ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ shipping_label [ป้ายกำกับการจัดส่ง] ในการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกันเพื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงใน Merchant Center ข้อมูลที่ระบุในแอตทริบิวต์นี้จะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้

เช่น คุณอาจติดป้ายกำกับสินค้าใหญ่เกินขนาด เน่าเสียง่าย หรือจัดส่งฟรี

How shipping cost could be displayed in your ad

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

หากต้องการกำหนดค่าจัดส่งที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้ shipping_label [ป้ายกำกับการจัดส่ง] เพื่อนำป้ายกำกับมาใช้กับผลิตภัณฑ์ (เช่น ใหญ่เกินขนาดหรือเน่าเสียง่าย) คุณกำหนดค่าจัดส่งตามป้ายกำกับได้ในการตั้งค่าบัญชี Merchant Center โดยใช้กลุ่มการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่ง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มป้ายกำกับไปยังผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีตัวเลือกการจัดส่งด้วยบริการดังกล่าวพร้อมด้วยบริการการจัดส่งแบบอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น การจัดส่งภายในสหรัฐอเมริกา การจัดส่งตามน้ำหนัก และการจัดส่งมาตรฐาน ป้ายกำกับการจัดส่งเป็นแบบเพิ่มได้หรือแบบรวม ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มป้ายกำกับไปยังผลิตภัณฑ์จะทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจัดส่งด้วยบริการนั้นได้ ในขณะเดียวกันก็ยังมีบริการแบบอื่นที่พร้อมให้ใช้งานอยู่

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

Type Unicode characters (Recommended: ASCII only)
Repeated field No
ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำเฉพาะ ASCII)
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ

oversized [ใหญ่เกินขนาด]

ฟีด XML <g:shipping_label>ใหญ่เกินขนาด</g:shipping_label>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • Don't submit invalid unicode characters. These characters are generally added during your file's encoding process. To avoid them, use UTF-8 encoding. To help prevent encoding issues, submit files in a compressed format. Examples of invalid unicode characters include:
  • Control characters (e.g., U+200D)
  • Function characters
  • Private area characters
  • Surrogate pairs
  • Unassigned code points

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • เลือกคำจำกัดความของคุณเองสำหรับป้ายกำกับการจัดส่ง คุณสามารถเลือกค่าที่ช่วยให้กำหนดการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center ได้ง่ายขึ้น
 • ใช้ป้ายกำกับการจัดส่งสำหรับสินค้าที่ใหญ่เกินขนาดและกำหนดการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center หากผู้ให้บริการขนส่งระบุว่าผลิตภัณฑ์ใหญ่เกินขนาด ระบบจะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่เกินไปโดยอัตโนมัติและไม่ควรใช้อัตราค่าจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งโดยอัตโนมัติสำหรับกรณีนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่ง
 • ใช้ป้ายกำกับการจัดส่งสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย (เช่น การจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งสินค้า) และกำหนดการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่ง

ตัวอย่าง

สินค้าที่เน่าเสียง่าย

An illustration of a jug of milk with GTIN visible

ผลิตภัณฑ์ นม
title [ชื่อ] นมไขมันเต็ม 1 แกลลอน
shipping_label [ป้ายกำกับการจัดส่ง] เน่าเสียง่าย
shipping_length [ความยาวของกล่องจัดส่ง] 6 นิ้ว
shipping_width [ความกว้างของกล่องจัดส่ง] 6 นิ้ว
shipping_height [ความสูงของกล่องจัดส่ง] 11 นิ้ว
shipping_weight [น้ำหนักของกล่องจัดส่ง] 8.8 ปอนด์
สินค้าที่มีขนาดใหญ่เกินไป
ผลิตภัณฑ์ คายัค
title [ชื่อ] คายัคมหาสมุทร ขนาด 10 ฟุต
shipping_label [ป้ายกำกับการจัดส่ง] ใหญ่เกินขนาด
shipping_length [ความยาวของกล่องจัดส่ง] 120 นิ้ว
shipping_width [ความกว้างของกล่องจัดส่ง] 30 นิ้ว
shipping_height [ความสูงของกล่องจัดส่ง] 15 นิ้ว
shipping_weight [น้ำหนักของกล่องจัดส่ง] 45 ปอนด์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว