdroj a optimalizujte kampaň pomocí vlastních štítků

Pravidla pro zdroj nabízejí jednoduchý a efektivní způsob převodu produktových dat v rámci služby Merchant Center. Podívejte se na další informace o pravidlech pro zdroj.

Pomocí pravidel pro zdroj si můžete dostupné zboží roztřídit do skupin položek označených vlastními štítky. Poté můžete tyto vlastní štítky využít k vytvoření reklamních nebo produktových sestav ve službě Google Ads, a usnadnit si tak správu a optimalizaci kampaní. Další informace o vlastních štítcích

Příklad: Vytvoření vlastních štítků cenových skupin produktů pomocí pravidel pro zdroj

Představte si, že máte v nabídce dražší produkty a služby, u nichž je návratnost investic vyšší než u levnějších produktů a služeb. Pomocí pravidla s podmínkou můžete k jednotlivým položkám přidat vlastní štítky s cenovou kategorií:

Podmínky:

 • Levné telefony (do 2000 Kč)
 • Středně drahé telefony (2000–5000 Kč)
 • Drahé telefony (nad 5000 Kč)

Pravidlo pro zdroj:

IF ‘price’ is in range ‘0’ AND ‘2000.00’ THEN set the value for ‘custom label 0’ to ‘Low-Price’ ELSE (pokud je cena v rozmezí 0 až 2000.00, nastav hodnotu atributu vlastní štítek 0 na Nízká cena)

IF ‘price’ is in range ‘2000.01’ AND ‘5000.00’ THEN set the value for ‘custom label 0’ to ‘Mid-Price’ ELSE (pokud je cena v rozmezí 2000.01 až 5000.00, nastav hodnotu atributu vlastní štítek 0 na Střední cena)

IF ‘price’ is greater than or equal to ‘5000.01’ THEN set the value for ‘custom label 0’ to ‘High-Price’ (pokud je cena vyšší nebo rovna 5000.01, nastav hodnotu atributu vlastní štítek 0 na Vysoká cena)

ELSE preserve any value you may have submitted for ‘custom label 0’ (zachovej hodnoty, které jsou nyní v atributu vlastní štítek 0 nastaveny)

Kvalitní produktové informace a vstupní stránky jsou základem úspěšných kampaní v Nákupech. Co nejdříve proto uvedené doporučené postupy implementujte a svá produktová data vylepšete a optimalizujte. Čím relevantnější a srozumitelnější údaje uvedete, tím vyšších prodejů svých bezdrátových zařízení a služeb pravděpodobně dosáhnete.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory