max_handling_time [maximálny_čas_spracovania], min_handling_time [minimálny_čas_spracovania]: definícia

Pomocou atribútov min_handling_time [minimálny_čas_spracovania]max_handling_time [maximálny_čas_spracovania] nám môžete pomôcť poskytovať používateľom presné informácie o doručovacej lehote výrobku. Maximálny a minimálny čas spracovania predstavujú najdlhší a najkratší čas od zadania objednávky do odoslania výrobku.

Kedy sa má použiť

Požadované pre službu Shopping Actions – ak nie je nastavené na úrovni účtu.

Služba Shopping Actions vyžaduje, aby bol čas spracovania nastavený v službe Merchant Center. Ak sa atribúty min_handling_time [minimálny_čas_spracovania]max_handling_time [maximálny_čas_spracovania], ktoré sú definované v službe Shopping Actions, používajú na úrovni položiek, budú mať prednosť pred časom spracovania nastaveným v službe Merchant Center. 

Nepovinné pre nákupné reklamy

Ak zacieľujete na USA a chcete vo svojich reklamách uvádzať rozsah odhadovaných časov doručenia, odošlite tieto informácie pomocou atribútov min_handling_time [minimálny_čas_spracovania]max_handling_time [maximálny_čas_spracovania] (musíte použiť oba atribúty).

Ak odošlete atribút min_handling_time [minimálny_čas_spracovania] alebo max_handling_time [minimálny_čas_spracovania] v prípade krajiny, kde sa odhadovaný čas doručenia zatiaľ neuvádza, vo vašich reklamách sa odhadovaný čas doručenia začne zobrazovať, až keď bude táto možnosť v danej krajine podporovaná.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ počet (celé číslo)
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo to znamená?)

Offer.deliveryLeadTime.minValue a

Offer.deliveryLeadTime.maxValue

Type: QuantitativeValue

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály 1
Informačné kanály XML

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

 

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály 3
Informačné kanály XML

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Počítajte pracovné dni. Ak napríklad zákazník zadá objednávku v utorok a zásielka opustí sklad najneskôr v piatok, maximálny čas spracovania sú tri dni.
    • Poznámka: Predvolene budú pracovné dni nastavené od pondelka do piatka, ale vo svojom účte Merchant Center môžete stanoviť iné pracovné dni, a to vrátane víkendov.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Ak sú vaše výrobky vždy pripravené na odoslanie už v deň zadania objednávky, odošlite hodnotu 0.
  • Ak vaše výrobky môžu, ale nie vždy musia byť pripravené na odoslanie v deň objednávky, použite číslo 1 alebo väčšie. Ak napríklad povoľujete zadávanie objednávok aj po pracovných hodinách, mali by ste zadať číslo väčšie než 0.
  • Ak chcete namiesto konkrétneho čísla uviesť radšej rozsah, môžete použiť atribút pre maximálny čas spracovania spolu s atribútom pre minimálny čas spracovania. Ak nechcete uviesť rozsah, atribút pre minimálny čas spracovania nemusíte použiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory