size_system [hệ_thống_kích_thước]: Định nghĩa

Với thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước], bạn có thể cho biết sản phẩm bạn bán sử dụng hệ thống kích thước của quốc gia nào. Thông tin này giúp tạo bộ lọc chính xác và người dùng có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Hệ thống kích thước mà bạn gửi sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, lọc và cách hiển thị các biến thể trong quảng cáo của bạn.

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn gửi kích thước thông qua thuộc tính size[kích_thước] thì hãy gửi thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước] để giải thích hệ thống bạn đang sử dụng. 

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ
 • AU
 • BR
 • CN (Trung Quốc)
 • DE
 • EU
 • FR
 • IT
 • JP
 • MEX
 • UK
 • US
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

US

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:size_system>US</g:size_system>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ số nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
 • Các sản phẩm sẽ bị từ chối nếu thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] được đặt một cách không chính xác thành giá trị không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại số nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi hệ thống kích thước cho tất cả các sản phẩm may mặc. Khi gửi hệ thống kích thước cho sản phẩm, bạn có thể giúp đảm bảo thông tin về kích thước sẽ được hiển thị chính xác.
 • Gửi đúng hệ thống kích thước cho mỗi sản phẩm. Nếu bạn có nhiều sản phẩm với các hệ thống kích thước khác nhau thì hãy đảm bảo gửi đúng hệ thống kích thước. Nếu bạn không gửi hệ thống kích thước thì chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống tiêu chuẩn cho quốc gia mục tiêu bạn nhắm tới. Tuy nhiên, điều này có thể không phù hợp với sản phẩm của bạn.
 • Gửi thuộc tính size [kích_thước]. Cùng với thuộc tính hệ thống kích thước, bạn hãy nhớ gửi kích thước cụ thể của sản phẩm bằng thuộc tính size [kích_thước].
 • Gửi thuộc tính size_type [loại_kích_thước] nếu phù hợp. Nếu sản phẩm của bạn cũng có loại kích thước thì hãy gửi thuộc tính size_type [loại_kích_thước].
 • Gửi thuộc tính gender [giới_tính] nếu phù hợp. Để giúp hiển thị sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm phù hợp, hãy gửi cả thuộc tính gender [giới_tính].

Ví dụ

Sản phẩm Váy xòe

Quốc gia mục tiêu

Vương quốc Anh
title [tiêu_đề] Váy xòe đen chấm bi, 10
size_system [hệ_thống_kích_thước] Vương quốc Anh
size_type [loại_kích_thước] cỡ nhỏ
size [kích_thước] 10
gender [giới_tính] nữ

 

Sản phẩm Giày quần vợt
Quốc gia mục tiêu Hoa Kỳ
title [tiêu_đề] Giày quần vợt trắng, 8,5
size_system [hệ_thống_kích_thước] Hoa Kỳ
gender [giới_tính] nam
size [kích_thước] 8,5
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố