shipping_label [fraktetikett]: Definition

 

Gruppera produkter med hjälp av attributet shipping_label [fraktetikett] så att du kan konfigurera bestämda fraktkostnader i Merchant Center. Den information du inkluderar i detta attribut visas inte för användare.

Du kan till exempel märka objekt med skrymmande, färskvara, eller fri frakt.

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du vill ställa in olika fraktkostnader för specifika produktgrupper kan du använda shipping_label [fraktetikett] till att sätta etiketter på produkter (t.ex. skrymmande eller ömtåligt). Du kan konfigurera fraktkostnaderna utifrån etiketten i kontoinställningarna för Merchant Center med hjälp av fraktgrupper. Läs mer om fraktinställningar.

Note: When you add a label to a product, it’ll allow that service while also allowing for all the other services such as US shipping, weight-based, and standard that are available for that product. Shipping labels are additive or inclusive, meaning that adding a label to a product will allow that product to be shipped with that service while still allowing for all the other services.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Unicode-tecken (rekommenderas: endast ASCII)
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
TEXT

skrymmande

XML-flöden <g:shipping_label>skrymmande</g:shipping_label>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi produkten och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

  • Det finns inga minimikrav för det här attributet. Tänk på att du fortfarande måste följa riktlinjerna för formatering, annars går det inte att använda informationen du skickar in.

Tips

Här följer några tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

  • Välj en egen definition för fraktsedeln. Du kan välja värden som gör det lättare för dig att konfigurera fraktinställningarna i Merchant Center.
  • Använd en fraktsedel för skrymmande föremål och konfigurera fraktinställningar i Merchant Center om din produkt anses vara skrymmande av fraktbolaget. Fraktkostnaden för skrymmande föremål beräknas inte automatiskt och automatiska speditörspriser bör inte användas. Läs mer om fraktinställningar.
  • Använd en fraktsedel för färskvaror (t.ex. tempererad transport) och konfigurera fraktinställningar i Merchant Center. Läs mer om fraktinställningar.

Exempel

Färskvaror

An illustration of a jug of milk with GTIN visible

Produkt Mjölk
title [titel] Helmjölk, 1 Gal
shipping_label [fraktetikett] färskvara
shipping_length [fraktemballagets_längd] 6 in
shipping_width [fraktemballagets_bredd] 6 in
shipping_height [fraktemballagets_höjd] 11 in
shipping_weight [fraktvikt] 8,8 lbs
Skrymmande föremål
Produkt Kajak
title [titel] 10 ft havskajak
shipping_label [fraktetikett] skrymmande
shipping_length [fraktemballagets_längd] 120 in
shipping_width [fraktemballagets_bredd] 30 in
shipping_height [fraktemballagets_höjd] 15 in
shipping_weight [fraktvikt] 45 lbs
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt