Tillgänglighet för lager

Tillgängligheten för lagret återspeglar produktstatusen, så att kunder kan se hur mycket av en produkt du har i lager.

Så fungerar det

Varulagret klassificeras enligt följande kategorier, baserat på tillgänglighet och antal i det lokala produktlagret:

  • I lager: Du har minst 3 exemplar av varan.
  • Begränsat lager: Du har 1 eller 2 exemplar av varan. 
  • Visningsexemplar, endast beställning (ODO): Varor som visas i butiken men som inte är omedelbart tillgängliga för inköp, exempelvis stora möbler eller olika storlekar och färger på ett visningsexemplar. 
  • Ej i lager: Varor som är markerade som antal 0. Vi visar inte annonser för lokala varulager för dessa varor.

Obs! Vi beräknar varulagret utifrån de värden du skickar in för tillgänglighet och kvantitet, och vi använder det lägre av de två.

Fördelar

Se till att du anger korrekt lagerinformation för att ge en god kundupplevelse. När informationen stämmer kan du dra nytta av annonserna för lokala butikslager för att få mer trafik till din butik.

Så här förbättrar du lagertillgången

Håll lagerstatusen uppdaterad med hjälp av följande riktlinjer:

  • Lägg till saknade produkter och lagervärden i rätt flöden, och justera kvantitet och tillgänglighetsdata i dina flöden efter behov. Du kan använda platshållarmängder för att ändra tillgänglighetskategori för lagret. Om du till exempel anser att ett lagerantal under 5 är begränsat lager för en viss vara anger du varans antal som 2, så att den visas som Begränsat lager.
  • Prata med din kontakt för annonser för lokala butikslager för att säkerställa att kontot tillåter begränsat lager och visningsexemplar, endast beställning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?