adult [dla_dorosłych]: definicja

Użyj atrybutu adult [dla_dorosłych], aby zaznaczyć, że poszczególne produkty są przeznaczone tylko dla dorosłych, ponieważ zawierają treści dla dorosłych, takie jak nagość czy treści z podtekstem seksualnym, lub mają na celu poprawę życia erotycznego.

Zwracamy szczególną uwagę na to, co pokazujemy naszym użytkownikom. Jeśli Twoja działalność nie opiera się na oferowaniu treści dla dorosłych, a sprzedajesz konkretny produkt przeznaczony dla tej grupy klientów, musisz wyraźnie go oznaczyć, żebyśmy mogli pokazywać kupującym online treści, które są odpowiednie i zgodne z prawem.

Kiedy używać

Wymagany, jeśli produkt zawiera treści dla dorosłych, takie jak nagość czy treści o zabarwieniu erotycznym, lub ma na celu poprawę życia erotycznego.

Jeśli zgodnie z naszymi zasadami dany produkt jest przeznaczony dla dorosłych, użyj atrybutu adult [dla_dorosłych], aby umożliwić dostęp do tego produktu tylko osobom dorosłym. Więcej informacji o naszych zasadach dotyczących treści dla dorosłych

Jeśli Twoja witryna jest zasadniczo skierowana do dorosłych odbiorców i zawiera treści dla dorosłych (prezentujące nagość lub nie), zaznacz to w ustawieniach na poziomie konta:

  1. Otwórz konto Merchant Center.
  2. Kliknij ikonę narzędzia , aby otworzyć menu „Narzędzia i ustawienia”, a następnie wybierz Konfiguracja reklam produktowych
  3. Rozwiń panel „Treści dla dorosłych” i zaznacz pole „Moja witryna zawiera głównie treści dla dorosłych (np. bieliznę erotyczną) zgodnie z definicją w zasadach Google”.
  4. Jeśli zaznaczysz to pole, nie musisz przy poszczególnych produktach używać atrybutu adult [dla_dorosłych].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Wartość logiczna

Obsługiwane wartości
(Pliki danych w formacie tekstowym i formacie XML)

yes [tak], true [prawda], no [nie], false [fałsz]

Obsługiwane wartości
(Pliki danych Content API)

true [prawda] / false [fałsz]
Pole powtarzane Nie
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

yes [tak]

Pliki danych w formacie XML <g:adult>tak</g:adult>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

  • Prześlij wartość yes [tak] lub no [nie]. Jeśli dany produkt nie jest przeznaczony tylko dla dorosłych, nie musisz przesyłać wartości no [nie]. Nie uznamy go za taki, jeśli nie prześlesz atrybutu, a witryna nie jest skierowana do dorosłych na poziomie konta.
  • Nie pokazuj produktów dla dorosłych na stronie docelowej produktu, który nie jest przeznaczony tylko dla dorosłych. Jeśli reklamujesz też produkty, które nie są przeznaczone tylko dla dorosłych, zadbaj o to, aby na ich stronach docelowych nie było żadnych treści tylko dla dorosłych. Jeśli nie jest to możliwe, oznacz całą witrynę lub dane produkty jako przeznaczone dla dorosłych.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

  • Nie używaj atrybutu adult [dla_dorosłych] do określenia grupy wiekowej. Jeśli na przykład chcesz zaznaczyć, że sprzedajesz buty w rozmiarze dla dorosłych, a nie buty dla dzieci, użyj atrybutu age_group [grupa_wiekowa].

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Pakiety utworzone przez sprzedawcę

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem