Thêm giá trị đặt hàng tối thiểu

Nếu bạn yêu cầu khách hàng phải chi tiêu tối thiểu một số tiền nào đó khi mua hàng (chẳng hạn như 30 USD) để được cung cấp dịch vụ vận chuyển (miễn phí hoặc tính thêm phí), thì bạn có thể nhập số tiền đó khi thiết lập các tùy chọn cài đặt về thông tin vận chuyển. Nếu một số sản phẩm của bạn dưới giá trị đặt hàng tối thiểu này, thì khách hàng không thể tự mua sản phẩm. Trong những trường hợp như vậy thì điều đặc biệt quan trọng là bạn phải đặt giá trị đặt hàng tối thiểu của mình.

Nếu bạn cung cấp tùy chọn vận chuyển miễn phí bắt đầu từ một số tiền đặt hàng cụ thể và tính phí vận chuyển cho bất kỳ số tiền nào thấp hơn, thì đừng thêm giá trị đặt hàng tối thiểu trong cài đặt thông tin vận chuyển của mình. Bạn chỉ nên đặt giá trị đặt hàng tối thiểu nếu không vận chuyển bất kỳ đơn đặt hàng nào dưới số tiền đó.

Lưu ý: Đối với chương trình Mua trên Google, những mặt hàng được niêm yết dưới giá đặt hàng tối thiểu đều sẽ bị từ chối trong Merchant Center. Hãy liên hệ với Google trước khi thiết lập giá trị đặt hàng tối thiểu. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập thông tin vận chuyển và thuế cho chương trình Mua trên Google tại đây

Bài viết này giải thích cách thêm giá trị đặt hàng tối thiểu vào các tùy chọn cài đặt của bạn về thông tin vận chuyển.

Cách hoạt động

Tùy theo dịch vụ vận chuyển, bạn có thể yêu cầu khách hàng phải chi tiêu một số tiền tối thiểu trên trang web của bạn thì bạn mới có thể vận chuyển sản phẩm cho họ. Nếu giá trị đặt hàng tối thiểu cao hơn giá của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn gửi đến Merchant Center, thì bạn cũng phải gửi giá trị đặt hàng tối thiểu đó thông qua các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển.

Nếu bạn yêu cầu khách hàng phải mua một số lượng tối thiểu của một sản phẩm cụ thể thì mới vận chuyển sản phẩm đó, thì bạn phải chỉ định giá trị tương ứng với số lượng tối thiểu này làm giá trị đặt hàng tối thiểu. Giá trị bạn gửi cho giá trị đặt hàng tối thiểu phải là tổng giá của tất cả các sản phẩm có trong số lượng đặt hàng tối thiểu. Tìm hiểu thêm về cách gửi giá cho các sản phẩm bán theo số lượng lớn và giá trị đặt hàng tối thiểu

Khách hàng sẽ thấy giá trị này trên quảng cáo của bạn, từ đó biết được các quy định hạn chế về việc vận chuyển trước khi truy cập vào trang web của bạn. Việc công khai thông tin này giúp bạn không phải trả tiền cho các lượt nhấp từ những người không có ý định mua thêm sản phẩm.

Ngay cả đối với những quốc gia không yêu cầu bạn cung cấp phí vận chuyển, bạn cũng cần cung cấp mọi giá trị đặt hàng tối thiểu mà bạn yêu cầu.

Lưu ý: Bạn phải đặt giá trị đặt hàng tối thiểu trong phần cài đặt thông tin vận chuyển cấp tài khoản. Nếu bạn sử dụng thuộc tính phí vận chuyển để chỉ định phí vận chuyển, thuộc tính này sẽ thay thế chế độ cài đặt cấp tài khoản và sẽ hủy giá trị đặt hàng tối thiểu mà bạn đã đặt. Hãy nhớ đặt chi phí vận chuyển ở cấp tài khoản nếu bạn cần chỉ định giá trị đặt hàng tối thiểu.

Những trường hợp giá trị đặt hàng tối thiểu xuất hiện

Khách hàng không phải lúc nào cũng sẽ nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu trên mọi quảng cáo hay trang thông tin miễn phí về sản phẩm của bạn. Để biết trường hợp khách hàng thấy giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy lưu ý những điểm sau:

  • Phí vận chuyển rẻ nhất trong các dịch vụ vận chuyển sử dụng được cho một sản phẩm sẽ quyết định việc giá trị đặt hàng tối thiểu có xuất hiện hay không.
  • Khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu khi giá của sản phẩm thấp hơn giá trị đặt hàng tối thiểu.
  • Khách hàng sẽ không nhìn thấy giá trị đặt hàng tối thiểu khi giá sản phẩm bằng hoặc cao hơn giá trị đặt hàng tối thiểu.

Hướng dẫn

Đối với mỗi dịch vụ vận chuyển có yêu cầu giá trị đặt hàng tối thiểu, hãy thêm giá trị này (ví dụ: 30 USD) vào trường Cài đặt nâng cao trong quá trình thiết lập.

Nếu chỉ có một số sản phẩm bị ảnh hưởng, bạn có thể chỉ cần áp dụng giá trị đặt hàng tối thiểu cho những sản phẩm có nhãn vận chuyển:

  1. Trước tiên, đối với mỗi sản phẩm bị ảnh hưởng, hãy sử dụng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label].
  2. Sau đó, khi thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển, hãy lọc sản phẩm theo nhãn vận chuyển đó.

Nếu giá trị đặt hàng tối thiểu có thể thay đổi theo khách hàng (tuỳ theo tư cách thành viên của họ trong một chương trình, thời gian đặt hàng gần đây nhất, v.v.), hãy cung cấp giá trị đặt hàng tối thiểu sao cho khách hàng có thể yêu cầu vận chuyển đơn đặt hàng.

Tìm hiểu thêm về cách gửi thuộc tính giá với giá trị đặt hàng tối thiểu

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false
false