Integracja – przewodnik

Stosowanie modułu zgody na udział w ankiecie

Dalej: Opcjonalne: jak zmodyfikować moduł zgody na udział w ankiecie, by gromadzić opinie o produktach

Moduł zgody na udział w ankiecie pozwala klientom zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie Opinie konsumenckie Google, oraz przesyłać do Google niezbędne informacje o transakcjach. Udział w programie Opinie konsumenckie Google wymaga umieszczenia tego modułu na wszystkich stronach potwierdzenia zamówienia. Jeśli masz problemy z integracją modułu zgody na udział w ankiecie, spróbuj poszukać rozwiązania tutaj.

W tej sekcji znajdziesz:

Użytkownicy, którzy wyrażą zgodę na udział w ankiecie, dostają od Google wiadomość z ankietą po przewidywanym terminie dostawy zamówienia. Więcej informacji znajdziesz tutaj: ankieta programu Opinie konsumenckie Google.

Moduł zgody na udział w ankiecie działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Pamiętaj, aby dodać fragment kodu modułu zgody do witryny w wersji mobilnej i w wersji na komputery.

Instrukcje dotyczące integracji

Aby umieścić kod modułu zgody na stronie potwierdzenia zamówienia, konieczne są:

 1. Aktualizacja deklaracji DOCTYPE
 2. Dodanie kodu modułu zgody

Kod modułu zgody na udział w ankiecie powinien być umieszczony na stronie potwierdzenia zamówienia, która pojawia się w procesie płatności. Strony potwierdzenia muszą zawsze używać protokołu HTTPS (nie HTTP).

Moduł steruje zgodą na udział w ankiecie Opinii konsumenckich Google, dlatego musisz dołożyć wszelkich starań, aby umieszczone w nim szczegóły zamówienia były całkowicie poprawne.

Jeżeli w procesie przetwarzania płatności korzystasz z usług firmy zewnętrznej, muszą one przekierowywać użytkownika z powrotem na stronę potwierdzenia w Twojej domenie.

Moduł zgody na udział w ankiecie nie może być zasłonięty przez inne elementy na stronie potwierdzenia zamówienia.

Aktualizacja deklaracji DOCTYPE

Dopilnuj, żeby strona potwierdzenia używała deklaracji DOCTYPE dla HTML5:

<!DOCTYPE html>

Deklaracja DOCTYPE musi znaleźć się w pierwszej linii kodu HTML na stronie. Deklaracja DOCTYPE dla HTML5 dba o to, aby przeglądarka renderowała strony w trybie standardowym, a nie w trybie osobliwości. Tryb osobliwości to określenie techniki, za pomocą której niektóre przeglądarki zachowują zgodność wsteczną ze stronami internetowymi zaprojektowanymi na potrzeby starszych przeglądarek, zamiast zachowywać ścisłą zgodność z normami W3C i IETF w trybie standardowym.

Uwaga: nie wstawiaj komentarzy ani odstępów przed tagiem DOCTYPE.

Dodawanie kodu modułu zgody

Aby umożliwić swoim klientom przesyłanie opinii na temat zakupów w Twoim sklepie, dodaj moduł zgody do strony potwierdzenia zamówienia.

Aby dodać moduł zgody na udział w ankiecie na stronie potwierdzenia zamówienia:

1. Wklej ten fragment kodu HTML do kodu swojej strony potwierdzenia zamówienia:

<!-- BEGIN GCR Opt-in Module Code -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

async defer>

</script>

<script>

window.renderOptIn = function() {

window.gapi.load('surveyoptin', function() {

window.gapi.surveyoptin.render(

{

// REQUIRED

"merchant_id": "MERCHANT_ID",

"order_id": "ORDER_ID",

"email": "CUSTOMER_EMAIL",

"delivery_country": "COUNTRY_CODE",

"estimated_delivery_date": "YYYY-MM-DD",

// OPTIONAL

"products":[{"gtin":"GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2">}],

"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE"

});

});

}

</script>

<!-- END GCR Opt-in Module Code -->

Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY>. Kiedy umieszczasz kod modułu ankiety razem z kodem plakietki, kolejność nie ma znaczenia. Kod modułu ankiety może znajdować się przed lub za kodem plakietki.

2. Zastąp zmienne odpowiednimi dla swojej witryny wartościami dynamicznymi. Dostępne ustawienia są opisane w  tabeli poniżej:

Zmienna

Wymagana?

Opis

MERCHANT_ID

(Identyfikator sprzedawcy)

Wymagany

Twój identyfikator w Merchant Center. Tę wartość znajdziesz w Google Merchant Center.

ORDER_ID

(Identyfikator zamówienia)

Wymagany

Unikalny identyfikator zamówienia.

ADRES_E-MAIL_KLIENTA

(Adres e-mail klienta)

Wymagany

Adres e-mail klienta w formacie „nazwa@domena.com”.

COUNTRY_CODE

(Kod kraju)

Wymagany

Dwuliterowy kod kraju określa, gdzie ma zostać dostarczone zamówienie klienta. Wartość musi być w formacie zgodnym ze standardem ISO 3166-1 alfa-2. Nie używaj w tym polu „ZZ”. Przykład: „PL”.

PRZEWIDYWANA_DATA_DOSTAWY

(Przewidywana data dostawy)

Wymagana

Przewidywana data dostawy zamówienia. RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, a DD oznacza dzień. Przykład: „2016-09-13”.

GTIN1, GTIN2

(GTIN)

Opcjonalny

Numeryczne wartości GTIN.

OPT_IN_STYLE

(Styl modułu)

Opcjonalny

Określa, w jaki sposób wyświetla się okno dialogowe modułu zgody. Dostępne wartości to:

"CENTER_DIALOG": okno dialogowe pośrodku widocznego obszaru.

"BOTTOM_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na dole po prawej stronie widocznego obszaru.

"BOTTOM_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na dole po lewej stronie widocznego obszaru.

"TOP_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na górze po prawej stronie widocznego obszaru.

"TOP_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na górze po lewej stronie widocznego obszaru.

"BOTTOM_TRAY": okno dialogowe wyświetlane na dole widocznego obszaru.

Wartość domyślna to "CENTER_DIALOG".

Aby określić język, który będzie używany w module zgody, wklej na stronę poniższy fragment kodu:

<!-- BEGIN GCR Language Code -->

<script>

window.___gcfg = {

lang: 'LANGUAGE'

};

</script>

<!-- END GCR Language Code -->

Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY> na stronie. Gdy umieszczasz ten kod wraz z kodem modułu zgody, kolejność nie ma znaczenia.

Wartość parametru „lang” ustawisz, zastępując fragment „JĘZYK” kodem jednego z obsługiwanych języków:

 • af
 • ar
 • bg
 • ca
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • en
 • en-AU
 • en-GB
 • en-US
 • es
 • es-419
 • fa
 • fi
 • fil
 • fr
 • ga
 • hi
 • hr
 • hu
 • id
 • it
 • iw
 • ja
 • ko
 • lt
 • lv
 • ms
 • nl
 • no
 • pl
 • pt-BR
 • pt-PT
 • ro
 • ru
 • sk
 • sl
 • sr
 • sv
 • te
 • th
 • tr
 • uk
 • vi
 • zh-CN
 • zh-TW

Jeśli nie określisz wartości parametru „lang”, moduł zgody na udział w ankiecie wybierze ustawienie języka na podstawie ustawień przeglądarki użytkownika.

Przykładowy kod modułu zgody na udział w ankiecie

Wartości zmiennych na stronie potwierdzenia zamówienia zazwyczaj są zastępowane kodem generowanym po stronie serwera. Poniższy przykład pokazuje, jak możesz zastosować kod modułu zgody za pomocą języka PHP:

<!-- BEGIN GCR Opt-in Module Code -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

async defer>

</script>

<script>

window.renderOptIn = function() {

window.gapi.load('surveyoptin', function() {

window.gapi.surveyoptin.render(

{

"merchant_id": 42,

"order_id": "<?php echo $order_id ?>",

"email": "<?php echo $email_address ?>",

"delivery_country": "<?php echo $user_country ?>",

"estimated_delivery_date": "<?php echo $delivery_date ?>",

"products": [{"gtin":"<?php echo $gtin_1 ?>"}, {"gtin":"<?php echo $gtin_2 ?>"}],

"opt_in_style": "BOTTOM_LEFT_DIALOG"

});

});

}

</script>

<!-- END GCR Opt-in Module Code -->

<!-- BEGIN GCR Language Code -->

<script>

window.___gcfg = {

lang: 'en_US'

};

</script>

<!-- END GCR Language Code -->

Jeżeli moduł zgody nie wyświetla się na stronie albo podczas wczytywania strony pojawiają się błędy, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem