Nahranie loga

V sekcii Používanie značky v účte Merchant Center môžete nahrať logá svojho obchodu na účely inzercie výrobkov na Googli.

V tomto článku uvádzame postup na nahranie log do služby Merchant Center a príslušné požiadavky. Ak nepoužívate funkciu, pre ktorú je logo povinné, nevyžaduje sa od vás žiadna akcia.

Ak potrebujete pomoc s používaním značky v službe Kúpiť na Googli, navštívte centrum pomoci služby Kúpiť na Googli.

Ako to funguje

Logo, ktoré nahráte, sa použije na propagáciu vašich výrobkov na Googli. Používateľom sa bude zobrazovať na obrazovkách rôznych veľkostí a s rôznym rozlíšením.

Pre štvorcové logá odporúčame značky navrhnuté na zobrazenie na menších obrazovkách, napríklad ikony webu alebo logá, ktoré používate v účtoch sociálnych médií. Štvorcové obrázky nemusia obsahovať názov značky. Pri širokých obdĺžnikových logách by obrázok mal obsahovať názov značky alebo názov, vďaka ktorému používateľ jednoducho identifikuje názov vášho obchodu.

Nahranie nového loga

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V účte Merchant Center kliknite na Informácie o firme a potom na Používanie značky.
 3. Na pravej strane stránky nájdete požiadavky, maximálnu veľkosť súboru a rozmery predpísané pre tvar loga, ktorý ste si vybrali (štvorec alebo obdĺžnik). Ak váš obrázok nespĺňa ani jeden súbor požiadaviek, nenahrá sa a zobrazí sa vám chybové hlásenie.
 4. Súbor obrázka presuňte z iného okna na tvar loga, ktorý ste si vybrali, prípadne umiestnite kurzor myši na políčko, kliknite na Nahrať a súbor vyhľadajte v počítači.

Kontrola alebo odstránenie loga

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V účte Merchant Center kliknite na ponuku Nástroje a nastavenia.
 3. V časti Nástroje kliknite na Informácie o firme.
 4. Vyberte Používanie značky.
 5. Umiestnite kurzor myši na logo.
 6. Ak chcete logo skontrolovať, kliknite na Skontrolovať.
 7. Ak chcete logo odstrániť, kliknite na Odstrániť.

Zmena loga

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V účte Merchant Center kliknite na ponuku Nástroje a nastavenia.
 3. V časti Nástroje kliknite na Informácie o firme.
 4. Navrchu stránky kliknite na Používanie značky.
 5. Na pravej strane stránky nájdete požiadavky, maximálnu veľkosť súboru a rozmery predpísané pre tvar loga, ktorý ste si vybrali (štvorec alebo obdĺžnik). Ak váš obrázok nespĺňa ani jeden súbor požiadaviek, nenahrá sa a zobrazí sa vám chybové hlásenie.
 6. Súbor obrázka presuňte z iného okna na tvar loga, ktorý ste si vybrali, prípadne umiestnite kurzor myši na políčko, kliknite na Nahrať a súbor vyhľadajte v počítači. 

Všetky novo nahrané alebo nahradené logá prechádzajú v službe Merchant Center manuálnou kontrolou. Prioritu majú maloobchody využívajúce funkcie Merchant Center, pre ktoré je logo povinné. Po schválení loga bude existujúce logo značky obchodu v nákupných reklamách okamžite nahradené novým obrázkom.

Požiadavky na logo

Logá, ktoré sa zobrazujú v reklamách v Nákupoch, musia spĺňať požiadavky uvedené nižšie. Všetky nahrané obrázky sa kontrolujú a pred ich zobrazením vo vašich reklamách ich musí tím služby Merchant Center schváliť. Odporúčame nahrať štvorcové aj obdĺžnikové logo, aby sa vaša značka zobrazovala čo najlepšie v každej situácií.

Poznámka: V službe Kúpiť na Googli sú iné požiadavky na logo. Prečítajte si viac o požiadavkách na logo v službe Kúpiť na Googli.

Štvorcové logá

 • Typ obrázka: Štvorcové logá musia byť viditeľné na menších obrazovkách, napríklad v mobilných zariadeniach. Odporúčame použiť obrázky navrhnuté pre sociálne médiá alebo ako ikony webu. Poznámka: Štvorcové logá nemusia obsahovať názov obchodu.
 • Pomer strán: Štvorcové logá musia mať pomer strán presne 1 : 1.
 • Typ súboru SVG (odporúčaný), PNG alebo JPG: Súbor obrázka musí byť vo formáte SVG, PNG alebo JPG. Dôrazne odporúčame formát SVG, pretože je možné zväčšiť ho na viaceré veľkosti bez straty kvality. Ak nahráte obrázok vo formáte PNG alebo JPG, musí mať veľkosť medzi 500 x 500 a 2 000 x 2 000 pixelov.
 • Veľkosť súboru: Súbor obrázka nemôže mať viac ako 5 MB.

Príklad štvorcového loga

Kvalita Príklad Kontext

No

Zlá

Okolo hlavnej časti grafiky (písmena G)
je priveľa bieleho priestoru. Hovorí sa tomu aj priveľké odsadenie.

 Green check

  Dobrá

Obrázok dobre využíva dostupný priestor,
väčšinu zaberá písmeno G.

No

 Zlá

Obrázok je rozmazaný a na iných obrazovkách
bude nečitateľný.

No

 Zlá

Obrázok obsahuje informácie, ktoré pre značku
nie sú relevantné (web a názov firmy). Malý text
nad a pod grafikou G bude pri zmenšení loga
na malých obrazovkách nečitateľný.

No

 Zlá

Okolo hlavnej časti grafiky (slova Google)
má logo priveľa bieleho priestoru. Štvorcové logá by sa mali zhodovať
so značkou, ktorú používate pre sociálne médiá a ako ikonu webu.
Nemusia obsahovať celý názov firmy.

 

Obdĺžnikové logá

 • Typ obrázka: Grafika a slová v obdĺžnikových logách musia byť viditeľné na menších obrazovkách, napríklad v mobilných zariadeniach. Obdĺžnikové logá väčšinou obsahujú názov obchodu.
 • Pomer strán: Obdĺžnikové logá musia byť širšie ako 1 : 1, nie však širšie ako 2 : 1.
 • Typ súboru SVG (odporúčaný), PNG alebo JPG: Súbor obrázka musí byť vo formáte SVG, PNG alebo JPG. Dôrazne odporúčame formát SVG, pretože je možné zväčšiť ho na viaceré veľkosti bez straty kvality. Ak nahráte obrázok vo formáte PNG alebo JPG, musí mať výšku min. 128 pixelov a nesmie byť širší ako 2 000 pixelov.
 • Veľkosť súboru: Súbor obrázka nemôže mať viac ako 5 MB.

Príklad obdĺžnikového loga

Kvalita Príklad Kontext

No

Zlá

Okolo hlavnej časti grafiky (slova Google)
je priveľa bieleho priestoru.

Hovorí sa tomu aj priveľké odsadenie. 

 

 Green check

Dobrá

Obrázok dobre využíva dostupný priestor,
väčšinu zaberá značka Google.

No

Zlá

Obrázok obsahuje informácie,
ktoré nie sú pre značku relevantné (web).

Malý text naspodku bude po zmenšení loga na malých obrazovkách nečitateľný.

 

SPÄŤ NA NASTAVENIE

Problémy s kvalitou loga

Ak vám logo zamietneme alebo sa úspešne nespracuje, môže byť potrebné trochu ho zmeniť, aby spĺňalo naše požiadavky. Tu sú niektoré bežné problémy s kvalitou, ktoré vedú k zamietnutiu loga: 

 • Logo obsahuje obrázok s vodoznakom.
 • Logo patrí inému maloobchodu alebo sa nezhoduje s vašou súčasnou značkou.
 • Logo obsahuje text, ktorý je po zmene veľkosti obrázka na menších obrazovkách nečitateľný.
 • Logo obsahuje priveľa prázdneho (negatívneho) priestoru. K obrázku by nemal byť pridaný negatívny priestor, aby boli dosiahnuté predpísané rozmery.
 • Logá s bielym priestorom alebo pozadím by mali byť priehľadné. Neplatí to pre obrázky s farebným pozadím, ktoré je súčasťou loga.
  • Poznámka: Informácie o premenlivej priehľadnosti („kanál alfa“) loga sa na Googli nezobrazia.
 • Všetky nahrané logá musia spĺňať pravidlá nákupných reklám. Logá, ktoré ich porušujú, budú odstránené.

Ak bolo vaše logo zamietnuté, pozrite si chybové hlásenie odoslané do centra upozornení v účte Merchant Center. Vyriešte vzniknuté problémy a skúste to znova.

Kontrola farby (nepovinné)

V prípade inteligentných nákupných kampaní môžete uviesť hlavné a zvýrazňujúce farby svojej značky, čím zaistíte, že vaše obsahové reklamy budú na rôznych farebných pozadiach výraznejšie. Hlavná farba sa používa najmä na pozadiach a veľkých farebných plochách a zvýrazňujúca farba sa používa hlavne na tlačidlách a výzvach na akciu.

Nastavenie farieb:

 1. V účte Merchant Center kliknite na Informácie o firme a potom na Používanie značky.
 2. Vyberte si hlavné a zvýrazňujúce farby.

Môžete použiť ktorúkoľvek zo svojich vlastných farieb. Ak neuvediete hlavné a zvýrazňujúce farby, vaše obsahové reklamy sa budú zobrazovať s predvoleným vykreslením farieb.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false