Transparantie en privacy

Als u denkt dat een deelnemer aan Google Klantenreviews in strijd met een van de onderstaande beleidsregels handelt, laat het ons dan weten door het meldingsformulier voor Google Klantenreviews-overtredingen in te vullen, zodat we dit kunnen onderzoeken.

Onjuiste voorstelling en misleiding

Google Klantenreviews verbiedt de deelnemers om content weer te geven die een verkeerde voorstelling geeft van een product, aanbieding of materiaal. Het is deelnemers aan Google Klantenreviews niet toegestaan een onjuiste beschrijving van een product of aanbieding in te dienen of bewust belangrijke informatie over een product of aanbieding te verzwijgen. Dit geldt voor alle productkenmerken, inclusief, maar niet beperkt tot de kwaliteit, waarde, prijs of geschiedenis van het artikel.

Google staat verkopers niet toe andere verkopers of organisaties valselijk te vertegenwoordigen.

Geïmpliceerd partnerschap

Google Klantenreviews verbiedt content die een partnerschap, samenwerking of enige speciale relatie met Google impliceert zonder expliciete toestemming van Google. Deelnemers mogen geen persberichten, aankondigingen of ander promotiemateriaal over hun deelname aan Google Klantenreviews verstrekken zonder voorafgaande toestemming van Google. Stuur alle verzoeken om dergelijke toestemming naar press@google.com. Deelnemers mogen bovendien geen partnerschap, samenwerking of speciale relatie met niet-gerelateerde derden impliceren.

Gegevensverzameling

Google Klantenreviews accepteert geen websites die primair zijn gericht op het verzamelen van persoonlijke gegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, websites die gratis geschenken of andere incentives aanbieden in ruil voor persoonlijke gegevens. We noemen deze praktijk 'gegevensverzameling'. Voorbeelden van gratis geschenken of incentives zijn: prijzen, aanbiedingen, video's, e-boeken en quiz-/enquêteresultaten.

Websites die geen gegevens van gebruikers, maar wel gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen (zoals bankgegevens en creditcardnummers), moeten hiervoor een beveiligde verwerkingsserver (https://) gebruiken.

Deelnemers blijven verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke nationale wet- en regelgeving met betrekking tot privacy- en gegevensbescherming. Google kan accounts of campagnes opschorten die in strijd zijn met ons beleid of de wet.

Softwareprincipes

Google Klantenreviews verbiedt websites die schadelijke of storende software verspreiden op computers van gebruikers. Bovendien verbiedt Google Klantenreviews websites die misleidende informatie verstrekken over de aard van verspreide downloads.

Dit beleid is gebaseerd op onze zakelijke softwareprincipes:

 • Installatie - Software moet niet onbedoeld geïnstalleerd kunnen worden.
 • Eerlijke openbaarmaking - Wanneer een applicatie wordt geïnstalleerd of ingeschakeld, moet u op de hoogte worden gesteld van de belangrijkste functies van de applicatie.
 • Eenvoudige verwijdering - U moet gemakkelijk kunnen achterhalen hoe u een applicatie kunt uitschakelen of verwijderen.
 • Duidelijk gedrag - Applicaties die uw gebruikerservaring beïnvloeden of wijzigen, moeten duidelijk herkenbaar zijn als de oorzaak van die wijzigingen.
 • Persoonlijke gegevens - Als een applicatie uw persoonlijke gegevens zoals uw adres verzamelt of overdraagt, moet u hiervan op de hoogte zijn.
 • Goed gezelschap - Leveranciers van applicaties moeten voorkomen dat hun producten worden gebundeld met applicaties die niet aan deze richtlijnen voldoen.

Sommige applicaties hebben wellicht geen kwaadaardige bedoelingen, maar zijn ontworpen om applicaties te bundelen, gebruikersgegevens over te dragen of de computerinstellingen te wijzigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Dergelijke software wordt beschouwd als schadelijk voor de gebruiker, omdat de software mogelijk persoonlijke en financiële gegevens steelt, meestal moeilijk te verwijderen is, de browserinstellingen wijzigt en zonder toestemming van de gebruiker gegevens van en naar andere externe entiteiten overdraagt.

Privacyprocedures voor deelnemers

Deelnemers moeten een privacybeleid hebben dat een nauwkeurige omschrijving geeft van hun procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie.

Deelnemers moeten de volgende informatie in hun privacybeleid opnemen:

 • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om de badge weer te geven op uw website en om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website.
 • Gebruikers kunnen voorkomen dat Google cookies gebruikt om advertenties te tonen op basis van eerdere websitebezoeken. Dit kunnen ze uitschakelen op de afmeldingspagina voor Google-advertenties. U kunt gebruikers er ook op wijzen dat ze zich kunnen afmelden voor cookies voor op interesses gebaseerd adverteren van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Omdat geen verkoperssite gelijk is en de wettelijke voorschriften per land/regio verschillen, kunnen we u geen specifieke tekst voor het privacybeleid aanraden. U kunt desgewenst informatiebronnen als het Network Advertising Initiative (NAI) raadplegen voor richtlijnen over het opstellen van een privacybeleid.

Persoonlijke gegevens

Verkopers moeten klanten een veilige manier bieden om online producten te kopen. Van hun systemen wordt verwacht dat ze optimale privacybescherming en veiligheid bieden. Als uw website gevoelige persoonlijke gegevens verzamelt, moet uw site worden gehost op een beveiligde server die SSL (https) gebruikt. De volgende gegevens worden beschouwd als gevoelige persoonlijke gegevens

 • Creditcard- en betaalpasnummers
 • Nummers van bank- en investeringsrekeningen
 • Nummers van lopende rekeningen
 • Overboekingsnummers
 • Nationaliteit, pensioengegevens, burgerservicenummer of ziektekostenverzekeringsgegevens
 • Alle andere gegevens die op grond van de toepasselijke wetgeving worden gedefinieerd als gevoelige persoonlijke gegevens

Als u met uw website gevoelige persoonlijke gegevens verzamelt, moet uw site worden gehost op een beveiligde server die SSL (https) gebruikt. Bovendien moeten deelnemers, indien van toepassing, hun voorwaarden voor het aanmelden en afmelden bij bespaarmogelijkheden voor toekomstige aankopen duidelijk plaatsen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false
false