Obsługiwane atrybuty i wartości danych strukturalnych

Na stronach docelowych produktu możesz używać znaczników danych strukturalnych, by ułatwić Google pobieranie aktualnych informacji o Twoich produktach i ofertach bezpośrednio z Twojej strony. Wszystkie znaczniki danych strukturalnych obsługiwane w Merchant Center mają odpowiadające im atrybuty i akceptowane wartości podane w Specyfikacji danych produktów. Dane strukturalne powinny odpowiadać określonym wartościom i atrybutom.
 

Obecnie nie wszystkie atrybuty są obsługiwane przez schema.org

Atrybuty i adnotacje schema.org

Atrybuty to jeden ze sposobów porządkowania danych produktów, które przesyłasz do Merchant Center. Każdy atrybut zawiera jedną informację o produkcie, taką jak tytuł czy opis. Dokładne dopasowanie wartości schema.org do odpowiadającym im atrybutów w Specyfikacji danych produktów pozwala zmniejszyć liczbę błędów podczas weryfikacji pliku danych.

Główną listę atrybutów znajdziesz w Specyfikacji danych produktów.

Mikrodane schema.org

Atrybut w danych produktów

Opis
Poniższe atrybuty są przypisane obiektowi mikrodanych typu „Product”.
sku id [identyfikator] Ciąg znaków SKU
name title [tytuł] Pliki danych w formacie tekstowym
description description [opis] Pliki danych w formacie tekstowym
image image_link [link_do_zdjęcia] Prawidłowy adres URL zdjęcia 
itemCondition condition [stan] Prawidłowa wartość OfferItemCondition. Najpopularniejsze wartości schema.org to „NewCondition” i „UsedCondition”. 

gtin8

gtin12

gtin13

gtin14

isbn

gtin [gtin]

Należy podać wartość tylko dla jednej z właściwości schema.org

Jeśli używasz wartości GTIN, sprawdź, czy są poprawnej długości i zawierają prawidłową cyfrę kontrolną.

audience.suggestedGender gender [płeć] Użyj właściwości „audience”, aby określić obiekt „PeopleAudience”, który charakteryzuje właściwość „suggestedGender”. Prawidłowymi wartościami są te podane dla atrybutu gender [płeć]:
 • male [męski]
 • female [damski]
 • unisex [uniseks]
mpn mpn [mpn] Pliki danych w formacie tekstowym
brand brand [marka] Pliki danych w formacie tekstowym
color color [kolor] Pliki danych w formacie tekstowym

Poniższe atrybuty są przypisane obiektowi mikrodanych typu „Offer”, które powinny być zagnieżdżone w obiekcie „Product” za pomocą właściwości „offers” (zobacz poniższe przykłady).

price

priceCurrency 

price [cena]

Właściwość price musi być cyfrą bez symboli walut, separatora tysięcy i spacji (np. „1498.99'”). 

Wartość właściwości priceCurrency należy podać w 3-literowym formacie ISO 4217 (np. „USD”, „GBP”, „EUR”), a waluta musi spełniać wymagania dotyczące języka i waluty dla kraju docelowego.

Uwaga: właściwości price i priceCurrency można podać w polu „offers” lub za pomocą właściwości „priceSpecification” (zobacz przykłady poniżej). 

availability availability [dostępność]

Prawidłowe wartości to te typu ItemAvailability. Są one przypisane do poniższych wartości z pliku danych:

Specyfikacja pliku danych Wartości schema.org
in_stock [w_magazynie]
 • InStock 
 • LimitedAvailability 
 • OnlineOnly
out_of_stock [niedostępny]
 • Discontinued
 • InStoreOnly
 • OutOfStock
 • SoldOut
preorder [przedsprzedaż]
 • PreOrder 
 • PreSale

 

itemCondition condition [stan]

Prawidłowe wartości to te typu OfferItemCondition. Są one przypisane do poniższych wartości z pliku danych:

Specyfikacja pliku danych  Wartości schema.org
new [nowy]
 • NewCondition
refurbished [odnowiony]
 • RefurbishedCondition
used [używany]
 • DamagedCondition
 • UsedCondition

Uwaga: określenie właściwości price, priceCurrency oraz availability jest obowiązkowe w przypadku automatycznych aktualizacji produktów.

Pojedynczy produkt (przykład)

Format JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "sku": "EXAMPLE-1337-json",
  "gtin14" : "12345678901234",
  "mpn": "925873",
  "image": "http://fake.example.com/test_executive.jpg",
  "name": "Executive test JSON-LD",
  "description": "This is just a boring example",
  "brand": {
    "@type": "Thing",
    "name": "EXAMPLE"
  },
  "color" : "Silver",
  "audience": {
    "@type": "PeopleAudience",
    "suggestedGender": "unisex"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "119.99",
    "itemCondition": "http://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "http://schema.org/InStock"
  }
}
</script>

Mikrodane

<span itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
    <meta itemprop="sku" content="EXAMPLE-1337-micro">
    <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234">
    <meta itemprop="mpn" content="925873">
    <meta itemprop="image" content="http://fake.example.com/test_executive.jpg"/>
    <meta itemprop="name" content="Executive test Microdata">
    <meta itemprop="description" content="This is just a boring example">
    <meta itemprop="brand" content="EXAMPLE">
    <meta itemprop="color" content="Silver">
    <span itemprop="audience" itemscope itemtype="http://schema.org/PeopleAudience">
              <meta itemprop="suggestedGender" content="unisex"/>
    </span>
    <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
        <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
        <meta itemprop="price" content="119.99">
        <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
        <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>
    </span>
</span>

Odmiany produktów

Niektóre produkty mogą występować w wielu wersjach, które różnią się na przykład kolorem lub rozmiarem. Aby pokazać, że na stronie umieszczonych jest wiele produktów, musisz podać dodatkowe dane strukturalne.

Przykład

Format JSON-LD

<script type="application/ld+json">
  [
   {
        "@context": "http://schema.org/",
          "@type": "Product",
          "sku": "EXAMPLE-1337-json-silver",
          "gtin14" : "12345678901234",
          "mpn": "925873",
          "image": "http://fake.example.com/test_executive.jpg",
          "name": "Example Test",
          "description": "This is just a boring example",
          "brand": {
            "@type": "Thing",
            "name": "EXAMPLE"
          },
          "color" : "Silver",
          "offers": {
            "@type": "Offer",
            "priceCurrency": "USD",
            "price": "119.99",
            "itemCondition": "http://schema.org/UsedCondition",
            "availability": "http://schema.org/InStock"
          }
     },
    {
        "@context": "http://schema.org/",
          "@type": "Product",
          "sku": "EXAMPLE-1337-json-gold",
          "gtin14" : "12345678901234",
          "mpn": "925873",
          "image": "http://fake.example.com/test_executive.jpg",
          "name": "Example Test",
          "description": "This is just a boring example",
          "brand": {
            "@type": "Thing",
            "name": "EXAMPLE"
          },
          "color" : "Gold",
          "offers": {
            "@type": "Offer",
            "priceCurrency": "USD",
            "price": "3119.99",
            "itemCondition": "http://schema.org/UsedCondition",
            "availability": "http://schema.org/InStock"
          }
    }
  ]
</script>

Mikrodane 

<span itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
    <meta itemprop="sku" content="acme-1337-micro-silver">
    <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234">
    <meta itemprop="mpn" content="925873">
    <meta itemprop="image" content="http://fake.example.com/test_executive.jpg"/>
    <meta itemprop="name" content="Example Test">
    <meta itemprop="description" content="This is just a boring example">
    <meta itemprop="brand" content="EXAMPLE">
    <meta itemprop="color" content="Silver">

 

    <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
        <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
        <meta itemprop="price" content="119.99">
        <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
        <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>
    </span>
</span>
<span itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
    <meta itemprop="sku" content="acme-1337-micro-gold">
    <meta itemprop="gtin14" content="12345678901235">
    <meta itemprop="mpn" content="925873">
    <meta itemprop="image" content="http://fake.example.com/test_executive.jpg"/>
    <meta itemprop="name" content="Example Test">
    <meta itemprop="description" content="This is just a boring example">
    <meta itemprop="brand" content="EXAMPLE">
    <meta itemprop="color" content="Gold">

    <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
        <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
        <meta itemprop="price" content="3119.99">
        <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>
        <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>
    </span>
</span>

Atrybut „PriceSpecification”

Dzięki znacznikom danych strukturalnych informacje o cenie można przesłać na dwa różne sposoby. W powyższych przykładach właściwości pricepriceCurrency umieszczono bezpośrednio na poziomie „offers”. Informacje o cenie można również przedstawić za pomocą atrybutu priceSpecification.

Przykład

Format JSON-LD

  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "priceSpecification": {
        "@type":  "PriceSpecification",
        "priceCurrency": "USD",
        "price": "119.99"
    }

Mikrodane

   <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
      <span itemprop="priceSpecification" itemscope   
            itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
        <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
        <meta itemprop="price" content="119.99">
      </span>    
    </span>

Testowanie znaczników

Możesz przetestować implementację mikrodanych schema.org za pomocą Narzędzia do testowania danych strukturalnych. Odwiedź Centrum pomocy Google Search Console, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tego narzędzia, debugowaniu problemów oraz interpretowaniu Twoich wyników.

Wymagania dotyczące znaczników danych strukturalnych

 • Znaczniki danych strukturalnych muszą znajdować się w pliku HTML pobranym z serwera WWW.  Znaczników danych strukturalnych nie można wygenerować za pomocą JavaScript po tym, jak strona zostanie załadowana.
 • Twoje strony docelowe nie mogą zmieniać się na podstawie informacji o użytkowniku, na przykład poprzez dostosowywanie cen w zależności od adresu IP użytkownika lub rodzaju przeglądarki. 
 • Dane strukturalne muszą odpowiadać wartościom, które widzi użytkownik. Podawanie nieprawidłowych danych na stronach docelowych produktów narusza nasze wskazówki dla webamsterów
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem