Onboardingguide för annonser för lokalt butikslager

Ladda upp ett primärt flöde

Det här är steg 3a när du ställer in annonser för lokala butikslager.

I den här artikeln finns information om hur du laddar upp ett primärt flöde för att aktivera annonser för lokala butikslager.

Om du vill skicka produktdata via API kan du läsa mer om Google Content API.

Det primära flödet är en lista över alla produkter som du säljer med attribut som beskriver produkterna. En del attribut är obligatoriska för alla varor, en del krävs för vissa typer av varor och en del är attribut som rekommenderas.


Om du skickar in separata primära flöden för Shopping-annonser och annonser för lokala butikslager bör du se till att du inte skickar in samma produkter i båda flödena.
 
Om du inte anger ett obligatoriskt attribut kan det göra att varan inte visas i resultaten, och om du inte anger ett rekommenderat attribut kan det påverka annonsens resultat.
 

Google rekommenderar att skicka in alla produkter i ett enda flöde för båda programmen.  För nyskapade flöden kan alla tillämpliga flödesdestinationer väljas när flödet skapas.  För befintliga flöden som du vill aktivera för annonser för lokala butikslager som en ytterligare destination kan du göra det via inställningarna för det primära flödet. Om du behöver utesluta produkter från antingen Shopping-annonser eller annonser för lokala butikslager kan du använda attributet excluded_destination [undantagen_destination]. Läs mer om excluded_destination [undantagen_destination]


Om du har ett äldre produktflöde som skapades före 3 oktober 2019 gäller inte det här för dig och du kan fortsätta att skicka in erbjudanden som är kvalificerade för Shopping-annonser och annonser för lokala butikslager i olika flöden.

Skapa ditt primära flöde

Steg 1: Skapa en avgränsad textfil eller en XML-fil, eller använd API

Börja med att skapa en textfil med avgränsning (rekommenderas) eller en XML-fil. Du kan också använda API.

Steg 2: Berätta om de produkter du säljer i butikerna

Ditt primära flöde är Googles källa till information om produkterna. Den information du skickar in i det här flödet är den kunderna ser när de söker efter dina produkter. Läs mer om produktdataspecifikation för annonser för lokala butikslager

Exempel på primärt flöde för annonser för lokala butikslager.

Attribut

Tips

id [id]

 

title [titel]

 

description [beskrivning]

 

image_link [bildlänk]

 

condition [skick]

Du får endast använda värdena new [ny], used [begagnad] eller refurbished [restaurerad].

gtin [gtin]

 

brand [varumärke]

Om du har tillverkarens artikelnummer för en vara tar du med mpn [artikelnummer]. Om du inte har gtin [gtin] är mpn [artikelnummer] och brand [varumärke] obligatoriska. Mer information finns i produktflödesspecifikationen.

google_product_category [google_produktkategori]

Följ riktlinjerna för Google-produktkategorierna.

excluded_destination [undantagen_destination] Ange som ”Shopping Actions” om du inte vill att produkten ska visas på Shopping Express.

Attribut som krävs för kläder

Klädvaror kräver flera ytterligare attribut i det lokala produktflödet.

Attribut

Tips

item_group_id [varugrupp-id]

Ta med för varor där det finns varianter som använder något av nedanstående produktattribut.

color [färg]

 

size [storlek]

 

gender [kön]

 

age_group [åldersgrupp]

 
google_product_category [google_produktkategori] Följ riktlinjerna för Google-produktkategorierna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?