V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Průvodce integrací

Integrace přihlašovacího modulu

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Přihlašovací modul nabízí zákazníkům možnost zúčastnit se programu Zákaznické recenze Google (GCR) a zároveň poskytuje Googlu nezbytné transakční údaje. Chcete-li program Zákaznické recenze Google využívat, vždy musíte modul vložit na stránku potvrzení objednávky. Pokud máte problémy s integrací přihlašovacího modulu, vyzkoušejte odstraňování problémů.

Tato část popisuje následující témata:

Pokud uživatel vyjádří souhlas, společnost Google mu po předpokládaném datu doručení objednávky zašle dotazník spokojenosti. Podrobnější informace naleznete v části Průzkum programu Zákaznické recenze Google.

Přihlášení do průzkumu je možné na počítačích i mobilních zařízeních. Nezapomeňte uvést kód přihlašovacího modulu na weby pro počítače i mobilní zařízení.

Postup integrace

Integrace přihlašovacího modulu na stránku potvrzení objednávky vyžaduje následující kroky:

 1. Aktualizaci deklarace DOCTYPE
 2. Vložení kódu modulu

Kód přihlašovacího modulu musí být vložen do vašeho procesu nákupu na stránku potvrzení objednávky. Stránka potvrzení objednávky musí používat protokol HTTPS (nikoli HTTP).

Vzhledem k tomu, že tento modul aktivuje přihlášení k průzkumu programu Zákaznické recenze Google (GCR), musí být údaje o objednávce uvedené v modulu co nejpřesnější.

Pokud při zpracovávání objednávek využíváte nástroj třetí strany, musí být zákazník při potvrzování objednávky přesměrován zpět do vaší domény.

Nezakrývejte přihlašovací modul na stránce jiným obsahem.

Aktualizace deklarace DOCTYPE

Stránka potvrzení objednávky musí používat deklaraci DOCTYPE HTML5:

<!DOCTYPE html>

Tato deklarace doctype musí být položkou na prvním řádku kódu HTML na vaší stránce. Použití deklarace DOCTYPE HTML5 zajišťuje, že webové prohlížeče zobrazí vaše stránky ve standardním režimu, nikoli v adaptivním režimu. Adaptivním režimem označujeme techniku, kterou některé prohlížeče využívají k zachování zpětné kompatibility s webovými stránkami určenými pro starší prohlížeče. Ve standardním režimu se naopak přesně drží standardů W3C a IETF.

Upozornění: Před deklaraci DOCTYPE nevkládejte komentáře ani mezery.

Vložení kódu modulu

Když vložíte přihlašovací modul na stránku potvrzení objednávky, vaši zákazníci získají možnost vyjádřit svou spokojenost s nakupováním ve vašem obchodě.

Vložení přihlašovacího modulu na stránku potvrzení objednávky:

1. Do stránky potvrzení objednávky vložte následující úryvek kódu:

<!-- BEGIN Kód přihlašovacího modulu GCR -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

async defer>

</script>

<script>

window.renderOptIn = function() {

window.gapi.load('surveyoptin', function() {

window.gapi.surveyoptin.render(

{

// REQUIRED

"merchant_id": "ČÍSLO_OBCHODNÍKA",

"order_id": "ČÍSLO_OBJEDNÁVKY",

"email": "E-MAIL_ZÁKAZNÍKA",

"delivery_country": "KÓD_ZEMĚ",

"estimated_delivery_date": "RRRR–MM–DD",

// OPTIONAL

"products":[{"gtin":"GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2">}],

"opt_in_style": "STYL_MODULU"

});

});

}

</script>

<!-- END Kód přihlašovacího modulu GCR -->

 

Kód vložte přímo před koncovou značku </BODY> stránky. Když zároveň s kódem modulu průzkumu vkládáte také kód odznaku, na vzájemném pořadí obou kódů nezáleží: kód modulu průzkumu může být před kódem odznaku i za ním.

2. Nahraďte proměnné dynamickými hodnotami specifickými pro váš web. V následující tabulce jsou uvedeny dostupné hodnoty:

Proměnná

Povinné?

Popis

ČÍSLO_OBCHODNÍKA

(Číslo obchodníka)

Povinné

Vaše číslo obchodníka ze služby Merchant Center. Příslušnou hodnotu naleznete ve svém účtu Google Merchant Center.

ČÍSLO_OBJEDNÁVKY

(ID objednávky)

Povinné

Jedinečné číslo objednávky.

E-MAIL_ZÁKAZNÍKA

(E-mail zákazníka)

Povinné

E-mailová adresa zákazníka ve formátu jméno@doména.com.

KÓD_ZEMĚ

(Kód země)

Povinné

Dvoupísmenný kód země určuje zemi, kam bude objednávka zákazníka doručena. Hodnota musí mít formát podle normy ISO 3166-1 alpha-2, Nepoužívejte v tomto poli hodnotu „ZZ“, například, „US“.

ESTIMATED_DELIVERY_DATE [PŘEDPOKLÁDANÉ_DATUM_DORUČENÍ]

(Předpokládané datum doručení)

Povinné

Přibližné datum dodání objednávky, kde RRRR je rok, MM je měsíc a DD je den. Příklad: „2016-09-13“.

GTIN1, GTIN2

(GTIN)

Nepovinná

Číselné hodnoty kódu GTIN.

STYL_MODULU

(Styl modulu)

Volitelné

Tato hodnota uvádí způsob zobrazení dialogového okna modulu. Podporované hodnoty:

"CENTER_DIALOG": Modul se zobrazí jako dialogové okno uprostřed zobrazené stránky.

"BOTTOM_RIGHT_DIALOG": Modul se zobrazí jako dialogové okno v pravém dolním rohu zobrazené stránky.

"BOTTOM_LEFT_DIALOG": Modul se zobrazí jako dialogové okno v levém dolním rohu zobrazené stránky.

"TOP_RIGHT_DIALOG": Modul se zobrazí jako dialogové okno v pravém horním rohu zobrazené stránky.

"TOP_LEFT_DIALOG": Modul se zobrazí jako dialogové okno v levém horním rohu zobrazené stránky.

"BOTTOM_TRAY": Modul se zobrazí v dolní části zobrazené stránky.

Výchozí hodnota je "CENTER_DIALOG".

 

Vložením následujícího fragmentu kódu na web určíte jazyk přihlašovacího modulu:

<!-- BEGIN Kód jazyka GCR -->

<script>

window.___gcfg = {

lang: 'JAZYK'

};

</script>

<!-- END Kód jazyka GCR -->

Kód vložte přímo před koncovou značku </BODY> stránky. Vkládáte-li zároveň kód přihlašovacího modulu, na vzájemném pořadí obou kódů nezáleží.

Parametr lang [jazyk] určíte tak, že hodnotu JAZYK nahradíte kódem některého z následujících podporovaných jazyků:

 • af
 • ar
 • bg
 • ca
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • en
 • en-AU
 • en-GB
 • en-US
 • es
 • es-419
 • fa
 • fi
 • fil
 • fr
 • ga
 • hi
 • hr
 • hu
 • id
 • it
 • iw
 • ja
 • ko
 • lt
 • lv
 • ms
 • nl
 • no
 • pl
 • pt-BR
 • pt-PT
 • ro
 • ru
 • sk
 • sl
 • sr
 • sv
 • te
 • th
 • tr
 • uk
 • vi
 • zh-CN
 • zh-TW

Pokud u parametru lang [jazyk] neuvedete hodnotu, modul jazyk vybere automaticky podle nastavení prohlížeče konkrétního uživatele.

Příklad kódu přihlašovacího modulu

Hodnoty proměnných jsou na stránce potvrzení objednávky obvykle nahrazeny kódem přijatým ze serveru. Následující příklad ukazuje implementaci kódu přihlašovacího modulu s jazykem PHP:

<!-- BEGIN Kód přihlašovacího modulu GCR -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

async defer>

</script>

<script>

window.renderOptIn = function() {

window.gapi.load('surveyoptin', function() {

window.gapi.surveyoptin.render(

{

"merchant_id": 42,

"order_id": "<?php echo $order_id ?>",

"email": "<?php echo $email_address ?>",

"delivery_country": "<?php echo $user_country ?>",

"estimated_delivery_date": "<?php echo $delivery_date ?>",

"products": [{"gtin":"<?php echo $gtin_1 ?>"}, {"gtin":"<?php echo $gtin_2 ?>"}],

"opt_in_style": "BOTTOM_LEFT_DIALOG"

});

});

}

</script>

<!-- END Kód přihlašovacího modulu GCR -->

<!-- BEGIN Kód jazyka GCR -->

<script>

window.___gcfg = {

lang: 'en_US'

};

</script>

<!-- END Kód jazyka GCR -->

Pokud se přihlašovací modul na vaší stránce nezobrazí nebo se při načítání stránky zobrazí chybové hlášení, prostudujte si tipy v části odstraňování problémů.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
7799799250290808740
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525