ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label]

ใช้แอตทริบิวต์ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] ในการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกันเพื่อให้คุณกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงใน Merchant Center ได้ ข้อมูลที่ระบุในแอตทริบิวต์นี้จะไม่ปรากฏต่อลูกค้า

เช่น คุณอาจจะติดป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ว่า "เกินขนาด" "เน่าเสียง่าย" หรือ "จัดส่งฟรี"

How shipping cost could be displayed in your ad

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากต้องการกำหนดค่าจัดส่งที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้แอตทริบิวต์ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] เพื่อนำป้ายกำกับมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับการจัดส่งฟรี ผู้ค้าปลีกบางรายต้องการใช้การจัดส่งฟรีกับผลิตภัณฑ์บางรายการเท่านั้น และจะเพิ่มบริการจัดส่งดังกล่าว (โดยไม่ต้องนำบริการอื่นๆ ออก) ให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ด้วยป้ายกำกับ

คุณกำหนดค่าจัดส่งตามป้ายกำกับได้ในการตั้งค่าบัญชี Merchant Center โดยใช้กลุ่มการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่ง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มป้ายกำกับให้แก่ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีตัวเลือกการจัดส่งด้วยบริการดังกล่าวพร้อมด้วยบริการการจัดส่งแบบอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น การจัดส่งภายในสหรัฐอเมริกา การจัดส่งตามน้ำหนัก และการจัดส่งมาตรฐาน ป้ายกำกับการจัดส่งเป็นแบบเพิ่มได้หรือแบบรวม ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มป้ายกำกับให้แก่ผลิตภัณฑ์จะทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจัดส่งด้วยบริการนั้นได้ ในขณะเดียวกันก็ยังมีบริการแบบอื่นที่พร้อมให้ใช้งานอยู่

ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำเฉพาะ ASCII)
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ

oversized [ใหญ่เกินขนาด]

ฟีด XML <g:shipping_label>เกินขนาด</g:shipping_label>
โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • อย่าส่งอักขระ Unicode ที่ไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะเพิ่มอักขระเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการเข้ารหัสของไฟล์ เพื่อเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้ใช้การเข้ารหัส UTF-8 และส่งไฟล์ในรูปแบบที่บีบอัดเพื่อช่วยป้องกันปัญหาการเข้ารหัส ตัวอย่างของอักขระ Unicode ที่ไม่ถูกต้องมีดังนี้
  • อักขระควบคุม (เช่น U+200D)
  • อักขระฟังก์ชัน
  • อักขระพื้นที่ส่วนตัว
  • คู่แทน
  • จุดโค้ดที่ไม่ได้กำหนด

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • เลือกคำจำกัดความของคุณเองสำหรับป้ายกำกับการจัดส่ง คุณสามารถเลือกค่าที่ช่วยให้กำหนดการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center ได้ง่ายขึ้น
 • ใช้ป้ายกำกับการจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกินขนาดและกำหนดการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center หากผู้ให้บริการขนส่งระบุว่าผลิตภัณฑ์เกินขนาด ระบบจะไม่คำนวณค่าจัดส่งสินค้าที่เกินขนาดโดยอัตโนมัติ และไม่ควรใช้อัตราค่าจัดส่งอัตโนมัติของผู้ให้บริการขนส่งสำหรับกรณีนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่ง
 • ใช้ป้ายกำกับการจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่าย (เช่น การจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบแช่เย็น/แช่แข็ง) และกำหนดการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดส่ง
 • โปรดทราบว่าคุณได้รวมป้ายกำกับการจัดส่งแล้ว หากมีป้ายกำกับการจัดส่งหลายแบบสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งในประเทศเดียวกัน เราจะคำนวณอัตราค่าจัดส่งที่ต่ำที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ในการสั่งซื้อนั้นๆ แล้วแสดงค่าดังกล่าวให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีป้ายกำกับหนึ่งที่ระบุว่าจัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า 1,500 THB และมีอีกป้ายกำกับซึ่งระบุอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ข้อมูลจะแสดงเป็นจัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีราคาสูงกว่า 1,500 THB

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่าย

beverage container with a MPN tag

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับนมไขมันเต็ม 1 แกลลอน
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] นมไขมันเต็ม 1 แกลลอน
ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] เน่าเสียง่าย
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] 6 นิ้ว
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] 6 นิ้ว
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] 11 นิ้ว
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] 8.8 ปอนด์
ผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่เกินขนาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับคายัคมหาสมุทร ขนาด 10 ฟุต
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] คายัคมหาสมุทร ขนาด 10 ฟุต
ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] ใหญ่เกินขนาด
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] 120 นิ้ว
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] 30 นิ้ว
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] 15 นิ้ว
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] 45 ปอนด์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false