I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Få fler klick med Möjligheter

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Öka trafiken till dina annonser och gratisannonser med Möjligheter, ett avsnitt i Merchant Center där du får hjälp med att förbättra ditt flöde och dina kampanjer. Med funktionen Möjligheter får du kort med anpassade rekommendationer baserade på din befintliga Merchant Center-produktdata och dina kampanjer i Google Ads.

I den här artikeln beskriver vi hur Möjligheter fungerar och hur du använder det.

Så fungerar Möjligheter

Möjligheter använder kontots resultathistorik, kampanjinställningarna samt trender på Google för att automatiskt generera rekommendationer som kan förbättra dina resultat. Möjligheter skiljer sig från Diagnostik. På Diagnostik visas produkterbjudanden som har fått varningar eller underkännanden. I Möjligheter kan du se produkter som sannolikt kan öka den mätbara trafiken om du vidtar åtgärder.

Möjligheter visar vilka produkter som du bör prioritera att justera för att visa din annons eller gratisannons för fler personer, eller hur du kan spendera mer effektivt i dina kampanjer. Ett kort kan till exempel visa att du kan få ytterligare 500 klick om du lägger till en bild som saknas.

På varje kort ser du det uppskattade resultatet för och information om hur du tillämpar respektive möjlighet. På varje möjlighetskort visas följande:

 • Uppskattad ökning av klick per vecka: Detta visar antalet ytterligare klick per vecka som de berörda produkterna kan få.
Uppskattningar av klick per vecka baseras på tidigare resultat för de berörda produkterna och liknande produkter som för närvarande finns på Google. En produkt betraktas som liknande om den har ett GTIN-nummer som matchar, en relaterad produkttitel, en liknande Google-produktkategori eller annan jämförbar identifieringsdata.
 • Uppskattat arbete: Ungefär hur mycket arbete som krävs för att tillämpa möjligheten. Vissa rekommendationer kan ta några minuter medan andra tar längre tid att tillämpa.
 • Beroende på vilken typ av möjlighet det handlar om visas något av följande:
  • Antal berörda produkter: Antalet produkter som skulle kunna gynnas av möjligheten eller som påverkas av problemet som påpekas. Det är du som bestämmer hur många du vill åtgärda, men tänk på att uppskattningarna för antal klick och kostnader är baserade på resultaten för att åtgärda alla berörda produkter.
  • Uppskattad kostnad: Kostnaden för att använda möjligheten på kortet. Dina kostnader kan variera med det här beloppet. 

Tänk på att de faktiska resultaten kan skilja sig från uppskattningarna, som resultat av ändringar i Google Ads-kampanjinställningar, budgetar, bud, marknaden och auktionen eller säsongsvariationer. 

När du klickar på Visa möjlighet på kortet visas följande: 

 • En lista över berörda produkter eller kampanjer. För vissa möjligheter visas en lista över de 15 produkter som påverkas mest, inklusive uppskattad ökning av klick per vecka per produkt efter att du åtgärdat problemet. För andra visas en lista över berörda kampanjer. 
 • Datumet då möjligheten genererades: Här ser du när möjligheten uppdaterades senast, med timangivelse. 

Korten som visas uppdateras flera gånger per dag. Om du inte ser något kort kanske det inte finns tillräckligt med information för att visa en möjlighet just då, eller så kanske det inte finns några problem med din produktdata. Kontrollera igen senare om det inte visas några möjligheter för tillfället. 

Möjligheter med konton för flera kunder

Möjligheter är också tillgängligt för konton för flera kunder. Sidan Möjligheter i ditt konto för flera kunder visar den sammanlagda effekten av möjligheten. Klicka på kortet för att se antalet berörda underkonton. Därifrån kan du klicka på säljaren eller kampanjen för att se möjligheten i det berörda underkontot.

Tillgängliga kort

Möjligheter för produktdata

På produktdatakort får du information om produktdata som saknas eller är felaktig. Genom att åtgärda de här problemen blir datan mer korrekt och hjälper Google att visa dina produkter oftare. Exempel på möjligheter:

 • GTIN eller ISBN saknas: Lägg till ett GTIN- eller ISBN-nummer så att dina produkter kan identifieras lättare och fortsätta att vara godkända.
 • Pris matchar ej: Matcha priserna i produktuppgifterna mot priserna på målsidan för att dina produkter ska bli fortsatt godkända.
 • Kön saknas: Lägg till könsinformation så att vi kan visa dina produkter för rätt målgrupp. 
 • Åldersgrupp saknas: Lägg till information om åldersgrupp så att vi kan rikta in dina produkter bättre.

Kampanjrekommendationer

Du kan också se rekommendationer som även finns på sidan Rekommendationer i ditt Google Ads-konto. Dessa rekommendationer är kopplade till dina bud och budgetar och kan hjälpa dig att få fler exponeringar och klick. Några exempel:

 • Sänk dina bud: Få fler klick till samma eller lägre kostnad i kampanjer med begränsad budget. 
 • Öka din budget: Visa dina annonser oftare och få fler klick. 

Tänk på att det finns en viss fördröjning mellan Google Ads och Merchant Center, så rekommendationerna uppdateras inte alltid direkt. Du kan dock se när rekommendationen senast uppdaterades. Läs mer om Rekommendationer i Google Ads

Hitta sidan Möjligheter

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Välj Tillväxt i navigeringsmenyn och klicka på Möjligheter
 3. Alla tillgängliga möjligheter för ditt konto visas på fliken Hem. 

På startsidan för Möjligheter visas de åtta bästa aktuella möjligheterna för ditt konto. Om du vill se fler möjligheter klickar du på Visa fler längst ned på sidan. 

Använda Möjligheter

Använda en möjlighet

För datakvalitetsmöjligheter:

 1. Klicka på Visa möjlighet på kortet. På kortet visas de 15 viktigaste varorna, men du kan också klicka på knappen Hämta som CSV så visas en lista över de 1 000 varor som påverkas mest. 
 2. Uppdatera din produktdata efter behov.

För kampanjmöjligheter:

 1. Klicka på Visa möjlighet på kortet. Hitta kampanjen som du vill anpassa i tabellen och klicka på Visa i Google Ads
 2. Gör justeringarna i ditt Google Ads-konto.

Om du inte har tillgång till de berörda kampanjerna visas inte känsliga uppgifter som kostnad eller kampanjnamn. 

Arkivera en möjlighet

Ingen känner dina produkter och dina mål bättre än du själv. Om ett visst kort inte verkar relevant för dig eller dina mål kan du flytta det till arkivet. Välj Tillväxt i navigeringsmenyn, klicka på Möjligheter och välj det alternativ som passar dina behov. 
 • Flytta till mitt arkiv: Det här kortet flyttas till arkivavsnittet på sidan Möjligheter. Du kan flytta tillbaka kortet till startsidan när du vill använda det. 
 • Flytta till mitt arkiv tills uppskattningen visar ett högre antal klick: Det här kortet blir viktigare när ett bättre resultat har uppskattats. Kortet visas igen när det potentiella resultatet är dubbelt så stort som när du flyttade det till arkivet.
 • Rapportera ett fel: Berätta för oss om kortet ifråga är användbart för dig och varför.

fliken Arkiv kan du se varför du har flyttat kortet från startsidan. Om du ändrar dig klickar du bara på Flytta till startsidan. 

Alla användare i ett Merchant Center-konto kan se samma möjligheter, men arkiveringen anpassas efter ditt användarkonto. Därmed kan du arkivera möjligheter utan att de tas bort från andra användares startsidor. 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15157009709824677366
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525