promotion_id [id_propagační_akce]: Definice

Pokud používáte propagační akce obchodníka, můžete použít atribut promotion_id [id_propagační_akce] v datech produktu i v datech akce a produkt tak s akcí propojit. Podívejte se na informace o propagačních akcích obchodníka.

Použití

Volitelné pro každý produkt

Pokud používáte promoakci s atributem product_applicability [výběr_zahrnutých_produktů] nastaveným na hodnotu specific_products [specifické_produkty], můžete v datech produktu a v datech promoakce použít stejný atribut promotion_id [id_propagační_akce] a tím produkt s propagační akcí propojit. Prostudujte si informace o specifikacích zdroje propagační akce obchodníka.

Atribut promotion_id [id_propagační_akce] pomáhá Googlu určit, na které produkty se akce vztahuje, a správně pak tuto akci v reklamách zobrazovat.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Znaky Unicode (doporučujeme však pouze znaky ASCII): písmena, čísla, podtržítka a pomlčky (spojovníky) 
Omezení

1–50 znaků

Opakované pole Maximálně 10 položek
 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje

tbby123_us

Zdroje XML <g:promotion_id>tbby123_us</g:promotion_id>

Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je třeba splnit, aby se mohly zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center. 

 • Je-li atribut product_applicability [výběr_zahrnutých_produktů] promoakce nastaven na hodnotu specific_products [specifické_produkty], odešlete u produktů, na které se akce vztahuje, atribut promotion_id [id_propagační_akce]. Pokud je atribut product_applicability [výběr_zahrnutých_produktů] promoakce nastaven na hodnotu all_products [všechny_produkty], atribut promotion_id [id_propagační_akce] není potřeba, neboť akce se vztahuje na všechny produkty.
 • U každé promoakce použijte jedinečné ID. Na základě kódu ID můžete vy i Google akci jedinečným způsobem identifikovat.
 • Pro jednu akci používejte vždy stejné ID. Jakmile akci kód ID přidělíte, neměňte jej. Přiřazený kód ID akci identifikuje a slouží ke sledování její reklamní historie v nástrojích Merchant Center a Google Ads. Pokud ID změníte, změníte tím i danou akci a vymažete celou její historii.
 • Použité ID nikdy nepoužívejte znovu u jiné akce. Například:
  • Nepoužívejte stejné ID u jiných akcí ve stejné cílové zemi nebo jazyce. 
  • Nepoužívejte stejné ID u nové akce. ID akce nepoužívejte znovu u jiné akce ani v případě, pokud je již původní akce ukončena. Každé nové akci přidělte nové ID.
 • Nepoužívejte mezery. Vícenásobné mezery a mezery před a za kódem ID budou automaticky odstraněny. 
 • Je-li třeba, můžete kódy ID odlišit velikostí písma. Například akce s ID abc123 a ABC123 jsou považovány za různé promoakce.
 • Nepoužívejte symboly, například % nebo !
 • Používejte pouze platné znaky Unicode. Při kódování souboru může dojít k přidání neplatných znaků. Abyste této situaci zabránili, používejte kódování UTF-8. Chcete-li se vyhnout potížím s kódováním, odesílejte soubory v komprimovaném formátu. Příklady neplatných znaků Unicode:
  • řídicí znaky (například U+200D),
  • funkční znaky,
  • znaky pro soukromou oblast,
  • náhradní páry,
  • nepřiřazené body kódu. 

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat. 

 • Jeden produkt můžete zahrnout až do deseti různých promoakcí – u každého produktu lze uvést až deset hodnot atributu promotion_id [id_propagační_akce].

Příklady

Promoakce platí pro vybrané produkty

Pokud se akce na daný produkt vztahuje, použijte u něj stejnou hodnotu atributu promotion_id [id_propagační_akce] v datech produktu a datech promoakce.

Typ zdroje Data promoakce
Promoakce Doprava zdarma
product_applicability [výběr_zahrnutých_produktů] specific_products [specifické_produkty]
promotion_id [id_propagační_akce] 01ABC
   
Typ zdroje Data produktu
Produkt Android Squishable – malý
promotion_id [id_propagační_akce] 01ABC
   
Typ zdroje Data produktu
Produkt Android Squishable – velký
promotion_id [id_propagační_akce] 01ABC
   
Typ zdroje Data produktu
Produkt Android Squishable – extra velký
promotion_id [id_propagační_akce] Žádné, neboť akce se na tento produkt nevztahuje
Promoakce platí pro všechny produkty

Nepoužívejte atribut promotion_id [id_propagační_akce], neboť akce platí pro všechny produkty.

Typ zdroje Data promoakce
Promoakce Doprava zdarma
product_applicability [výběr_zahrnutých_produktů] all_products [všechny_produkty]
promotion_id [id_propagační_akce] Žádné, neboť akce se vztahuje na všechny produkty
   
Typ zdroje Data produktu
Produkt Android Squishable – malý
promotion_id [id_propagační_akce] Žádné, neboť akce se vztahuje na všechny produkty
   
Typ zdroje Data produktu
Produkt Android Squishable – velký
promotion_id [id_propagační_akce] Žádné, neboť akce se vztahuje na všechny produkty

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory