ข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้ข้อกำหนดนี้เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรม Merchant Center เช่น Surfaces across Google, โฆษณา Shopping และ Shopping Actions การส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ถูกต้องให้ Google เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินที่ประสบความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับการค้นหาที่เหมาะสมหรือไม่

ก่อนเริ่มต้น

หากคุณเพิ่งเคยใช้ Merchant Center ให้ลองเริ่มจากการอ่านคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งาน

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง

ยังมีข้อกำหนดอื่นๆ ของ Google ที่คุณต้องปฏิบัติตามในการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ลองทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้น

 • นโยบายโฆษณา Shopping
 • ข้อกำหนดของหน้า Landing Page
 • ข้อกำหนดด้านข้อมูลอัตราภาษี
 • ข้อกำหนดด้านข้อมูลอัตราการจัดส่ง
 • ข้อกำหนดด้านสกุลเงินและภาษา ส่งแอตทริบิวต์และค่าต่างๆ โดยใช้ภาษาและสกุลเงินที่รองรับในประเทศที่คุณต้องการโฆษณาและเป็นไปตามรูปแบบที่คุณเลือก
  • รูปแบบ Delimited ใช้ภาษาที่รองรับสำหรับชื่อแอตทริบิวต์และค่าแอตทริบิวต์คงที่ เช่น แอตทริบิวต์สภาพสินค้า [condition] มีค่าคงที่คือใหม่ [new] ตรวจสอบว่าใช้ภาษาของประเทศที่ขายสำหรับค่าแอตทริบิวต์ที่ไม่มีค่าคงที่ เช่น ชื่อ [title] เว้นวรรคหรือใช้เครื่องหมายขีดล่างในชื่อแอตทริบิวต์ (เช่น ลิงก์รูปภาพ [image_link] หรือลิงก์รูปภาพ [image link])
  • XML หรือ API ใช้ชื่อแอตทริบิวต์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (เวอร์ชันที่อยู่ในวงเล็บ) ใช้เครื่องหมายขีดล่างเพื่อแสดงช่องว่างภายในชื่อแอตทริบิวต์ (เช่น ลิงก์รูปภาพ [image_link] แทน [image link]) ใช้เว้นวรรคภายในค่าแอตทริบิวต์ได้ (เช่น มีสินค้าพร้อมจำหน่าย [in stock])
ข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมอื่นๆ
คุณอาจต้องส่งแอตทริบิวต์เพิ่มเติมและมีข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับโปรแกรม Merchant Center นอกเหนือจากโฆษณา Shopping ใช้ข้อกำหนดของแต่ละโปรแกรมควบคู่ไปกับข้อกำหนดของโปรแกรมนี้เพื่อส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
คำจำกัดความ
 • ผลิตภัณฑ์ คำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์จริงที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะใช้ค้นหาใน Google
 • รายการ คำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์เมื่อเพิ่มลงในข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งในฟีดข้อความ ฟีด XML หรือ API เช่น รายการคือ 1 บรรทัดในฟีดข้อความ
 • รายละเอียดปลีกย่อย คำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อที่มีหลายขนาดจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน
ข้อมูลอ้างอิงโดยย่อ
Required ต้องระบุ ส่งแอตทริบิวต์นี้ หากไม่ส่งแอตทริบิวต์ ผลิตภัณฑ์จะแสดงในโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินไม่ได้
It depends แล้วแต่กรณี อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์เพื่อทำความเข้าใจว่าจะต้องส่งแอตทริบิวต์นี้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณไหม บางครั้งข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประเทศที่ผลิตภัณฑ์แสดง
Optional ไม่บังคับ คุณจะส่งแอตทริบิวต์นี้ได้หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
แอตทริบิวต์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
กลุ่ม ชื่อแอตทริบิวต์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ [Apparel & accessories] สื่อ (หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง) [Media (books, movies, musical recordings)] ซอฟต์แวร์ [Software] ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ [Variant products] ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทุกประเภท
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น รหัส [id] Required Required Required Required Required
ชื่อ [title] Required Required Required Required Required
รายละเอียด [description] Required Required Required Required Required
ลิงก์ [link] Required Required Required Required Required
ลิงก์รูปภาพ [image_link] Required Required Required Required Required

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

[additional_image_link]

Optional Optional Optional Optional Optional
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] Optional Optional Optional Optional Optional
ราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] Required Required Required Required Required
วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] Optional Optional Optional Optional Optional
วันที่หมดอายุ [expiration_date] Optional Optional Optional Optional Optional
ราคา [price] Required Required Required Required Required
ราคาลด [sale_price] Optional Optional Optional Optional Optional

วันที่ลดราคา

[sale_price_effective_date]

Optional Optional Optional Optional Optional
ต้นทุนสินค้าขาย [cost_of_goods_sold] Optional Optional Optional Optional Optional
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] Optional Optional Optional It depends It depends

มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย

[unit_pricing_base_measure]

Optional Optional Optional It depends It depends
การผ่อนชำระ [installment] It depends It depends It depends It depends It depends
ค่าสมัครใช้บริการ [subscription_cost] It depends It depends It depends It depends It depends
คะแนนสะสม [loyalty_points] It depends It depends It depends It depends It depends
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google

[google_product_category]

Optional Optional Optional Optional Optional
ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] Optional Optional Optional Optional Optional
ตัวระบุผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ [brand] Required Optional Required Required Required
GTIN [gtin] Required Required Required Required Required
MPN [mpn] Required Required Required Required Required
มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] Optional Optional Optional Optional Optional
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สภาพสินค้า [condition] It depends It depends It depends It depends It depends
ผู้ใหญ่ [adult] It depends It depends It depends It depends It depends
แพ็กใหญ่ [multipack] It depends It depends It depends It depends It depends
เป็นแพ็กเกจ [is_bundle] It depends It depends It depends It depends It depends

ระดับการประหยัดพลังงาน

[energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional It depends It depends

ระดับการประหยัดพลังงานต่ำสุด

[energy_efficiency_class_min]

Optional Optional Optional It depends It depends

ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด

[energy_efficiency_class_max]

Optional Optional Optional It depends It depends
กลุ่มอายุ [age_group] It depends Optional Optional It depends Optional
สี [color] It depends Optional Optional It depends Optional
เพศ [gender] It depends Optional Optional It depends Optional
วัสดุ [material] Optional Optional Optional It depends Optional
ลาย [pattern] Optional Optional Optional It depends Optional
ขนาด [size] It depends Optional Optional It depends Optional
ประเภทขนาด [size_type] It depends Optional Optional It depends Optional
ระบบการวัดขนาด [size_system] It depends Optional Optional It depends Optional
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] Optional Optional Optional Required Optional
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] Optional Optional Optional Optional Optional
ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ [product_highlight] Optional Optional Optional Optional Optional
แคมเปญ Shopping และการกำหนดค่าอื่นๆ เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] Optional Optional Optional Optional Optional
ป้ายที่กำหนดเอง 0 [custom_label_0] Optional Optional Optional Optional Optional
รหัสโปรโมชัน [promotion_id] Optional Optional Optional Optional Optional
ปลายทาง ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
ปลายทางที่รวม [included_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
ประเทศที่ยกเว้นโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country]
Optional Optional Optional Optional Optional
การจัดส่ง การจัดส่ง [shipping] Required Required Required Required Required
ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] Optional Optional Optional Optional Optional
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] It depends It depends It depends It depends It depends
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] It depends It depends It depends It depends It depends
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] It depends It depends It depends It depends It depends
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] It depends It depends It depends It depends It depends
แอตทริบิวต์ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country] Optional Optional Optional Optional Optional
ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง [transit_time_label] Optional Optional Optional Optional Optional
วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
ภาษี ภาษี [tax] It depends It depends It depends It depends It depends
หมวดหมู่ภาษี [tax_category] Optional Optional Optional Optional Optional
คลิกที่ชื่อแอตทริบิวต์เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และตัวอย่าง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งโดยใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้ถือเป็นรากฐานในการสร้างโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินที่ประสบความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าทุกอย่างที่คุณส่งมีคุณภาพตามที่ต้องการแสดงต่อลูกค้า

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
id [รหัส]

ต้องระบุ
รหัสระบุผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
A2B4

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 50 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.sku

 • ใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ใช้ SKU ของผลิตภัณฑ์หากทำได้ 
 • คงรหัสเดิมไว้เมื่ออัปเดตข้อมูล
 • ใช้อักขระ Unicode ที่ถูกต้องเท่านั้น หลีกเลี่ยงอักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น อักขระการควบคุม ฟังก์ชัน หรือพื้นที่ใช้ส่วนตัว
 • ใช้รหัสที่เหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันทั่วทุกประเทศหรือภาษาต่างๆ
title [ชื่อ]

ต้องระบุ
ชื่อผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
เสื้อโปโลปิเก้ผู้ชาย

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 150 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.name

 • อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและตรงกับชื่อในหน้า Landing Page
 • อย่าใส่ข้อความโปรโมชัน เช่น "free shipping" หรือ "จัดส่งฟรี" ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุคุณลักษณะเด่น เช่น สีหรือขนาด
 • สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ระบุคำว่า "มีสัญญา" หากจำหน่ายพร้อมสัญญา
  • สำหรับสหรัฐอเมริกา ให้ระบุคำว่า "มีแผนการชำระเงิน" หากขายแบบผ่อนชำระ
 • สำหรับรัสเซีย
  • สำหรับหนังสือและผลิตภัณฑ์ข้อมูลอื่นๆ ให้ระบุการจัดเรตตามอายุไว้ที่ส่วนต้นของชื่อ
description [รายละเอียด]

ต้องระบุ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

 เสื้อโปโลสำหรับผู้ชายสีแดงคลาสสิกนี้เป็นแบบทรงเข้ารูปที่ผลิตจากผ้าฝ้ายออแกนิค 100% และมีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ปักไว้ที่อกด้านซ้าย ซักด้วยเครื่องซักผ้าในน้ำเย็น นำเข้า

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 5000 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.description

 • อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและตรงกับรายละเอียดในหน้า Landing Page
 • อย่าใส่ข้อความโปรโมชัน เช่น "free shipping" หรือ "จัดส่งฟรี" ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง
 • ระบุเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น อย่าใส่ลิงก์ไปยังร้านค้า ข้อมูลการขาย รายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรืออุปกรณ์เสริม
 • ใช้การจัดรูปแบบ (เช่น ตัวแบ่งบรรทัด รายการ หรือตัวเอียง) เพื่อจัดรูปแบบรายละเอียด
link [ลิงก์]

ต้องระบุ
หน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.url

 • ใช้ชื่อโดเมนที่ได้รับการยืนยัน
 • เริ่มต้นด้วย http หรือ https
 • ใช้ URL เข้ารหัสที่เป็นไปตาม RFC 2396 หรือ RFC 1738 เช่น ระบบจะแสดงเครื่องหมายจุลภาคเป็น "%2C"
 • อย่าลิงก์ไปยังหน้าที่เป็นโฆษณาคั่นระหว่างหน้า เว้นแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
image_link [ลิงก์รูปภาพ]

ต้องระบุ
URL รูปภาพหลักของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
http://www.example.com/image1.jpg

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.image

 • ข้อกำหนดสำหรับ URL รูปภาพมีดังนี้
  • ลิงก์ไปยังรูปภาพหลักของผลิตภัณฑ์
  • เริ่มต้นด้วย http หรือ https
  • ใช้ URL เข้ารหัสที่เป็นไปตาม RFC 2396 หรือ RFC 1738 เช่น ระบบจะแสดงเครื่องหมายจุลภาคเป็น "%2C"
  • ตรวจสอบว่า Google รวบรวมข้อมูล URL ได้ (กำหนดค่า robots.txt เพื่ออนุญาต Googlebot และ Googlebot-image) 
 • ข้อกำหนดสำหรับรูปภาพมีดังนี้
  • แสดงรูปภาพให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ขาย
  • ใช้รูปแบบที่ระบบยอมรับ ได้แก่ GIF แบบไม่เคลื่อนไหว (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) และ TIFF (.tif/.tiff) 
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ให้ใช้รูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 100 x 100 พิกเซล
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย ให้ใช้รูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 250 x 250 พิกเซล
  • อย่าส่งรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 64 เมกะพิกเซลหรือไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 16 MB
  • อย่าขยายขนาดรูปภาพหรือส่งภาพขนาดย่อ
  • อย่าใส่ข้อความโปรโมชัน ลายน้ำ หรือเส้นขอบ
  • อย่าส่งตัวยึดตำแหน่งหรือรูปภาพทั่วไป ยกเว้นในกรณีต่างๆ ดังนี้
  • ระบบยอมรับภาพสำหรับหมวดหมู่ Hardware (632) [ฮาร์ดแวร์] หรือ Vehicles & Parts (888) [ยานพาหนะและอะไหล่]
  • ระบบอนุญาตให้ใช้รูปภาพที่มีสีเดียวได้สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับสี
additional_image_link [ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม]

ไม่บังคับ
URL รูปภาพเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
http://www.example.com/image1.jpg

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 2000 อักขระ

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ image_link [ลิงก์รูปภาพ] แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
  • รูปภาพอาจมีการจัดวางผลิตภัณฑ์และแสดงการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้
  • ใช้กราฟิกหรือภาพได้
 • ส่งรูปภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้สูงสุด 10 ภาพโดยใช้แอตทริบิวต์ดังกล่าวได้หลายครั้ง
mobile_link [ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่]

ไม่บังคับ
หน้า Landing Page ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์เมื่อมี URL ที่ต่างกันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

ตัวอย่าง 
http://www.m.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 2000 อักขระ

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ link [ลิงก์]

ราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

แอตทริบิวต์เหล่านี้เป็นตัวระบุข้อมูลราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้าของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะแสดงแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงิน หากราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้าของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คุณจะต้องแจ้งข้อมูลอัปเดตทั้งหมดให้เราทราบเพื่อให้แสดงผลิตภัณฑ์ได้ ดูเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
availability [ความพร้อมจำหน่ายสินค้า]

ต้องระบุ
ความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
มีสินค้าพร้อมจำหน่าย [in stock]

ค่าที่รองรับ

 • มีสินค้าพร้อมจำหน่าย [in stock]
 • สินค้าหมด [out of stock]
 • สั่งซื้อล่วงหน้า [preorder]

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.​availability

 • ส่งข้อมูลความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและตรงกับความพร้อมจำหน่ายจากหน้า Landing Page
availability_date [วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย]

ไม่บังคับ
วันที่พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งจองล่วงหน้า

ตัวอย่าง
(สำหรับ UTC+1)
2016-02-24T11:07:31+0100

ไวยากรณ์

 • อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 25 ตัว
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Offer.​availabilityEnds
 • ใช้แอตทริบิวต์นี้หากส่งความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] เป็นแบบสั่งซื้อล่วงหน้า [preorder]
cost_of_goods_sold [ต้นทุนสินค้าขาย]

ไม่บังคับ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าบางรายการตามที่กำหนดไว้ในประเพณีนิยมทางบัญชีที่คุณตั้งขึ้น ต้นทุนเหล่านี้อาจรวมถึงค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เมื่อส่ง COGS สำหรับผลิตภัณฑ์ คุณจะทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกอื่นๆ เช่น กำไรขั้นต้นและจำนวนรายได้จากโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงิน

ตัวอย่าง

230.00 THB

ไวยากรณ์

 • รหัส ISO 4217
 • ใช้ "." แทน "," เพื่อระบุจุดทศนิยม
 • ตัวเลข
 
expiration_date [วันที่หมดอายุ]

ไม่บังคับ
วันที่ที่ผลิตภัณฑ์ควรหยุดแสดง

ตัวอย่าง
(สำหรับ UTC+1)
2016-07-11T11:07:31+0100

ไวยากรณ์

 • อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 25 ตัว
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • ระบุวันที่ในอนาคตน้อยกว่า 30 วัน
price [ราคา]

ต้องระบุ
ราคาผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
150.00 THB

ไวยากรณ์

 • ตัวเลข
 • ISO 4217

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.priceSpecification

 • ส่งราคาและสกุลเงินของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และตรงกับราคาในหน้า Landing Page
 • ตรวจสอบว่าหน้า Landing Page ระบุราคาตามสกุลเงินของประเทศที่ขายอย่างชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย
 • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ได้ในราคาที่ส่งไป
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในประเทศที่ขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ส่งได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก
  • เพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำในการตั้งค่าการจัดส่ง
 • อย่าส่งราคาเป็น 0 (ส่งราคา 0 ได้ หากเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จำหน่ายพร้อมสัญญา)
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในปริมาณมาก เป็นแพ็กเกจ หรือแพ็กใหญ่
  • ส่งราคารวมสำหรับจำนวน แพ็กเกจ หรือแพ็กใหญ่ขั้นต่ำที่ซื้อได้
 • สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  • อย่ารวมภาษีในราคา
 • สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
  • รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST) ไว้ในราคา
 • ดูแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] และการผ่อนชำระ [installment] สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับราคา
sale_price [ราคาลด]

ไม่บังคับ
ราคาลดของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
150.00 THB

ไวยากรณ์

 • ตัวเลข
 • ISO 4217

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.priceSpecification

 • เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ราคา [price]
 • ส่งแอตทริบิวต์ราคาลด [sale_price] รวมทั้งราคา [price] ที่ระบุราคาปกติ
 • ส่งราคาลดของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และตรงกับราคาลดในหน้า Landing Page
sale_price_effective_date [วันที่ลดราคา]

ไม่บังคับ
ช่วงวันที่ที่ใช้ราคาลด [sale_price] ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
(สำหรับ UTC+1)
2016-02-24T11:07:31+0100 / 2016-02-29T23:07:31+0100

ไวยากรณ์

 • อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 51 ตัว
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • แยกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดด้วยเครื่องหมาย /

กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Offer.​​price​Specification.​validFrom
 • Offer.​​price​Specification.​validThrough
 • ใช้ร่วมกับราคาลด [sale_price]
 • หากไม่ได้ส่งวันที่ลดราคา [sale_price_effective_date] ระบบจะนำราคาลด [sale_price] มาใช้เสมอ
 • วันที่เริ่มต้นต้องเกิดก่อนวันที่สิ้นสุด
unit_pricing_measure [มาตรวัดราคาต่อหน่วย]

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)
หน่วยวัดและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย

ตัวอย่าง
1.5 กก. [1.5 kg]

ไวยากรณ์
ค่าตัวเลขและหน่วย

หน่วยที่รองรับ

 • น้ำหนัก: ออนซ์ [oz], ปอนด์ [lb], มก. [mg], ก. [g], กก. [kg]
 • ปริมาณในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐฯ: ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]
 • ปริมาณในหน่วยเมตริก: มล. [ml], ซล. [cl], ล. [l], ลบ.ม. [cbm]
 • ความยาว: นิ้ว [in], ฟุต [ft], หลา [yd], ซม. [cm], ม. [m]
 • พื้นที่: ตร.ฟุต [sqft], ตร.ม. [sqm]
 • ต่อหน่วย: กะรัต [ct]
 • ใช้หน่วยวัดหรือขนาดของผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุหีบห่อ
 • ใช้ตัวเลขที่เป็นจำนวนบวก
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันสำหรับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และค่าที่แตกต่างกันสำหรับมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]

unit_pricing_base_measure [มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย]

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)
หน่วยวัดพื้นฐานสำหรับการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น 100 มล. [100 ml] หมายถึงราคาจะคำนวณจากหน่วย 100 มล.)

ตัวอย่าง
100 ก. [100g]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

จำนวนเต็มที่รองรับ
1, 10, 100, 2, 4, 8

หน่วยที่รองรับ

 • น้ำหนัก: ออนซ์ [oz], ปอนด์ [lb], มก. [mg], ก. [g], กก. [kg]
 • ปริมาณในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐฯ: ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]
 • ปริมาณในหน่วยเมตริก: มล. [ml], ซล. [cl], ล. [l], ลบ.ม. [cbm]
 • ความยาว: นิ้ว [in], ฟุต [ft], หลา [yd], ซม. [cm], ม. [m]
 • พื้นที่: ตร.ฟุต [sqft], ตร.ม. [sqm]
 • ต่อหน่วย: กะรัต [ct]

การรวมหน่วยและจำนวนเต็มในหน่วยเมตริกที่รองรับเพิ่มเติม
75 ซล. [75cl], 750 มล. [750ml], 50 กก. [50kg], 1,000 กก. [1000kg]

 • ไม่บังคับเมื่อส่งมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]
 • ใช้หน่วยวัดเดียวกันสำหรับทั้งมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] และมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure]
 • โปรดทราบว่าระบบจะใช้ราคา (หรือ "ราคาลด" หากอยู่ในช่วงจัดส่วนลด) ในการคำนวณราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาต่อหน่วยจะเป็น 20 THB/100 มล. หากราคา [price] เท่ากับ 30 THB ส่วนมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] เท่ากับ 150 มล. [150 ml] และมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] เท่ากับ 100 มล. [100 ml]
installment [การผ่อนชำระ]

ไม่บังคับ (ใช้ได้ในลาตินอเมริกาสำหรับทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และในบางประเทศสำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการไร้สายเท่านั้น)

รายละเอียดแพ็กเกจการผ่อนชำระ

ตัวอย่าง
6, 500 THB

ไวยากรณ์
การผ่อนชำระ [installment] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 2 รายการดังนี้

 • เดือน [month] (ต้องระบุ)
  จำนวนเต็มของจำนวนงวดการผ่อนชำระที่ผู้ซื้อต้องจ่าย
 • จำนวนเงิน [amount] (ต้องระบุ)
  รหัส ISO 4217 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายต่อเดือน
 • ตัวเลือกการผ่อนชำระต้องตรงกับที่แสดงในหน้า Landing Page
 • ไม่ต้องใช้บัตรสะสมคะแนน
 • สำหรับลาตินอเมริกา ให้ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ราคา [price] คือราคารวมเมื่อชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแล้ว และใช้แอตทริบิวต์การผ่อนชำระ [installment] เพื่อระบุทางเลือกในการชำระเงินด้วยการผ่อนชำระ
 • สำหรับประเทศอื่นๆ ให้ใช้แอตทริบิวต์ราคา [price] (ต่ำสุด 0) เป็นการชำระเงินล่วงหน้า (รวมถึงค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานและค่าเงินดาวน์สำหรับอุปกรณ์) และแอตทริบิวต์การผ่อนชำระ [installment] สำหรับการผ่อนชำระรายเดือนเพิ่มเติม
subscription_​​cost [ค่าสมัครใช้บริการ]

ไม่บังคับ (ใช้ได้ในบางประเทศสำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการไร้สายเท่านั้น)

อธิบายรายละเอียดแผนการชำระเงินรายเดือนหรือรายปีที่รวมสัญญาให้บริการด้านการสื่อสารกับผลิตภัณฑ์ไร้สาย

ตัวอย่าง
เดือน:12:350.00 THB

ไวยากรณ์
แอตทริบิวต์ค่าสมัครใช้บริการ [subscription_cost] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการดังนี้

 • ระยะเวลา [period] (ต้องระบุ)
  ระยะเวลาของการสมัครใช้บริการครั้งเดียว โดยอาจเป็น "เดือน" หรือ "ปี"

 • ช่วงระยะเวลา [period_length] (ต้องระบุ) จำนวนเต็มของระยะเวลาการสมัครใช้บริการ (จำนวนเดือนหรือปี) ที่ผู้ซื้อต้องชำระ

 • จำนวนเงิน [amount] (ต้องระบุ) รหัส ISO 4217 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายต่อเดือน เมื่อแสดงจำนวนเงินนี้ เราอาจปัดเศษของหน่วยสกุลเงินท้องถิ่นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดเนื้อที่ ทั้งนี้คุณต้องระบุค่าให้ตรงกับจำนวนเงินที่แสดงในเว็บไซต์ทุกประการ

 • ส่งแอตทริบิวต์ราคา [price] พร้อมจำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ (รวมถึงเงินดาวน์และค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน)

 • เทียบข้อมูลว่าตรงกับแผนการชำระเงินด้านการสื่อสารที่แสดงในหน้า Landing Page โดยแผนดังกล่าวจะต้องสังเกตเห็นได้ง่ายในหน้า Landing Page

loyalty_points [คะแนนสะสม]

ไม่บังคับ (ใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
จำนวนและประเภทคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
โปรแกรม A [Program A], 100, 1.5

ไวยากรณ์
คะแนนสะสม [loyalty_points] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการดังนี้

 • มูลค่าคะแนน [points_value] (ต้องระบุ)
  จำนวนคะแนนที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์
 • ชื่อ [name] (ไม่บังคับ)
  ชื่อโปรแกรมคะแนนสะสม โดยมีอักขระแบบเต็มความกว้าง 12 ตัวหรืออักขระโรมัน 24 ตัว
 • อัตราส่วน [ratio] (ไม่บังคับ)
  ตัวเลขอัตราส่วนของคะแนนเมื่อแปลงเป็นสกุลเงิน
 • ส่งคะแนนสะสมที่มีมูลค่าทางการเงินเฉพาะเท่านั้น

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

คุณใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้เพื่อจัดระเบียบแคมเปญการโฆษณาใน Google Ads ได้ รวมถึงลบล้างการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติของ Google ได้ในบางกรณี

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
google_product_category [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google]

ไม่บังคับ 
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ Google กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
 

Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อผ้าชั้นนอก > เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต]

หรือ
 

371

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์

ค่าจากการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google

 • รหัสหมวดหมู่ตัวเลขหรือ
 • เส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่

ค่าที่รองรับ
การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google

 • ระบุ 1 หมวดหมู่เท่านั้น
 • ระบุหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
 • ระบุเส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่หรือรหัสหมวดหมู่ตัวเลข
 • ระบุหมวดหมู่เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องส่งเป็นหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งต่อไปนี้
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages (499676) [อาหาร, เครื่องดื่มและบุหรี่ > เครื่องดื่ม > เครื่องดื่มแอลกอฮอล์] หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies (3577) [ศิลปะและบันเทิง > งานอดิเรกและศิลปะเชิงสร้างสรรค์ > อุปกรณ์สำหรับกลั่นไวน์ที่บ้าน] หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
  • ต้องส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ขายพร้อมสัญญาเป็น Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (267) [อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > มือถือ] สำหรับโทรศัพท์หรือ Electronics > Computers > Tablet Computers (4745) [อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > คอมพิวเตอร์ > คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต] สำหรับแท็บเล็ต
  • ต้องส่งบัตรของขวัญเป็น Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates (53) [ศิลปะและบันเทิง > ปาร์ตี้และงานเลี้ยงฉลอง > การให้ของขวัญ > บัตรของขวัญและใบรับรอง]
ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type]

ไม่บังคับ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่คุณให้คำจำกัดความผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง


Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [หน้าแรก > ผู้หญิง > ชุดเดรส > แม็กซี่เดรส]

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์


อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 750 อักขระ

 • ระบุหมวดหมู่ทั้งหมด เช่น ระบุ Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [หน้าแรก > ผู้หญิง > ชุดเดรส > แม็กซี่เดรส] ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะหมวดหมู่ Dresses [ชุดเดรส]
 • ระบบจะใช้เฉพาะค่า product_​​type [ประเภทผลิตภัณฑ์]แรกเท่านั้นในการจัดระเบียบการเสนอราคาและรายงานในแคมเปญ Shopping ของ Google Ads

ตัวระบุผลิตภัณฑ์

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้เพื่อใส่ตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่จะให้คำจำกัดความสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดกลางทั่วโลก เราใช้ตัวระบุผลิตภัณฑ์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขาย เมื่อเข้าใจสินค้าที่คุณขายแล้ว เราจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินได้โดยการเพิ่มรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในรูปแบบที่สอดคล้องกับผู้ใช้มากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุผลิตภัณฑ์

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
ยี่ห้อ [brand]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ยกเว้นภาพยนตร์ หนังสือ และยี่ห้อเครื่องดนตรี)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 
ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
Google


ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 70 อักขระ


กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.brand

 • ระบุชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วไปจดจำได้ดี
 • ใช้ชื่อร้านค้าเป็นยี่ห้อได้ในกรณีที่คุณเป็นผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในหมวดหมู่ยี่ห้อทั่วไป เช่น คุณส่งชื่อร้านค้าเป็นยี่ห้อได้หากขายผลิตภัณฑ์ป้ายขาวหรือเครื่องประดับที่ผลิตเอง
 • หากผลิตภัณฑ์ไม่มียี่ห้อ ให้ส่งชื่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในแอตทริบิวต์ยี่ห้อ [brand]
 • อย่าส่งค่า เช่น ไม่มี [N/A], ทั่วไป [Generic], ไม่มียี่ห้อ [No brand] หรือไม่มีอยู่ [Does not exist]
 • ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้มีดังนี้
  • ส่ง GTIN และยี่ห้อจากผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่เข้ากันได้เท่านั้น
  • อย่าใส่ยี่ห้อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ OEM ได้ หรือเป็นสินค้าเลียนแบบยี่ห้อ OEM
gtin [GTIN]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดที่มี GTIN ที่กำหนดโดยผู้ผลิต)

ไม่บังคับ (แต่แนะนำอย่างยิ่ง) สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 
หมายเลขสินค้าการค้าสากล (GTIN) ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
3234567890126

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
อักขระตัวเลขสูงสุด 50 ตัว (สูงสุด 14 ตัวต่อค่า และระบบจะเพิกเฉยต่อการเพิ่มเว้นวรรคและเครื่องหมายขีดกลาง)

ค่าที่รองรับ

 • UPC (ในอเมริกาเหนือ/GTIN-12) 
  ใช้หมายเลข 12 หลัก เช่น 323456789012
  ควรแปลงรหัส UPC-E 8 หลักเป็นรหัส UPC-A 12 หลัก
 • EAN (ในยุโรป/GTIN-13)
  ใช้หมายเลข 13 หลัก เช่น 3001234567892
 • JAN (ในญี่ปุ่น/GTIN-13)
  ใช้หมายเลข 8 หรือ 13 หลัก เช่น 49123456 หรือ 4901234567894
 • ISBN (สำหรับหนังสือ)
  ใช้หมายเลข 10 หรือ 13 หลัก เช่น 1455582344 หรือ 978-1455582341 หากมีทั้ง 2 แบบ ให้ระบุเฉพาะหมายเลข 13 หลักเท่านั้น ควรแปลง ISBN-10 เป็น ISBN-13 เนื่องจากเลิกใช้งานแล้ว
 • ITF-14 (สำหรับแพ็กใหญ่/GTIN-14)
  ใช้หมายเลข 14 หลัก เช่น 10856435001702

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • ไม่ใส่เครื่องหมายขีดกลางและเว้นวรรค
 • ส่ง GTIN ที่ถูกต้องตามคำจำกัดความในคู่มือการตรวจสอบ GS1 ฉบับทางการ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้
  • มีตัวเลขตรวจสอบผลรวมที่ถูกต้อง
  • ระบบไม่จำกัด GTIN (ช่วงของตัวเลขนำหน้า GS1 คือ 02, 04, 2)
  • GTIN ไม่ใช่คูปอง (ช่วงของตัวเลขนำหน้า GS1 คือ 98 - 99)
 • ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้มีดังนี้
  • ส่ง GTIN และยี่ห้อจากผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่เข้ากันได้เท่านั้น
  • อย่าส่งยี่ห้อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ OEM ได้ หรือเป็นสินค้าเลียนแบบ OEM
 • ข้อกำหนดสำหรับแพ็กใหญ่มีดังนี้
  • ใช้ตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กใหญ่
 • ข้อกำหนดสำหรับแพ็กเกจมีดังนี้
  • ใช้ตัวระบุผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าหลักในแพ็กเกจ
 • หากนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า บริการแกะสลัก หรือบริการเฉพาะบุคคลอื่นๆ ซึ่งมี GTIN ที่ผู้ผลิตมอบหมาย ให้ดำเนินการดังนี้
  • ส่ง GTIN และใช้แอตทริบิวต์เป็นแพ็กเกจ [is_​bundle] เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์มีบริการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
MPN [MPN]

ต้องระบุ (ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้กำหนด GTIN สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต (MPN)

ตัวอย่าง
GO12345OOGLE

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 70 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.mpn

 • ส่งเฉพาะ MPN ที่ผู้ผลิตมอบหมายให้เท่านั้น
 • ใช้ MPN ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น สีที่ต่างกันของผลิตภัณฑ์ควรมี MPN ที่แตกต่างกัน
identifier_exists [มีรหัสระบุอยู่]

ไม่บังคับ 

ใช้เพื่อระบุว่ารหัสระบุผลิตภัณฑ์ (UPI), GTIN, MPN และยี่ห้อพร้อมใช้งานกับผลิตภัณฑ์หรือไม่

ตัวอย่าง
ไม่ [no]

ค่าที่รองรับ  

 • ใช่ [yes]
  ผู้ผลิตกำหนดตัวระบุผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ไม่ [no]
  ผลิตภัณฑ์ไม่มียี่ห้อ, GTIN หรือ MPN (ดูข้อกำหนดทางด้านขวา) หากตั้งค่าเป็นไม่ [no] คุณยังคงต้องระบุ UPI ที่คุณมี
 • หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์ ค่าเริ่มต้นจะเป็นใช่ [yes]
 • ประเภทหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เป็นตัวกำหนดว่าต้องระบุ UPI (GTIN, MPN, ยี่ห้อ) ใด
  • หากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าด้านสื่อและ GTIN ไม่พร้อมใช้งาน
   • ให้ส่งแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_​exists] ที่มีค่าไม่ [no]
   • หมายเหตุ: ระบบยอมรับรหัส ISBN และ SBN เป็น GTIN 
  • หากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้า) และยี่ห้อไม่พร้อมใช้งาน
   • ให้ส่งแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_​exists] ที่มีค่าไม่ [no]
  • ในหมวดหมู่อื่นๆ ทั้งหมด หากผลิตภัณฑ์ไม่มี GTIN หรือ MPN และยี่ห้อ 
   • ให้ส่งแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_​exists] ที่มีค่าไม่ [no]
     

คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์

แอตทริบิวต์เหล่านี้ใช้สำหรับส่งลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มักค้นหา ซึ่งจะช่วยควบคุมวิธีที่ผลิตภัณฑ์จะแสดงเมื่อคุณโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียดปลีกย่อย นอกจากนี้ ยังใช้แอตทริบิวต์เป็นตัวกรองเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์บน Google ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีส่งรายละเอียดปลีกย่อย

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
condition [สภาพสินค้า]

ต้องระบุหากผลิตภัณฑ์เป็นของมือสองหรือซ่อมแซมใหม่

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

สภาพผลิตภัณฑ์ในขณะที่วางขาย

ตัวอย่าง
ใหม่ [new]

ค่าที่รองรับ

 • ใหม่ [new]
  ใหม่เอี่ยม สภาพเดิม ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์
 • ซ่อมแซมใหม่ [refurbished]
  ได้รับการซ่อมแซมโดยมืออาชีพเพื่อให้ใช้งานได้ มีการรับประกัน อาจมีหรือไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม
 • มือสอง [used]
  ผ่านการใช้งาน ไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม หรือเปิดบรรจุภัณฑ์เดิมแล้ว

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.itemCondition

 
adult [ผู้ใหญ่]

ต้องระบุ (หากผลิตภัณฑ์มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่)
ระบุผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาซึ่งมีการชี้นำทางเพศ

ตัวอย่าง
ใช่ [yes]

ค่าที่รองรับ

 • ใช่ [yes]
 • ไม่ [no]
 • ส่งใช่ [yes] หากผลิตภัณฑ์นี้มีภาพเปลือยหรือเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ ค่าเริ่มต้นจะเป็นไม่ [no] หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • หากเว็บไซต์ของคุณกำหนดให้ลูกค้าผู้ใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และแสดงเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีภาพเปลือยก็ตาม โปรดไปที่บัญชี Merchant Center คลิกไอคอนเครื่องมือ เพื่อเปิดเมนู "เครื่องมือและการตั้งค่า" จากนั้นเลือกการตั้งค่าโฆษณา Shopping ขยายแผง "เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่" และเลือกช่องข้าง "เว็บไซต์ของฉันมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เป็นหลัก (เช่น ชุดชั้นในวาบหวิว) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ Google" หากเลือกช่องดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแอตทริบิวต์ผู้ใหญ่ [adult] สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
multipack [แพ็กใหญ่]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ในออสเตรเลีย บราซิล เช็กเกีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google หากสร้างแพ็กใหญ่

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันซึ่งขายเป็นแพ็กใหญ่ตามที่ผู้ขายกำหนด

ตัวอย่าง
6

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม

 • ส่งแอตทริบิวต์นี้หากกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันและขายรวมเป็นหน่วยเดียว เช่น คุณขายสบู่ 6 ก้อนเป็นชุดเดียวกัน
 • ส่งจำนวนของผลิตภัณฑ์ในแพ็กใหญ่ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 0 หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
 • คุณไม่ต้องส่งแอตทริบิวต์นี้ หากผู้ผลิตเป็นผู้จัดผลิตภัณฑ์เป็นแพ็กใหญ่
is_bundle [เป็นแพ็กเกจ]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์แบบแพ็กเกจในออสเตรเลีย บราซิล เช็กเกีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google หากสร้างแพ็กเกจที่มีผลิตภัณฑ์หลัก

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

ระบุว่าผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันแบบกำหนดเองตามที่ผู้ขายกำหนดโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 รายการ

ตัวอย่าง
ใช่ [yes]

ค่าที่รองรับ

 • ใช่ [yes]
 • ไม่ [no]
 • ส่งใช่ [yes] หากขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเป็นแพ็กเกจแบบกำหนดเอง โดยแพ็กเกจนั้นต้องมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 รายการ เช่น กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์และกระเป๋า ค่าเริ่มต้นจะเป็นไม่ [no] หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
 • อย่าใช้แอตทริบิวต์นี้สำหรับแพ็กเกจที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หลักอย่างชัดเจน เช่น ตะกร้าของขวัญที่มีชีสและแครกเกอร์
energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน]

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)

ป้ายกํากับระดับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
A+

ค่าที่รองรับ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • ระบุป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับใช้ร่วมกับระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เพื่อสร้างป้ายกำกับการประหยัดพลังงาน เช่น A+ (A+++ ถึง G)

min_energy_​​efficiency_​​class [ระดับการประหยัดพลังงานต่ำสุด]
 

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)

ใช้ได้กับสหภาพยุโรปและจีนเท่านั้น

ป้ายกํากับระดับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
A+++

ค่าที่รองรับ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • ระบุป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับใช้ร่วมกับระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เพื่อสร้างป้ายกำกับการประหยัดพลังงาน เช่น A+ (A+++ ถึง D)

max_energy_​​efficiency_​​class [ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด]

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)

ใช้ได้กับสหภาพยุโรปและจีนเท่านั้น

ป้ายกํากับระดับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
D

ค่าที่รองรับ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • ระบุป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับใช้ร่วมกับระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] เพื่อสร้างป้ายกำกับการประหยัดพลังงาน เช่น A+ (A+++ ถึง D)

age_group [กลุ่มอายุ]

ต้องระบุ (สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดที่เน้นกลุ่มลูกค้าในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดกลุ่มอายุ)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) ทั้งหมด

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

ข้อมูลประชากรที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตัวอย่าง
ทารก [infant]

ค่าที่รองรับ

 • เด็กแรกเกิด [newborn]
  อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • เด็กทารก [infant]
  อายุระหว่าง 3-12 เดือน
 • เด็กเล็ก [toddler]
  อายุระหว่าง 1-5 ปี
 • เด็ก [kids]
  อายุระหว่าง 5-13 ปี
 • ผู้ใหญ่ [adult]
  วัยรุ่นโดยทั่วไปหรือแก่กว่า


กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Product.audience.suggestedMinAge
 • Product.audience.suggestedMaxAge
 • ระบุ 1 ค่าต่อผลิตภัณฑ์
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับกลุ่มอายุ [age_group]
color [สี]

ต้องระบุ (สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดในฟีดที่กำหนดเป้าหมายในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในสีต่างๆ)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) ทั้งหมด

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

สีของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
สีดำ [Black]

ไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 100 ตัว (อักขระสูงสุด 40 ตัวต่อสี)

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.color

 • ห้ามใช้ตัวเลข เช่น 0 2 4 6 8
 • ห้ามใช้อักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลขคละกัน เช่น #fff000
 • ห้ามใช้ตัวอักษรแค่ 1 ตัว เช่น R (แต่คุณอาจระบุอักขระตัวเดียวได้ เช่น 红 สำหรับภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี)
 • ห้ามอ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือรูปภาพ เช่น "ดูรูปภาพ"
 • อย่ารวมชื่อสีหลายสีเป็นคำเดียว เช่น แดงชมพูฟ้า [RedPinkBlue] แต่ให้คั่นด้วย / แทน เช่น แดง/ชมพู/ฟ้า [Red/Pink/Blue] ห้ามใช้ค่าที่ไม่ใช่สี เช่น หลากสี [multicolor], หลากหลาย [various], หลากหลาย [variety], ของผู้ชาย [men's], ของผู้หญิง [women's] หรือไม่มี [N/A]
 • หากผลิตภัณฑ์มีหลายสี ให้เลือกสีหลักเป็นอันดับแรก
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับสี [color]
gender [เพศ]

ต้องระบุ (สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดในฟีดที่เน้นกลุ่มลูกค้าในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะเพศทั้งหมด)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) ทั้งหมด

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

เพศที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ


ตัวอย่าง
ไม่จำกัดเพศ [Unisex]

ค่าที่รองรับ

 • ชาย [male]
 • หญิง [female]
 • ไม่จำกัดเพศ [unisex]

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.audience.suggestedGender

 • สำหรับบางหมวดหมู่ในเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) เช่น เชือกผูกรองเท้า [Shoelaces] (1856) เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์นี้แทนการบังคับเนื่องจากหมวดหมู่เหล่านี้ไม่ได้อิงตามเพศ
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับเพศ [gender]
material [วัสดุ]

ต้องระบุ (หากเกี่ยวข้องกับการแยกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในชุดรายละเอียดปลีกย่อย)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด

ผ้าหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
หนังสัตว์ [leather]

ไวยากรณ์
สูงสุด 200 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.material

 • หากต้องการระบุว่าผลิตภัณฑ์ 1 รายการใช้วัสดุหลายประเภท (ไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อย) ให้เพิ่มวัสดุหลักก่อนแล้วตามด้วยวัสดุรองไม่เกิน 2 อย่างโดยคั่นด้วย / เช่น ใช้ผ้าฝ้าย/ผ้าโพลีเอสเตอร์/ผ้าอีลาสเทน [cotton/polyester/elastane] ไม่ใช่ผ้าฝ้ายผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าอีลาสเทน [CottonPolyesterElastane]
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับวัสดุ [material]
pattern [ลาย]

ต้องระบุ (หากเกี่ยวข้องกับการแยกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในชุดรายละเอียดปลีกย่อย)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด

ลายหรือลายพิมพ์กราฟิกของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
ลายเส้น [striped]
ลายจุด [polka dot]
ลายลูกน้ำ [paisley]

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.pattern

 • สำหรับละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับลาย [pattern]
size [ขนาด]

ต้องระบุ (ต้องระบุสำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > เสื้อผ้า [Clothing] (1604) และเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > รองเท้า [Shoes] (187) ที่เน้นกลุ่มลูกค้าในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในขนาดต่างๆ)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > เสื้อผ้า [Clothing] (1604) และ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > รองเท้า [Shoes] (187)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

ขนาดผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
XL [XL]

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.size

 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย:
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับขนาด [size]
 • หากมีหลายขนาด ให้จำกัดขนาดเหลือเพียง 1 ค่า เช่น ให้ใช้ "สูง 16/34" สำหรับขนาดคอ 16 นิ้ว แขนเสื้อยาว 34 นิ้ว และขนาดตัว "สูง"
 • หากสินค้ามีขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน หรือมีขนาดเดียวคนส่วนใหญ่ใส่พอดี คุณอาจใช้ขนาดเดียว [one size], ขนาดเดียว [OS], ขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน [one size fits all], ขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน [OSFA], ขนาดเดียวคนส่วนใหญ่ใส่พอดี [one size fits most] หรือขนาดเดียวคนส่วนใหญ่ใส่พอดี [OSFM] ก็ได้
 • ส่งจำนวนแพ็กใหญ่โดยใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] สำหรับผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ที่ผู้ขายกำหนด และอย่าใช้แอตทริบิวต์ขนาด [size] ในการส่งข้อมูลดังกล่าว
size_type [ประเภทขนาด]

ไม่บังคับ (ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกายเท่านั้น)

การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย

ตัวอย่าง
สตรีมีครรภ์ [maternity]

ค่าที่รองรับ

 • ปกติ [regular]
 • เล็ก [petite]
 • เกินขนาด [Oversize]
 • สตรีมีครรภ์ [maternity]
 • ค่าเริ่มต้นจะเป็นปกติ [regular] หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
size_system [ระบบการวัดขนาด]

ไม่บังคับ (ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกายเท่านั้น)

ระบบการวัดขนาดของประเทศที่ผลิตภัณฑ์ใช้

ตัวอย่าง
สหรัฐอเมริกา [US]

ค่าที่รองรับ

 • สหรัฐอเมริกา [US]
 • สหราชอาณาจักร [UK]
 • สหภาพยุโรป [EU]
 • เยอรมนี [DE]
 • ฝรั่งเศส [FR]
 • ญี่ปุ่น [JP]
 • จีน [CN]
 • อิตาลี [IT]
 • บราซิล [BR]
 • เม็กซิโก [MEX]
 • ออสเตรเลีย [AU]
 • ค่าเริ่มต้นจะเป็นประเทศที่ขาย หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

ต้องระบุ (บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อย)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

รหัสสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีหลายแบบ (รายละเอียดปลีกย่อย)

ตัวอย่าง
AB12345 [AB12345]

ไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 50 ตัว

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.​inProductGroupWithID

 • ใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละกลุ่ม ใช้ SKU หลักเมื่อเป็นไปได้
 • คงค่าให้เหมือนเดิมเมื่ออัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ใช้อักขระ Unicode ที่ถูกต้องเท่านั้น
 • ใช้รหัสกลุ่มสินค้าสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้แตกต่างกันอย่างน้อย 1 รายการ
  • สี [color]
  • ขนาด [size]
  • ลาย [pattern]
  • วัสดุ [material]
  • กลุ่มอายุ [age group]
  • เพศ [gender]
 • ใส่แอตทริบิวต์เดียวกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า เช่น หากผลิตภัณฑ์มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน ให้ส่งขนาด [size] และสี [color] สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกรายการที่แชร์ค่ารหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] เดียวกัน
 • ห้ามใช้รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] หากผลิตภัณฑ์แตกต่างกันเนื่องจากมีองค์ประกอบการออกแบบที่แอตทริบิวต์ด้านบนไม่ได้แสดงไว้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail]

ไม่บังคับ

ข้อกำหนดทางเทคนิคหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
ทั่วไป:ประเภทผลิตภัณฑ์:เครื่องเล่นดิจิทัล

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการ ได้แก่

 • ชื่อส่วน [section_name]: สูงสุด 140 อักขระ
 • ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name]: สูงสุด 140 อักขระ
 • ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]: สูงสุด 1,000 อักขระ
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในแอตทริบิวต์อื่นๆ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง ใส่ข้อความโปรโมต หรือแสดงรายการคีย์เวิร์ดหรือข้อความค้นหา
 • อย่าเพิ่มข้อมูล เช่น ราคา ราคาลด วันที่ลดราคา การจัดส่ง วันที่นำส่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือชื่อบริษัท
 • ระบุเฉพาะค่าและชื่อแอตทริบิวต์เมื่อยืนยันค่าแล้ว เช่น ระบุ “มังสวิรัติ=เท็จ” หากผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่อาหารมังสวิรัติ และอย่าใช้ค่า "เท็จ" เพียงเพราะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอตทริบิวต์แบบบูลีน
ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ [product_highlight]

ไม่บังคับ

ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ตัวอย่าง

สนับสนุนแอปนับพันรายการ รวมถึง Netflix, YouTube และ HBO Now

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์

สูงสุด 150 อักขระ
 

 • ใช้ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ 2-10 รายการ
 • อธิบายเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • อย่าแสดงรายการคีย์เวิร์ดหรือข้อความค้นหา
 • อย่าใส่ข้อความโปรโมต ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง
   

แคมเปญ Shopping และการกำหนดค่าอื่นๆ

แอตทริบิวต์เหล่านี้ใช้สำหรับควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อสร้างแคมเปญการโฆษณาใน Google Ads

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
ads_redirect [การเปลี่ยนเส้นทางโฆษณา]

ไม่บังคับ 

URL ที่ใช้เพื่อระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ ระบบจะนำผู้ใช้ไปที่ URL นี้แทนที่จะเป็นค่าที่คุณส่งสำหรับลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]

ตัวอย่าง
 

http://www.example.com/product.html

ไวยากรณ์

สูงสุด 2,000 อักขระ

 • ส่งโดเมนที่จดทะเบียนเดียวกันแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] (และแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] หากมี) 
 • โดเมนที่จดทะเบียนถูกต้อง ได้แก่ example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.ai และ bar.tokyo.jp ระบบจะไม่ยอมรับ URL ที่ส่งมาพร้อมกับโดเมนที่ไม่ถูกต้อง เช่น example.zz หรือ example.comic โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องที่เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect]
custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0]

ไม่บังคับ 
ป้ายกำกับที่คุณกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยจัดระเบียบการเสนอราคาและการรายงานในแคมเปญ Shopping

ตัวอย่าง

 • ตามฤดูกาล [seasonal] 
 • ลดล้างสต็อก [clearance]
 • ตามเทศกาล [seasonal]
 • ลดราคา [sale]
 • ช่วงราคา [price range]

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้ค่าที่คุณจะจำได้ในแคมเปญ Shopping ระบบจะไม่แสดงค่านี้ต่อผู้ใช้ที่ดูโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงิน
 • ส่งป้ายที่กำหนดเองได้สูงสุด 5 รายการต่อผลิตภัณฑ์ โดยระบุแอตทริบิวต์นี้ได้หลายครั้ง ดังนี้
  • ป้ายที่กำหนดเอง_0 [custom_label_0]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_1 [custom_label_1]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_2 [custom_label_2]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_3 [custom_label_3]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_4 [custom_label_4]
 • ใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันได้ 1,000 ค่าเท่านั้นสำหรับป้ายที่กำหนดเองแต่ละรายการในบัญชี Merchant Center
promotion_id [รหัสโปรโมชัน]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับโปรโมชันจากผู้ขายในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)
ตัวระบุที่ให้คุณเทียบผลิตภัณฑ์กับโปรโมชันจากผู้ขาย

ตัวอย่าง
ABC123

ไวยากรณ์
สูงสุด 50 อักขระ

 • ใช้รหัสที่ไม่ซ้ำและมีการพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่โดยไม่ใช้ช่องว่างหรือสัญลักษณ์ (เช่น %, !) 
 • หากต้องการเชื่อมโยงโปรโมชันเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดส่งรหัสโปรโมชัน [promotion_id] เดียวกันในข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลโปรโมชัน
 • ส่งรหัสโปรโมชันได้สูงสุด 10 รายการสำหรับผลิตภัณฑ์ 1 รายการ โดยระบุแอตทริบิวต์นี้ได้หลายครั้ง

ปลายทาง

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้เพื่อควบคุมตำแหน่งต่างๆ ที่เนื้อหาปรากฏได้ เช่น คุณใช้แอตทริบิวต์นี้ได้หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ปรากฏในแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก แต่ไม่ต้องการให้ปรากฏในแคมเปญโฆษณา Shopping

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
excluded_destination [ปลายทางที่ยกเว้น]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ใช้เพื่อยกเว้นผลิตภัณฑ์จากการเข้าร่วมแคมเปญการโฆษณาประเภทใดประเภทหนึ่งได้

ตัวอย่าง
โฆษณา Shopping [Shopping ads]

ค่าที่รองรับ

 • โฆษณา Shopping [Shopping ads]
 • Shopping Actions [Shopping Actions]
 • โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads]
 • โฆษณาคลังผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ [Local inventory ads]
 • Surfaces across Google [Surfaces across Google]
 • แพลตฟอร์มในพื้นที่ของ Google [Local surfaces across Google]
 
included_destination [ปลายทางที่รวม]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ใช้เพื่อใส่ผลิตภัณฑ์ในแคมเปญการโฆษณาประเภทใดประเภทหนึ่งได้

ตัวอย่าง
โฆษณา Shopping [Shopping ads]

ค่าที่รองรับ

 • โฆษณา Shopping [Shopping ads]
 • Shopping Actions [Shopping Actions]
 • โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads]
 • โฆษณาคลังผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ [Local inventory ads]
 • Surfaces across Google [Surfaces across Google]
 • แพลตฟอร์มในพื้นที่ของ Google [Local surfaces across Google]
 
ประเทศที่ยกเว้นโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ช่วยให้คุณยกเว้นประเทศที่ไม่ต้องการให้แสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์ในโฆษณา Shopping

ใช้ได้กับโฆษณา Shopping เท่านั้น

ตัวอย่าง
เยอรมนี [DE]

ไวยากรณ์

2 อักขระ ต้องเป็นรหัสประเทศ ISO_3166-1_alpha-2
 
 

การจัดส่ง

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้ร่วมกับการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชีได้ เพื่อช่วยระบุค่าจัดส่งที่ถูกต้อง ผู้ใช้จะนำค่าจัดส่งไปประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลการจัดส่งที่มีคุณภาพ ดูวิธีตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี

ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country]
แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
shipping [การจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุเมื่อไม่มีการกำหนดค่าจัดส่งสำหรับสินค้าในบัญชี Merchant Center หรือเมื่อคุณต้องการลบล้างค่าจัดส่งที่กำหนดในบัญชี Merchant Center)

ต้องระบุค่าจัดส่งสำหรับโฆษณา Shopping ของสินค้าในประเทศที่ขายต่อไปนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้ แคนาดา เช็กเกีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ออสเตรีย อิตาลี อิสราเอล และไอร์แลนด์

ต้องระบุค่าจัดส่งสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของ Google สำหรับสินค้าทั้งหมด

ไม่บังคับ (เพื่อระบุประเทศอื่นๆ ที่เป็นปลายทางการจัดส่งสินค้าสำหรับประเทศหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องระบุค่าจัดส่ง)

ไม่พร้อมให้บริการสำหรับ Shopping Actions

ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และปลายทางการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ราคาที่รองรับ
0-1000 USD (ตรวจสอบที่นี่สำหรับสกุลเงินอื่นๆ)

ตัวอย่าง

US:CA:Overnight:16.00 USD

ไวยากรณ์
การจัดส่ง [shipping] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 4 รายการดังนี้

 • ประเทศ [country] (ต้องระบุ)
  รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166
 • ภูมิภาค [region], รหัสไปรษณีย์ [postal_code], รหัสสถานที่ตั้ง [location_id] หรือชื่อกลุ่มสถานที่ตั้ง [location_group_name] (ไม่บังคับ)
 • บริการ [service] (ไม่บังคับ)
  ระดับการให้บริการหรือความเร็วในการจัดส่ง
 • ราคา [price] (ไม่บังคับ)
  ค่าจัดส่งแบบคงที่ ซึ่งรวม VAT หากจำเป็น
 • ใช้การตั้งค่านี้เพื่อลบล้างการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี Merchant Center สำหรับสินค้าแต่ละรายการ หรือเพื่อระบุประเทศอื่นๆ ที่เป็นปลายทางการจัดส่งสินค้า
shipping_label [ป้ายกำกับการจัดส่ง]

ไม่บังคับ
ป้ายกำกับที่คุณกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการกำหนดค่าจัดส่งที่ถูกต้องในการตั้งค่าบัญชี Merchant Center

ตัวอย่าง
เน่าเสียง่าย

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้ค่าที่คุณจะจำได้ในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี ระบบจะไม่แสดงค่านี้ให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างเช่น
  • วันเดียวกัน [Sameday]
  • เกินขนาด [Oversize]
  • FedEx เท่านั้น [Only FedEx]
shipping_weight [น้ำหนักของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง ตารางคำนวณตามน้ำหนัก หรือกฎตามน้ำหนักในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่ง

น้ำหนักที่รองรับ

 • 0–2,000 lb [ปอนด์] สำหรับระบบอิมพีเรียล
 • 0–1,000 กก. [kg] สำหรับระบบเมตริก

ตัวอย่าง
3 กก. [3 kg]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

หน่วยที่รองรับ

 • ปอนด์ [lb]
 • ออนซ์ [oz]
 • ก. [g]
 • กก. [kg]
 • ส่งค่านี้หากตั้งค่าการจัดส่งในบัญชีไว้สำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งหรือบริการจัดส่งสินค้าตามน้ำหนัก
shipping_length [ความยาวของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
ความยาวของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่าง
20 นิ้ว [20 in]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

ค่าที่รองรับ

 • 1 - 150 สำหรับนิ้ว
 • 1 - 400 สำหรับเซนติเมตร

หน่วยที่รองรับ

 • นิ้ว [in]
 • ซม. [cm]
 • หากตั้งค่าจัดส่งในบัญชี ให้ส่งค่านี้สำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง
 • หากไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ขนาดการจัดส่งแต่ใช้อัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง เราจะคำนวณอัตราตามน้ำหนักปริมาตรของสินค้าไม่ได้ หากเป็นกรณีนี้ เราจะคำนวณอัตราตามค่าที่ระบุไว้ในน้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight]
 • หากส่งแอตทริบิวต์ดังกล่าว ให้ส่งแอตทริบิวต์เกี่ยวกับขนาดการจัดส่งทั้งหมดต่อไปนี้
  • ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_​length]
  • ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_​width]
  • ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_​height]
 • ใช้หน่วยเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์ขนาดการจัดส่งทั้งหมดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เดียว
 • โปรดทราบว่า Google จะไม่คำนวณค่าจัดส่งเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติสำหรับสินค้าที่เกินขนาด หากผู้ให้บริการขนส่งพิจารณาว่ากล่องจัดส่งมีขนาดใหญ่หรือเกินขนาด คุณควรใช้แอตทริบิวต์การจัดส่ง [shipping] เพื่อกำหนดค่าจัดส่งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือใช้แอตทริบิวต์ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] ควบคู่กับการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชีเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย
shipping_width [ความกว้างของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
ความกว้างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่าง
20 นิ้ว [20 in]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

ค่าที่รองรับ

 • 1 - 150 สำหรับนิ้ว
 • 1 - 400 สำหรับเซนติเมตร

หน่วยที่รองรับ

 • นิ้ว [in]
 • ซม. [cm]
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length]
shipping_height [ความสูงของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
ความสูงของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่าง
20 นิ้ว [20 in]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

ค่าที่รองรับ

 • 1 - 150 สำหรับนิ้ว
 • 1 - 400 สำหรับเซนติเมตร

หน่วยที่รองรับ

 • นิ้ว [in]
 • ซม. [cm]
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length]
ประเทศต้นทางการจัดส่ง [ships_from_country]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ช่วยให้คุณระบุประเทศต้นทางที่มักใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
เยอรมนี [DE]

ไวยากรณ์
2 อักขระ ต้องเป็นรหัสประเทศ ISO_3166-1_alpha-2

 • ระบุเฉพาะประเทศต้นทางที่มักใช้จัดส่งผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง [transit_time_label]

ไม่บังคับ
ป้ายกำกับที่คุณกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกำหนดเวลาขนส่งที่แตกต่างกันในการตั้งค่าบัญชี Merchant Center

ตัวอย่าง
จากซีแอตเทิล

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้ค่าที่คุณจะจำได้ในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี ระบบจะไม่แสดงค่านี้ให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างเช่น
  • อาหารสุนัข
  • จากซีแอตเทิล
  • แพ็กเกจมีน้ำหนักมาก
วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time]

ไม่บังคับ
ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดระหว่างเวลาสั่งซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
3

ไวยากรณ์
จำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

 • ส่งแอตทริบิวต์นี้หากต้องการแสดงเวลาโดยรวมในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทาง
 • ส่งจำนวนวันทำการ (ตามที่กำหนดค่าไว้ใน Merchant Center)
 • หากผลิตภัณฑ์พร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน ให้ส่งค่าเป็น 0
 • หากต้องการส่งช่วงเวลา ให้ส่งวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ร่วมกับวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time]
วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time]

ไม่บังคับ
ระยะเวลาที่สั้นที่สุดระหว่างเวลาสั่งซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
1

ไวยากรณ์
จำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time]

ภาษี

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้ร่วมกับการตั้งค่าภาษีในบัญชีได้ เพื่อช่วยระบุค่าภาษีที่ถูกต้อง ดูวิธีตั้งค่าภาษีในบัญชี

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
tax [ภาษี]

ต้องระบุ (ใช้ได้เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
เปอร์เซ็นต์อัตราภาษีในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
US:CA:5.00:y

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
tax [ภาษี] ใช้ 4 แอตทริบิวต์ย่อยดังนี้

 • rate [อัตรา] (ต้องระบุ) 
  อัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์
 • country [ประเทศ] (ไม่บังคับ)
  รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166 
 • region [ภูมิภาค] หรือ postal_code [รหัสไปรษณีย์] หรือ location_id [รหัสสถานที่ตั้ง] (ไม่บังคับ)
 • tax_ship [ภาษีค่าจัดส่ง] (ไม่บังคับ)
  ระบุในกรณีที่เรียกเก็บภาษีในการจัดส่ง ค่าที่ยอมรับได้แก่ yes [ใช่] หรือ no [ไม่]
 • ใช้การตั้งค่านี้เพื่อลบล้างการตั้งค่าภาษีบัญชีสำหรับสินค้าแต่ละรายการ เราขอแนะนำให้คุณส่งข้อมูลภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยใช้การตั้งค่าบัญชีใน Merchant Center
 • สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  • ห้ามระบุภาษีในแอตทริบิวต์ price [ราคา] ทั้งนี้มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ต้องระบุภาษีในแอตทริบิวต์ tax [ภาษี] หากต้องการแทนที่การตั้งค่าบัญชี
 • สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
  • รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในแอตทริบิวต์ price [ราคา] และไม่ใช้แอตทริบิวต์ tax [ภาษี]
tax_category [หมวดหมู่ภาษี]

ไม่บังคับ (แนะนำให้ใช้กับอัตราภาษีที่กำหนดเองที่ระดับบัญชี)
หมวดหมู่ที่จำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ตามกฎภาษีที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง 
apparel [เครื่องแต่งกาย]

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้แอตทริบิวต์นี้หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราภาษีเฉพาะเจาะจง 
  • ป้ายกำกับหมวดหมู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับป้ายกำกับที่ป้อนในส่วนหมวดหมู่ใน Merchant Center
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว