size_system [hệ_thống_kích_thước]: Định nghĩa

Với thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước], bạn có thể cho biết sản phẩm bạn bán sử dụng hệ thống kích thước của quốc gia nào. Thông tin này giúp tạo bộ lọc chính xác và người dùng có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Hệ thống kích thước mà bạn gửi sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, lọc và cách hiển thị các biến thể trong quảng cáo của bạn.

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn gửi kích thước thông qua thuộc tính size[kích_thước] thì hãy gửi thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước] để giải thích hệ thống bạn đang sử dụng. 

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Giá trị được hỗ trợ
 • AU
 • BR
 • CN (Trung Quốc)
 • DE
 • EU
 • FR
 • IT
 • JP
 • MEX
 • UK
 • US
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

US

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:size_system>US</g:size_system>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Gửi hệ thống kích thước cho tất cả các sản phẩm may mặc. Bằng cách gửi hệ thống kích thước sản phẩm, bạn có thể đảm bảo rằng kích thước được hiển thị chính xác trong quảng cáo.
 • Gửi đúng hệ thống cho mỗi sản phẩm. Nếu bạn có nhiều sản phẩm với các hệ thống kích thước khác nhau thì hãy đảm bảo gửi đúng hệ thống kích thước. Nếu bạn không gửi hệ thống kích thước thì chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống tiêu chuẩn cho quốc gia mục tiêu bạn nhắm tới. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng với sản phẩm của bạn.
 • Gửi thuộc tính size [kích_thước]. Cùng với hệ thống kích thước, bạn hãy đảm bảo gửi kích thước cụ thể của sản phẩm bằng cách sử dụng thuộc tính size [kích_thước].
 • Gửi thuộc tính size_type [loại_kích_thước] nếu có liên quan. Nếu sản phẩm của bạn cũng có loại kích thước thì hãy gửi thuộc tính size_type [loại_kích_thước].
 • Gửi thuộc tính gender [giới_tính] nếu có liên quan. Để có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho các kết quả tìm kiếm phù hợp, bạn cũng cần gửi thuộc tính gender [giới_tính].

Ví dụ

Sản phẩm Váy xòe

Quốc gia mục tiêu

Vương quốc Anh
title [tiêu_đề] Váy xòe đen chấm bi, 10
size_system [hệ_thống_kích_thước] Vương quốc Anh
size_type [loại_kích_thước] cỡ nhỏ
size [kích_thước] 10
gender [giới_tính] nữ

 

Sản phẩm Giày quần vợt
Quốc gia mục tiêu Hoa Kỳ
title [tiêu_đề] Giày quần vợt trắng, 8,5
size_system [hệ_thống_kích_thước] Hoa Kỳ
gender [giới_tính] nam
size [kích_thước] 8,5
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố