Kenmerken met meerdere waarden

Bij het indienen van uw productgegevens kunt u voor bepaalde kenmerken meerdere waarden indienen. Dat kan bijvoorbeeld voor het kenmerk additional_image_link [extra_afbeeldingslink], zodat u meer afbeeldingen van uw product kunt indienen.

In dit artikel wordt voor elke ondersteunde indeling uitgelegd hoe dit proces werkt.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u weet wat de vereisten voor elk kenmerk zijn en of het kenmerk herhaalde velden accepteert. Meer informatie over productspecificaties

U kunt productgegevens op veel verschillende manieren indienen. Voordat u dit artikel leest, is het belangrijk te begrijpen hoe u uw gegevens kunt indienen. Meer informatie over gegevensfeeds

Hoe het werkt

Soms wilt u meerdere waarden indienen voor een kenmerk. Als u bijvoorbeeld de verzendkosten met behulp van het kenmerk shipping [verzending] voor meerdere regio's wilt indienen, moet u voor elke regio een andere waarde gebruiken.

Hoe dit proces precies werkt, is afhankelijk van de indeling van uw productgegevens.

Tekstfeed: Google Spreadsheets

Als u uw productgegevens opgeeft met Google Spreadsheets, heeft u twee opties: elke waarde met een komma scheiden of meerdere kolommen maken (één voor elke waarde). Deze opties zien er als volgt uit.

Iedere waarde met een komma scheiden (optie 1)

Voeg elke waarde toe aan dezelfde cel, maar scheid ze met een komma ( , ). Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk product_type [producttype]:

  N O P
1 product_type [producttype]
2 Wonen,Tuin en keuken,Servies
3

Scheid bij een kenmerk met subkenmerken elk subkenmerk met een dubbele punt. Blijf algemene waarden scheiden met een komma. Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

  N O P
1 shipping [verzending]
2 US:80302:Dezelfde dag:30.00 USD,US:94002-95460:Volgende dag:16.00 USD,US:900*-901*:Over land:2.30 USD
3

Als u een URL opgeeft die een komma bevat, moet u ervoor zorgen dat deze komma is gecodeerd (als %2C). Zo geeft u bijvoorbeeld twee afbeeldings-URL's op (die komma's bevatten) voor het kenmerk additional_image_link [extra_afbeeldingslink]:

  I J K
1 additional_image_link [extra afbeeldingslink]
2 http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3

Meerdere kolommen maken (optie 2)

U kunt ook meerdere kolommen maken voor het kenmerk en aan elke kolom een andere waarde toevoegen. Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk product_type [producttype]:

  N O P Q R
1 product_type [producttype] product_type [producttype] product_type [producttype]
2 Wonen Tuin en keuken Servies
3

Scheid bij een kenmerk met subkenmerken elk subkenmerk met een dubbele punt en voeg elke algemene waarde toe aan zijn eigen kolom. Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

  N O P Q R
1 shipping [verzending] shipping [verzending] shipping [verzending]
2 US:80302:Dezelfde dag:30.00 USD US:94002-95460:Volgende dag:16.00 USD US:900*-901*:Over land:2.30 USD
3
Tekstfeed: tabgescheiden

Als u uw productgegevens opgeeft met een tabgescheiden feed heeft u twee opties: elke waarde met een komma scheiden of meerdere kolommen maken (één voor elke waarde). Deze opties zien er als volgt uit.

Meerdere kolommen maken (optie 1)

U kunt meerdere kolommen maken voor het kenmerk en aan elke kolom een andere waarde toevoegen. Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk product_type [producttype]:

  N O P Q R
1 product_type [producttype] product_type [producttype] product_type [producttype]
2 Wonen Tuin en keuken Servies
3

Scheid bij een kenmerk met subkenmerken elk subkenmerk met een dubbele punt en voeg elke algemene waarde toe aan zijn eigen kolom. Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

  N O P Q R
1 shipping [verzending] shipping [verzending] shipping [verzending]
2 US:80302:Dezelfde dag:30.00 USD US:94002-95460:Volgende dag:16.00 USD US:900*-901*:Over land:2.30 USD
3

Iedere waarde met een komma scheiden (optie 2)

Deze optie werkt niet met Excel en de meeste andere spreadsheetprogramma's, omdat deze programma's automatisch extra aanhalingstekens toevoegen. Als u gebruikmaakt van Excel (of een ander spreadsheetprogramma dan Google Spreadsheets), raden wij u aan om de andere optie te gebruiken zoals hierboven beschreven.

Voeg elke waarde toe aan dezelfde cel, maar scheid ze met een komma ( , ). Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk product_type [producttype]:

  N O P
1 product_type [producttype]
2 Wonen,Tuin en keuken,Servies
3

Scheid bij een kenmerk met subkenmerken elk subkenmerk met een dubbele punt. Blijf algemene waarden scheiden met een komma. Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

  N O P
1 shipping [verzending]
2 US:80302:Dezelfde dag:30.00 USD,US:94002-95460:Volgende dag:16.00 USD,US:900*-901*:Over land:2.30 USD
3

Als u een URL opgeeft die een komma bevat, moet u ervoor zorgen dat deze komma is gecodeerd (als %2C). Zo geeft u bijvoorbeeld twee afbeeldings-URL's op (die komma's bevatten) voor het kenmerk additional_image_link [extra_afbeeldingslink]:

  I J K
1 additional_image_link [extra afbeeldingslink]
2 http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3
XML-feed

Als u uw productgegevens opgeeft met een XML-feed, specificeer dan meerdere waarden door het kenmerk meerdere keren op te geven.

Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>MA</g:region>
 <g:service>Dezelfde dag</g:service>
 <g:price>30.00</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>900*-901*</g:region>
 <g:service>Volgende dag</g:service>
 <g:price>16.00 USD/g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>CA</g:region>
 <g:service>Over land</g:service>
 <g:price>2.30 USD</g:price>
</g:shipping>
Content API v2 (XML)

Als u uw productgegevens opgeeft met XML via de Content API, specificeer dan meerdere waarden door het kenmerk meerdere keren op te geven.

Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

<shipping>
 <price currency="USD">30.00</price>
 <country>US</country>
 <region>900*-901*</region>
 <service>Dezelfde dag</service>
</shipping>
<shipping>
 <price currency="USD">16.00</price>
 <country>US</country>
 <region>CA</region>
 <service>Volgende dag</service>
</shipping>
<shipping>
 <price currency="USD">2.30</price>
 <country>US</country>
 <region>TX</region>
 <service>Over land</service>
</shipping>
Content API v2 (JSON)

Als u uw productgegevens opgeeft met JSON via de Content API, specificeer dan meerdere waarden door het kenmerk meerdere keren op te geven.

Zo geeft u bijvoorbeeld drie waarden op voor het kenmerk shipping [verzending]:

"shipping": [
 {
  "country": "US",
  "price": {
    "value": "30.00",
    "currency": "USD"
  },
  "region": "900*-901*",
  "service": "Dezelfde dag"
 },
 {
  "country": "US",
  "price": {
    "value": "16.00",
    "currency": "USD"
  },
  "region": "CA",
  "service": "Volgende dag"
 },
 {
  "country": "US",
  "price": {
    "value": "2.30",
    "currency": "USD"
  },
  "region": "TX",
  "service": "Over land"
 }
]
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen