promotion_id [promosyon_kodu]: Tanım

Promosyonları kullanan bir perakendeciyseniz ürünleri promosyonlarla eşleştirmek için hem ürün verilerinizde hem de promosyon verilerinizde promotion_id [promosyon_kodu] özelliğini kullanabilirsiniz. Promosyonlar hakkında bilgi edinin.

Ne zaman kullanılır?

 • Her ürün için isteğe bağlı

product_applicability [ürün_uygunluğu] özelliği specific_products [belirli_ürünler] olarak ayarlanan bir promosyon kullanıyorsanız ürünleri promosyonlarla eşleştirmek için hem ürün verilerinizde hem de promosyon verilerinizde promotion_id [promosyon_kodu] özelliğini kullanabilirsiniz. Promosyon feed'i spesifikasyonunu inceleyin.

promotion_id [promosyon_kodu] özelliğini kullanmak, Google'ın hangi ürünlerde promosyon olduğunu anlamasına yardımcı olur. Böylece promosyonlar uygun şekilde gösterilebilir.

Biçim

Gönderdiğiniz verileri anlayabilmemiz için bu biçimlendirme kurallarına uyun.

Tür Unicode karakterleri (Önerilen: Yalnızca ASCII): Alfasayısal, alt çizgi ve tireler 
Sınırlar

1–50 karakter

Yinelenen alan En fazla 10 kez
 
Dosya biçimi Örnek değer
Metin feed'leri

tbby123_us

XML feed'leri <g:promotion_id>tbby123_us</g:promotion_id>

Verilerinizi Content API için biçimlendirmek üzere Content API for Shopping'e bakın.

Kurallar

Bu kuralları uygulayarak ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderdiğinizden emin olun.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzü göstermek için karşılamanız gereken koşullardır. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

 • Bir promosyonda product_applicability [ürün_uygunluğu] özelliği specific_products [belirli_ürünler] olarak ayarlanmışsa promosyondaki belirli ürünler için promotion_id [promosyon_kodu] özelliğini gönderin. Promosyonda product_applicability [ürün_uygunluğu] özelliği all_products [tüm_ürünler] olarak ayarlanmışsa promosyon tüm ürünleriniz için geçerli olduğundan promotion_id [promosyon_kodu] gerekmez.
 • Farklı her bir promosyon için benzersiz bir kimlik kullanın. Bu kimlik, sizin ve Google'ın her bir promosyonu ayırt etmesini sağlar.
 • Her promosyon için sabit bir kimlik kullanın. Bir promosyona kimlik atadıktan sonra bunu değiştirmeyin. Seçtiğiniz kimlik, promosyonu tanımlar ve Merchant Center ile Google Ads'de ürünün performans geçmişini izlemek için kullanılır. Kimliği değiştirirseniz promosyonunuzun ve promosyon geçmişinin üzerine yazarsınız.
 • Farklı promosyonlar için aynı kimliği yeniden kullanmayın veya geri dönüştürmeyin. Örneğin:
  • Aynı hedef ülkede veya dilde farklı promosyonlar için bir kimliği yeniden kullanmayın.
  • Yeni promosyonlar için bir kimliği geri dönüştürmeyin. Bir promosyonu artık sürdürmüyorsanız bile bu promosyonun kimliğini başka bir promosyon için kullanmayın. Yeni bir promosyon için benzersiz bir kimlik atayın.
 • Boşluklardan kaçının. Ardışık boşluklar ve kimliğin başında ya da sonunda bulunan boşluklar otomatik olarak kaldırılır.
 • Gerekirse kimlikleri benzersiz kılmak için büyük/küçük harf kullanın. Örneğin, abc123 ve ABC123 kimlikleri farklı promosyonlar olarak değerlendirilir.
 • Simge göndermeyin. Örneğin, % veya !
 • Geçersiz unicode karakterleri göndermeyin. Bu karakterler genellikle dosyanızın kodlama süreci sırasında eklenir. Bunlardan kaçınmak için UTF-8 kodlamasını kullanın. Kodlama sorunlarını önlemeye yardımcı olması için dosyaları sıkıştırılmış biçimde gönderin. Geçersiz unicode karakterlerinin örnekleri aşağıda belirtilmiştir:
  • Kontrol karakterleri (ör. U+200D)
  • İşlev karakterleri
  • Özel alan karakterleri
  • Vekil çiftleri
  • Atanmamış kod noktaları

En iyi uygulamalar

Bu en iyi uygulamalar, performans için ürün verilerinizi optimize etmeye yönelik temel koşulların ötesine geçmenize yardımcı olabilir.

 • Ürün başına en fazla 10 kez promotion_id [promosyon_kodu] göndererek bir ürünü birden fazla promosyonla eşleştirin.

Örnekler

Promosyon belirli ürünler için geçerlidir

Bir ürün için promosyon geçerli olduğunda ürün verilerinizde ve promosyon verilerinde promotion_id [promosyon_kodu] özelliği için aynı değeri kullanın.

Feed türü Promosyon verileri
Promosyon Ücretsiz gönderim etkinliği
product_applicability [ürün_uygulanabilirliği] specific_products [özel_ürünler]
promotion_id [promosyon_kodu] 01ABC
   
Feed türü Ürün verileri
Ürün Android Squishable - Küçük
promotion_id [promosyon_kodu] 01ABC
   
Feed türü Ürün verileri
Ürün Android Squishable - Büyük
promotion_id [promosyon_kodu] 01ABC
   
Feed türü Ürün verileri
Ürün Android Squishable - Ekstra büyük
promotion_id [promosyon_kodu] Promosyon bu ürün için geçerli olmadığından yok
Promosyon tüm ürünler için geçerlidir

Promosyonunuz tüm ürünler için geçerli olduğundan promotion_id [promosyon kimliği] özelliğini kullanmayın.

Feed türü Promosyon verileri
Promosyon Ücretsiz gönderim etkinliği
product_applicability [ürün_uygulanabilirliği] all_products [tüm_ürünler]
promotion_id [promosyon_kodu] Promosyon tüm ürünler için geçerli olduğundan yok
   
Feed türü Ürün verileri
Ürün Android Squishable - Küçük
promotion_id [promosyon_kodu] Promosyon tüm ürünler için geçerli olduğundan yok
   
Feed türü Ürün verileri
Ürün Android Squishable - Büyük
promotion_id [promosyon_kodu] Promosyon tüm ürünler için geçerli olduğundan yok

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın