Om attributter med gentagne felter

Når du indsender dine produktdata, kan du indsende flere værdier for visse attributter. Du kan f.eks. indsende flere værdier for attributten additional_image_link [link_til_ekstra_billede] for at indsende flere billeder af dit produkt.

Denne artikel forklarer, hvordan denne proces fungerer for hvert understøttet format.

Før du begynder

Sørg for, at du kender kravene for hver attribut og ved, om attributten accepterer gentagne felter eller ej. Få flere oplysninger om specifikationen for produktdata

Du kan indsende produktdata på mange forskellige måder. Før du læser denne artikel, skal du sørge for at forstå, hvordan du indsender dine data. Få flere oplysninger om datafeeds

Sådan fungerer det

Nogle gange ønsker du måske at indsende flere værdier for en attribut. Hvis du f.eks. vil indsende forsendelsesomkostninger for flere områder ved hjælp af attributten shipping [forsendelse], er du nødt til at indsende en ny værdi for hvert område.

Præcis hvordan denne proces fungerer varierer alt efter formatet for dine produktdata.

Tekstfeed: Google Sheets

Hvis du indsender dine produktdata via Google Sheets, har du to muligheder: Du kan adskille hver værdi med et komma eller oprette flere kolonner (en for hver værdi). Mulighederne ser ud som følger.

Adskil hver værdi med et komma (valgmulighed 1)

Føj værdierne til den samme celle, men adskil dem med et komma ( , ). Hvis du f.eks. vil indsende tre værdier for attributten product_type [produkttype]:

N A K
1. product_type [produkttype]
2. Hus,Have og køkken,Service
3.

For en attribut med underordnede attributter skal du adskille hver underordnede attribut med et kolon, men stadig adskille hver overordnede værdi med et komma. Sådan indsender du f.eks. tre værdier for attributten shipping [forsendelse]:

  N A K
1. shipping [forsendelse]
2. USA:80302:Samme dag:30.00 USD,USA:94002-95460:Næste dag:16.00 USD,USA:900*-901*:Landtransport:2.30 USD
3.

Hvis du indsender en webadresse, der indeholder et komma, skal du sørge for, at kommaet er indkodet (som %2C). Hvis du f.eks. vil indsende to billedwebadresser (som indeholder kommaer) for attributten additional_image_link [link_til_ekstra_billede]:

  I J S
1. additional_image_link [link_til_ekstra_billede]
2. http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3.

Opret flere kolonner (valgmulighed 2)

Du kan i stedet oprette flere kolonner for attributten og føje en værdi til hver kolonne. Hvis du f.eks. vil indsende tre værdier for attributten product_type [produkttype]:

  N A K Q D
1. product_type [produkttype] product_type [produkttype] product_type [produkttype]
2. Start Have og køkken Service
3.

For en attribut med underordnede attributter skal du adskille hver underordnede attribut med et kolon og føje hver overordnede værdi til hver sin kolonne. Sådan indsender du f.eks. tre værdier for attributten shipping [forsendelse]:

  N A K Q D
1. shipping [forsendelse] shipping [forsendelse] shipping [forsendelse]
2. USA:80302:Samme dag:30.00 USD USA:94002-95460:Næste dag:16.00 USD USA:900*-901*:Landtransport:2.30 USD
3.
Tekstfeed: Tabulatorsepareret

Hvis du indsender dine produktdata via et tabulatorsepareret feed, har du to muligheder: Du kan adskille hver værdi med et komma eller oprette flere kolonner (en for hver værdi). Mulighederne ser ud som følger.

Opret flere kolonner (valgmulighed 1)

Du kan oprette flere kolonner for attributten og føje en værdi til hver kolonne. Hvis du f.eks. vil indsende tre værdier for attributten product_type [produkttype]:

  N A K Q D
1. product_type [produkttype] product_type [produkttype] product_type [produkttype]
2. Start Have og køkken Service
3.

For en attribut med underordnede attributter skal du adskille hver underordnede attribut med et kolon og føje hver overordnede værdi til hver sin kolonne. Sådan indsender du f.eks. tre værdier for attributten shipping [forsendelse]:

  N A K Q D
1. shipping [forsendelse] shipping [forsendelse] shipping [forsendelse]
2. USA:80302:Samme dag:30.00 USD USA:94002-95460:Næste dag:16.00 USD USA:900*-901*:Landtransport:2.30 USD
3.

Adskil hver værdi med et komma (valgmulighed 2)

Denne mulighed virker ikke med Excel og visse andre regnearksprogrammer, da de automatisk tilføjer yderligere anførselstegn. Hvis du bruger Excel (eller et andet regnearksprogram, der ikke er Google Sheets), anbefaler vi, at du bruger den anden mulighed, som er beskrevet ovenfor.

Føj værdierne til den samme celle, men adskil dem med et komma ( , ). Hvis du f.eks. vil indsende tre værdier for attributten product_type [produkttype]:

  N A K
1. product_type [produkttype]
2. Hus,Have og køkken,Service
3.

For en attribut med underordnede attributter skal du adskille hver underordnede attribut med et kolon, men stadig adskille hver overordnede værdi med et komma. Sådan indsender du f.eks. tre værdier for attributten shipping [forsendelse]:

  N A K
1. shipping [forsendelse]
2. USA:80302:Samme dag:30.00 USD,USA:94002-95460:Næste dag:16.00 USD,USA:900*-901*:Landtransport:2.30 USD
3.

Hvis du indsender en webadresse, der indeholder et komma, skal du sørge for, at kommaet er indkodet (som %2C). Hvis du f.eks. vil indsende to billedwebadresser (som indeholder kommaer) for attributten additional_image_link [link_til_ekstra_billede]:

  I J S
1. additional_image_link [link_til_ekstra_billede]
2. http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3.
XML-feed

Hvis du indsender dine produktdata via et XML-feed, kan du angive flere værdier ved at indsende attributten flere gange.

Hvis du f.eks. vil indsende tre værdier for attributten shipping [forsendelse]:

<g:shipping>
 <g:country>USA</g:country>
 <g:region>MA</g:region>
 <g:service>Samme dag</g:service>
 <g:price>30.00 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>USA</g:country>
 <g:region>900*-901*</g:region>
 <g:service>Næste dag</g:service>
 <g:price>16.00 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>USA</g:country>
 <g:region>CA</g:region>
 <g:service>Landtransport</g:service>
 <g:price>2.30 USD</g:price>
</g:shipping>
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet