Konfiguracja danych strukturalnych w Merchant Center

Ten artykuł opisuje sposób wdrożenia znaczników danych strukturalnych w danych produktów. Zanim zaczniesz, przeczytaj artykuł Informacje o znacznikach danych strukturalnych w Merchant Center i sprawdź, czy Twoja strona spełnia wymagania. Ogólne wytyczne dotyczące danych strukturalnych związanych nie tylko z Merchant Center znajdziesz we wprowadzeniu na stronie Schema.org.Zalecamy również korzystanie z Search Console do rozwiązywania problemów z danymi strukturalnymi oraz do pomiaru ruchu z wyników wyszukiwania i wydajności witryny.

Pierwsze kroki

Aby dodać znaczniki danych strukturalnych w swojej witrynie, musisz mieć możliwość wyświetlania i edytowania kodu HTML strony albo możliwość zmiany konfiguracji szablonu Twojego systemu sklepowego. Znacznik to adnotacja w tagu HTML, która informuje roboty i boty działające w wyszukiwarkach, że na Twojej stronie znajdują się dane produktów, a także pozwala systemom właściwie zinterpretować te dane.

Jeśli robot Google ma dopasować dane strukturalne do Twoich danych produktów, musi być spełniony jeden z tych warunków:

  • Na stronie docelowej znajduje się jedna oferta.
  • Jeśli na stronie znajduje się wiele ofert, każda z nich jest oznaczona numerem SKU lub GTIN, a odpowiadająca im oferta w danych produktów w Zakupach Google ma taki sam numer SKU (atrybut „id” [identyfikator]) lub GTIN (atrybut „gtin” [gtin]). Przydaje się to w sytuacjach, gdy sprzedajesz wiele wersji tego samego produktu (np. różne rozmiary lub kolory albo produkty powiązane) na tej samej stronie docelowej.

Jeśli co najmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, produkty na stronie docelowej nie będą pasować do danych produktów.

Więcej szczegółowych informacji na temat konfiguracji znaczników danych strukturalnych na Twojej stronie znajdziesz we wprowadzeniu na schema.org. Sekcja schema.org dotycząca wersji informacji zrozumiałych dla maszyn pomoże Ci zrozumieć i uporządkować Twoje dane strukturalne.

Dodawanie znaczników danych strukturalnych

Aby dodać znaczniki danych strukturalnych do swojej strony, musisz dopisać je do istniejącego kodu HTML na swojej stronie albo stworzyć nowy znacznik. Dodatkowo musisz określić, czy Twoim potrzebom bardziej odpowiada JSON-LD (zalecany format) czy mikrodane.

Dodawanie nowych znaczników danych strukturalnych (zalecane)

Zalecamy dodawanie nowych znaczników danych strukturalnych za pomocą JSON-LD, niezależnie od znaczników HTML, zwłaszcza jeżeli Twoje dane produktów obejmują wersje. Dodawane znaczniki różnią się od kodu, który widzi użytkownik, dzięki czemu łatwiej nimi zarządzać. Wszelkie znaczniki danych strukturalnych stworzone z myślą o Google można dodawać, nie zmieniając żadnych elementów wizualnych Twojej strony. Pamiętaj, że kod generujący dane strukturalne musi być synchronizowany z wszelkimi zmianami elementów, które widzą użytkownicy na Twojej stronie.

Jeżeli na swojej stronie korzystasz z platformy handlu elektronicznego, konieczne może być dokonanie zmian w szablonie lub kodzie tej platformy, zanim będzie można dodać dane strukturalne. Dodatkowo Twoja strona powinna obsługiwać JavaScript w aplikacjach działających na poziomie szablonu i strony.

Przykład

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{   "@context": "http://schema.org/",   "@type": "Product",   "image": "http://example.com/test.jpg",     "name": "Przykładowy test",   "description": "To tylko nudny przykład",     "offers": {     "@type": "Offer",     "priceCurrency": "USD",     "price": "199.99"   } } </script>

Mikrodane


<span itemscope itemtype="http://schema.org/Product" class="microdata">
  <meta itemprop="image" content="test.png">   <meta itemprop="name" content="Przykładowy test">   <meta itemprop="description" content="To tylko nudny przykład">   <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">     <meta itemprop="price" content="119.99">     <meta itemprop="priceCurrency" content="USD">   </span> </span>

Dodane znaczniki danych strukturalnych mogą pojawić się w dowolnym miejscu w źródle HTML. Wszystkie dodane znaczniki muszą być obecne w kodzie HTML zwróconym przez serwer WWW. Nie mogą być generowane po wczytaniu strony przez JavaScript.

Uzupełnianie treści znacznikami danych strukturalnych

Jeżeli zdecydujesz się uzupełnić swój kod HTML, musisz już mieć tagi HTML, które otaczają dane produktów na Twojej stronie. W niektórych przypadkach konieczne może być dodanie nowych tagów HTML.

Zwykle można uzupełnić dane, edytując szablony HTML. Nie wymaga to znaczących zmian w kodzie zaplecza. Gdy uzupełnisz dane, informacje, które są już zawarte na stronie, zostaną ponownie wykorzystane w znacznikach danych strukturalnych.

Przykład

Ten przykład zawiera dane produktów, które zostały uzupełnione o znaczniki danych strukturalnych – dodane elementy są wyróżnione.

<div class=”product-details” itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <div class=”product-image”>
      <span class=”label”>Zdjęcie:</span>
      <img itemprop="image" src=”test.png”>
   </div>
   <div class=”product-info”>
      <span class=”label”>Nazwa produktu:</span> 
      <span class=”info” itemprop="name">Przykładowy test</span>
   </div>
   <div class=”product-info”>
      <span class=”label”>Opis:</span> 
      <span class=”info” itemprop="description">To tylko nudny przykład</span>
   </div>
   <div class=”product-info” itemprop="offers" itemscope    
                             itemtype="http://schema.org/Offer">
      <span class=”label”>Cena:</span> 
      <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
      <span class=”price”>$<span itemprop="price">119.99</span></span>
   </div>
</div>

Produkty i oferty

Na Twojej stronie docelowej powinien znajdować się obiekt typu Product, który opisuje produkt, oraz osadzony obiekt typu Offer w polu offers, który opisuje, w jaki sposób ten produkt jest sprzedawany.

Pamiętaj, że separatorem dziesiętnym w cenie musi być kropka, nie przecinek. Jeśli wyświetlasz cenę w różnych walutach na stronie docelowej, możesz użyć kilku obiektów typu Offer. Jeśli używasz kilku obiektów typu Offer, do określenia waluty musisz też użyć atrybutu priceCurrency.

Jeśli cena sprzedaży widoczna na stronie docelowej jest tą, którą użytkownik zapłaciłby w danym momencie, sprawdź, czy w danych strukturalnych podana jest taka właśnie cena.

Ważne: niektóre atrybuty ze specyfikacji produktów nie są obsługiwane przez schema.org. Więcej informacji znajdziesz na stronie dotyczącej obsługiwanych atrybutów danych strukturalnych. Określenie właściwości price, priceCurrency i availability jest obowiązkowe w przypadku automatycznych aktualizacji produktów.

Testowanie znaczników

Implementację mikrodanych schema.org możesz przetestować za pomocą Search Console lub narzędzia do testowania uporządkowanych danych. W Centrum pomocy Google Search Console dowiesz się więcej o korzystaniu z narzędzia, debugowaniu ewentualnych problemów i interpretowaniu wyników uzyskanych za pomocą narzędzia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem