Μετατροπές στο διαδίκτυο που προέρχονται από διαφημίσεις τοπικού αποθέματος

Υπάρχει μόνο μια μικρή ομάδα παρόχων μέτρησης κλικ που έχουν εγκριθεί για τη μέτρηση συγκεκριμένων συμβάντων αλληλεπίδρασης με διαφημίσεις σε ιδιοκτησίες που φιλοξενούνται από την Google για διαφημίσεις τοπικού αποθέματος (LIA) και διαφημίσεις μοντέλων αυτοκινήτων. Για να βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας δεν προβάλλονται χωρίς μέτρηση, η ομάδα του Google Ads έχει θέσει σε παύση όλες τις ομάδες διαφημίσεων που πραγματοποιούν κλήσεις τρίτου μέρους προς μη εγκεκριμένους παρόχους.

Αν δεν έχετε εξουσιοδοτήσει τον λογαριασμό σας να συνεχίσει την προβολή των διαφημίσεων που επηρεάζονται, οι διαφημίσεις που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν θα τεθούν σε παύση, για να αποφευχθεί η προβολή τους χωρίς μέτρηση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους μέτρησης κλικ για συμβάντα αλληλεπίδρασης

Προσφέρουμε περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων για διαφημίσεις τοπικού αποθέματος. Η Google απενεργοποιεί τις επεξηγήσεις σε εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους για χρήστες για τους οποίους η Google διαπιστώνει ότι βρίσκονται σε σχετικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος, τα πρότυπα παρακολούθησης δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε τοπικές βιτρίνες με φιλοξενία της Google μέσω παραμέτρων ValueTrack. Δεν θα διατίθεται παρακολούθηση τρίτου μέρους για μετατροπές ή αλληλεπιδράσεις. Θα εξακολουθεί να είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλικ σε τελικά URL από εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παροχή βοήθειας στους πωλητές λιανικής για τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί απορρήτου των ΗΠΑ στο Google Ads

Με τη λειτουργία παρακολούθησης τοπικής βιτρίνας (lsft), μπορείτε να παρακολουθείτε τους χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος και πραγματοποιούν μετατροπή στο διαδίκτυο κάνοντας κλικ στην επιλογή Αγορές στο διαδίκτυο, αντί να πραγματοποιήσουν αγορές σε ένα από τα φυσικά σας καταστήματα. Η μέτρηση των μετατροπών στο διαδίκτυο που προέρχονται από κλικ σε διαφημίσεις τοπικού αποθέματος (LIA) μπορεί επίσης να γίνει στο Google Ads, μέσω της Παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads. Χάρη στη λειτουργία παρακολούθησης τοπικής βιτρίνας, διασφαλίζεται ότι τα πρόσθετα εργαλεία παρακολούθησης μετατροπών που χρησιμοποιείτε μπορούν να καταγράψουν οποιαδήποτε μετατροπή στο διαδίκτυο που προέρχεται από διαφημίσεις τοπικού αποθέματος. Είναι σημαντικό να μετράτε αυτές τις μετατροπές στο διαδίκτυο, προκειμένου να έχετε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την απόδοση των διαφημίσεών σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της παρακολούθησης τοπικής βιτρίνας, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης τοπικής βιτρίνας για τοπικές βιτρίνες με τη φιλοξενία του εμπόρου.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση τοπικής βιτρίνας, επικοινωνήστε με την ομάδα της Google, ώστε να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τη διαδικασία που παρατίθεται παρακάτω.

Τρόπος λειτουργίας

Η λειτουργία παρακολούθησης τοπικής βιτρίνας χρησιμοποιεί μια παράμετρο URL lsft που προστίθεται στο πρότυπο παρακολούθησης του Google Ads, προκειμένου να παρακολουθούνται τα κλικ στον ιστότοπο εμπόρου που διαθέτετε, τα οποία προέρχονται από την τοπική βιτρίνα με φιλοξενία της Google. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε επίσης να βλέπετε πώς οι χρήστες οδηγούνται στον ιστότοπό σας (για παράδειγμα, μέσω διαφημίσεων τοπικού αποθέματος ή διαφημίσεων Αγορών).

Ακολουθεί ο τρόπος λειτουργίας της διαδικασίας παρακολούθησης τοπικής βιτρίνας:

  1. Ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση τοπικού αποθέματος και μεταφέρεται στην τοπική βιτρίνα με τη φιλοξενία της Google.
  2. Ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Αγορές στο διαδίκτυο και ανακατευθύνεται στη σελίδα προορισμού για το προϊόν στο οποίο έκανε κλικ.
  3. Ο χρήστης αγοράζει το προϊόν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπό σας.

Οι παραπάνω ενέργειες χρήστη αντιστοιχούν στη ρύθμιση της παραμέτρου URL lsft.

Οδηγίες

Πρέπει να ορίσετε την παράμετρο URL lsft σε δυναμική παρακολούθηση με ζεύγη κλειδιού-τιμής, προσθέτοντας το στοιχείο “lsft=key:value,key1:value1” μετά το {lpurl}. Προκειμένου να μπορείτε να προσδιορίσετε την επισκεψιμότητα που οδηγεί σε μετατροπές, η Google προσθέτει τα ζεύγη κλειδιού-τιμής σε συνδέσμους που μεταφέρουν τους χρήστες από την τοπική βιτρίνα στον ιστότοπό σας.

Σημείωση: Η Google χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό σύνδεσμος [link] στη ροή διαδικτυακών προϊόντων, ως το URL που μεταφέρει τους χρήστες από την τοπική βιτρίνα με φιλοξενία της Google στον ιστότοπό σας.

Ρύθμιση της παραμέτρου lsft

Βήμα 1

Όλα τα ζεύγη κλειδιού-τιμής πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τη μορφή adtype:{adtype}. Αν η παράμετρος ValueTrack είναι {adtype}, η παρακολούθηση τοπικής βιτρίνας δεν θα λειτουργεί.

Συλλέξτε όλα τα ζεύγη τιμής-κλειδιού που πρέπει να μεταβιβάζονται στον ιστότοπό σας από την τοπική βιτρίνα με φιλοξενία της Google, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Αγορές στο διαδίκτυο.

Παράδειγμα: adtype={adtype} productchannel={product_channel} kitten=puppies

Βήμα 2

Τα κόμματα "," αποτελούν τα μόνα αποδεκτά διαχωριστικά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο διαχωριστικό (π.χ. χαρακτήρας καθέτου "|" ή χαρακτήρας "&"), η παρακολούθηση τοπικής βιτρίνας θα διακοπεί.

Βήμα 3

Κωδικοποιήστε το στοιχείο "?lsft=" στο ίδιο επίπεδο με το URL σελίδας προορισμού και προσθέστε το στην αρχή της παραπάνω συμβολοσειράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "lsft" αντί του στοιχείου "?lsft", αν η προσθήκη αφορά σε άλλες παραμέτρους στο URL.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιττά σύμβολα υπογράμμισης "_" και παύλες "-" ή παράμετροι χωρίς αναφορά. Αν έχετε έστω και μία παράμετρο που δεν έχει μορφοποιηθεί σωστά ή δεν διαθέτει αναφορά, η λειτουργία του προτύπου παρακολούθησης θα διακοπεί.

Τα κλειδιά και οι τιμές μπορούν να περιέχουν χαρακτήρες unicode, εφόσον η διαφυγή των συγκεκριμένων χαρακτήρων έχει γίνει με τον κατάλληλο τρόπο. Τα κλειδιά και οι τιμές μπορούν να περιέχουν παραμέτρους ValueTrack. Εξαίρεση αποτελεί η παράμετρος {targetid}, επειδή η τιμή της περιέχει άνω και κάτω τελείες (π.χ. "kwd-123:aud-456").

Η παράμετρος lsft πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή. Δεν επιτρέπονται οι παράμετροι που περιλαμβάνουν μόνο κλειδιά (π.χ. η παράμετρος "lsft=key1:value1,key2" δεν θα έχει την κατάλληλη μορφή).

Τύπος URL Κωδικοποίηση Παράδειγμα
{unescapedlpurl} Δεν απαιτείται κωδικοποίηση {unescapedlpurl}?lsft=adtype:{adtype},productchannel:{product_channel},kitten=puppies
{lpurl} ή {escapedlpurl} Κωδικοποιήστε το στοιχείο "?lsft=" μία φορά και προσθέστε το μετά το URL {lpurl} ή {escapedlpurl} {lpurl}%3Flsft%3Dadtype:{adtype},productchannel:{product_channel},kitten=puppies
{lpurl+2} Κωδικοποιήστε το στοιχείο "?lsft=" δύο φορές και προσθέστε το μετά το URL {lpurl+2}

{lpurl+2}%253Flsft%253Dadtype:{adtype},productchannel:{product_channel},kitten=puppies

Βήμα 4

Προσθέστε την παραπάνω συμβολοσειρά που περιέχει την παράμετρο lsft στο πρότυπο παρακολούθησης το οποίο έχει διαμορφωθεί στο Google Ads (π.χ. σε επίπεδο λογαριασμού, καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων ή ομάδας προϊόντων). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση στο Google Ads

Περισσότερα παραδείγματα παραμέτρων lsft

Επιπλέον των παραπάνω, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα παραδείγματα:

  • Παράμετρος URL Lsft χωρίς ανακατεύθυνση σε τρίτο μέρος:{unescapedlpurl} lsft=storename:{store_code},product_id:{product_id},cm_mmc:1212+bag
  • Παράμετρος URL Lsft με ανακατεύθυνση σε τρίτο μέρος:http://www.redirectserver.com/click?lpurl={lpurl}%26lsft%3Dstorename:{store_code},product_id:{product_id},cm_mmc:12345+bag

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
71525
false